Karty paliwowe

Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za transakcje dokonane przy użyciu kart paliwowych.

Karta paliwowa umożliwia dokonywanie bezgotówkowego zakupu paliwa oraz opcjonalnie korzystanie z dodatkowych usług dostępnych na stacjach benzynowych. Karta paliwową zostanie dostarczona w ciągu 14 dn od odebrania samochodu.
W celu zabezpieczenia karty przed użyciem jej przez niepowołane osoby, każda karta jest zabezpieczona indywidualnym kodem PIN, który wyślemy pocztą na adres korespondencyjny firmy. Ze względów bezpieczeństwa kodu PIN nie należy przechowywać łącznie z kartą paliwową.

Zagubienie, kradzież lub zniszczenie karty paliwowej należy bezzwłocznie zgłosić do Driver Service Center lub bezpośrednio do operatora paliwowego, w celu jej zablokowania.


DRIVER SERVICE CENTER
T +48 22 423 55 22PKN ORLEN
T 0801 235 682
M 501 235 682

BP ROUTEX
karty@bp.com


Zgłoszenia powinny być potwierdzone natychmiast mailem na adres care@athloncarlease.pl przez użytkownika karty, nie później niż w ciągu 24h od momentu potwierdzenia telefonicznego. Użytkownik karty jest zobowiązany przedstawić Athlon / operatorowi paliwowemu wszelkie informacje o okolicznościach utraty karty paliwowej.