Parkowanie i Mandaty


Użytkownik pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za koszty parkowania, mandaty służb miejskich i policji oraz wszelkie inne kary i opłaty administracyjne wynikające z niestosowania się do obowiązujących przepisów prawnych.

Skontaktuj się z nami