Podróże zagraniczne

Jeśli wewnętrzny regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie wyjazdy w granicach UE i strefy Schengen są dozwolone.

Jeżeli użytkownik planuje wyjazd poza granice UE oraz strefy Schengen prosimy o bezzwłoczny kontakt z Driver Service Center w celu weryfikacji zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdu oraz uzyskania Zielonej Karty.W przypadku zagubienia dokumentów ubezpieczeniowych prosimy o niezwłoczny kontakt z Driver Service Center.
Athlon Car Lease Polska nie zapewnia okresowych przeglądów pojazdu poza granicami Polski. W sytuacji awarii lub szkody komunikacyjnej na terenie UE i strefy Schengen  Athlon Assistance pozostaje do dyspozycji użytkowników.

Skontaktuj się z nami