Przeglądy okresowe i naprawy techniczne

Terminy przeprowadzania przeglądów technicznych podane są w książce gwarancyjnej.

Obowiązkiem użytkownika jest terminowe dokonywanie tych przeglądów oraz stawianie się na akcje techniczne ogłaszane przez importera.  Athlon współpracuje z siecią autoryzowanych dealerów oraz stacji serwisowych, zapewniających stałe serwisowanie i dokonywanie napraw na terenie całej Polski.

  • W przypadku konieczności dokonania przeglądu, naprawy lub usunięcia innej usterki, przed podjęciem jakichkolwiek kroków serwisowych, wymagany jest kontakt z Driver Service Center
  • Po ustaleniu miejsca serwisowania lub naprawy należy zgłosić się do wyznaczonej stacji serwisowej w celu umówienia terminu
  • Podczas odbioru samochodu po przeglądzie lub naprawie należy upewnić się, czy zgłoszone czynności serwisowe lub naprawcze zostały wykonane zgodnie ze zleceniem
  • W przypadku uwag odnośnie przeglądu lub naprawy należy poinformować o tym Driver Service Center
Podczas rezerwowania przeglądu lub innej naprawy w warsztacie prosimy o zaznaczenie, że właścicielem pojazdu jest  firma Athlon. Użytkownik dostarcza i odbiera samochód z warsztatu we własnym zakresie, chyba że umowa serwisowa zawiera inne usługi dodatkowe.
Faktury za wykonane przeglądy i naprawy są wystawiane bezpośrednio na firmę Athlon i przesyłane pocztą.
Athlon pokrywa koszty niezbędnych napraw i przeglądów w okresie trwania kontraktu (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Skontaktuj się z nami