Szkody komunikacyjne, kradzież, włamania

Jeśli pojazd uległ wypadkowi lub kolizji drogowej zalecamy powiadomić Policję (997 lub 112).

W przypadku kolizji drogowej z udziałem innego uczestnika ruchu, gdy:
  • jest trudno na miejscu ustalić osobę odpowiedzialną za szkodę
  • sprawcą szkody jest inny uczestnik ruchu, trudno jest uzyskać od niego oświadczenie sprawcy i nie ma świadków zdarzenia
  • są poszkodowani
  • pojazd jest znacznie uszkodzony
  • istnieje przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo
    należy bezwzględnie wezwać Policję na miejsce zdarzenia (tel. 997 lub 112)

Każde uszkodzenie pojazdu, będące wynikiem wypadków drogowych, kolizji, wandalizmu, włamań i kradzieży, należy niezwłocznie zgłosić do Driver Service Center lub Athlon Assistance. Konsultanci Driver Service Center są do dyspozycji użytkowników w zakresie  procedur zgłaszania szkód.

DRIVER SERVICE CENTER

T +48 22 423 55 22
E care.poland@athlon.com

dni robocze w godzinach: 8-18


Skontaktuj się z nami