Procedury zakończenia kontraktu

Procedury zakończenia kontraktu

Zakończenie kontraktu odbywa się poprzez zwrot leasingowanego pojazdu i dopełnienie niezbędnych formalności. O zbliżającym się terminie zakończenia kontraktu leasingowego poinformuje Państwa pracownik firmy Athlon i wskaże jednocześnie miejsce, w którym nastąpi odbiór pojazdu.
W dniu przekazywania samochód powinien być czysty, bez uszkodzeń karoserii i z pełnym wyposażeniem oraz kompletnymi dokumentami, otrzymanymi przy odbiorze pojazdu. Państwa  firma będzie zobowiązana pokryć koszty wynikające z ponadnormatywnego zużycia pojazdu i uszkodzeń zgodnie z oceną zwrotu pojazdów PZWLP. Podczas przekazywania samochodu zostanie sporządzony stosowny protokół zdawczy, a podpisy przedstawiciela Państwa firmy oraz pracownika firmy Athlon są niezbędne do zatwierdzenia zakończenia kontaktu. Kopia protokołu zostanie przesłana do Państwa  firmy.

Skontaktuj się z nami