Wykup przedmiotu leasingu

  1. Na dwa tygodnie przez zamknięciem kontraktu Klient przesyła informację o chęci odkupu pojazdu wraz ze stanem licznika.
  2. Athlon przygotowuje wycenę.
  3. Po zaakceptowaniu wyceny Klient przesyła dane do faktury (w przypadku osoby prywatnej PESEL + numer dowodu osobistego) oraz skan dowodu rejestracyjnego i polisy OC.
  4. Athlon wystawia i przesyła do nabywcy fakturę - proforma wraz z umową.
  5. Klient dokonuje płatności.
  6. Po zaksięgowaniu przelewu Athlon wystawia fakturę finalną i wypowiada umowę OC (z zachowaniem 7 dniowego okresu).
  7. Klient otrzymuje pocztą oryginały dokumentów.

Skontaktuj się z nami