Nowe przepisy dla kierowców. Sprawdź co musisz wiedzieć

Two women in car

  Nowe przepisy dla kierowców. Sprawdź co musisz wiedzieć

  W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517). Wprowadza ona wiele nowych rozwiązań dla właścicieli pojazdów i kierujących oraz uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją pojazdów.

  Uproszczenia przy rejestracji samochodu

  Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania (a nie jak dotychczas zameldowania), a także czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela w przypadku konieczności przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru, również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu. Ustawa wprowadza również możliwość zachowania (na wniosek właściciela pojazdu) dotychczasowego numeru rejestracyjnego nabytego pojazdu. Wprowadzone zmiany realnie przełożą się na oszczędność czasu oraz pieniędzy przez osoby chcące zarejestrować samochód.

  Dealer zarejestruje za Ciebie

  Dlaczego jednak tracić czas na rejestrację, jeśli może to zrobić dealer? Nowością rewolucjonizują ten proces jest zapis umożliwiający załatwienie formalności związanych z rejestracją nowego pojazdu samochodowego, motoroweru lub przyczepy właśnie przez salon sprzedaży autoryzowany przez producenta. Takie rozwiązanie to nie tylko oszczędność czasu, ale przede wszystkim znaczne uproszczenie dla Klientów salonów, ponieważ nabywca będzie mógł odebrać zarejestrowany już samochód prosto z salonu. Rejestracja nowego pojazdu przez dealera będzie możliwa już od 4 czerwca 2021 r.

  Kontrola drogowa bez prawa jazdy

  Na mocy ustawy od 5 grudnia nareszcie pożegnamy się z obowiązkiem posiadania przy sobie i okazywania podczas kontroli prawa jazdy. Dane i uprawnienia kierowcy będą sprawdzane podczas kontroli drogowej w centralnej ewidencji kierowców.

  Brak miejsca na pieczątki to przeszłość

  Do tej pory brak miejsca na kolejne pieczątki z terminem kolejnego badania technicznego równał się z obowiązkiem zmiany dowodu rejestracyjnego. Od 4 grudnia 2020 roku nie będzie stanowiło to już jednak problemu, ponieważ kierowca będzie mógł zdecydować, czy chce jak dotychczas wymienić dowód rejestracyjny na nowy, czy nie. Wystarczające będzie posiadanie kartki z zaświadczeniem od diagnosty o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.

  Koniec z kartami pojazdu i nalepkami

  Ustawa znosi obowiązek wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika. Od 4 września 2022 r. nie będą one potrzebne, ponieważ organy rejestrujące pojazdy i organy kontroli ruchu drogowego mają dostęp do centralnej ewidencji pojazdów. Za sprawą tej zmiany właściciele pojazdów oszczędzą, np. podczas rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy w sumie 94,5 zł (karta pojazdu - 75 zł i nalepka kontrolna – 18,5 zł i łącznie 1 zł opłaty ewidencyjnej).

  Możliwość czasowego wycofania z ruchu samochodu osobowego

  Nowym rozwiązaniem jest rozszerzenie katalogu pojazdów wycofanych czasowo z ruchu o samochody osobowe. Będzie to jednak dotyczyło uszkodzonych, a nie chwilowo nieużywanych samochodów. W przypadku konieczności naprawy samochodu (np. po wypadku) wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji będzie można wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy i nie częściej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu. Przywrócenie do ruchu będzie wiązało się przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie.

  Terminy wprowadzenia regulacji

  Większość z nowych regulacji wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ich ogłoszenia. Część z nowych przepisów będzie jednak obowiązywać dopiero po ogłoszeniu przez upoważnionego ministra. Będzie on wskazywał np. dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego czy zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego.

  #MŚP #Oszczędzanie #wynajem #dlaFirmy #STR #odpornośćbiznesu