Informacje prasowe

IFRS 16 - nowe przepisy dla osób korzystających z leasingu operacyjnego.

by Athlon

IFRS 16 - nowe przepisy dla osób korzystających z leasingu operacyjnego.

Regulacje finansowe nie wymagają obecnie, aby firmy, które leasingują aktywa, musiały zawierać je w swoim bilansie, jeśli umowa jest leasingiem operacyjnym. W celu zwiększenia przejrzystości tych zobowiązań finansowych, nowe rozporządzenie IFRS 16 wymaga, aby wszystkie umowy leasingowe były wykazywane w bilansie od 1 stycznia 2019.

W Athlon rozumiemy, że nasi Klienci, stosujący standardy rachunkowości IFRS 16 muszą przestrzegać nowych regulacji. Muszą wykazać w bilansie umowy leasingu, jako zobowiązania z tytułu leasingu w korespondencji z prawem do użytkowania środka trwałego. Należy określić aktualną wartość zobowiązania z tytułu leasingu, jako zobowiązania finansowego pozostałego do spłaty.
Dodatkowo, muszą podzielić koszty na odsetki oraz odpisy amortyzacyjne w rachunku zysków i strat. Nowy system rachunkowości, to ogrom wiedzy do przyswojenia, co prowadzi do konieczności wykonania dodatkowej pracy.

W związku z tym, w Athlon poświęciliśmy dużo czasu na pełne zrozumienie przepisów IFRS 16. Razem z ekspertami przygotowaliśmy rozwiązania zapewniające spełnienie zobowiązań finansowych Klientów. Od stycznia 2018, czyli rok przed wejściem ustawy, firma Athlon dostarcza swoim Klientom dane, które są potrzebne do wyliczenia całkowitej wartości do spłaty pozostałych zobowiązań leasingowych oraz prawa do użytkowania środka trwałego. Jest to wymagane w przypadku raportowania zgodnego z IFRS 16 i jest kluczowym krokiem aby utworzyć prawidłowe księgowania.
Uaktualnione dane będą dostarczane każdego miesiąca i będą zawierać wszystkie wymagane regulacje aby w pełni sprostać wymaganiom nowej regulacji. Pliki zostaną udostępnione przez portal MyAthlon, a my zadbamy, aby odpowiednie osoby w firmie otrzymały do nich dostęp.

W ten sposób Athlon pomoże swoim Klientom w przejściu oraz zrozumieniu IFRS 16. Opierając się na analizie rynku, leasing pojazdu ma wiele korzyści, takich jak wygoda, elastyczność, odliczenia podatkowe oraz więcej, w porównaniu do zwykłego zakupu. Osoby zainteresowane regulacją IFRS 16 lub rozwiązaniami Athlon są proszone o kontakt z opiekunem handlowym.

Powrót do informacji prasowych