Środowisko i zrównoważony rozwój

Sercem za mobilnością, rozumem za środowiskiem

Innowacje, odwaga i kreatywność zmieniają sposób, w jaki się przemieszczamy. Jesteśmy w stanie zredukować emisję CO2, lepiej radzić sobie z korkami i ograniczać koszty. Athlon przoduje w tych działaniach. Chcemy wyznaczać nowe trendy w mobilności i sprawiać, by była bardziej ekologiczna.

Nasza polityka zrównoważonego rozwoju

Jako lider rynku w zakresie mobilności odczuwamy społeczną odpowiedzialność za środowisko. Naszą troskę odzwierciedla treść naszej międzynarodowej polityki: Being a sustainable mobility provider in society. Wyznaczając kierunki naszej pracy teraz i w przyszłości, zastanawiamy się w jaki sposób prowadzimy działalność, co możemy poprawić, aby być dobrym pracodawcą, co możemy zrobić dla społeczeństwa i czy w jakiś sposób wpływamy na środowisko naturalne?

Pięcioetapowy Plan uzyskania zrównoważonej mobilności

Każdego dnia na drogi wyjeżdża sporo pojazdów, które emitują znaczne ilości CO2. Właśnie dlatego stworzyliśmy Plan zrównoważonej mobilności. Zaproponowane działania są krokiem milowym w kierunku zmniejszenia natężenie ruchu drogowego, obniżenia emisji CO2 i realizacji założeń zrównoważonej mobilności.

Nasz plan rozpoczyna się od czterech ważnych pytań:

 1. Czy wszyscy Państwa pracownicy muszą podróżować, czy też może mogą pracować w inny sposób?
 2. Jak optymalnie dopasować formę podróżowania do pory podróży?
 3. Czy samochód energooszczędny może stanowić alternatywę?
 4. Czy wiedzieliście Państwo, że istnieje możliwość kompensowania emisji CO2?

Na podstawie odpowiedzi na te pytania przygotujemy dla Państwa Plan uzyskania zrównoważonej mobilności. Będzie to plan uwzględniający specyfikę organizacji i pod każdym względem dostosowany do potrzeb Państwa firmy..

Certyfikat zarządzania środowiskiem naturalnym

Chcemy w sposób ciągły podnosić nasze standardy ekologiczne. Potwierdzeniem tych ambicji jest certyfikat ISO 14001, który otrzymaliśmy w 2012 roku. Uzyskanie certyfikatu było możliwe po spełnieniu przez nasz system, wymagań stawianych przez International Organisation for Standardization (ISO).

Posiadanie certyfikatu jest dowodem na to, że mamy świadomość w jaki sposób wpływamy na środowisko. Chcemy tym właściwie zarządzać i poprawiać wydajność ekologiczną. Jednocześnie mamy do czynienia z trzema aspektami dotyczącymi środowiska:

 1. Wyczerpywanie surowców naturalnych poprzez zużycie energii.
 2. Zanieczyszczenie środowiska na skutek emisji spalin przez nasze samochody leasingowe, samochody leasingowe klientów i transport samochodów leasingowych.
 3. Zanieczyszczenie gleby na skutek wycieków (oleju), mycia, odpadów i substancji niebezpiecznych.

Cele na rzecz ochrony środowiska

Aby odpowiednio zarządzać i ulepszać wskazane aspekty dotyczące środowiska, sformułowaliśmy 5 głównych celów:

 • Ekologizacja naszej floty
 • Ekologizacja floty naszych klientów 
 • Poprawa procesów zarządzania odpadami
 • Unikanie zanieczyszczania gleby na skutek działalności naszej firmy
 • Poprawa wydajności ekologicznej we współpracy z naszymi dostawcami