Masz pytania? Napisz do nas.

 Jeśli chcesz: Napisz do nas na:
•  nawiązać z nami współpracę,
•  dowiedzieć się o nowych ofertach,
sales.poland@athlon.com
• skontaktować się z Driver Service Center,
• dowiedzieć się na temat obsługi posprzedażnej przedmiotu leasingu (np. interwały przeglądowe, miejsce wykonania przeglądu, badania techniczne etc.),
• uzyskać informację o statusie naprawy pojazdu,
• uzyskać wyjaśnienie odnośnie faktur i obciążeń związanych z obsługą serwisową,
serwis.poland@athlon.com
• dowiedzieć się na temat zakresu ubezpieczenia,
• dokonać rekalkulacji umów ubezpieczenia,
• zarządzać polisami obcymi,
• uzyskać pomoc w wyrobieniu zielonej karty,
• wycenić ubezpieczenie na terytorium poza Unią Europejską oraz strefą Schengen,
• dowiedzieć się o zakresie ubezpieczenia Assistance,
ubezpieczenia.poland@athlon.com
• zgłosić szkodę komunikacyjną lub dowiedzieć się na temat statusu szkód zarejestrowanych,
• dowiedzieć się, co należy zrobić w przypadku szkody,
• otrzymać samochód zastępczy w ramach likwidacji szkody komunikacyjnej,
• dowiedzieć się na temat obciążeń związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych, w tym za udział własny i dotyczących szkód całkowitych (bez opłat administracyjnych wynikających z OW),
szkody.poland@athlon.com
• wyjaśnić zasadność rozliczeń kontraktowych,
• otrzymać propozycję rekalkulacji kontraktów,
• dowiedzieć się na temat aneksów do Umowy Leasingu i Umowy Sprzedaży,
• uzyskać informacje odnosnie kart paliwowych, upoważnień do tankowania i wystawiania duplikatów kart paliwowych,
• przeprocesować umowę Cesji kontraktu,
• dowiedzieć się na temat mandatów i obciążeń z tym związanych,
cm.poland@athlon.com
• dopytać o wynajem krótkoterminowy, umowy, wydania lub zwroty,
• dowiedzieć się na temat rozliczeń wynajmów krótkoterminowych,
• uzyskać wyjaśnienia odnośnie faktur związanych z wynajmem krotkotermionowymi,
rental.poland@athlon.com
• wymienić sezonowo opony,
• wymienić ogumienie na nowe lub dokonać wymiany uszkodzonych opon,
• dokonać wymiany opon przed planowanym wydaniem nowego pojazdu,
• uzyskać wyjaśnienie odnośnie faktur związanych z obsługą oponiarską,
tires.poland@athlon.com
• uzyskać pomoc w organizacji zwortu pojazdów po okresie umowy leasingu,
• zapytać na temat sprzedaży pojazdów poleasingowych,
remarketing.poland@athlon.com
• złożyć reklamację, reklamacje.poland@athlon.com
• wykupić pojazd po okresie umowy leasingu, buyback.poland@athlon.com
• wyjaśnić kwestie rozrachunków,
• otrzymać duplikaty faktur,
• dokonać zwrotu nadpłat,
• otrzymać zestawienia do faktur (w tym paliwowych),
accounting.poland@athlon.com
• otrzymać wyjaśnienie odnośnie kwestii związanych z zaległościami, wypowiedzeniem lub wznowieniem umów, windykacja.poland@athlon.com
• uzyskać pomoc w zorganizowaniu wydania i rejestracji nowego pojazdu,
• otrzymać informację na temat statusu umówionych wydań nowych pojazdów.
wydania.poland@athlon.com