Polityka prywatności

Wstęp 

Athlon Car Lease szanują Państwa prywatność i oświadczają, że Państwa dane osobowe będą bezpieczne i przechowywane z poszanowaniem prywatności klientów co stanowi punkt wyjścia w całej naszej działalności. Athlon będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe są standardowo zbierane, gdy Państwo (Państwa przedsiębiorstwo) składa zapytanie o jeden z produktów Athlon. Okazjonalnie Athlon może również zbierać dane osobowe także z innych źródeł (na przykład z biur informacji kredytowej).

Zakres/cel przetwarzania danych osobowych

Athlon będzie wykorzystywać udostępnione przez Państwa dane osobowe do przeprowadzania weryfikacji zdolności kredytowej, oferowania i ulepszania naszych produktów i usług finansowych, ujęcia w naszej umowie i systemie zarządzania kontrahentami, przestrzegania obowiązujących przepisów, unikania nadużyć finansowych i prania pieniędzy, utrzymywania i rozszerzania naszych relacji biznesowych z Państwem (na przykład poprzez marketing bezpośredni) oraz przeprowadzanie badań marketingowych.

Prawa

Przysługuje Państwu prawo uzyskania wglądu do Państwa danych osobowych i informacji na temat ich pochodzenia. Macie Państwo również prawo zwrócić się do Athlon o aktualizację, zmianę lub usunięcie tych danych, jeśli są one niepoprawne, niepełne lub nieistotne albo jeśli stoją one w sprzeczności z przepisami ustawowymi i wykonawczymi. W tej sprawie możecie Państwo skontaktować się z firmą Athlon z zachowaniem formy pisemnej. Ponadto macie Państwo prawo do bezpłatnego zrezygnowania z otrzymywania informacji o naszych produktach i usługach finansowych, które możemy Państwu od czasu do czasu przesyłać. W tym celu możecie Państwo przesłać e-mail do Athlon do osoby z którą prowadzicie Państwo rozmowy handlowe lub skorzystać z adresu podanego w naszym mailingu skierowanym do Państwa.

Pliki cookie służące do zarządzania informacją

Na swojej stronie internetowej Athlon zbiera informacje z wykorzystaniem plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które strona internetowa automatycznie umieszcza w Państwa komputerze. Za pomocą tych plików cookie zebrane dane są wykorzystywane do poprawy dokładności technicznej różnych stron internetowych oraz lepszego przystosowania strony internetowej do potrzeb i życzeń użytkownika. Jeśli chcecie Państwo wyłączyć obsługę plików cookie, to możecie Państwo zrobić to z poziomu przeglądarki wyłączając automatyczne zapisywanie plików cookie. Wyłączenie obsługi plików cookie może mieć wpływ na funkcjonalność naszej strony internetowej.

Zmiana Polityki prywatności

Athlon może zmieniać i aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Zalecamy regularne sprawdzanie treści tej Polityki, aby pozostawać na bieżąco z wprowadzonymi zmianami.

Kontakt

W razie pytań dotyczących prywatności Państwa danych osobowych, możecie Państwo skontaktować się z firmą Athlon.