Cesja umowy

Poznaj szczegóły dotyczące cesji umowy w Athlon. 

Business Man With Trolley In Parking Lot

  Wiemy, że czasami Twój samochód chce zmienić użytkownika, dlatego oczywiście umożliwiamy Ci dokonanie cesji Twojej umowy na rzecz innego przedsiębiorstwa. Poniżej kilka informacji, które są zapewne dla Ciebie ważne:

  - potencjalny nowy użytkownik musi przejść proces weryfikacji kredytowej

  - jeśli prowadzisz jednoosobową dzialalność gospodarczą lub spółkę cywilną wówczas potrzebujemy podpisany przez Ciebie formularz, który znajdziesz na tej stronie

  - w przypadku spółek prawa handlowego niezbędne będą dokumenty finansowe (Rachunek zysków i strat oraz Bilans za rok ubiegły oraz bieżący okres

  - umowa cesji, którą podpiszesz wraz z przejmującym, to jedyny dokument, którego wymagamy od Ciebie, abyś mógł przekazać pojazd

  - cały proces cesji trwa około jednego miesiąca