Mandaty i parkowanie

Jesteś użytkownikiem samochodu w ramach leasingu od Athlon? Pamiętaj o respektowaniu przepisów ruchu drogowego. Jako kierowca jesteś odpowiedzialny za to, aby korzystać z wynajmowanego pojazdu zgodnie z prawem.

Splitting roads

  Leasing auta a koszty parkowania

  Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie koszty dotyczące parkowania samochodu. Wyjątek stanowi korzystanie z parkingu strzeżonego, w przypadku gdy samochód uległ wypadkowi. W takiej sytuacji wynajmujący może liczyć na pełne wsparcie od Athlon z uwzględnieniem pokrycia wydatków związanych z pozostawienie auta na parkingu strzeżonym – maksymalnie nawet do czterech dni.

  Different lease cars on parkinglot

  Jakie koszty pokrywa kierowca?

  Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego jest podstawą w użytkowaniu samochodu. Kierowcy, którzy się do nich nie stosują sami pokrywają koszty mandatów. Dotyczy to zarówno grzywny wystawionej przez służby miejskie, jak i mandatów policyjnych. Użytkownik pojazdy jest również odpowiedzialny za kary dotyczące na przykład braku aktualnego badania technicznego. Pokrywany również koszty badania technicznego, ale to Ty musisz pamiętać o terminie

  Leasecars in a row