Ny IFRS 16 Standard

Vänligen registrera ert företag och hall er uppdaterade.


Registrera er nu

Ny IFRS 16 Standard

Numera är det inte obligatoriskt för företagen att redovisa sina leasingfakturor som skuld i balansräkningen. Detta innebär att denna skuld inte redovisas i årsredovisningen. Men är det verkligen ett problem? Det kan det mycket väl vara, eftersom investerare inte kan få en korrekt översikt över företagets ekonomiska hälsa som ett resultat.

IFRS 16 lanserades i januari 2016 och gäller för alla börsnoterade företag i Europeiska unionen och alla företag som väljer att förbereda sina finansiella rapporter i enlighet med IFRS-standarder.

Viktigt: IFRS 16 kommer att tillämpas på alla nya leasingavtal från 2019 och alla befintliga leasingavtal med en löptid på minst 12 månader som börjar eller slutar efter den 1 januari.

Måste/ vill ditt företag följa nya IFRs16 standarderna?

Om så är fallet, registrera ditt företag med hjälp av det här formuläret så kommer Athlon hålla dig informerad om den senaste utvecklingen under kommande månader. Vad du också bör veta är att vi tillhandahåller denna tjänst som ett standardutbud.

Kön