Nyhet

Bränslet kan räcka längre

Publiserades
av

Framtidens bilar skapar inga avgaser. Elbilen bär med sig många fördelar och befinner sig fortfarande i centrum inom ett flertal diskussioner. Därmed är det inte så konstigt att många företag ser på alternativa bränslen såsom el för sina vagnparker, då bränslekostnader utgör ungefär en tredjedel av den totala kostnaden för en vagnpark. 

Behöver man anpassa sin organisationsstruktur för att stötta elbilar i strävan mot en mer kostnadseffektiv vagnpark? 

 Läs mer här!

Tillbaka till nyhetsöversikt