Nyhet

Förmånsvärden 2017

Nya förmånsvärden från skatteverket för 2017

by Johan Liljeroth
Önskar ditt företag bättre hantering av fordonsflottan med full kontroll, och samtidigt en så låg månadskostnad som möjligt? I vårt koncept kan vi presentera en paketlösning där olika tjänster, såsom administration, service och underhåll inkluderas i leasingavtalet.
  • El- och laddhybridbilar, som kan laddas från elnätet, samt gasbilar (ej gasol) justeras först till en jämförbar bil utan miljöteknik. Därefter sätts förmånsvärdet ner med 40 procent, max 16 000 kronor för inkomstår 2012-2016 och max 10 000 kronor från och med inkomstår 2017. Detta gäller endast om bilen har ett nybilspris som är högre än närmast jämförbara bil.
  • Etanolbilar, elhybridbilar, som inte kan laddas från elnätet, och bilar som kan köras på gasol, rapsmetylester samt övriga typer av miljöanpassade drivmedel justeras enbart ner till jämförbar bil. 
  • För bensin- och dieselbilar blir det en sänkning av förmånsvärdet, då basbeloppet har höjts från 44 300 kr till 44 800 kr samt att statslåneräntan sänkts från 0,65 till 0,50.
 

Reglerna är tidsbegränsade och gäller till och med inkomståret 2020.

Läs mer på Skatteverket

Tillbaka till nyhetsöversikt