Om Athlon

Historia

I 100 år har Athlons uppdrag varit att underlätta rörligheten för våra kunder. Detta var målet redan 1916 då företaget hette RIVA (REPARATIE inrichting Van Automobielen).

Bolaget Athlon bildades 1963 och under årens lopp har vi utvecklat ett antal innovativa, kostnadseffektiva och hållbara lösningar inom mobility och billeasing. Idag tillhandahåller vi vagnparkstjänster för företag i 20 länder med över 383 300 bilar i Europa.