Sverige Stockholm

Ändring i Klimatbonusen 2022 - 2023

Ändringarna gäller enbart nyregistrerade fordon.

  Ändring i reglerna för klimatbonusen den 12 juli 2022

  Regeringen har nu beslutat om flera ändringar som omfattar klimatbonusbilar. Ändringarna gäller enbart nyregistrerade fordon och ger skärpta utsläppskrav för att erhålla klimatbonus, tar bort hindren för företag att ta del av hela bonusen samt införs ett pristak som innebär att bonus inte kommer att ges till bilar med ett nypris på över 700 000 kr.

  Ändringarna som kommer träda i kraft den 12 juli 2022. Läs mer på Regeringskansliet

  • Bonusbeloppen för laddhybrider justeras och sänks.
  • Gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 60 gram CO2/km till 50 gram CO2/km.
  • Klimatbonusbilar som har ett nypris som överstiger 700 000 kronor inte kan kvalificera sig för bonus längre.
  • Gasbilar kan få bonus med grund i EU:s allmänna förordning om stöd av mindre betydelse.
  • En begränsning av bonusbeloppen till företag på 35 procent av prisskillnaden mellan närmast jämförbara konventionella bil tas bort.

  Ändringarna som ska träda i kraft 1 januari 2023

  • Bonusbeloppen för laddhybrider justeras och sänks ytterligare.
  • Bonusbeloppet för bilar som släpper ut 0 gram CO2/km justeras och sänks.
  • Gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 50 gram CO2/km till 30 gram CO2/km

  Vi på Athlon hjälper er gärna med att förklara hur förändringarna kommer påverka beställda fordon, men även guida er i val för kommande beställningar utifrån regeringens nya krav.

  Miljöbonus 2023

  Miljöbonus - bonus = Högre TCO

  Alla förändringar om bonus, pristak och koldioxid per kilometer kan anses vara förbryllande och inte helt enkelt att förstå. För dig som funderar eller är i process med att beställa nya fordon, är det viktigt att förstå och säkerställa hur förändringarna kommer påverka bolagets generella totalkostnad ( TCO ). Vi hjälper er att beräkna era kalkyler och att hitta de fordon som passar till era behov, ekonomiska riktlinjer och regeringens krav.

  Kontakta oss