Bonus Malus

Bonus Malus togs i bruk 1 juli 2018 och en uppdatering förväntas att tillträdda den 1 juni 2022. Vilket innebär en fordonskatt höjning med ca 1 700 kr för en Volkswagen Passat diesel, totalt blir skatten över 9 000 kr.

Svensk flagga

  Vanliga frågor om Bonus Malus

  Skatten berör endast nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar. Med nya fordon menas fordon som registreras för första gången 1 juli 2018 eller senare. Den senaste uppdateringen över reglerna gäller enbart bilar som registreras för första gången 1 april 2021 eller senare och ytterligare uppdatering kan komma i bruk 1 juni 2022.

  Vid köp av en ny dieselbil som överstiger mer än 90 gram koldioxid per kilometer bestraffas med en högre skatt (malus) de första tre åren, efter år 3 sänks skatten. Malus-skatten är 107 kr per gram koldioxid som fordonet friger ut vid blandad körning, upp till den högre gränsen på 130 gram. Överstiger bilen den högre gränsen tillkommer ytterligare 132 kronor per gram. Utöver detta förekommer det två extra avgifter: miljötillägg och bränsletillägg. Släpper bilen ut mindre än 90 gram betalar du inte den förhöjda malus-skatten.

  Vid köp av en ny dieselbil som överstiger mer än 90 gram koldioxid per kilometer bestraffas med en högre skatt (malus) de första tre åren, efter år 3 sänks skatten.  Malus-skatten är 107 kr per gram koldioxid som fordonet friger ut vid blandad körning, upp till den högre gränsen på 130 gram. Överstiger bilen den högre gränsen tillkommer ytterligare 132 kronor per gram. Om bilen släpper ut mellan 60-90 gram per kilometer omfattas du varken av förhöjd fordonsskatt eller av bonus.

   

  Elbilar registrerade efter 1 april 2021 omfattar en bonus på upp till 70 000 kr. Bonusen får max motsvara 25% av bilens nypris, vilket betyder att bilen minst får kosta 280 000 kronor för att du ska få ut maxbonus. För att erhålla bonus får fordonet inte ha bytt ägare under bonusens kvalificeringsperiod, dvs. de första sex månaderna. Den 1 januari 2023 sänkts klimatbonusen från 70.000 kronor till 50.000 kronor.

  Bonusbeloppet för en laddhybrid som släpper ut 1 gram koldioxid uppgår till max 45 000 kronor. Därefter sänks bonusen med 583 kronor per utsläppt gram koldioxid upp till 60 gram som ger 10 380 kronor i bonus. Fordon som släpper ut mer än 60 gram per kilometer får inte bonus.

  Höjd Malu-skatt 2022

  Syften med Malu-skatt är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. Vilket innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga koldioxidutsläpp belönas med en bonus, medan fordon med relativt höga koldioxidutsläpp bestraffas med högre skatt. Sedan 2020 har Elbilar och laddhybrider mer än fördubblats och vi en oförneklig positiv trend, vilket framlägger bevis för att inom de kommande 2-3 åren kommer vi se en snabbare användning av elbilar/laddhybrider. Det är argumentbart att introduceringen av regeringens bonus Malus-system accelererade transformeringen mot en hållbar bilism.

   

  Dock anser regeringen att användningen av fossildrivna fordon måste stramas åt ytterligare och föreslår höjd malu-skatt från och med 1 juni 2022. Vilket innebär en fordonskatt höjning med ca 1 700 kr för en Volkswagen Passat diesel, totalt blir skatten över 9 000 kr. Med andra ord kan reformen av malu-skatten förklaras med en längre och över gräns, där den lägre gränsen för när maul-skatten börjar tas ut är idag 90 gram och kommer justeras till 75 gram. Den övergränsen är idag 130 gram och strams åt till 125 gram. I nuläget existerar det ett fåtal bilar som släpper ut mellan 75-90 gram och därmed påverkas inte majoriteten av malu-skatten. Dock kommer malu-skatten beräknas i ett tidigare skede och därmed kommer samtliga bensin- och dieseldrivna bilar bli betydligt kostsammare.

  Vad betyder Bonus Malus?

  Bonus Malus översätt på latin ”Bra Dåligt” och är ett beslut som regeringen och riksdagen klubbat i syfte att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en koldioxidneutral fordonsflotta. Bonus Malus togs i bruk 1 juli 2018 och en uppdatering förväntas att tillträdda den 1 juni 2022.