Eldriven svensk vagnpark: guide 2023

För många svenska företag kan en blandning av elektriska och fossildrivna företagsbilar vara det mest lämpliga valet - kanske är det även så för företags vagnpark?

Eldriven svensk vagnpark: guide 2023

    Elektriska eller fossildrivna företagsbilar - eller en kombination?

    Valet mellan elektriska företagsbilar och fossildrivna företagsbilar beror på flera faktorer, inklusive ert företags behov, budget, laddningsinfrastruktur, räckviddskrav, tillgänglighet av förnybar el, lokala regleringar och skatteförmåner. För vissa företag kan en blandning av elektriska och fossildrivna företagsbilar vara det mest lämpliga valet - kanske är det även så för ert företag?

    På pappret är en eldriven vagnpark ett logiskt val som gynnar ert företag både ekonomiskt och i ett hållbarhetsperspektiv. Många svenska företag kan redan övergå till helt eldrivna företagsbilar, medan andra använder en kombination av elektriska och fossildrivna företagsbilar för att maximera effekten.

    Ladda ner "Guide till en eldriven svensk vagnpark 2023"

    Eldriven svensk vagnpark: guide 2023