Hållbarhet & CSR rapport 2022

Hållbarhets- och CSR-rapporten sammanfattar våra framsteg för 2022 och betonar våra planer för att främja "mobilitetsrörelsen" inom vår bransch. Vi har aktivt fokuserat på fem områden: klimatåtgärder, trafiksäkerhet, samhällsengagemang, vitala människor och inkludering av mångfald och rättvisa.

  Påskynda mobilitetsrörelsen

  Hållbarhet är ett ämne där handlingar talar högre än ord. Genom att erbjuda våra kunder verktyg för att förbättra deras mobilitetsbeteende, påskyndar vi övergången till smartare och mer medvetna reseval. Hållbarhets- & CSR-rapporten visar den framgång och de milstolpar vi nått under 2022, liksom våra mål för framtiden.

  Elektrisk körning och klimatpåverkan

  Ett av våra huvudmål är att påskynda införandet av elektrisk körning, vilket vi anser är avgörande för att minska vårt koldioxidavtryck. Under det senaste året har vi tagit stora steg mot detta mål. Vi har ökat antalet elbilar i vår bilflotta genom att vägleda våra kunder och anställda till elektrisk körning. Som ett resultat var 18,5% av vår kundflotta xEV och nästan 53% av vår anställda flotta år 2022.

  Vi har satt upp tydliga mål för 2025:

  • 50% av Athlon kundflotta är BEV eller PHEV(xEV)
  • 100% av den anställda flottan är helt BEV eller PHEV(xEV)
  • de genomsnittliga CO2-utsläppen från vår kundflotta är 50 g/km
  • de genomsnittliga CO2-utsläppen från vår anställda flotta är 0 g/km

  Omtänkande mobilitet

  Vi är engagerade i att spela en aktiv roll i övergången till hållbar mobilitet. Vi arbetar med erfarna partners för att utöka våra tjänster och öka tillgången till överkomlig, flexibel och hållbar mobilitet. Under det kommande året planerar vi att utöka vår produktportfölj, vilket gör det lättare för våra kunder att ompröva deras mobilitet och göra hållbara transportalternativ till en del av deras flotta och mobilitetspolicy.

  Ge tillbaka till samhället

  Vi tror att det är viktigt att ge tillbaka till de samhällen vi tjänar. Därför har vi lanserat flera samhällsinitativ under det senaste året. Dessa initiativ har inkluderat volontärarbete, donationer till lokala välgörenhetsorganisationer och partnerskap med samhällsorganisationer. Vi är stolta över att ha haft en positiv inverkan och vi är engagerade i att fortsätta våra ansträngningar att ge tillbaka. Till 2025 vill vi att alla Athlon anställda aktivt deltar i ett volontärprogram. Vi uppmuntrar också alla våra anställda att göra frivilligarbete i 2 arbetsdagar per år. Minst hälften av dessa volontärdagar kommer att ägnas åt jämställda möjligheter.

  Gör vägsäkerhet till en nyckelåtgärd

  Vi tar vägsäkerhet på allvar. Därför har vi implementerat nya säkerhetsåtgärder och träningsprogram för att främja säkert körbeteende bland våra anställda och kunder. För att göra vårt åtagande mer specifikt, utvecklade vi "Athlon RoadSafety-förslaget" 2022. Vi bestämde oss för att samarbeta med högt innovativa europeiska tjänsteleverantörer för att ge våra kunder tillgång till en mängd vägsäkerhetslösningar.

  Det är vår ambition att minska antalet vägolyckor orsakade av Athlon-fordon till noll. Mer specifikt strävar vi efter att minska antalet olyckor som resulterar i fysisk skada på föraren eller en tredje part. Till 2025 kommer vi att minska antalet olyckor orsakade av Athlon-fordon med 25% jämfört med 2022. Till 2030 siktar vi på en minskning med 50%. Utöver det omfamnar vi EU:s Vision Zero-ambition, vilket innebär en 100% reduktion år 2050.

  Anställdas vitalitet

  Vi tror att våra anställda är vår mest värdefulla tillgång. Därför har vi implementerat flera initiativ för att främja anställdas hälsa och välbefinnande. Dessa initiativ inkluderar mental hälsoprogram, flexibla arbetstidsarrangemang och anställdas välbefinnandeprogram. Vi är engagerade i att fortsätta våra ansträngningar att skapa en hälsosam och stödjande arbetsmiljö.

  Athlon strävar efter en årlig ökning av anställdas tillfredsställelse. År 2022 nådde vi ett genomsnittligt betyg på 3,6 av 5 i vår årliga Athlon Pulse Check-undersökning (vårt betyg 2021 var 3,4). Till 2025 siktar vi på att uppnå ett genomsnittligt betyg på 4,5 av 5.

  Främjar mångfald, rättvisa och inkludering

  Vi tror att en mångfaldig och inkluderande arbetsplats är avgörande för vår framgång. Därför har vi tagit steg för att skapa en välkomnande och inkluderande miljö för alla anställda. Som ett företag strävar Athlon efter att spegla samhället; vi vill att en mångfald av begåvade människor känner sig välkomna och hemma, oavsett deras världsåskådningar. Skillnader mellan människor ses som tillväxt- och utvecklingsmöjligheter, både för våra individuella anställda och för vårt företag. Till 2025 kommer vi att ha etablerat minst 5 tematiska nätverk om mångfald och inkludering, vilka kommer att fokusera på att utbyta kunskap och inspiration.

  Bättre tillsammans

  Sammanfattningsvis är vi stolta över de framsteg vi har gjort under det senaste året. Vi kommer att fortsätta att agera för att skapa en värld där mobilitet blir mer ekologisk, effektiv, tillgänglig och flexibel. Och vi kommer att göra detta tillsammans med vårt team, kunder och partner. För i hållbarhet & CSR är samarbete nyckeln!