Laga Stenskott I Tid

Stenskott

Laga stenskott

Ett stenskott kan vara början till en spricka i vindrutan. Därför är det viktigt att laga stenskottet så snabbt som möjligt, annars kan det hända att du måste byta hela vindrutan.

  Låt inte ett stenskott kosta skjortan

  Ett stenskott är en skada i vindrutan som kan leda till att hela rutan spricker. Det är allvarligt, eftersom vindrutan är en viktig del av bilens bärande konstruktion. En spräckt bilruta innebär därför en försvagning. Dessutom blir sikten sämre, med minskad trafiksäkerhet som följd.

  Laga stenskott eller byt vindrutan

  Tillsammans med Ryd bilglas lagar vi dina stenskott. Det innebär en stor besparing både för dig, miljön och försäkringsbolaget. Du betalar bara självrisken som varierar mellan 0 och 200 kronor, beroende på vilket försäkringsskydd du har. Du slipper fylla i blanketter och ha kontakt med försäkringsbolaget, allt det sköter vi. Reparationen tar cirka en halvtimme.

  Viste du att ett stenskott...

  Vänta inte för länge med att laga ett stenskott

  Reparationen
  Syftet med reparationen är att förhindra stenskottet att utvecklas till en spricka.
  Osynlig
  Skadan kommer ej att bli osynlig efter reparationen.
  Stenskottets struktur
  Resultatet av reparationen är beroende av stenskottets struktur och hur lång tid som gått sedan skadan uppstod.
  Gammalt stenskott
  Ett gammalt stenskott har sämre förutsättningar att bli perfekt.
  Stenskottet förvärras
  Glas som material innehåller spänningar varför en viss liten risk finns att stenskottet förvärras under reparationsproceduren.

  Laga stenskott direkt

  Ryds Bilglas försöker alltid att reparera en skadad bilruta, men ibland går det inte på grund av att vindrutans befintliga skick är så dåligt att den varken kan eller bör repareras av säkerhetsskäl. Om din vindruta inte går att laga byter vi ut den över dagen.