Justerad malus 1 juni 2022

  Riksdagen har godkänt regeringens förslag om nya malusbelopp och malusnivåer. Beslutet började gälla den 1 juni 2022. Beslutet innebär att alla nya bilar, registrerade den 1 juni 2022 eller senare och släpper ut över 75 och upp till och med 125 gram CO2/km, blir föremål för malusskatt.

   

  Malus före den 1 juni   Malus den 1 juni 2022 eller senare  
  CO2/km Malus/g CO2/km Malus/g
  61-90g 0kr 51-75g 0kr
  91-130g 107kr/g 76-125g 107kr/g
  131g- 132kr/g 126g- 132kr/g

  Malus-skatt 2022

  Syften med Malus-skatten är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. Vilket innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga koldioxidutsläpp belönas med en bonus, medan fordon med relativt höga koldioxidutsläpp bestraffas med högre skatt.

  Dock anser regeringen att användningen av fossildrivna fordon måste stramas åt ytterligare och föreslår höjd malusskatt från och med 1 juni 2022. Detta innebär en höjning av fordonskatten med ca 1 700 kr för en Volkswagen Passat diesel, totalt blir skatten över 9 000 kr per år. Med andra ord kan reformen av malus-skatten förklaras med en lägre och över gräns, där den lägre gränsen för när mauls-skatten börjar tas ut idag är 90 gram och kommer justeras till 75 gram. Över gränsen är idag 130 gram och ökar till 125 gram. I nuläget existerar det ett fåtal bilar som släpper ut mellan 75-90 gram och därmed påverkas inte majoriteten av malus-skatten. Dock kommer malus-skatten beräknas från en lägre nivå och därmed kommer samtliga bensin- och dieseldrivna bilar bli betydligt kostsammare.

  Bonus Malus

  Skatten berör endast nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar. Med nya fordon menas fordon som registreras för första gången 1 juli 2018 eller senare. Den senaste uppdateringen över reglerna gäller enbart bilar som registreras för första gången 1 juni 2022.

  Vid köp av en ny dieselbil som överstiger 90 gram koldioxid per kilometer bestraffas med en högre skatt (malus) de första tre åren, efter tredje året sänks skatten. Malus-skatten är 107 kr per gram koldioxid som fordonet släpper ut vid blandad körning, upp till den högre gränsen på 130 gram. Överstiger bilen den högre gränsen tillkommer ytterligare 132 kronor per gram. Utöver detta förekommer det två extra avgifter: miljötillägg och bränsletillägg. Släpper bilen ut mindre än 90 gram betalar du inte den förhöjda malus-skatten.

  Vid köp av en ny bensinbil som överstiger mer än 90 gram koldioxid per kilometer bestraffas med en högre skatt (malus) de första tre åren, efter tredje året sänks skatten. Malus-skatten är 107 kr per gram koldioxid som fordonet friger ut vid blandad körning, upp till den högre gränsen på 130 gram. Överstiger bilen den högre gränsen tillkommer ytterligare 132 kronor per gram. Om bilen släpper ut mellan 60-90 gram per kilometer omfattas du varken av förhöjd fordonsskatt eller av bonus.

  Elbilar registrerade efter 1 april 2021 omfattar en bonus på upp till 70 000 kr. Bonusen får max motsvara 25% av bilens nypris, vilket betyder att bilen minst får kosta 280 000 kronor för att du ska få ut maxbonus. För att erhålla bonus får fordonet inte ha bytt ägare under bonusens kvalificeringsperiod, dvs. de första sex månaderna.

  Från och med den 12 juli 2022 infördes ett pristak som innebär att bonus inte utbetalas till elbilar med ett nypris på över 700 000 kr.

  Den 1 januari 2023 sänkts klimatbonusen från 70.000 kr till 50.000 kr.

  Bonusbeloppet för en laddhybrid är max 20 000 kronor. Fordon som släpper ut mer än 50 gram per kilometer får inte bonus. På laddhybrider minskar bonusen med 300 kronor, från 20 000 kr för varje gram koldioxid per kilometer som klimatbonusbilen släpper ut. Lägsta utbetalning av bonus är 5 000 kr. 

  Den 1 juni 2022 eller senare:

  • 107 kronor per gram om fordonet släpper ut över 75 och upp till och med 125 gram koldioxid per kilometer.
  • 132 kronor per gram om fordonet släpper ut över 125 gram per kilometer.

  För att räkna ut fordonsskattens storlek behöver du känna till vad grundbelopp, koldioxidbelopp, miljötillägg och bränsletillägg är.

  Tryck här för att räkna ut fordonskatten