Rattsurfning...

...en livsfara i trafiken.

Women in car with hair in the wind

  Ta diskussionen om trafiksäkerhet - sluta rattsurfa

  Det finns många åtgärder man kan ta för att minska risken för olyckor i trafiken. Att avstå från att använda sin mobiltelefon medan man kör är en utav dem.
  Man får lov att t.ex. prata i sin mobiltelefon när man kör så länge man inte håller den i handen och att den inte påverkar körningen på ett sätt som är trafikfarligt.
  Detta fastställdes i Trafikförordningen den 1 februari 2018 (detta gäller även annan kommunikationsutrustning).
  Enligt Transportstyrelsen räcker det att man tittar ner på t.ex. sin mobiltelefon i två sekunder när man kör 40 km/h för att rulla 22 meter utan kontroll. Detta skapar potentiell fara för föraren, medtrafikanter och ökar risken för olyckor.
  Följande punkter är exempel på vad som är farligt att göra medan man kör:
  • Titta på sociala medier eller spela spel
  • Skicka sms
  • Trycka på GPS:en
  • Byta/söka efter låtar eller dylikt
  Polisen har rätt att bötfälla direkt om man stoppas p.g.a. rattsurfning. Man kan även bli av med körkortet.

  Hur kan man stötta och hjälpa sin organisation att fatta rätt beslut i trafiken? 

  Sprid information om trafiksäkerheten och påminn varandra om vad man bör tänka på.
  Man kan påminna sin organisation om att t.ex:
  • Koppla upp mobiltelefonerna till bilarnas Bluetooth- funktioner och knappa in rutten i GPS:en innan avfärd
  • Stanna på en lämplig plats om man behöver hålla i telefonen vid ett samtal eller sms
  • Be en medpassagerare om hjälp om man behöver skicka ett sms eller svara på ett samtal
  Var tydlig i organisationens bilpolicy och erbjud utbildning.
  Inkludera organisationens inställning och riktlinjer gällande trafiksäkerheten i bilpolicyn. Man kan även erbjuda sin organisation utbildningar i trafiksäkerhet.
  Glöm inte att vara en förebild gällande trafiksäkerheten i din organisation!
  Källa: Transportstyrelsen
  Regeln om rattsurfning gäller: moped klass I, moped klass II, traktor, terrängmotorfordon, motorcykel, personbil, taxi, buss, lätt lastbil och tung lastbil.
  *Kommunikationsutrustning: Vad som menas med handhållen kommunikationsutrustning får domstol avgöra.
  För mer information om rattsurfning, vänligen besök Transportstyrelsens hemsida