Leasa transportbilar med företagsleasing

TCO

Leasa transportbil till företaget

Börja leasa transportbilar med hjälp av Total Cost of Ownership (TCO) för att få en bättre förståelse för den verkliga kostnaden för bilarna. Genom att använda TCO kan du optimera företagets hanteringen av era transportbilar och minimera kostnaderna på lång sikt.

  Börja leasa transportbilar med TCO

  Transportbilar används mycket mer intensivt och kräver därför extra operativ uppföljning. Stillestånd kostar också pengar, eftersom att stå still betyder att ni antagligen går miste om affärer. Särskilt om ni väljer elektriska transportbilar och laddar dem vid offentliga laddpunkter. Men hur begränsar du dessa direkta och indirekta kostnader?

  Många företag väljer att köpa transportbilar med egna resurser, bankfinansiering eller finansiell leasing eftersom detta vid första anblicken verkar vara den billigaste lösningen. Då tar man dock inte hänsyn till den intensiva operativa och administrativa förvaltningen.

  Det förekommer ytterligare dolda kostnader: för verkstadsbesök, karosseri eller besiktning måste egen personal nyttjas, och fordonet är inte tillgängligt under inspektionen och både personal och transportbil är stillastående. Dessutom utgår dessa företag från att de operativa riskerna är begränsade, men praxis visar att reparationer ibland kan leda till dyra överraskningar.

  TCO: transportbilens riktiga kostnad

  Det finns ett sätt att kartlägga hela kostnaden för företages leasade transportbilar: Athlons totala användningskostnad eller TCO-metod. Vi tar hänsyn till de klassiska kostnaderna plus alla förvaltnings-, stillestånds- och personalkostnader. För elektriska transportbilar spelar både kostnaden och tiden i samband med laddning en stor roll i TCO:n.

  Dessutom hjälper vi er att optimera dessa kostnader med smarta lösningar skräddarsydda för ert företag. Vilket har många fördelar: inga oväntade kostnader, finansiell flexibilitet, maximal driftsättning, förenklad administration och mycket mer.