Företagsleasing av tjänstebilar - enkelt och tryggt med tillförlitlig vägledning

Vi gör skillnad i varje steg

 

Välkommen till Athlon Sweden!

Vi arbetar främst som rådvigare till företag som önskar bättre optimering av sina vagnparker kopplat till tjänstebilar, bruksbilar och personalbilar. Vi hanterar både person- och transportbilar av olika bilmärken. 

Våra tjänster:

  • Operationell leasing
  • Finansiell leasing
  • Fleet Management 

Våra tjänster bygger på att:

  • Minimera exponeringen mot finansiell risk
  • Spara tid/ Processoptimering
  • Skapa kostnadskontroll
  • Sänka kostnader

Vårt fokus på kunden har idag tagit oss till en position, som det snabbast växande billeasingbolaget i Sverige. 

Internationellt

Athlon är en av Europas ledande leverantörer av mobilitylösningar för företag och hanterar fler än 400 000 fordon. Athlon har utvecklat innovativa, hållbara och kostnadseffektiva lösningar inom mobility i mer än 100 år. Företaget skapar möjligheter för människor att flytta sig problemfritt genom integrerade och hållbara mobilitylösningar. Företaget tillhandahåller olika finansieringslösningar samt förvaltning av vagnparker och kringtjänster. 

Athlon har sitt huvudkontor i Nederländerna och är verksam i över 20 länder i Europa, såväl som i Nordamerika, direkt eller via partners. 

Athlon är en del av Daimler AG och drivs av Daimler Mobility AG. 

Varför välja operationell leasing?

Vi tar hand om allt!

Vill du kunna ha tjänstebilar utan att behöva oroa dig för finansiering, hantering och exponsering för finansiella risker? 

Operationell leasing av tjänstebilar är enkelt, förutsägbart och kostnadseffektivt. Med denna leasingtyp kommer Athlon att äga bilarna vilket innebär att vi tar alla risker och hanterar allt som det innebär att hålla din vagnpark rullande. 

Vi sköter allt medan du kan fokusera på din verksamhet! Läs mer här.

Välkommen till Athlon Sweden