Övriga skador

Moderna Försäkringar

Övriga skador såsom glas, stöld och brand ingår i en halvförsäkring från Moderna Försäkringar.

Vid glasskada

Vid stenskott, kontakta CarGlass, Glaskedjan eller Ryds Bilglas som har avtal med Moderna Försäkringar. För att reparationen ska bli bra måste stenskottet vara så rent och färskt som möjligt. Skadeanmälan görs direkt hos bilglasmästaren.

Vid bilinbrott

Vid bilinbrott eller annan skadegörelse på bilens glasrutor kan en bilglasmästare (se ovan) kontaktas för hjälp med att tillfälligt plasta igen öppningen.  

Försäkringstagare

Athlon Sweden AB
556667-9097
Agnesfridsvägen 185 A
213 75 Malmö

Kontakt

Moderna Försäkringar

0200-212 210

 

CarGlass

020-575 575

                             

                   

 

Glaskedjan

010-494 0990

                           

                   

Ryds Bilglas

0771-411 411