Total Cost of Mobility

Total cost of Mobility

Total Cost of Mobility (TCM) tar hänsyn till den verkliga kostnaden av företagets totala resande (bil, bilpool, buss, tåg, flyg, tunnelbana, taxi, cykel, New Way of Working m.m.). Det gör budgeteringen mycket enklare. Vill ni veta ert företags totala kostnad för allt resande, tveka inte att kontakta oss.


 

Fördelar

  • Enklare budgetering
  • Hållbart synsätt
  • Konkurrensfördelar
  • Flexibilitet

Kontakta oss, vi hjälper dig gärna.

Keep track of all your mobility costs.