fyra parkeringsplatser där två silvriga EV elbilar laddar batterierna bredvid varandra och två tomma parkeringsrutor

Ditt leasingfordon

Nedan finner du information om hur du ska hantera olycka, skada, däckbyte, service eller återlämning.

  Vid olycka eller skada

  Om du råkar ut för en olycka:

  • Ring polis om någon skadades eller om det uppstår meningsskiljaktigheter mellan de inblandade parterna.

  • Fyll i en skadeanmälan som finns bland dina fordonsdokument. Du hittar även denna skadeanmälan via länken nedanför.

   

  Skadeanmälan

  Om du råkar ut för stöld eller skada

  Gör en polisanmälan inom 24 timmar. Om bilen ej är körbar och du servar din bil hos Märkesverkstad har du rätt till ett ersättningsfordon vid bärgning via Märkesassistansen (gäller ej yttre åverkan). Om bilen är körbar, kör till närmaste auktoriserad märkesverkstad och ring försäkringsbolaget. 

  Om du har tankat fel drivmedel

  Starta inte bilen. Om du redan har börjat köra, stanna bilen och kontakta Märkesassistans omedelbart.

  Om bilen inte startar

  Ring Märkesassistans.

  Vagnskador Personbil

  Vid olyckor under de tre första åren:

  Under de tre första åren åtgärdas vagnskador såsom kollision, viltolycka etc. via biltillverkarens vagnskadegaranti. 

  1. Vid en singelolycka, gör en skadeanmälan till biltillverkarens försäkringsbolag - gäller under de tre första åren* (gäller ej transportbilar). Finns det en motpart inblandad vid olyckan måste även anmälan ske till Moderna Försäkringar. OBS! Motparten måste också göra en anmälan till sitt försäkringsbolag. 
  2. Kör till auktoriserad verkstad och uppge skadenummer från försäkringsbolaget. 
  3. Be verkstaden kontakta Athlon. 

  Vid olycka med transportbil - vänligen kontakta Moderna Försäkringar.

  Vid olycka efter de tre första åren:

  1. Kontakta Moderna Försäkringar och ange ditt registreringsnummer. Du får då ett skadenummer av Moderna Försäkringar. 
  2. Kör till auktoriserad verkstad och uppge ditt skadenummer. 
  3. Be verkstaden att kontakta Athlon. 
  4. Efter 3 år är bilen helförsäkrad via Moderna Försäkringar. 

  OBS! Alla skador måste anmälas inom tre månader från skadetillfället. 

  Försäkring
  två män står och inspekterar en bil tillsammans efter en olycka på en verkstad

  Övriga skador

  Läs mer om skador såsom viltolycka, glasskador, bilinbrott och bärgning. 

  Läs mer

  Service

  För att du inte ska debiteras några kostnader är det viktigt att service sker i enlighet med tillverkarens angivna tids- och milintervaller samt att verkstaden erhållit rekvisition från Athlon.

  • Kontakta auktoriserad märkesverkstad.
  • Vid tidsbokning, meddela att det finns avtal med Athlon.
  • Be verkstad kontakta Athlon för referensnummer. 
  • Ta med serviceboken vid varje service (om fysisk sådan finns).

  För att du inte ska debiteras några kostnader är det viktigt att service sker i enlighet med tillverkarens angivna tids- och milintervaller.

  Det finns några saker som inte ingår i ditt serviceavtal.

  • Underredsbehandling (rostarbete), karosseri- och lackskador (målningsarbete).
  • Reparation och montering av tillbehör och extrautrustning, inredning och polstring. 
  • Tvätt och kosmetiskt underhåll, bränslepåfyllning och extra påfyllning av olja, spolarvätska, Adblue, kylarvätska och liknande vätskor mellan de i producentens servicehäfte, föreskrivna servicebesiktningarna. 
  • Skador och reparationsmässiga konsekvenser som följd av användarens misskötsel eller oaktsamhet. 
  • Lånebil till förfogande vid reparation av plåtskador (om inte det har tecknats ett specialavtal om detta). 
  • Reparationer som följd av användarens eller tredje mans bristande eller felaktig påfyllning av drivmedel eller andra vätskor och tillsatser.
  • Skador som är eller kunde vara täckta försäkringsmässigt eller av vagnskadegarantin på bilen (ex. strålkastarglas, frontrutor m.m), avsaknad av eller bidrag till körning under reparation ( om inte det har tecknats ett specialavtal om detta). 
  • Alla uppkomna kostnader vid punktering. 
  • Förhållanden som är orsakade av strejker eller annan form av force majeure. 

  Vad bör man tänka på innan man ger sig av?

  Bilen får användas på offentliga vägar i Sverige och i utlandet. Vid körning i utlandet ska följande medtagas:

  1. En kopia av registreringsbevis del 1. Kontakta Athlon senast 4 veckor innan avresa om sådan inte finns.

  2. Utlandstillstånd utfärdat av Athlon. Kontakta Athlon senast 4 veckor innan avresa om sådan inte finns.

  3. Grönt kort (vid körning i vissa länder). Beställ det gröna kortet från Athlon i god tid innan avresa om du ska köra i något av länderna nedan: Albanien, Azerbajdzjan, Bosnien - Hercegovina, Iran, Israel, Nordmakedonien, Marocko, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Tunisien, Turkiet, Ukraina och Vitryssland.
  leasingbil kör längs en landsväg som slingar sig upp ett berg.

  Checklista för återlämning

  Bilens skick genomgås av en oberoende part för bedömning med hänsyn till antal körda mil samt bilens ålder.

  Städa bilen in- och utvändigt.
  Se till att alla dokument och service boken ligger i bilen (om fysisk sådan finns). 
  Ta med alla bränslekort. 
  Lämna tillbaka samtliga nycklar.
  Töm egen köpt utrustning.
  Glöm inte att läsa av mätarställningen. 

  Mitt fordon har en skada, hur går jag tillväga vid återlämning?

  Ni är förpliktade att skriva under en skadeanmälan till försäkringsbolaget eller att gottgöra utgiften till Athlon vid särskild avräkning. Detta gäller också vid skador som normalt inte täcks av försäkringsbolaget. Vid skadeanmälan får ni ett skadenummer från försäkringsbolaget. Detta nummer skall bifogas vid återlämning, antingen via mail eller på retursedel.

  Repor: en ändring i lacken, så att man tydligt kan märka den med en nagel, dvs. att repan är så djup att den inte försvinner vid polering. 
  Bucklor: ändringar i bilens plåtdelar. 
  Andra skador: skador som är förvållade av eftermonterad utrustning. Stenskott, spruckna rutor, skadade lister, skadad inredning, kantstötta fälgar m.m. 

  Kontakta oss

  Har du en fråga eller feedback till oss? 

  När du fyller i vårt kontaktformulär kommer vi att återkomma till dig inom 24 timmar.

  Om du vill tala med någon på Athlon direkt, eller hämta/lämna ditt fordon:

  Adress

  Agnesfridsvägen 185 a
  213 75 Malmö

  T: +46 (0) 40 94 75 40

  Mail: kundservice.se@athlon.com

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Allmänna frågor

  En bilpolicy är en slags guide som hjälper företag att hantera och administrera sina tjänstebilar. En sådan här policy brukar innehålla riktlinjer om:

  • Fordon (t.ex. märke och utrustning)
  • Kostnader (t.ex. max leasinglängd och driftskostnader)
  • CO2- utsläpp
  • Administrativa rutiner (t.ex. interna och externa)
  • Ansvarsfördelning 

   

   

  Med denna lösning står leasetagaren med restvärdesrisken. Det är även leasetagaren som sköter avvecklingen av bilen. Leasetagaren sköter ansvaret för avveckling av bilen dock kan Athlon vara behjälplig om leasetagaren önskar. 

  Om man har en leasingbil via sitt företag som man även använder privat räknas detta som en förmån och ska förmånsbeskattas. Kalkylen på förmånsvärdet baseras på bilens pris och utrustning. 

  En leasing bil är en bil som leasas av ett billeasingbolag för en månadskostnad. Denna lösning finns både för företag och privatpersoner. När en person som är anställd leasar en bil via sitt företag räknas detta som en förmån. 

  Med denna lösning presenterar vi en fast månadskostnad som utgår från fordonets värde, avtalstid och miltal. När avtalet löper ut så lämnar leasetagaren fordonet till Athlon som avvecklar bilen och står med restvärdesrisken. Vid återlämnandet görs en besiktning och onormalt slitage debiteras leasetagaren. 

  Total Cost of Ownership (TCO) tar hänsyn till företagets totala vagnparkskostnad. Det gör budgeteringen mycket enklare. 

  WLTP står för WorldWide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. Detta är en ny standard som alla fordonstillverkare har fått till sig som bestämmer hur man ska testa och mäta bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. 

  Med WLTP testar man fordon under en längre tid där man utför fler inbromsningar och accelerationer samt att man tar mer hänsyn till olika temperaturer. 

  Från 1 januari 2019 måste företag redovisa WLTP värdena vid köp eller leasing av en ny bil. 

  En körjournal används av förare med leasingbilar för att registrera sina körda mil. 

  Ett prisbasbelopp är en faktor man tar med i beräkningen av värdet på bilförmån (förmånsvärde). 

  Audi Försäkring
  0770 - 11 02 10

  BMW Försäkring
  08 - 54 17 06 90

  Ford Försäkring
  08 - 541 705 75

  Kia Motors
  08 - 54 17 05 36

  Mercedes-Benz Försäkring
  08 - 54 17 07 40

  Mitsubishi Motors
  0771 - 11 11 10

  Skoda Försäkring
  0770 - 11 03 50

  Volvia
  031 - 345 69 10

  Volkswagen Försäkring
  0770 - 11 01 40

  Moderna Försäkringar
  0200 - 21 21 20

  Vid akuta fall utomlands, ring SOS International
  +46 (0)8 56 28 33 83
  +45 (0)701 050 50

  Glasskada

  Vid stenskott, kontakta någon av våra samarbetspartners som har avtal med Moderna Försäkringar. För att reparationen ska bli bra måste stenskottet vara så rent och färskt som möjligt. Skadeanmälan görs direkt hos bilglasmästaren.

  Ryds Bilglas
  0771 - 41 14 11

  CarGlass
  0771 - 575 575

  Bilinbrott
  Vid bilinbrott eller annan skadegörelse på bilens glasrutor kan en bilglasmästare kontaktas för hjälp med att tillfälligt plasta igen öppningen (se kontaktuppgifter ovan). Vid bilinbrott samt skadegörelse ska alltid en polisanmälan upprättas. 

  Bärgning

  1:a hand: bärgning via märkesavtal, se bilens instruktionsbok. 

  2:a hand: Assistancekåren 020 - 912 912.

  Audi 020 - 61 50 55
  BMW 020 - 21 00 00
  Ford 0771 - 81 80 00
  KIA 0770 - 11 70 00
  Mercedes-Benz 020 - 78 44 78
  Mitsubishi 020 - 23 50 23
  Skoda 020 - 72 70 70
  Volkswagen 020 - 66 55 00
  Volvo 020 - 55 55 66

   

  Viltolycka