Total Cost of Ownership

Att ta reda på köp- eller leasingpriset för en bil är lätt nog, men hur är det med TCO (total cost of ownership) för att köra och underhålla tjänstebilen eller flertalet transportbilar under hela livscykel?

 • Dyrare med elektrifierade fordon?
 • Bli en TCO-expert!
 • Utforska förarnas krav.
 • Athlon förenklar TCO.

TCO

  TCO pusslet

  Det förekommer ett överväldigande av antal frågor du behöver ställa om du vill beräkna din totala ägandekostnad (total cost of ownership). Tar du hänsyn till bränsleförbrukningen? Vilka skatteförmåner är du berättigad till? Varför är CO2-utsläpp viktiga?

  Vad är TCO?

  TCO står för Total Cost of Ownership. Det är en finansiell metod som bygger på idén att den totala kostnaden för att äga något inkluderar alla kostnader som det medför under hela sin livslängd, inte bara de initiala köpkostnaderna. Vilket innebär att ett köp av tjänstebil utifrån ett basbelopp för 2022 inte ger rättfärdig uppfattning av den totala kostanden eller TCO.

  Ett fordons totala ägandekostnad (TCO) består av dess fasta kostnader, alla driftskostnader och avskrivningar per år eller under dess livslängd, minus dess förväntade andrahandsvärde. Vanligtvis beräknas TCO före det första förvärvet för att användas som ett urvalsmått, men det är viktigt att komma ihåg att Total Cost of Ownership inte är ett statiskt tal.

  Different lease cars on parkinglot

  Lämna det krångliga till oss

  Våra experter håller företagets kostnader under kontroll. Och inte bara för den befintliga vagnparken. Vi hjälper till med att hitta den bästa riktningen för utvecklingen av företagets vagnpark.

  Varför TCO och inte basbelopp?

  TCO-analys används i många branscher eftersom det har visat sig vara ett utmärkt sätt att spåra pågående kostnader och göra prognoser för budgetändamål. Det är också ett ganska exakt sätt att jämföra liknande produkter eller applikationer över hela deras livslängd.

  Uppdatera din bilpolicy från att erbjuda tjänstebilar med 7,5 basbelopp till att erbjuda tjänstebilar uträknat med TCO, för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om den leasinglösning som kommer att ha störst positiv inverkan på företaget. 

  Total Cost of Ownership vs Basbelopp

  Vad händer om man inte ändrar sin bilpolicy och fortsätter med prisbasbelopp som grund för val av bil?

  Läs vidare

  Är du nyfiken på våra lösningar?

  Liknande lösningar

  Guy maintains a carwheel Operationell leasing Business men in leasecar at night Finansiell leasing

  Skräddarsydda råd och anpassade leasinglösningar för att tillgodose dina föränderliga behov. 

  Alla lösningar