Frågor och svar

  Här kan du hitta svaren på de vanligaste frågor vi får. Om du inte hittar svar på det du söker så är du välkommen att kontakta vår kundservice.

  Sökresultat 22 Resultat

  Bilbeställning

  WLTP är en metod för att mäta bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Förkortningen WLTP står för Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. Metoden innebär ett nytt sätt att mäta bränsleförbrukning och utsläpp. Det ska vara mer realistiskt än tidigare mätmetod (NEDC). Bland annat omfattar testet fler accelerationer och inbromsningar, pågår under längre tid och tar hänsyn till olika temperaturer samt bilens vikt med extrautrustning. Men testerna görs i labbmiljö och motsvarar inte faktisk förbrukning.

   

  Vilken typ av bil du kan beställa beror på din arbetsgivares bilpolicy. Fråga bilansvarig på ditt företag om du är osäker på vilken typ av bilar då får beställa.

  Vid eftermontering av utrustning på din leasingbil måste bilansvarig ge ett godkännande. Montering av utrustning som kräver ingrepp i bilen (till exempel borrhål eller annan åverkan) kräver ett skriftligt förhandsgodkännande från oss.

  Observera att vid olegitimerad montering erhålles föraren/företaget ansvarig för kostnaden. 

  Förmånsvärde | Löneavdrag

  Fast förmånsvärde beräknas på ett antal olika parametrar som bilmärke, modell, tillverkningsår, vald extra utrustning, prisbasbelopp etc.

  Om en anställd får en förmån genom jobbet, exempelvis en bil att använda, och det innebär en besparing jämfört med vad det kostat att köpa eller hyra samma sak privat, förmånsvärdet är ordet för den besparingen. Den mellanskillnaden är också den del som kan bli skattepliktig.

  En förmånsbil ägs och betalas av företaget men du som förare betalar extra skatt baserat på bilens förmånsvärde. Har du 35 000 kronor i lön och bilens förmånsvärde är 6 000 kronor betalar du inkomstskatt på lönen plus förmånsvärdet, d.v.s. 41 000 kronor. Förmånsbilen kostar dig alltså cirka 1900 kronor i detta fall (om du betalar 32% i skatt).

  En förmånsbil är en bil som företaget äger eller leasar men som du som anställd får använda även för privat bruk. Bilen betalas av företaget men eftersom du får använda den privat räknas det som en löneförmån. Därför betalar du som förare inkomstskatt baserat på bilens förmånsvärde.

  Provkörning

  Kontakta din närmaste återförsäljare om du är intresserad av en provkörning. Du är alltid välkommen att kontakta Athlon om du önskar hänvisning till en återförsäljare. 

  Billeverans

  Leveransdagen bestäms mellan dig och återförsäljaren. Kontakta din återförsäljare om du önskar ändra tid eller datum för leveransen av din nya bil. 

  Efter beställning återkommer återförsäljaren med en orderbekräftelse samt planerad leveranstid till Athlon. Därefter kontaktar vi dig med information om preliminär leveransdag.

  Vi kommer att informera dig om status så fort vi får informationen från återförsäljaren. Efter att bilen är beställd hänvisar vi till återförsäljaren för frågor om leveransstatus.

  Bonus Malus

  Skatten berör endast nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar. Med nya fordon menas fordon som registreras för första gången 1 juli 2018 eller senare. Den senaste uppdateringen över reglerna gäller enbart bilar som registreras för första gången 1 juni 2022.

  Vid köp av en ny dieselbil som överstiger 90 gram koldioxid per kilometer bestraffas med en högre skatt (malus) de första tre åren, efter tredje året sänks skatten. Malus-skatten är 107 kr per gram koldioxid som fordonet släpper ut vid blandad körning, upp till den högre gränsen på 130 gram. Överstiger bilen den högre gränsen tillkommer ytterligare 132 kronor per gram. Utöver detta förekommer det två extra avgifter: miljötillägg och bränsletillägg. Släpper bilen ut mindre än 90 gram betalar du inte den förhöjda malus-skatten.

  Vid köp av en ny bensinbil som överstiger mer än 90 gram koldioxid per kilometer bestraffas med en högre skatt (malus) de första tre åren, efter tredje året sänks skatten. Malus-skatten är 107 kr per gram koldioxid som fordonet friger ut vid blandad körning, upp till den högre gränsen på 130 gram. Överstiger bilen den högre gränsen tillkommer ytterligare 132 kronor per gram. Om bilen släpper ut mellan 60-90 gram per kilometer omfattas du varken av förhöjd fordonsskatt eller av bonus.

  Elbilar registrerade efter 1 april 2021 omfattar en bonus på upp till 70 000 kr. Bonusen får max motsvara 25% av bilens nypris, vilket betyder att bilen minst får kosta 280 000 kronor för att du ska få ut maxbonus. För att erhålla bonus får fordonet inte ha bytt ägare under bonusens kvalificeringsperiod, dvs. de första sex månaderna.

  Från och med den 12 juli 2022 infördes ett pristak som innebär att bonus inte utbetalas till elbilar med ett nypris på över 700 000 kr.

  Den 1 januari 2023 sänkts klimatbonusen från 70.000 kr till 50.000 kr.

  Bonusbeloppet för en laddhybrid är max 20 000 kronor. Fordon som släpper ut mer än 50 gram per kilometer får inte bonus. På laddhybrider minskar bonusen med 300 kronor, från 20 000 kr för varje gram koldioxid per kilometer som klimatbonusbilen släpper ut. Lägsta utbetalning av bonus är 5 000 kr. 

  Den 1 juni 2022 eller senare:

  • 107 kronor per gram om fordonet släpper ut över 75 och upp till och med 125 gram koldioxid per kilometer.
  • 132 kronor per gram om fordonet släpper ut över 125 gram per kilometer.

  För att räkna ut fordonsskattens storlek behöver du känna till vad grundbelopp, koldioxidbelopp, miljötillägg och bränsletillägg är.

  Tryck här för att räkna ut fordonskatten

  Ordlista

  Bonus Malus översätt på latin ”Bra Dåligt” och är ett beslut som regeringen och riksdagen klubbat i syfte att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en koldioxidneutral fordonsflotta.

  Bränsletillägget betalas också för dieseldrivna fordon. Det beräknar man genom att ta det totala antalet gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer vid blandad körning och multiplicera det med 13,52.

  Grundbeloppet är 360 kronor per år och ska betalas för alla fordon som omfattas av malus.

  Miljötillägget är 250 kronor per år och betalas för dieseldrivna fordon.

  Bränslekort

  Så fort vi har uppgifter om leveransdag samt registreringsnummer från bilåterförsäljaren beställer vi bränslekort/laddbricka enligt leasingavtalet. Kortutskick sker till företagsadress eller till din hemadress. Du kommer att mottaga ett bekräftelsemail från oss att bränslekort är på väg.

  De tankstationer som gäller för ditt bränslekort beror på vilket bränslekort du har och det avtal din arbetsgivare har med Athlon. Om du är osäker kan du fråga din arbetsgivare eller kolla ditt leasingavtal.

  Behöver du göra annat val av bränslekort, besök vår hemsida eller kontakta oss på kundservice.se@athlon.com

  Ladda gärna ner respektive bränslebolag app för att hitta närmsta laddstation och dess kapacitet och tillgänglighet.

  Ditt bränslekort är kopplat till din bil och ska inte användas för att tanka andra bilar.

  Ny kortbeställning måste göras med undantag för Circle K. Kontakta oss på kundservice.se@athlon.com

  Du kan enkelt spärra eller avsluta ditt bränslekort genom att trycka på länken nedan.

  Spärra | Avsluta

   

  Har man glömt sitt bränslekort som är kopplad till tjänstebilen, så får man själv göra eget utlägg och be om att få ersättning av sin arbetsgivare.

  Vi tar ej längre emot kontantutlägg på Athlon.

  Ja, ni betalar er elräkning som vanligt. Ni blir därefter ersatta efter avtalat kr/kWh i slutet av varje månad, för den el som ni har laddat hemma. Ersättningen tas upp i den totala drivmedelsförmånen och ni beskattas därefter för er privata körning.

  Välj mellan dessa drivmedelskort

  Circle K Företagskort med El: Bränsletankning i Sverige, Danmark och Norge samt elladdning i Sverige.

  Circle K Routex: Bränsletankning i Sverige och Europa.

  Behöver du snabbt komma igång och tanka med ditt Circle K kort? Kontakta oss för att aktivera Mobilbetalning direkt.

  OKQ8 Business Basic El: Bränsletankning i Sverige & el laddning i Sverige & Europa. I Danmark bränsletankning på bemannade Q8 stationer.

  FordonsGas köptes upp av OrangeGas i slutet av 2022. Under första kvartalet 2023 kommer OrangeGas automatiskt ersätta de befintliga drivmedelskorten från FordonsGas med sina egna kort.

  Däremot kan man inte längre tanka gas på Svensk Biogas-stationer med FordonsGas-kortet eftersom det inte finns något samarbete mellan bolagen efter övertagandet av OrangeGas. De orter som bara har stationer från Svensk Biogas är inte tillgängliga.

  Eftersom vi inte har avtal med Svensk Biogas och de inte hanterar drivmedelskort med registreringsnummer, behöver du beställa ett eget kort från Svensk Biogas och ta hand om faktureringen själv om du vill tanka gas där.

  Med Shell Card EU tankar du bränsle på 500 stationer i Sverige och 11 000 Shellstationer i Europa. Gäller även på St1

  E.ONs laddbricka kan användas på över 4000 publika laddningsstationer i Sverige och 12 000 publika laddningspunkter i Europa.

  Mers laddbricka kan användas i Sverige på ca 530 publika laddningspunkter och på ca 300 i Norge ca 300.

  St1 Biogas går enbart att använda i Sverige.

  Med Preem Företagskortet tanka bränsle på 350 tankställen runt om i Sverige.

  Elbil

  Laddbox

  Genom ett samarbete med Mer och E.ON kan ni ta del av ett helhetserbjudande för hemmaladdning genom Athlon. I detta erbjudande ingår en smart laddbox med en standardinstallation. Ni laddar bilen hemma, på arbetet eller längs med vägen och erhåller ersättning i kr/kWh enligt avtal. Förutsatt att ni har installerat en laddbox med Mer eller E.ON och att ni är berättigad till förmånsbeskattning av drivmedel eller delat bränsle.

  Utforska våra laddboxar

  En laddbox med en RFID läsare har möjlighet till privatladdning vilket innebär att ni kan både ladda tjänstebilen och andra privata elbilar. Med olika inloggningar meddelas laddboxen vilken bil som laddas, dvs. privat eller tjänstebil och vem som ska stå för kostnaden. Vid privata laddningar står ni själva för kostnaden och faktureras via hushållets elräkning.

  Vi rekommenderar en laddbox som är utrustad med RFID läsare då detta genererar möjligheten till privatladdning. Laddboxar utan RFID läsare kan enbart ladda den tjänstebil som den är kopplad till.

  Om laddboxen hemma inte fungerar eller har något annat fel ska du kontakta din laddpartner, Mer eller E.ON. 

  Laddbricka

  För att du ska kunna använda dig av Athlons laddlösningar behöver din arbetsgivare teckna ett tilläggsavtal. Om din arbetsgivare inte har avtalat med Athlon så har vi inte möjlighet att leverera en laddbricka.

  För nystartade bilar sker det enligt avtal en automatiserad beställning. Maximalt ha 3 aktiva laddbrickor eller bränslekort per fordon.

  Tänk på att laddning som sker utan tillförsedd laddbricka kan inte ersättas då det saknas statistik.

  Gå till beställningssidan

  Om ni behöver beställa en ny laddbricka eller lägga till annan laddbricka från annat el laddningsbolag.

  Tryck här för att beställa

  Antalet bränslekort/laddbrickor är begränsat till max 3 per fordon.

  Vid problem med en laddbricka ska ni direkt kontakta er laddpartner, dvs. har ni en laddbricka med Mer kontaktar ni Mer och har ni E.ON som laddpartner kontaktar ni E.ON.

  Mer
  077 - 44 33 900
  kundservice.se@mer.eco

  E.ON
  010 - 228 30 07

  Du kan spärra och beställa en ny laddbricka genom att trycka här

  Har du problem med laddbrickan ska du vända dig till respektive bolag, dvs. har du en laddbricka från E.ON ska du kontakta E.ON.

  Laddbox installation

   

  Ja, så länge att Athlon kan ta del av den laddningsstatistik från laddboxen. Ni betalar er elräkning som vanligt. Ni blir därefter ersatta efter avtalat kr/kWh i slutet av varje månad, för den el som ni har laddat hemma. Ersättningen tas upp i den totala drivmedelsförmånen och ni beskattas därefter för er privata körning.

  För att minimera risken att huvudsäkringen löser ut vid laddning rekommenderar vi att fastighetens huvudsäkring ska vara minst 20 A. Vid behov kan Mer och E.ON vid installationen göra en uppsäkring mot en extra kostnad. Finns det inte plats i elcentralen eller är den av äldre modell kan personskyddsbrytaren placeras som en separat enhet intill centralen. Om detta behövs, medför det en extra kostnad.

  Om laddboxen inte kan monteras på en vägg kan laddboxen installeras på en stolpe, förutsatt att ni har en stolpe med förberedelse för framdragning av el. Ni som kund måste förbereda för att laddboxen skall kunna installeras.

  I standardinstallationen ingår endast kabeldragning ovan mark. Vill ni att kabeln ska vara nedgrävd på någon del av kabelns sträckning måste ni själv göra det förberedande arbetet. Notera att vid köp av en laddbox med lastbalansering krävs två rör vid nedgrävning av kabel.

  Med dynamisk lastbalansering innebär det att laddboxen vid hemmaladdning använder en extern mätare som skyddar er huvudsäkring. På så vis får laddboxen koll på hur mycket el som används i resten av fastigheten och kan därför anpassa hur mycket el som används till elbilsladdning. Samtidigt kan ni använda den kapacitet ni har i fastigheten mer effektivt så att bilen laddar snabbare – utan att huvudsäkringen löser ut eller att ni behöver uppgradera till ett dyrare elnätsabonnemang.

  Från och med 1 januari 2021 kan du som köper och installerar laddbox hemma få grönt rotavdrag, eller skattereduktion för grön teknik, på 50 procent av kostnaden för arbete och material.

  Du kan som mest få 50 procent i avdrag per beställning och max 50 000 kronor i skattereduktion totalt för installation av grön teknik per person och år. Tänk på att du behöver ha betalat tillräckligt med skatt i Sverige under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är särskilt viktigt om du också använt rot- och rutavdrag.

  Ladda din bil

  Med E.ON laddar ni bilen hemma enligt elavtalet för ert hushåll och transaktion för laddade kWh går till E.ON. Ni betalar själva för elräkningen och ersätts vid hemmaladdning enligt avtalat kr/kWh av E.ON.

  Med Mer laddar ni bilen hemma enligt elavtalet för ditt hushåll och ni betalar själva för elräkningen och ersätts vid hemmaladdning enligt avtalat kr/kWh av er arbetsgivare. Mer skickar statistiken från hemmaladdningsboxen till Athlon som sammanställer statistiken till arbetsgivaren som i sin tur ersätter er för hela hemmaladdningen.

  Du kan ladda bilen på alla tillgängliga laddstationer. För att erhålla ersättning vid laddning måste du alltid blippa tillförsedd laddbricka, då ni endast kan bli återbetala av det som är registrerat, dvs. använder ni en extern app för att ladda kan ni inte bli återbetalda.

  Vi rekommenderar att komplettera respektive laddpartner med en laddbricka från MER, E.ON eller OKQ8.

  I snitt kostar det 5kr/kWh vid destinationsladdning. 1,8kr/kWh vid hemma- och kontorsladdning. Vid snabbladdning ligger snittet på 8kr/kWh. Samtliga priser är schablonpriser och priserna kommer att variera utifrån laddpartner, energizoner, ditt privata elavtal, laddning hos roamingpartners då de sätter sina egna priser och i vilket land ni befinner er i. Tänk på att alltid blippa tillförsedd laddbricka eftersom ni endast kan bli återbetala av det som är registrerat, dvs. använder ni en extern applikation för att ladda kan ni inte bli återbetalda.

  Fakturor

  Kontakta det företag som har utfärdat parkeringsboten innan sista betalningsdagen. Parkeringsboten behöver betalas även om den ska bestridas. I vissa fall behövs en fullmakt från oss som du får genom att kontakta oss på kundservice.se@athlon.com. Vänligen ange ärendenummer och registreringsnummer.

  Halvledarbristen

  Halvledare är grunden för minnet och processorkretsarna som finns i nästan alla elektroniska anordningar, inte minst inom den senaste fordonsutvecklingen där den har en betydande roll. Halvledare eller så kallade mikrochips ses mer och mer närvarande på många områden i det moderna livet.

  Kortfattat är bristen ett resultat av den tidigare massiva annulleringen av chiporder från biltillverkare när efterfrågan på bilar kollapsade, främst på grund av Covid-19-krisen. Efterfrågan på nya bilar återhämtade sig snabbare än väntat var biltillverkarna inte först i kön för en global efterfrågan på chip samtidigt som andra sektorer hade växte under tiden.

  Krisen i Europa förvärrade halvledarbristen.

  Leveranstid

  På grund av halvledarbristen kan inte biltillverkare tillverka tillräckligt med bilar. Bara bilar står för mindre än 1% av alla anslutna enheter vilket ger andra sektorer en starkare köpposition. Detta är en enorm nackdel för bilindustrin och givetvis alla andra industrier som likaså påverkas av den globala bristen.

  Ja och Athlon är här för att hjälpa dig! Vi föreslår att du beställer din bil tidigare än vanligt. Om du önskar kan vi vägleda dig genom ditt val av bil och alternativ för att minimera leveransförseningar baserat på den information vi har vid ordertillfället.

  Halvledarbristen påverkar din beställning genom att förlänga leveranstiden, beroende på val av milmärke och alternativ. Halvledarbristen kan även påverka de olika alternativen för din bil allteftersom biltillverkare ändrar eller optimerar sin produktion.

  Ja, men eftersom det är många variabler såsom märke, återförsäljare, fordon och alternativ, är det svårt att säga hur stor påverkan halvledarbristen har på ett specifikt fordon.

  Vagnparkspåverkan

  Vi har tagit fram några alternativ för dig att överväga:

  • Lägg beställningar så tidigt som möjligt. Vi rekommenderar 12-15 månader innan avtalet löper ut. Det kan tyckas vara alldeles för tidigt men för att undvika att behöva förlänga ditt nuvarande kontrakt ytterligare ett år i väntan på leverans av din nya bil, är detta den mest praktiska lösningen. 
  • Påskynda elektrifieringen av din vagnpark, eftersom OEM -tillverkare prioriterar fordon med låga utsläpp och nollutsläpp.
  • Bedöm vilken utrustning som är nödvändig vid beställning av ett fordon.
  • Utforska utvidgningen av varumärken/OEM i företags bilpolicy.
  • Förkorta din bilpolicy (till en mer flexibel).

  Laddlösningar

  En laddbox med en RFID-läsare har möjlighet till privatladdning vilket innebär att ni kan både ladda tjänstebilen och privata elbilar. Med olika inloggningar meddelas laddboxen vilken bil som laddas, dvs. privat eller tjänstebil och vem som ska stå för kostnaden. Vid privata laddningar står ni själva för kostnaden och faktureras via hushållets elräkning. Med andra ord rekommenderar vi en laddbox som är utrustad med RFID-läsare som genererar möjligheten till privatladdning. Laddboxar utan RFID-läsare kan enbart ladda den tjänstebil som den är kopplad till.

  Med dynamisk lastbalansering innebär det att laddboxen vid hemmaladdning använder en extern mätare som skyddar er huvudsäkring. På så vis får laddboxen koll på hur mycket el som används i resten av fastigheten och kan därför anpassa hur mycket el som används till elbilsladdning. Samtidigt kan ni använda den kapacitet ni har i fastigheten mer effektivt så att bilen laddar snabbare – utan att huvudsäkringen löser ut eller att ni behöver uppgradera till ett dyrare elnätsabonnemang.

  Från och med 1 januari 2021 kan du som köper och installerar laddbox hemma få grönt rotavdrag, eller skattereduktion för grön teknik, på 50 procent av kostnaden för arbete och material.

  Du kan som mest få 50 procent i avdrag per beställning och max 50 000 kronor i skattereduktion totalt för installation av grön teknik per person och år. Tänk på att du behöver ha betalat tillräckligt med skatt i Sverige under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är särskilt viktigt om du också använt rot- och rutavdrag.

  Personalbil

  Personalbil är en personalförmån som en arbetsgivare erbjuder sina anställda. Bilen ställs till den anställdes förfogande mot ett löneavdrag.

  1. Finansiering
  2. Vägtrafikskatt
  3. Garanterat restvärde
  4. Service och reparation
  5. Sommar- och vinterhjul
  6. Däckförvaring och skifte
  7. Hantering av trängselskatt (kostnaden står föraren för)

  Med en personalbil får den anställde förutsägbara kostnader och ett enkelt bilinnehav. Den anställde tar ingen risk i bilens andrahandsvärde då Athlon garanterar andrahandsvärdet. Genom bruttolöneavdrag sänks dina anställdas nettokostnader motsvarande deras marginalskatter.

  En anställd som använder en personalbil kommer att betala en fast månatlig avgift som dras av från lönen under hela avtalsperioden. Avgiften kommer att bestå av både nettolöneavdrag och bruttolöneavdrag, som görs månadsvis i förskott. Nettolöneavdraget motsvarar förmånsvärdet av bilen, vilket innebär att den anställde inte behöver betala någon förmånsbeskattning för bilen. Den återstående delen av kostnaden kommer att betalas genom bruttolöneavdrag, vilket leder till att den anställda får fördelen av en lägre arbetsgivaravgift. Bilens rabatt kommer inte att påverka nettobeloppet av löneavdraget. Skatteverket fastställer alltid förmånsvärdet för en bil baserat på listpriset som tillverkaren har rapporterat in. Bruttobeloppet av löneavdraget kommer att minska om bilen har en hög rabatt, eftersom leasingkostnaderna totalt sett kommer att bli lägre. Om det sker förändringar i skattereglerna kan arbetsgivaren välja att använda andra löneavdrag. Dessutom kan bruttobeloppet av löneavdraget ändras under avtalsperioden om den anställda kör längre eller kortare sträckor än vad som uppgavs i bilofferten. Nettobeloppet av löneavdraget justeras årligen i enlighet med skatteverkets beräkningar av förmånsvärdet. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för den anställda om hen betalar statlig inkomstskatt (med en månadslön på knappt 51 200 kronor eller mer).

  1. Drivmedel
  2. Självrisker vid skada
  3. Parkeringsavgifter och parkeringsböter
  4. Hyrbil vid t ex service

  Nej, du kan inte byta bil under avtalstiden.

  Att bryta ett leasingavtal i förtid kan innebära kostnader för den anställde som variera beroende på återstående leasingtid. Vid tecknande av en GAP-försäkring (uppsägningsskydd), försäkrar du dig mot ovanstående kostnader. Kostnad ca 100 kr/månad.

  Körsträckan är en mycket viktig parameter i bilens totalkostnad (TCO). Om det uppstår en större differens mellan verklig körsträcka och den du uppgett kan din månadskostnad ändras.

  Vid föräldraledighet kommer arbetsgivares kostnad för bilen att faktureras direkt till dig för betalning. När du accepterar villkoren för leasa en personalbil via företaget accepterar du även betalningsansvaret vid all typ av frånvaro.

  En sänkt nettolön är inget pensionen påverkas av, däremot kan ett eventuellt bruttolöneavdrag (endast då kostnad för bilen överstiger förmånsvärdet) påverka sjukpenningsgrundande inkomst om lönen efter bruttolöneavdraget understiger 7,5 prisbasbelopp.

  Service | Reparationer | Däck

  OBS! Betalning via Klarna hanteras inte av Athlon och ses därmed som en ogiltig betalning. Vid val av betalningsmetod använd INTE Klarna. 

  1. Vi meddelar dig i god tid när det är dags för besiktning genom att skicka en rekvisition som du tar med till besiktningen.
  2. När du bokar uppge att du är fakturakund samt kundnummer hos aktuellt besiktningsbolag. 
  3. Bilprovningen, Besikta och Opus har kundnummer 20 23 23. Carspect har kundnummer 66 69 90 97.
  4. OBS! Betalning via Klarna hanteras inte av Athlon och ses därmed som en ogiltig betalning. Vid val av betalningsmetod använd INTE Klarna. 

  Vi meddelar dig i god tid när det är dags för besiktning genom att skicka en rekvisition som du tar med till besiktningen. Du bokar sedan själv tid hos någon av de besiktningsleverantörer som finns.

  Alla däckköp kräver rekvisition från Athlon, dock ej hjulskifte och förvaring.

  Beroende på väglag bör du byta till vinterdäck i oktober/november, absolut senast den 1 december, och sommardäck i mars/april. Tänk på att boka tid för däckbyte i god tid för att undvika långa väntetider. 

  Du måste använda vinterdäck vid vinterväglag under tidsperioden 1 december - 31 mars. Du får använda dubbdäck under tidsperioden 1 oktober - 15 april. Det är förbjudet att använda dubbdäck under tidsperioden 16 april - 30 september om det inte är eller förväntas bli vinterväglag.

  Du kontaktar själv verkstaden där däcken är förvarade. I ditt leasingavtal ser du om vinterdäck är inkluderat.

  Generellt ingår det en ersättningsbil vid service & reparation i 1 dag. Om du är osäker på om du har rätt till ett ersättningsfordon vid service, finner du information i ditt avtal. 

  Generellt ingår det en ersättningsbil vid service & reparation i 1 dag. Om du är osäker på om du har rätt till ett ersättningsfordon vid service, finner du information i ditt avtal. 

  Det ingår inte en ersättningsbil vid reparation av plåtskador (om inte det har tecknats ett specialavtal om detta).

  I de flesta fall, betalar vi för service och underhållskostnader. Du hittar information om detta ingår i ditt avtal.

  Fakturan från verkstadsbesöket skall alltid faktureras Athlon.

  I instruktionsboken finner du informationen om när bilen behöver service. 

  1. Kontakta din auktoriserade märkesverkstad direkt i samband med service eller reparation av din bil.
  2. För att du inte ska debiteras några kostnader är det viktigt att service sker i enlighet med tillverkarens angivna tids- och milintervaller.
  3. Du som förare får inte godkänna eller beordra igång reparationer utan att verkstaden har kontaktat Athlon först.

  Utlandskörning

  Bilen får användas på offentliga vägar i Sverige och i utlandet men du bör alltid kontrollera med din arbetsgivare att du får köra bilen utomlands. Vid körning i utlandet ska följande medtagas: 

  Se mer under Utlandskörning – Dokument

  Utlandstillstånd – skickas ut när din bil levereras. Kontakta oss kundservice.se@athlon.com om du behöver ett nytt.

  Vid körning i Europa rekommenderar vi en laddbricka från E.ON eller OKQ8. MER och Circle K erbjuder inte laddning i Europa. Du kan komplettera eller byta ut nuvarande kort efter behov, men antalet bränslekort/laddbricka är begränsat till max 3 per fordon.

  Tryck här för att beställa en laddbricka.

  Om du har ett bränslekort via Athlon finns det ett par saker som du bör tänka på innan du reser iväg. Börja med att undersöka giltighetstiden på ditt kort samt att kortet har Europatillhörighet.

  Se även till att bränslekortet är i ett gott skick (ej sprucket eller trasig magnetremsa). Utomlands måste man använda koden till sitt bränslekort, så tänk på att memorera din kod.

  Tryck här för att beställa ett bränslekort eller ändra bränslebolag.

  Vid körning i Europa rekommenderar vi en laddbricka från E.ON eller OKQ8. MER och Circle K erbjuder inte laddning i Europa. Du kan komplettera eller byta ut nuvarande kort efter behov, men antalet bränslekort/laddbricka är begränsat till max 3 per fordon.

  Med Mer som laddningspartner kan ni ladda i Norge till samma priser som i Sverige. Laddbrickor från Circle K kan enbart brukas för laddning i Sverige. Med E.ON och OKQ8 har ni möjligheten att ladda i Sverige och Europa.

  För att få köra fordon som personbilar, lastbilar och bussar i de städer som infört miljözoner, Umweltzonen, krävs en dekal som monterats på vindrutan i nedre högra kanten. Ska du inte köra in i en miljözon utan bara köra igenom Tyskland på Autobahn behövs ingen miljödekal.

  Dekalen kallas Feinstaubplakette eller Umweltplakette och visar att bilens partikelutsläpp understiger en viss nivå. Fordon som saknar miljödekal får inte köra in i miljözonen. Utebliven miljödekal medför böter och eventuellt bärgning ut ur miljözonen.

  Detta gäller även för alla fordon som är registrerade utomlands. Av denna anledning råds alla bilister att informera sig om miljödekal och att införskaffa denna i god tid om de vill köra in i en av miljözonerna.

  Miljözoner är utmärkta vid trafikmärken med tilläggsskylt som talar om vilka färgdekaler som tillåter inträde i området. Miljödekalen finns i tre färger (rött, gult och grönt) och vilken dekal man ska ha på bilen beror på hur bilen uppfyller europeiska avgasnormer. Miljödekaler kan bl.a. beställas hos DEKRA eller köpas på plats i tyska bilverkstäder eller besiktningsstationer.

  Beställ din miljödekal hos DEKRA

  Om olyckan inte är av allvarlig karaktär görs en skadeanmälan till biltillverkarens försäkringsbolag. Vid akuta fall utomlands ring SOS international på +45 70 10 50 50.

  Tryck hör för att läsa mer om olyckor

  Vid behov av service eller reparationer i utlandet ska du kontakta Athlon på +46 (0) 40 94 75 40 eller kundservice.se@athlon.com.

  Om du drabbas av ett brott när du är utomlands bör du anmäla brottet i det land du befinner dig. Kontakta sedan ditt försäkringsbolag och säkerställ att skadan registreras.

  För att nå svensk polis när du är utomlands ring +46 77 114 14 00.

  Ett Grönt kort är ett internationellt erkänt dokument, dvs. ett bevis på att bilen är ansvarsförsäkrad och att det finns täckning för de skador som du kan orsaka andra i trafiken. 

  Svensk trafikförsäkring gäller automatiskt i flertalet europeiska länder och du behöver inte ha med dig något särskilt försäkringsbevis (Grönt kort). För lista se TFF.se

  Men du behöver ett Grönt kort i följande länder: Albanien, Azerbajdzan, Belarus, Iran, Marocko, Moldavien, Nordmakedonien, Ryssland, Tunisien, Turkiet och Ukraina. Landets egna myndigheter avgör om Grönt kort är ett krav. Transportstyrelsen eller Athlon Sweden AB kan inte garantera komplett och uppdaterat information.

  1. Utlandstillstånd – skickas ut när din bil levereras. Kontakta oss om du behöver ett nytt.

  2. Registeringsbevis del 1 (blå) beställs via kundservice.se@athlon.com

  3. Om vi behöver beställa hem ett nytt, kan det ta upp emot 10 dagar innan du mottager det från oss, som en PDF kopia.

  4. Grönt kort

  Vi ber dig kontakta din försäkringsleverantör för mer detaljer. Om du vill besöka länder där grönt kort behövs kan du begära detta på +46 (0) 40 94 75 40 eller kundservice.se@athlon.com.

  Våra lösningar

  Nej, Athlon erbjuder inte privatleasing utan jobbar bara mot företag med vagnparker på fler än 10 bilar.

  Återlämning

  Bilar som har leasats på en Operationell leasing, återlämnas till Athlon och säljs därefter genom våra olika försäljningskanaler. Det finns från Athlons sida inga hinder för att en anställd hos kunden köper bilen. Bilen ska säljas till minst ett marknadsvärde för att en så kallad "dold förmån" inte ska uppstå ur Skatteverkets synvinkel. Vår returavdelning kan erbjuda ett utköpspris för bilen tidigast två månader innan avtalet löper ut för att marknadsvärdet ska vara relevant. Det spelar ingen roll om bilen har varit en tjänstebil, personalbil eller bruks/servicebil. Tillvägagångssättet är det samma.

  Ja det finns möjlighet till detta, om både den nya och gamla arbetsgivaren godkänner det samt att den nya arbetsgivaren uppfyller Athlons kreditkrav. Det krävs även att den nya arbetsgivaren skriver ett ramavtal med Athlon.

  Innan återlämning

  Det vanligaste sättet att återlämna sin bil på är att lämna den till den återförsäljare som levererade bilen till dig. Om bilen levererats till dig skall du kontakta Athlon på +46 (0) 40 94 75 40 eller kundservice.se@athlon.com så informerar vi dig om hur du ska hantera återlämnandet av din nuvarande bil.

  Oavsett hur du återlämnar din bil är det viktigt att du fyller i formuläret Återlämning av din leasingbil som finns tillgängligt här

  Vid återlämning av ett fordon skall återlämningsformuläret fyllas i och skickas in i samband med att bilen återlämnas. Om du skulle glömma att skicka in formuläret använder vi dagen då fordonet anländer till Athlon som återlämningsdatum.

  När du återlämnar din bil måste du plocka ihop allt som ursprungligen kom med bilen. Såsom bilnycklar, officiella dokument och bränsle- eller laddkort.

  Bilen skall generellt lämnas tillbaka enligt det slutdatum du har i kontraktet för att undvika tillkommande kostnader. Vi accepterar att bilen återlämnas samma månad som slutdatum, men lämnas bilen tillbaka tidigare än så klassificeras den som en förtidslösen och det medför en extra kostnad.

  Samtliga skador på bilen ska åtgärdas innan återlämnande. Om bilen har eventuella skador anmäler du detta genom att fylla i en skadeanmälan till försäkringsbolaget. Alla skador måste vara åtgärdade när bilen återlämnas, även skador som normalt inte täcks av försäkringsbolaget. Om skadan inte hinner åtgärdas innan återlämning skall den ändå vara anmäld till försäkringsbolaget och skadenummer anges i återlämningsformuläret.

  Exempel på skador som skall åtgärdas

  • Repor: en ändring i lacken, så att man tydligt kan märka den med en nagel, dvs. att repan är så djup att den inte försvinner vid polering. 
  • Bucklor: ändringar i bilens plåtdelar. 
  • Andra skador: skador som är förvållade av eftermonterad utrustning. Stenskott, spruckna rutor, skadade lister, skadad inredning, kantstötta fälgar m.m. 
  1. Bilen ska vara ren och alla personliga tillhörigheter avlägsna.
  2. Plocka ihop allt som ursprungligen kom med bilen. Såsom bilnycklar och officiella dokument.
  3. Om ni har bränslekort via Athlon skall dessa klippas samma dag som bilen tas ur bruk och eventuell körjournal behöver slutrapporteras.
  4. Samtliga sommar- och vinterdäck, laddare, lastbågar, etc. skall återlämnas.
  5. Glöm inte att läsa av mätarställningen.
  6. Om bilen har eventuella skador vid återlämning anmäler du detta genom att fylla i en skadeanmälan till försäkringsbolaget. Alla skador måste vara åtgärdade när bilen återlämnas, även skador som normalt inte täcks av försäkringsbolaget.

  Efter återlämning

  När ett fordon har återlämnats till Athlon ansvarar vi inte för förvaring av några kvarlämnade saker. Vänligen kontakta oss på +46 (0) 40 94 75 40 eller kundservice.se@athlon.com snarast möjligt om du har något kvarglömt i bilen och vi kommer att göra vårt bästa för att återlämna dina ägodelar. Athlon är inte ansvarig för varans värde om den inte blir återfunnen.

  Övrigt

  Ja, från Athlons sida går det fint. Bilens försäkring gäller så länge den som framför bilen eller dess handledare har körkort. MEN kontrollera med företagets bilpolicy eller Vagnansvarig/fleetmanager då det kan vara reglerat här. 

  Körjournal | Trängselskatter | Infrastrukturavgifter

  Trängselskatter som du anger i körjournalen är underlag för förmånsbeskattning eller löneavdrag, det är därför viktigt att rapportera alla sina passager. Varje passage ska noteras på en egen rad med Ändamål/Resväg.

  Athlon Sweden fakturerar månadsvis din arbetsgivare dessa skatter från Transportstyrelsen.

  Infrastrukturavgifter som man anger i körjournalen är underlag för förmånsbeskattning eller löneavdrag, det är därför viktigt att rapportera alla sina passager. Varje passage ska noteras på en egen rad med Ändamål/Resväg.

  Athlon Sweden fakturerar månadsvis din arbetsgivare dessa avgifter från Transportstyrelsen.

   

  Det bästa sättet att visa att du inte använder arbetsgivarens bil privat är att ha en körjournal där du detaljerat antecknar alla resor, både privata och i tjänsten. Även för dig som har en förmånsbil kan det vara viktigt med körjournal för att kunna skilja på privata resor och resor i tjänsten.

  Du kan logga in på www.transportstyrelsen.com med Registreringsnummer och behörighetskod.

  Kontakta Kundservice.se@athlon.com om du saknar behörighetskod från registreringsbevis.

  Privacy Statement - För Förare

  Den personuppgiftsansvarige för databehandling är:
  Athlon Sweden AB ("Athlon", "vi" eller "oss") 
  Agnesfridsvägen 185A
  213 75 Malmö, Sverige
  E-post: privacy.se@athlon.com

  Den gemensamt personuppgiftsansvarige för databehandling av dina personuppgifter för process-, produkt- och prisoptimering som anges nedan är:

  Athlon Car Lease International B.V.
  Stationsplein Noord-Oost 414
  1117 CL Schiphol, Nederländerna

  Du kan också kontakta Mercedes-Benz Groups dataskyddskontor på följande adress:

  Mercedes-Benz Group AG
  Chief Officer Corporate Data Protection
  HPC E600
  70546 Stuttgart, Tyskland
  E-post: data.protection@mercedes-benz.com

  Vi behandlar personuppgifter enligt principen om dataminimering endast i den utsträckning det är nödvändigt, enligt vad som är tillåtet enligt gällande lagar och förordningar, i enlighet med våra skyldigheter.

  Direkt eller indirekt från dig, genom de tjänster vi tillhandahåller
  Athlon tillhandahåller operationell och finansiell leasing, uthyrnings- och mobilitetslösningar och ytterligare fordonsrelaterade tjänster. Personuppgifter kan erhållas från dig direkt, till exempel om du väljer att använda ett leasat fordon via våra (online) leasingtjänster. Det kan också finnas indirekta sätt på vilka vi kommer i besittning av dina personuppgifter. Om du har samarbetat med en av våra tredjepartsleverantörer som samarbetar med oss vid leveransen av våra tjänster kan vi också få information från dem, till exempel om underhållstjänster till ditt fordon har tillhandahållits.

  • Direkt från dig, online: Vi samlar in dina personuppgifter om du ber om en offert online för en leasingbil på vår webbplats, eller kontaktar oss via vår webbplats, till exempel via ett kontaktformulär. Vi samlar också in personuppgifter om du skickar ett e-postmeddelande till oss.
  • Direkt från dig, offline: Vi kan samla in personuppgifter från dig, t.ex. när du kontaktar oss via telefon eller om du skickar ett brev till oss per post.

  Från andra källor

  Får vi din personliga information från andra källor, till exempel:

  • Den relevanta myndigheten (t.ex. polisen) där vi är mottagare av trafikböter i förhållande till ditt leasade fordon;
  • Från våra oberoende servicepartners som hjälper oss att tillhandahålla vår leasing och andra tjänster till dig, inklusive bilhandlare, bilunderhållsleverantörer, karossverkstäder;
  • Offentligt tillgängliga databaser, kreditupplysningsföretag och andra källor.

  Vi behöver samla in personlig information för att kunna tillhandahålla de begärda tjänsterna till dig eller för att hantera frågor, kommentarer eller klagomål relaterade till våra tjänster. Om du inte tillhandahåller den begärda informationen kanske vi inte kan tillhandahålla tjänsterna. Om du lämnar ut någon personlig information om andra personer till oss eller till våra tjänsteleverantörer i samband med tjänsterna, intygar du att du har befogenhet att göra det och att tillåta oss att använda informationen i enlighet med denna sekretesspolicy.

  Athlon erbjuder fordonsfinansiering och ytterligare fordonsrelaterade tjänster till företagskunder. För tillhandahållandet av dessa tjänster har vi ingått ett ramavtal med din arbetsgivare. Enligt detta ramavtal avslutas enskilda operativa eller finansiella leasingavtal. Din arbetsgivare bestämmer vilka ytterligare fordonsrelaterade tjänster som är tillgängliga för dig.

  3.1. Ingående av ett individuellt operationellt
  hyresavtal

  Vilka personuppgifter behandlas?
  Din arbetsgivare kan dela dina kontaktuppgifter och din personliga hyresbudget med oss. Om du leasar ett fordon med Athon behandlar vi även uppgifter om fordonet. Under avtalets löptid behandlar vi ytterligare uppgifter som behövs för att hantera din användning av fordonet och den dagliga hanteringen av fordonet.

  Vad är syftet med
  denna behandling?
  Syftet med denna behandling är att kunna kontakta dig, skapa en beräkning för ditt leasingfordon och ge dig ett erbjudande och att dubbelkolla specifikationerna för ditt erbjudande. Om du leasar ett fordon med Athlon är syftet med denna behandling också att utföra leasingavtalet (t.ex. leverans av fordonet, skicka bränslekort/mobilitetskort/betalkort, rapporter och debiteringskostnader till din arbetsgivare, reparation och underhåll, skaderapporter, trafikböter) och för den dagliga hanteringen av fordonet.

  Vilken är den rättsliga grunden för behandling av
  dessa uppgifter?
  Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är vårt berättigade intresse (fullgörandet av det leasingavtal som vi har med din arbetsgivare eller Athlon som ägare av fordonet). Den rättsliga grunden för behandling av en sanktionskontroll är berättigat intresse.

   

  3.2. Ytterligare fordonsrelaterade tjänster

  Athlon erbjuder ytterligare fordonsrelaterade tjänster. Beroende på vilket avtal vi har med din arbetsgivare ingår en eller flera ytterligare fordonsrelaterade tjänster i leasingavtalen.

  Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för utförandet av (var och en) av dessa avtalstjänster. Det ligger i Athlons intresse att förse dig med bästa möjliga mobilitetstjänster. Athlon utför inte själv ytterligare fordonsrelaterade tjänster. Athlon använder specialiserade tredjeparts servicepartners för tillhandahållande av sådana tjänster. Vi behandlar personuppgifter enligt principen om dataminimering endast i den utsträckning det är nödvändigt, enligt vad som är tillåtet enligt gällande lagar och förordningar, i enlighet med våra skyldigheter.

   

  3.2.1. Reparation och underhåll, vägassistans, försäkring materiella skador och försäkring Tredje parts ansvar

  Vilka personuppgifter behandlas för denna tjänst?
  A. Reparation och underhåll, Vägassistans: Vi behandlar dina kontakt- och fordonsuppgifter och platsen där hjälp begärs och tillhandahålls. Dessutom kan du lämna viss information om fordonshantering till oss.
  B. Försäkring Materiella skador och försäkring Tredje parts ansvar: För olyckshantering behandlar vi följande information:

  • Dina kontakt- och fordonsuppgifter samt olycks- och skadeinformation (inklusive foton av händelsen och / eller skadan, om tillgänglig), information om andra passagerare och vittnen och all annan relevant information du ger oss i samband med olyckan;
  • Relevant information om tredje part som är inblandad i olyckan, såsom namn, försäkringsbolagets namn, försäkringsnummer och eventuella anspråk från sådana tredje parter;
  • Relevant information som samlats in från försäkringsbolag;
  • Om tillgängligt: vittnesutsagor och/eller rapporter som skapats av myndigheterna (t.ex. polisen).

  Vad är syftet med denna behandling?
  A. Syftet med denna behandling är att administrera din användning av fordonet och att hantera fordonets underhåll. Säkerheten är av största vikt. Det är därför nödvändigt att regelbundna reparations- och underhållstjänster utförs för ditt fordon och för att hjälpa dig att komma tillbaka på vägen så snart som möjligt.
  B. Syftet med denna behandling är att få skadan återställd, att kunna kräva försäkringspengar från vårt försäkringsbolag eller försäkringsgivaren från någon av den olycksdrabbade parten. Ett annat syfte är att kunna debitera din arbetsgivare kostnader ("egen risk/ självrisk").

  Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
  Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är berättigat intresse (fullgörandet av det leasingavtal som vi har med din arbetsgivare eller Athlon som ägare av fordonet).

   

  3.2.2. Bränslekort och/eller däck

  Vilka personuppgifter behandlas för denna tjänst?
  A. Bränslekort: För utfärdande av ditt bränsle- eller betalkort och för att administrera dina påfyllningar samlar Athlon in följande personuppgifter:

  • Dina kontaktuppgifter och födelsedatum, fordonsuppgifter, numret på ditt bränsle-/betalkort och tillhörande kostnader.

  B. Däck: Vi behandlar dina kontaktuppgifter och registreringsnummer.

  Vad är syftet med denna behandling?
  A. Syftet med denna behandling är utfärdandet av ditt bränslekort och att administrera dina påfyllningar och/eller att installera en laddningsanläggning på din hemadress.
  B. Syftet med denna behandling är att administrera och hantera fordonets däck. Säkerheten är av största vikt. Det är därför nödvändigt att regelbundna däcktjänster utförs för ditt fordon.

  Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
  Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är
  berättigat intresse (fullgörandet av det leasingavtal som vi har med din arbetsgivare och Athlon som ägare av fordonet).

   

  3.2.3. Ersättningsfordon

  Vilka personuppgifter behandlas för denna tjänst?
  Vi behandlar dina kontakt- och fordonsuppgifter och, om tillämpligt, platsen där ersättningsfordon begärs och tillhandahålls.

  Vad är syftet med denna behandling?
  Syftet med denna behandling är att hålla dig mobil.

  Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
  Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är
  berättigat intresse (fullgörandet av det hyresavtal som vi har med din arbetsgivare).

   

  3.3. Hantering av trafik- och parkeringsböter

  I princip, som registrerad ägare av leasingfordon, kommer trafik- och / eller parkeringsböter som förare av leasingfordonen ådrar sig att riktas till Athlon av de behöriga (utländska) myndigheterna som utfärdar sådana böter (t.ex. polisen eller den lokala kommunen). Athlon föreskriver snabb betalning av sådana böter. Baserat på informationen i våra system kommer vi att debitera böterna antingen till din arbetsgivare eller direkt till dig.

  Reglerna för trafik- och/eller parkeringsincidenter skiljer sig åt mellan olika länder. Ibland är Athlon enligt lag skyldigt att endast rapportera uppgifter om leasingförare till en behörig (utländsk) myndighet. Den behöriga (utländska) myndigheten kommer då att vända sig direkt till dig för vidare hantering av trafik- och/eller parkeringsöverträdelserna.

  Vilka personuppgifter behandlas för denna tjänst?
  Vi behandlar information som vi får från behöriga (utländska) myndigheter: dina kontaktuppgifter och fordonsuppgifter samt art, plats och tid för den begångna händelsen och/eller de utdömda böterna.

  Vad är syftet med denna behandling?
  Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att betala böter och, om tillämpligt, få ersättning från din arbetsgivare eller dig.

  Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
  Den rättsliga grunden för denna behandling är berättigat intresse eftersom Athlon är ägare till fordonet.

   

  3.4. Process-, produkt- och prisoptimering 

  Athlon behandlar personuppgifter för produktutveckling och processförbättringar.

  Vilka personuppgifter behandlas?
  Undersökningar och marknadskommunikation: kontaktuppgifter och dina svar på enkäterna.

  Processutvinning, business intelligence och affärsanalys: kontaktuppgifter och kontraktsuppgifter, uppgifter om fordonets skick (tekniska), fordonshistorik samt fordonsrelaterade händelser som olyckor och uppkomna skador.

  Vad är syftet med denna behandling?
  Syftet med denna behandling är att utveckla och optimera våra processer, produkter och priser. 

  Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
  Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter för processutvinning, business intelligence och affärsanalys är berättigat intresse.
  Den rättsliga grunden för marknadskommunikation är samtycke eller berättigat intresse.

  Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och delas endast på behovsbasis. Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med tredje part om inte sådan behandling är nödvändig för tillhandahållandet av våra tjänster som tillhandahålls dig eller, om tillämpligt, din arbetsgivare.

  Dessutom kan Athlon komma att dela personuppgifter:

  • För tillhandahållande av våra tjänster: med våra tredjepartsservicepartners, såsom återförsäljare, verkstäder, karosseriverkstäder, underhållsföretag och däckbytesföretag och med våra partnerföretag som är involverade i försäljning och tillhandahållande av våra tjänster.

   

  • För revisioner och riskgranskningar: inom Mercedes-Benz-koncernen och med externa revisionsparter.

   

  • För dataanalys, utveckling av nya tjänster, förbättring och förbättring av befintliga tjänster, identifiering av trender och avgörande av effektiviteten i vår affärsverksamhet: inom Mercedes-Benz-koncernen.

   

  • För att utföra bedrägerikontroller, sanktionskontroller och/eller kreditkontroller: med specialiserade (kredit)byråer och/eller inom Mercedes-Benz-koncernen.

   

  • Om vi är skyldiga att göra det enligt lag och/eller förordningar: med offentliga myndigheter eller skattemyndigheter, med tillsynsmyndigheter och utredningsorgan.

   

  • För att utföra viss databehandling för vår räkning inom informationsteknik och relaterad infrastruktur, säkerhet och juridiska, finansiella och redovisningstjänster: med tredjepartsleverantörer som vi anlitar.

   

  • För hantering av skador eller försäkringsanspråk: med försäkringsbolag.

   

  • För att skydda våra tillgångar och våra intressen, för att genomdriva våra avtalsvillkor, för att skydda vår affärsverksamhet, (immateriella rättigheter), säkerhet och egendom och din eller andra tredje parters, för att säkerställa betalning av våra fordringar och för att vi ska kunna driva tillgängliga (juridiska) rättsmedel eller begränsa de skador som vi kan drabbas av: med specialiserade juristfirmor/ advokatbyråer eller inom Mercedes-Benz-koncernen.

  Vi kan överföra data till leverantörer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller ge dem tillgång till våra system för hosting och / eller underhåll av våra IT-system. Eftersom länder utanför EU vanligtvis inte har samma nivå av dataskydd som inom EU, säkerställer vi genom avtal att tjänsteleverantörerna vidtar åtgärder för att säkerställa att data skyddas i enlighet med EU/EES-standarder. För mer information, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen ovan. Mercedes-Benz-koncernens företag omfattas också av Mercedes-Benz-koncernens strikta krav på datasekretess.

  Nej. Automatiserat beslutsfattande sker inte.

  Som princip kommer vi att behålla personuppgifter i enlighet med de legala och regulatoriska skyldigheter som gäller för Athlon i enlighet med lagringsminimering. Vi kommer därför att behålla dina personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt tillämplig lag. Vid utgången av lagringsperioden kommer personuppgifter att kasseras.

  Athlon har vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med principen att personuppgifter inte får bevaras längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna erhölls. Bortskaffandet av personuppgifter sker från fall till fall samt enligt vårt lagringsschema.

  Du har omfattande rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Att göra dig medveten om dessa rättigheter är mycket viktigt för oss:

   

  • Rätt till information: Du har rätt till information om de uppgifter som lagras hos oss, särskilt för syftet med behandlingen och varaktigheten av datalagringen.
  • Rätt till korrigering av felaktiga uppgifter: Du har rätt att kräva av oss omedelbar korrigering av dina personuppgifter, om de skulle vara felaktiga.
  • Rätt till radering: Du har rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter. Kriterierna gör det möjligt för dig att kräva radering av dina personuppgifter om vi till exempel inte längre behöver personuppgifterna för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades, om vi olagligt behandlar uppgifterna eller om du med rätta har invänt mot användningen av dina uppgifter, återkallat ditt samtycke till detsamma eller om det finns en laglig skyldighet att radera. Observera att vi måste behålla viss information för registreringsändamål, för att följa andra obligatoriska (minsta) lagringsperioder och/eller för att slutföra transaktioner som började innan vi begärde en sådan ändring eller radering. Det kan också finnas kvarvarande information som kommer att finnas kvar i våra databaser och andra register, som inte kommer att tas bort.
  • Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina uppgifter. Denna rätt gäller särskilt under hela granskningen om du har bestridit riktigheten av dina personuppgifter, samt om du, för en befintlig rätt till radering, begär begränsad behandling istället för radering. Dessutom kommer det att finnas begränsad behandling om uppgifterna inte längre behövs för våra ändamål, men vi behöver fortfarande uppgifterna för att hävda, utöva eller försvara juridiska rättigheter, samt om ett framgångsrikt försvar av en invändning föreligger i en tvist mellan dig och oss.
  • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få de personuppgifter du har gett oss i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format från oss, förutsatt att dessa uppgifter inte redan har raderats.
  • Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet: Om du anser att vi bryter mot dataskyddsrelaterade lagar och förordningar genom att behandla personuppgifter om dig har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, t.ex. en dataskyddsbyrå som ansvarar för din bostadsort, arbetsplats eller plats där den påstådda dataskyddsöverträdelsen inträffade.

   Om du vill hävda en av dina rättigheter eller få mer information, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna som visas ovan.

  Du har rätt att, av skäl som härrör från din specifika situation, när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dig. Vi kommer inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan bevisa obligatoriska, legitima skäl för behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen krävs för att hävda, utöva eller försvara dig mot rättsliga anspråk.

  Om du vill invända mot behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss och/eller dataskyddsombudet. I händelse av en invändning är det dock möjligt att vi inte längre kommer att kunna tillhandahålla de tjänster som överenskommits med dig eller inte inom det överenskomna tillämpningsområdet.

  Athlon förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Högst upp häri hittar du det datum då denna sekretesspolicy senast reviderades. Eventuella ändringar av denna sekretesspolicy träder i kraft därefter.

  Privacy Statement - Besökare på webbplatsen

  Den personuppgiftsansvarige för databehandling är:

  Athlon Sweden AB ("Athlon", "vi" eller "oss")
  Agnesfridsvägen 185A
  213 75 Malmö, Sverige
  E-post: privacy.se@athlon.com

  Du kan också kontakta Mercedes-Benz Groups dataskyddskontor på följande adress:

  Mercedes-Benz Group AG
  Chief Officer Corporate Data Protection
  HPC E600
  70546 Stuttgart, Tyskland
  E-post: data.protection@mercedes-benz.com

  Vi behandlar personuppgifter enligt principen om dataminimering endast i den utsträckning det är nödvändigt, enligt vad som är tillåtet enligt gällande lagar och förordningar, i enlighet med våra skyldigheter.

  a) När du besöker våra webbplatser lagrar vi viss information om webbläsaren och operativsystemet du använder, datum och tid för ditt besök, status för interaktionen (t.ex. om du kunde komma åt webbplatsen eller fick ett felmeddelande), användningen av funktioner på webbplatsen, eventuella sökfraser du angav,  hur ofta du besöker enskilda webbplatser, namnen på de filer du kommer åt, mängden data som överförs, webbsidan från vilken du öppnade vår webbplats och webbsidan du besökte efter att ha besökt vår webbplats, antingen genom att klicka på länkar på våra webbplatser eller ange en domän direkt i inmatningsfältet på samma flik (eller fönster) i webbläsaren där du har våra webbplatser öppna. Dessutom lagrar vi din IP-adress och namnet på din internetleverantör i sju dagar. Detta av säkerhetsskäl; i synnerhet för att förhindra och upptäcka attacker på våra webbplatser eller försök till bedrägeri.

  b) Vi lagrar endast andra personuppgifter om du tillhandahåller dessa uppgifter, t.ex. som en del av en registrering, kontaktformulär, chatt, undersökning, priskonkurrens eller för genomförandet av ett kontrakt, och även i dessa fall endast i den mån detta är tillåtet för oss på grundval av ett samtycke från dig eller i enlighet med gällande lagbestämmelser (se avsnitt 7).

  c) Du är varken juridiskt eller avtalsenligt skyldig att dela din personliga information. Vissa funktioner på våra webbplatser kan dock bero på att du delar personlig information. Om du inte tillhandahåller din personliga information i sådana fall kanske du inte kan använda dessa funktioner, eller så kan de vara tillgängliga med begränsad funktionalitet.

  a) De personuppgifter som samlas in under ditt besök på någon av våra webbplatser har till syfte att göra användningen av dessa webbplatser så bekväm som möjligt för dig. Dessutom har det till syfte att skydda våra IT-system mot attacker och andra olagliga aktiviteter. Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är vårt legitima intresse.

  b) Om du delar ytterligare information med oss, till exempel genom att fylla i ett registreringsformulär, kontaktformulär, chatt, undersökning, tävlingsbidrag eller för att genomföra ett kontrakt med dig, kommer vi att använda sådan information för de angivna ändamålen, syftet med kundhantering och, om så krävs, för bearbetning och fakturering och affärstransaktioner inom den nödvändiga omfattningen i varje enskilt fall. Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är ditt samtycke.

  c) För andra ändamål (t.ex. visning av personligt innehåll eller reklam baserat på ditt användningsbeteende) behandlar vi och, om tillämpligt, utvalda tredje parter, dina personuppgifter om och i den utsträckning du ger ditt samtycke via vårt system för hantering av cookie-samtycke. Du hittar mer information och beslutsalternativ här: Cookie-inställningar. Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är ditt samtycke.

  d) Dessutom använder vi personuppgifter i den utsträckning vi är juridiskt skyldiga att göra det (t.ex. lagring för att uppfylla kommersiella eller skatterelaterade lagringsskyldigheter, utlämnande i enlighet med officiella eller rättsliga order, t.ex. till en brottsbekämpande myndighet). Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är den rättsliga skyldighet som gäller för oss.

  Nyhetsbrev

  Om du prenumererar på ett nyhetsbrev som erbjuds på vår webbplats kommer informationen som tillhandahålls under registreringen för nyhetsbrevet endast att användas för att skicka nyhetsbrevet om du inte samtycker till att det används för ytterligare ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen genom att använda alternativet att avsluta prenumerationen i nyhetsbrevet.

  a) Våra webbplatser kan också innehålla ett erbjudande från tredje part. Om du klickar på ett sådant erbjudande överför vi data till respektive leverantör i önskad utsträckning (t.ex. information om att du har hittat detta erbjudande hos oss och, om tillämpligt, ytterligare information som du redan har tillhandahållit på våra webbplatser för detta ändamål).

  b) När vi använder sociala plugin-program på våra webbplatser från sociala nätverk som Youtube, Facebook eller LinkedIn integrerar vi dem enligt följande:

  • När du besöker våra webbplatser inaktiveras de sociala plugin-programmen, dvs. inga data överförs till operatörerna av dessa nätverk. Om du vill använda ett av nätverken klickar du på respektive socialt plugin-program för att upprätta en direktanslutning till servern i respektive nätverk. 
  • Om du har ett användarkonto på nätverket och är inloggad när du aktiverar det sociala insticksprogrammet kan nätverket koppla ditt besök på våra webbplatser till ditt användarkonto. Om du vill undvika detta, logga ut från nätverket innan du aktiverar det sociala plugin-programmet. Ett socialt nätverk kan inte associera ett besök på andra Athlon-webbplatser förrän du har aktiverat ett befintligt socialt insticksprogram.
  • När du aktiverar ett socialt insticksprogram överför nätverket innehållet som blir tillgängligt direkt till din webbläsare, som integrerar det på våra webbplatser. I denna situation kan dataöverföringar också ske som initieras och kontrolleras av respektive sociala nätverk. Din anslutning till ett socialt nätverk, dataöverföringarna som sker mellan nätverket och ditt system och dina interaktioner på den plattformen styrs enbart av nätverkets sekretesspolicy.
  • Det sociala insticksprogrammet förblir aktivt tills du inaktiverar det eller tar bort dina cookies (se avsnitt 5.d).

  c) Om du klickar på länken till ett erbjudande eller aktiverar ett socialt plugin-program kan personuppgifter nå leverantörer i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som, ur Europeiska unionens ("EU") synvinkel, kanske inte garanterar en "adekvat skyddsnivå" för behandling av personuppgifter i enlighet med EU:s standarder. Kom ihåg detta faktum innan du klickar på en länk eller aktiverar ett socialt plugin-program och därmed utlöser en överföring av dina data.

  d) Vi använder också kvalificerade tjänsteleverantörer (t.ex. IT-tjänsteleverantörer, marknadsföringsbyråer) för att driva, optimera och säkra våra webbplatser. Vi vidarebefordrar endast personuppgifter till den senare i den mån detta är nödvändigt för tillhandahållande och användning av webbplatsen och dess funktioner, för strävan efter legitima intressen, för att uppfylla juridiska skyldigheter eller i den mån du har samtyckt till det. Du hittar mer information om mottagare av personuppgifter i vårt samtyckeshanteringssystem: Cookie-inställningar.

  a) Cookies kan användas när du besöker våra webbplatser. Tekniskt sett är det så kallade HTML-cookies och liknande mjukvaruverktyg som Web/DOM-lagring eller Local Shared Objects (så kallade "Flash-cookies"), som vi kollektivt kallar cookies.

  b) Cookies är små filer som lagras på din stationära dator, bärbara dator eller mobila enhet medan du besöker en webbplats. Cookies gör det till exempel möjligt att avgöra om det redan har funnits en anslutning mellan enheten och webbplatserna; ta hänsyn till ditt föredragna språk eller andra inställningar, erbjuda dig vissa funktioner (t.ex. onlinebutik, fordonskonfigurator) eller erkänna dina användningsbaserade intressen. Cookies kan också innehålla personuppgifter.

  c) Om och vilka cookies som används när du besöker våra webbplatser beror på vilka områden och funktioner på våra webbplatser du använder och om du samtycker till användningen av cookies som inte är tekniskt nödvändiga i vårt samtyckeshanteringssystem. Du hittar mer information och beslutsalternativ här: Cookie-inställningar <lägg till lokala cookie-inställningar (och kontrollera om de uppfyller alla krav>

  d) Användningen av cookies beror också på inställningarna för den webbläsare du använder (t.ex. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). De flesta webbläsare är förinställda för att automatiskt acceptera vissa typer av cookies; Du kan dock vanligtvis ändra den här inställningen. Du kan när som helst radera lagrade cookies. Webb-/DOM-lagring och lokala delade objekt kan tas bort separat. Du kan ta reda på hur detta fungerar i webbläsaren eller enheten du använder i elevens manual.

  e) Samtycke till, och avslag eller radering av, cookies är knutna till enheten och även till respektive webbläsare du använder. Om du använder flera enheter eller webbläsare kan du fatta beslut eller inställningar på olika sätt.

  f) Om du bestämmer dig för att inte använda cookies eller ta bort dem kanske du inte har tillgång till alla funktioner på våra webbplatser eller enskilda funktioner kan vara begränsade.

  Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter som kontrolleras av oss från att manipuleras, förloras, förstöras eller nås av obehöriga personer. Vi förbättrar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder i enlighet med tekniska framsteg.

  Din IP-adress och namnet på din internetleverantör, som vi lagrar av säkerhetsskäl, raderas efter sju dagar. Dessutom raderar vi dina personuppgifter så snart syftet för vilket de samlades in och behandlades har uppfyllts. Utöver denna tidsperiod sker datalagring endast i den utsträckning som krävs enligt lagar, förordningar eller andra lagbestämmelser som vi är föremål för. Om det inte är möjligt att radera uppgifter i enskilda fall flaggas de relevanta personuppgifterna för att begränsa deras vidare behandling.

  Du har omfattande rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Att göra dig medveten om dessa rättigheter är mycket viktigt för oss:

  • Rätt till information: Du har rätt till information om de uppgifter som lagras hos oss, särskilt för syftet med behandlingen och varaktigheten av datalagringen.
  • Rätt till korrigering av felaktiga uppgifter: Du har rätt att kräva av oss omedelbar korrigering av dina personuppgifter, om de skulle vara felaktiga.
  • Rätt till radering: Du har rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter. Kriterierna gör det möjligt för dig att kräva radering av dina personuppgifter om vi till exempel inte längre behöver personuppgifterna för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades, om vi olagligt behandlar uppgifterna eller om du med rätta har invänt mot användningen av dina uppgifter, återkallat ditt samtycke till detsamma eller om det finns en laglig skyldighet att radera. Observera att vi måste behålla viss information för registreringsändamål, för att följa andra obligatoriska (minsta) lagringsperioder och/eller för att slutföra transaktioner som började innan vi begärde en sådan ändring eller radering. Det kan också finnas kvarvarande information som kommer att finnas kvar i våra databaser och andra register, som inte kommer att tas bort.
  • Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina uppgifter. Denna rätt gäller särskilt under hela granskningen om du har bestridit riktigheten av dina personuppgifter, samt om du, för en befintlig rätt till radering, begär begränsad behandling istället för radering. Dessutom kommer det att finnas begränsad behandling om uppgifterna inte längre behövs för våra ändamål, men vi behöver fortfarande uppgifterna för att hävda, utöva eller försvara juridiska rättigheter, samt om ett framgångsrikt försvar av en invändning föreligger i en tvist mellan dig och oss.
  • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få de personuppgifter du har gett oss i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format från oss, förutsatt att dessa uppgifter inte redan har raderats.
  • Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet: Om du anser att vi bryter mot dataskyddsrelaterade lagar och förordningar genom att behandla personuppgifter om dig har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, t.ex. en dataskyddsbyrå som ansvarar för din bostadsort, arbetsplats eller plats där den påstådda dataskyddsöverträdelsen inträffade.

  Om du vill hävda en av dina rättigheter eller få mer information, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna som visas ovan.

  Du har rätt att, av skäl som härrör från din specifika situation, när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dig. Vi kommer inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan bevisa obligatoriska, legitima skäl för behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen krävs för att hävda, utöva eller försvara dig mot rättsliga anspråk.

  Om du vill invända mot behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss och/eller dataskyddsombudet. I händelse av en invändning är det dock möjligt att vi inte längre kommer att kunna tillhandahålla de tjänster som överenskommits med dig eller inte inom det överenskomna tillämpningsområdet.

  Athlon förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Högst upp häri hittar du det datum då denna sekretesspolicy senast reviderades. Eventuella ändringar av denna sekretesspolicy träder i kraft därefter.

  Privacy Statement - Representanter

  Den personuppgiftsansvarige för databehandling är:
  Athlon Sweden AB ("Athlon", "vi" eller "oss") 
  Agnesfridsvägen 185A
  213 75 Malmö, Sverige
  E-post: privacy.se@athlon.com

  Den gemensamt personuppgiftsansvarige för databehandling av dina personuppgifter för process-, produkt- och prisoptimering som anges nedan är:

  Athlon Car Lease International B.V.
  Stationsplein Noord-Oost 414
  1117 CL Schiphol, Nederländerna

  Du kan också kontakta Mercedes-Benz Groups dataskyddskontor på följande adress:

  Mercedes-Benz Group AG
  Chief Officer Corporate Data Protection
  HPC E600
  70546 Stuttgart, Tyskland
  E-post: data.protection@mercedes-benz.com

  Direkt eller indirekt från dig, genom de tjänster vi tillhandahåller
  Athlon tillhandahåller operationell och finansiell leasing, uthyrnings- och mobilitetslösningar och ytterligare fordonsrelaterade tjänster. Personuppgifter kan erhållas från dig direkt, till exempel i egenskap av representant för vår företagskund. Om du har samarbetat med en av våra tredjepartsleverantörer som samarbetar med oss i leveransen av våra tjänster kan vi också få information från dem, till exempel om underhållstjänster till din flotta har tillhandahållits.

  • Direkt från dig, online
   Vi samlar in dina personuppgifter om du kontaktar oss via vår webbplats, till exempel via ett kontaktformulär. Vi samlar också in personuppgifter om du skickar ett e-postmeddelande till oss. Om du använder en av våra onlineportaler/applikationer eller om du deltar i en av våra undersökningar.
  • Direkt från dig, offline
   Vi kan samla in personuppgifter från dig, t.ex. när du kontaktar oss via telefon, om du skickar ett brev till oss per post eller om du besöker våra kontor.

   

  Från andra källor
  Vi får dina personuppgifter från andra källor, till exempel:

  • Från våra oberoende servicepartners som hjälper oss att tillhandahålla vår leasing och andra tjänster till ditt företag, inklusive bilhandlare, bilunderhållsleverantörer, karossverkstäder;
  • Offentligt tillgängliga databaser, kreditupplysningsföretag och andra källor.

  Vi behöver samla in personlig information för att kunna tillhandahålla de begärda tjänsterna till dig eller för att hantera frågor, frågor, kommentarer eller klagomål relaterade till våra tjänster. Om du inte tillhandahåller den begärda informationen kanske vi inte kan tillhandahålla tjänsterna. Om du lämnar ut någon personlig information om andra personer till oss eller till våra tjänsteleverantörer i samband med tjänsterna, intygar du att du har befogenhet att göra det och att tillåta oss att använda informationen i enlighet med denna sekretesspolicy.

  3.1. Ingående av ett operationellt leasingavtal

  Athlon erbjuder operationell och finansiell leasing och, i förekommande fall, ytterligare fordonsrelaterade tjänster till företags- och offentliga kunder. För tillhandahållandet av dessa tjänster har vi ingått ett ramavtal med den organisation du representerar. Enligt detta ramavtal avslutas enskilda operationella leasingavtal. Din organisation bestämmer vilka ytterligare fordonsrelaterade tjänster som är tillgängliga för de anställda i din organisation. För behandling av personuppgifter om dessa anställda finns en separat sekretesspolicy tillgänglig. Denna sekretesspolicy riktar sig till anställda i en organisation i egenskap av företrädare för en sådan organisation, till exempel som vagnparkschef.

  Vilka personuppgifter behandlas?
  Som representant för din organisation behandlas dina kontaktuppgifter för företag och, i förekommande fall, dina inloggningsuppgifter till våra ansökningar av oss.

  Vad är
  syftet med denna behandling?
  Syftet med denna behandling är att kunna kontakta dig, att hantera den dagliga hanteringen och administrationen av våra kunders konton och att förse dig med information som är relevant för din organisations avtal och konto. Syftet med denna behandling är att utföra leasingavtalet och, om tillämpligt, ytterligare fordonsrelaterade tjänster (t.ex. leverans av fordonet, skicka bränslekort/mobilitetskort/betalkort, rapporter och debiteringskostnader för din organisation, reparation och underhåll, skaderapporter, trafikböter) och för den dagliga hanteringen av fordonet.

  Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
  Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är utförandet av det avtal som vi har med din organisation.

   

  3.2. Process-, produkt- och prisoptimering

  Athlon behandlar personuppgifter för produktutveckling och processförbättringar.

  Vilka personuppgifter behandlas
  ?
  Undersökningar och marknadskommunikation: kontaktuppgifter och dina svar på enkäterna.

  Processutvinning, business intelligence och affärsanalys: kontaktuppgifter och kontraktsuppgifter, uppgifter om fordonets skick (tekniska), fordonshistorik samt fordonsrelaterade händelser som olyckor och uppkomna skador.

  Vad är syftet med denna behandling
  ?
  Syftet med denna behandling är att utveckla och optimera våra processer, produkter och priser.

  Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter
  ?
  Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter för processutvinning, business intelligence och affärsanalys är berättigat intresse.
  Den rättsliga grunden för marknadskommunikation är samtycke eller berättigat intresse.

  Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och delas endast på behovsbasis. Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med tredje part om inte sådan behandling är nödvändig för tillhandahållandet av våra tjänster som tillhandahålls dig eller, om tillämpligt, din arbetsgivare.

  Dessutom kan Athlon komma att dela personuppgifter:

  • För tillhandahållande av våra tjänster: med våra tredjepartsservicepartners, såsom återförsäljare, verkstäder, karossverkstäder, underhållsföretag och däckbytesföretag och med våra partnerföretag som är involverade i försäljning och tillhandahållande av våra tjänster, belägna i EU.
  • För revisioner och riskgranskningar: inom Mercedes-Benz-koncernen och med externa revisionsparter i EU.
  • För dataanalys, utveckling av nya tjänster, förbättring och förbättring av befintliga tjänster, identifiering av trender och avgörande av effektiviteten i vår affärsverksamhet: inom Mercedes-Benz-koncernen, belägen i EU.
  • För att utföra bedrägerikontroller, sanktionskontroller och/eller kreditkontroller: med specialiserade (kredit)agenturer och/eller inom Mercedes-Benz-koncernen, belägna i EU.
  • Om vi är skyldiga att göra det enligt lag och/eller förordningar: med offentliga myndigheter eller skattemyndigheter, med tillsynsmyndigheter och utredningsorgan.
  • För att utföra viss databehandling för vår räkning inom informationsteknik och relaterad infrastruktur, säkerhet och juridiska, finansiella och redovisningstjänster: med tredjepartsleverantörer som vi anlitar.
  • För hantering av skador eller försäkringsanspråk: med försäkringsbolag i EU.
  • För att skydda våra tillgångar och våra intressen, för att genomdriva våra avtalsvillkor, för att skydda vår affärsverksamhet, (immateriella rättigheter), säkerhet och egendom och din eller andra tredje parters, för att säkerställa betalning av våra fordringar och för att vi ska kunna driva tillgängliga (juridiska) rättsmedel eller begränsa de skador som vi kan drabbas av: med specialiserade (advokatbyråer) eller inom Mercedes-Benz-koncernen i EU.

  Vi kan överföra data till leverantörer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller ge dem tillgång till våra system för hosting och/ eller underhåll av våra IT-system. Eftersom länder utanför EU vanligtvis inte har samma nivå av dataskydd som inom EU, säkerställer vi genom avtal att tjänsteleverantörerna vidtar åtgärder för att säkerställa att data skyddas i enlighet med EU/EES-standarder. För mer information, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen ovan. Mercedes-Benz-koncernens företag omfattas också av Mercedes-Benz-koncernens strikta krav på datasekretess.

  Nej. Automatiserat beslutsfattande sker inte.

  Som princip kommer vi att behålla personuppgifter i enlighet med de legala och regulatoriska skyldigheter som gäller för Athlon i enlighet med lagringsminimering. Vi kommer därför att behålla dina personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt tillämplig lag. Vid utgången av lagringsperioden kommer personuppgifter att kasseras.

  Athlon har vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med principen att personuppgifter inte får bevaras längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna erhölls. Bortskaffandet av personuppgifter sker från fall till fall samt enligt vårt lagringsschema.

  Du har omfattande rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Att göra dig medveten om dessa rättigheter är mycket viktigt för oss:

  • Rätt till information: Du har rätt till information om de uppgifter som lagras hos oss, särskilt för syftet med behandlingen och varaktigheten av datalagringen.
  • Rätt till korrigering av felaktiga uppgifter: Du har rätt att kräva av oss omedelbar korrigering av dina personuppgifter, om de skulle vara felaktiga.
  • Rätt till radering: Du har rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter. Kriterierna gör det möjligt för dig att kräva radering av dina personuppgifter om vi till exempel inte längre behöver personuppgifterna för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades, om vi olagligt behandlar uppgifterna eller om du med rätta har invänt mot användningen av dina uppgifter, återkallat ditt samtycke till detsamma eller om det finns en laglig skyldighet att radera. Observera att vi måste behålla viss information för registreringsändamål, för att följa andra obligatoriska (minsta) lagringsperioder och/eller för att slutföra transaktioner som började innan vi begärde en sådan ändring eller radering. Det kan också finnas kvarvarande information som kommer att finnas kvar i våra databaser och andra register, som inte kommer att tas bort.
  • Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina uppgifter. Denna rätt gäller särskilt under hela granskningen om du har bestridit riktigheten av dina personuppgifter, samt om du, för en befintlig rätt till radering, begär begränsad behandling istället för radering. Dessutom kommer det att finnas begränsad behandling om uppgifterna inte längre behövs för våra ändamål, men vi behöver fortfarande uppgifterna för att hävda, utöva eller försvara juridiska rättigheter, samt om ett framgångsrikt försvar av en invändning föreligger i en tvist mellan dig och oss.
  • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få de personuppgifter du har gett oss i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format från oss, förutsatt att dessa uppgifter inte redan har raderats.
  • Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet: Om du anser att vi bryter mot dataskyddsrelaterade lagar och förordningar genom att behandla personuppgifter om dig har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, t.ex. en dataskyddsbyrå som ansvarar för din bostadsort, arbetsplats eller plats där den påstådda dataskyddsöverträdelsen inträffade.

   

  Om du vill hävda en av dina rättigheter eller få mer information, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna som visas ovan.

  Du har rätt att, av skäl som härrör från din specifika situation, när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dig. Vi kommer inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan bevisa obligatoriska, legitima skäl för behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen krävs för att hävda, utöva eller försvara dig mot rättsliga anspråk.

  Om du vill invända mot behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss och/eller dataskyddsombudet. I händelse av en invändning är det dock möjligt att vi inte längre kommer att kunna tillhandahålla de tjänster som överenskommits med dig eller inte inom det överenskomna tillämpningsområdet.

  Athlon förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Högst upp häri hittar du det datum då denna sekretesspolicy senast reviderades. Eventuella ändringar av denna sekretesspolicy träder i kraft därefter.

  Privacy Statement - Operationell leasing

  Den personuppgiftsansvarige för databehandling är:
  Athlon Sweden AB ("Athlon", "vi" eller "oss") 
  Agnesfridsvägen 185A
  213 75 Malmö, Sverige
  E-post: privacy.se@athlon.com

  Den gemensamt personuppgiftsansvarige för databehandling av dina personuppgifter för process-, produkt- och prisoptimering som anges nedan är:

  Athlon Car Lease International B.V.
  Stationsplein Noord-Oost 414
  1117 CL Schiphol, Nederländerna

  Du kan också kontakta Mercedes-Benz Groups dataskyddskontor på följande adress:

  Mercedes-Benz Group AG
  Chief Officer Corporate Data Protection
  HPC E600
  70546 Stuttgart, Tyskland
  E-post: data.protection@mercedes-benz.com

  Vi behandlar personuppgifter enligt principen om dataminimering endast i den utsträckning det är nödvändigt, enligt vad som är tillåtet enligt gällande lagar och förordningar, i enlighet med våra skyldigheter.

   

  • Direkt eller indirekt från dig, genom de tjänster vi tillhandahåller, tillhandahåller

  Athlon operationella leasing-, uthyrnings- och mobilitetslösningar och ytterligare fordonsrelaterade tjänster, såsom bränslekortstjänster och laddningstjänster. Personuppgifter kan erhållas från dig direkt, till exempel om du väljer att använda ett leasat fordon via våra privata leasingtjänster. Det kan också finnas indirekta sätt på vilka vi kommer i besittning av dina personuppgifter. Om du har samarbetat med en av våra tredjepartsleverantörer som samarbetar med oss vid leveransen av våra tjänster kan vi också få information från dem, till exempel om underhållstjänster till ditt fordon har tillhandahållits.

  • Direkt från dig, online
   Vi samlar in dina personuppgifter om du ber om en online-offert för en leasingbil på vår SME Online-webbplats eller kontaktar oss via vår webbplats, till exempel via ett kontaktformulär. Vi samlar också in personuppgifter om du skickar ett e-postmeddelande till oss.

   

  • Direkt från dig, offline
   Vi kan samla in personuppgifter från dig, t.ex. när du kontaktar oss via telefon eller om du skickar ett brev till oss per post.

   

  Från andra källor får vi din personliga information från andra källor, till exempel:

  • Den relevanta myndigheten (t.ex. polisen) där vi är mottagare av trafikböter i förhållande till ditt leasade fordon;
  • Från våra oberoende servicepartners som hjälper oss att tillhandahålla vår leasing och andra tjänster till dig, inklusive bilhandlare, bilunderhållsleverantörer, karossverkstäder;
   o Offentligt tillgängliga databaser, kreditupplysningsföretag och andra källor.

   

  Vi behöver samla in personlig information för att kunna tillhandahålla de begärda tjänsterna till dig eller för att hantera frågor, kommentarer eller klagomål relaterade till våra tjänster. Om du inte tillhandahåller den begärda informationen kanske vi inte kan tillhandahålla tjänsterna. Om du lämnar ut någon personlig information om andra personer till oss eller till våra tjänsteleverantörer i samband med tjänsterna, intygar du att du har befogenhet att göra det och att tillåta oss att använda informationen i enlighet med denna sekretesspolicy.

  3.1. Ingående av ett operationellt leasingavtal (online)

  Vilka personuppgifter behandlas?
  Athlon erbjuder operationell leasing och ytterligare fordonsrelaterade tjänster till små och medelstora företag (SMF). Du kan använda webbplatsens kontaktformulär om du har några frågor om våra operationella leasingtjänster. I så fall behandlar vi dina kontaktuppgifter. För att kunna acceptera dig som operationell leasingkund behandlar vi dina kontaktuppgifter och födelsedatum. Om du vill beställa fordonet bör du underteckna det preliminära kontraktet och skicka tillbaka det till oss.

  Om du leasar ett fordon med Athlon behandlar vi även uppgifter om fordonet.

  Vi behandlar också resultatet av en kontroll mot sanktionslistor. Innan vi kan acceptera dig som kund måste vi kontrollera din kreditvärdighet.

  Vad är syftet med denna behandling?
  Syftet med denna behandling är att kunna kontakta dig, skapa en beräkning för ditt leasingfordon och ge dig ett erbjudande och att dubbelkolla specifikationerna för ditt erbjudande. Om du leasar ett fordon med Athlon är syftet med denna behandling också att få bilen levererad till dig. Vi utför en sanktionskontroll för att förhindra att vår verksamhet används för att penningtvätt eller i samband med korrupta metoder.

  Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
  Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är att ingå och/eller fullgöra ditt avtal. Den rättsliga grunden för behandling av en sanktionskontroll är berättigat intresse.

   

  3.2. Ytterligare fordonsrelaterade tjänster

  Athlon erbjuder ytterligare fordonsrelaterade tjänster. Beroende på vilket avtal vi har med dig ingår en eller flera ytterligare fordonsrelaterade tjänster i ditt leasingavtal.

  Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för utförandet av (var och en) av dessa avtalstjänster. Det ligger i Athlons intresse att förse dig med bästa möjliga mobilitetstjänster. Athlon utför inte själv ytterligare fordonsrelaterade tjänster. Athlon använder specialiserade tredjeparts servicepartners för tillhandahållande av sådana tjänster. Vi behandlar personuppgifter enligt principen om dataminimering endast i den utsträckning det är nödvändigt, enligt vad som är tillåtet enligt gällande lagar och förordningar, i enlighet med våra skyldigheter.

   

  3.2.1. Reparation och underhåll, vägassistans, försäkring materiella skador och försäkring Tredje parts ansvar

  Vilka personuppgifter behandlas för denna tjänst?
  A. Reparation och underhåll, vägassistans: Vi behandlar dina kontakt- och fordonsuppgifter och platsen där hjälp begärs och tillhandahålls. Dessutom kan du lämna viss information om fordonshantering till oss.
  B. Försäkring Materiella skador och försäkring Tredje parts ansvar: För olyckshantering behandlar vi följande information:

  • Dina kontakt- och fordonsuppgifter samt olycks- och skadeinformation (inklusive foton av händelsen och/ eller skadan, om tillgänglig), information om andra passagerare och vittnen och all annan relevant information du ger oss i samband med olyckan;
  • Relevant information om tredje part som är inblandad i olyckan, såsom namn, försäkringsbolagets namn, försäkringsnummer och eventuella anspråk från sådana tredje parter;
  • Relevant information som samlats in från försäkringsbolag;
  • Om tillgängligt: vittnesutsagor och/eller rapporter som skapats av myndigheterna (t.ex. polisen).


  Vad är syftet med denna behandling?

  A. Syftet med denna behandling är att administrera din användning av fordonet och att hantera fordonets underhåll. Säkerheten är av största vikt. Det är därför nödvändigt att regelbundna reparations- och underhållstjänster utförs för ditt fordon och för att hjälpa dig att komma tillbaka på vägen så snart som möjligt.
  B. Syftet med denna behandling är att få skadan återställd, att kunna kräva försäkringspengar från vårt försäkringsbolag eller försäkringsgivaren från någon av den olycksdrabbade parten. Ett annat syfte är att kunna debitera din arbetsgivare kostnader ("egen risk").

  Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
  Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är fullgörandet av ett avtal.

   

  3.2.2. Bränslekort och/eller däck

  Vilka personuppgifter behandlas för denna tjänst?
  A. Bränslekort: För utfärdande av ditt bränsle- eller betalkort och för att administrera dina påfyllningar samlar Athlon in följande personuppgifter:

  • Dina kontaktuppgifter och födelsedatum, fordonsuppgifter, numret på ditt bränsle-/betalkort och tillhörande kostnader.

  B. Däck: Vi behandlar dina kontaktuppgifter och registreringsnummer.

  Vad är syftet med denna behandling?
  A. Syftet med denna behandling är utfärdandet av ditt bränslekort och att administrera dina påfyllningar och/eller att installera en laddningsanläggning på din hemadress.
  B. Syftet med denna behandling är att administrera och hantera fordonets däck. Säkerheten är av största vikt. Det är därför nödvändigt att regelbundna däcktjänster utförs för ditt fordon.

  Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
  Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är fullgörandet av ett avtal.

   

  3.2.3. Ersättningsfordon

  Vilka personuppgifter behandlas för denna tjänst?
  Vi behandlar dina kontakt- och fordonsuppgifter och, om tillämpligt, platsen där ersättningsfordonet begärs och tillhandahålls.

  Vad är syftet med denna behandling?
  Syftet med denna behandling är att hålla dig mobil.

  Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
  Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är fullgörandet av ett avtal.

   

  3.3. Hantering av trafik- och parkeringsböter

  I princip, som registrerad ägare av leasingfordon, kommer trafik- och/ eller parkeringsböter som förare av leasingfordonen ådrar sig att riktas till Athlon av de behöriga (utländska) myndigheterna som utfärdar sådana böter (t.ex. polisen eller den lokala kommunen). Athlon föreskriver snabb betalning av sådana böter. Baserat på informationen i våra system kommer vi att debitera böterna antingen till din arbetsgivare eller direkt till dig.

  Reglerna för trafik- och/eller parkeringsincidenter skiljer sig åt mellan olika länder. Ibland är Athlon enligt lag skyldigt att endast rapportera uppgifter om leasingförare till en behörig (utländsk) myndighet. Den behöriga (utländska) myndigheten kommer då att vända sig direkt till dig för vidare hantering av trafik- och/eller parkeringsöverträdelserna.

  Vilka personuppgifter behandlas för denna tjänst?
  Vi behandlar information som vi får från behöriga (utländska) myndigheter: dina kontaktuppgifter och fordonsuppgifter samt art, plats och tid för den begångna händelsen och/eller de utdömda böterna.

  Vad är syftet med denna behandling?
  Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att betala böter och, om tillämpligt, få ersättning från din arbetsgivare eller dig.

  Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
  Den rättsliga grunden för denna behandling är berättigat intresse eftersom Athlon är ägare till fordonet.

   

  3.4. Kreditkontroller och riskhantering  

  När vi ingår ett hyresavtal måste vi kontrollera din kreditvärdighet. De uppgifter som behandlas för kreditprövning och riskhantering, t.ex. (vidare) utveckling av riskinstrument och för rapportering, hämtas från din finansieringsansökan, kontoinformationstjänsten (PSD2) eller tillhandahålls av kreditinstitut.

  Följande datakategorier behandlas:
  - Kundnummer
  - Ansökningsinformation (t.ex. ansökningsnummer, antal fordon som finansierats).
  - Information om privatkunder (t.ex. region, yrke) och kommersiella kunder (t.ex. industri).
  - Kontraktsdata (t.ex. kontraktsnummer, löptid, finansieringsprodukt);
  - Fordonsdata (t.ex. modell, listpris, fordonets ålder);
  - Data från Account Information Service (PSD2) (t.ex. transaktions- och saldodata);
  - Externa kreditinstitutsfiler om din kreditvärdighet;
  - Information om betalningshistorik för tidigare finansieringsavtal.

  Om du använder kontoinformationstjänsten (PSD2) ger du leverantören av en automatiserad creditscore åtkomst till ditt/dina bankkonton. Denna leverantör skickar oss en creditscore om dig. Denna kreditpoäng baseras på data från ditt/dina bankkonton, såsom datum, saldon, belopp och motparter för betalningstransaktioner. Leverantören kommer, utöver transaktionsuppgifterna, att behandla offentligt tillgänglig information om dig, såsom handelsregistret och UBO-registret. Vi får inte dessa transaktionsuppgifter eller annan information från leverantören, utan endast en creditscore.

  Vad är syftet med denna behandling?
  Vi behandlar kreditupplysningen under pseudonym för kreditprövning, för (vidare) utveckling av riskinstrument och för rapportering. Syftet med kreditprövningen är att bedöma risken för betalningsanmärkningar och därmed fatta ett kreditbeslut baserat på din kreditvärdighet. Kreditkontrollen är också avsedd att skydda dig från överskuld.

  Syftet med (vidare) utveckling av riskinstrument är att skapa riskmodeller, utföra olika analyser, göra risksituationen transparent. Dessa modeller används för att bättre bestämma kundernas kreditvärdighet och därigenom minimera den finansiella risken genom lämpligt kreditbeslut. För rapportering analyseras de underliggande pseudonyma uppgifterna för att utvärdera de implementerade statistiska eller expertmodellerna i anonym form. Databehandling används å ena sidan för att granska riskinstrumentens funktionalitet för bedömning av kundengagemang och å andra sidan för att utarbeta rekommendationer för effektiv riskhantering.

  Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
  För kreditupplysningen behandlas uppgifter med stöd av ett berättigat intresse. Databehandling för (vidare) utveckling av riskinstrument och tillhörande rapportering från Athlon och den gemensamt personuppgiftsansvarige baseras också på ett berättigat intresse.

   

  3.5. Process-, produkt- och prisoptimering 

  Athlon behandlar personuppgifter för produktutveckling och processförbättringar.

  Vilka personuppgifter behandlas?
  Undersökningar och marknadskommunikation: kontaktuppgifter och dina svar på enkäterna.

  Processutvinning, business intelligence och affärsanalys: kontaktuppgifter och kontraktsuppgifter, uppgifter om fordonets skick (tekniska), fordonshistorik samt fordonsrelaterade händelser som olyckor och uppkomna skador.

  Vad är syftet med denna behandling?
  Syftet med denna behandling är att utveckla och optimera våra processer, produkter och priser. 

  Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
  Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter för processutvinning, business intelligence och affärsanalys är berättigat intresse.
  Den rättsliga grunden för marknadskommunikation är samtycke eller berättigat intresse.

  Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och delas endast på behovsbasis. Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med tredje part om inte sådan behandling är nödvändig för tillhandahållandet av våra tjänster som tillhandahålls dig eller, om tillämpligt, din arbetsgivare.

  Dessutom kan Athlon komma att dela personuppgifter:

  • För tillhandahållande av våra tjänster: med våra tredjepartsservicepartners, såsom återförsäljare, verkstäder, karossverkstäder, underhållsföretag och däckbytesföretag och med våra partnerföretag som är involverade i försäljning och tillhandahållande av våra tjänster, belägna i EU.
  • För revisioner och riskgranskningar: inom Mercedes-Benz-koncernen och med externa revisionsparter i EU.
  • För dataanalys, utveckling av nya tjänster, förbättring och förbättring av befintliga tjänster, identifiering av trender och avgörande av effektiviteten i vår affärsverksamhet: inom Mercedes-Benz-koncernen, belägen i EU.
  • För att utföra bedrägerikontroller, sanktionskontroller och/eller kreditkontroller: med specialiserade (kredit)agenturer och/eller inom Mercedes-Benz-koncernen, belägna i EU.
  • Om vi är skyldiga att göra det enligt lag och/eller förordningar: med offentliga myndigheter eller skattemyndigheter, med tillsynsmyndigheter och utredningsorgan.
  • För att utföra viss databehandling för vår räkning inom informationsteknik och relaterad infrastruktur, säkerhet och juridiska, finansiella och redovisningstjänster: med tredjepartsleverantörer som vi anlitar.
  • För hantering av skador eller försäkringsanspråk: med försäkringsbolag i EU.
  • För att skydda våra tillgångar och våra intressen, för att genomdriva våra avtalsvillkor, för att skydda vår affärsverksamhet, (immateriella rättigheter), säkerhet och egendom och din eller andra tredje parters, för att säkerställa betalning av våra fordringar och för att vi ska kunna driva tillgängliga (juridiska) rättsmedel eller begränsa de skador som vi kan drabbas av: med specialiserade (advokatbyråer) eller inom Mercedes-Benz-koncernen i EU.

  Vi kan överföra data till leverantörer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller ge dem tillgång till våra system för hosting och/ eller underhåll av våra IT-system. Eftersom länder utanför EU vanligtvis inte har samma nivå av dataskydd som inom EU, säkerställer vi genom avtal att tjänsteleverantörerna vidtar åtgärder för att säkerställa att data skyddas i enlighet med EU/EES-standarder. För mer information, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen ovan. Mercedes-Benz-koncernens företag omfattas också av Mercedes-Benz-koncernens strikta krav på datasekretess.

  Nej. Automatiserat beslutsfattande sker inte.

  Som princip kommer vi att behålla personuppgifter i enlighet med de legala och regulatoriska skyldigheter som gäller för Athlon i enlighet med lagringsminimering.. Vi kommer därför att behålla dina personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt tillämplig lag. Vid utgången av lagringsperioden kommer personuppgifter att kasseras.

  Athlon har vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med principen att personuppgifter inte får bevaras längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna erhölls. Bortskaffandet av personuppgifter sker från fall till fall samt enligt vårt lagringsschema.

  Du har omfattande rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Att göra dig medveten om dessa rättigheter är mycket viktigt för oss:

  • Rätt till information: Du har rätt till information om de uppgifter som lagras hos oss, särskilt för syftet med behandlingen och varaktigheten av datalagringen.
  • Rätt till korrigering av felaktiga uppgifter: Du har rätt att kräva av oss omedelbar korrigering av dina personuppgifter, om de skulle vara felaktiga.
  • Rätt till radering: Du har rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter. Kriterierna gör det möjligt för dig att kräva radering av dina personuppgifter om vi till exempel inte längre behöver personuppgifterna för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades, om vi olagligt behandlar uppgifterna eller om du med rätta har invänt mot användningen av dina uppgifter, återkallat ditt samtycke till detsamma eller om det finns en laglig skyldighet att radera. Observera att vi måste behålla viss information för registreringsändamål, för att följa andra obligatoriska (minsta) lagringsperioder och/eller för att slutföra transaktioner som började innan vi begärde en sådan ändring eller radering. Det kan också finnas kvarvarande information som kommer att finnas kvar i våra databaser och andra register, som inte kommer att tas bort.
  • Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina uppgifter. Denna rätt gäller särskilt under hela granskningen om du har bestridit riktigheten av dina personuppgifter, samt om du, för en befintlig rätt till radering, begär begränsad behandling istället för radering. Dessutom kommer det att finnas begränsad behandling om uppgifterna inte längre behövs för våra ändamål, men vi behöver fortfarande uppgifterna för att hävda, utöva eller försvara juridiska rättigheter, samt om ett framgångsrikt försvar av en invändning föreligger i en tvist mellan dig och oss.
  • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få de personuppgifter du har gett oss i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format från oss, förutsatt att dessa uppgifter inte redan har raderats.
  • Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet: Om du anser att vi bryter mot dataskyddsrelaterade lagar och förordningar genom att behandla personuppgifter om dig har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, t.ex. en dataskyddsbyrå som ansvarar för din bostadsort, arbetsplats eller plats där den påstådda dataskyddsöverträdelsen inträffade.

   Om du vill hävda en av dina rättigheter eller få mer information, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna som visas ovan.

  Du har rätt att, av skäl som härrör från din specifika situation, när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dig. Vi kommer inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan bevisa obligatoriska, legitima skäl för behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen krävs för att hävda, utöva eller försvara dig mot rättsliga anspråk.

  Om du vill invända mot behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss och/eller dataskyddsombudet. I händelse av en invändning är det dock möjligt att vi inte längre kommer att kunna tillhandahålla de tjänster som överenskommits med dig eller inte inom det överenskomna tillämpningsområdet.

  Athlon förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Högst upp häri hittar du det datum då denna sekretesspolicy senast reviderades. Eventuella ändringar av denna sekretesspolicy träder i kraft därefter.

  Parkeringsskada

  1. Gör en anmälan via polisens e-tjänst.
  2. Om parkeringsskadan inträffade under de första tre åren då bilen har vagnskadegaranti, görs en skadeanmälan till biltillverkarens försäkringsbolag. Till exempel Mercedes-Benz Försäkring. När vagnskadegarantin utgått, görs skadeanmälan till Moderna Försäkringar genom att ange ditt registreringsnummer.
  3. När du har fått ett skadenummer från försäkringsbolaget, kontakta direkt valfri auktoriserad märkesverkstad för att boka en tid.

  Vagnskadegarantin följer med bilen under 3 år efter bilen tagits i trafik första gången.

  Vi vill tydliggöra att Moderna Försäkringar endast gäller för fordon som är försäkrade genom Athlon.

  1. Om parkeringsskadan inträffade under de första tre åren då bilen har vagnskadegaranti, görs en skadeanmälan till biltillverkarens försäkringsbolag. Till exempel Mercedes-Benz Försäkring. När vagnskadegarantin utgått, görs skadeanmälan till Moderna Försäkringar genom att ange ditt registreringsnummer.
  2. När du har fått ett skadenummer från försäkringsbolaget, kontakta direkt valfri auktoriserad märkesverkstad för att boka en tid.

  Vagnskadegarantin följer med bilen under 3 år efter bilen tagits i trafik första gången.

  Vi vill tydliggöra att Moderna Försäkringar endast gäller för fordon som är försäkrade genom Athlon.

  1. Vid en parkeringsskada med en transportbil ska du göra en skadeanmälan direkt till försäkringsbolaget Moderna Försäkringar, oavsett om skadan involverar en motpart eller inte. Detta beror på att transportbilen inte har någon vagnskadegaranti eller försäkring från tillverkaren.
  2. När du har fått ett skadenummer från försäkringsbolaget, kontakta direkt valfri auktoriserad märkesverkstad för att boka en tid.

  Vi vill tydliggöra att Moderna Försäkringar endast gäller för fordon som är försäkrade genom Athlon.

  1. Vid mekaniskt haveri eller skada som hindrar dig från att fortsätta köra, kontakta biltillverkarens bärgningstjänst, till exempel Mercedes-Benz om du har en Mercedes-bil.

  Klicka här för en lista på biltillverkarens bärgning

  Välj mellan dessa drivmedelskort

  OKQ8 Business Basic El: Bränsletankning i Sverige & el laddning i Sverige & Europa. I Danmark bränsletankning på bemannade Q8 stationer.

  Circle K Företagskort med El: Tankning av bränsle i Sverige, Danmark och Norge samt elladdning på alla Circle K-stationer i Sverige. För att se priser för laddning, klicka här.

  Genom ett roaming-samarbete med Mer Sverige får du tillgång till över 3 000 laddpunkter runt om i landet.

  Circle K Routex: Bränsletankning i Sverige och Europa.

  Om du behöver snabbt komma igång och tanka med ditt Circle K-kort, kontakta oss för att aktivera mobilbetalning direkt.

  Med Shell Card EU tankar du bränsle på 500 stationer i Sverige och 11 000 Shellstationer i Europa. Gäller även på St1

  E.ONs laddbricka kan användas på över 4000 publika laddningsstationer i Sverige och 12 000 publika laddningspunkter i Europa.

  Mers laddbricka kan användas i Sverige på ca 530 publika laddningspunkter och på ca 300 i Norge ca 300.

  St1 Biogas går enbart att använda i Sverige.

  Med Preem Företagskortet tanka bränsle på 350 tankställen runt om i Sverige.

  FordonsGas köptes upp av OrangeGas i slutet av 2022. Under första kvartalet 2023 kommer OrangeGas automatiskt ersätta de befintliga drivmedelskorten från FordonsGas med sina egna kort.

  Däremot kan man inte längre tanka gas på Svensk Biogas-stationer med FordonsGas-kortet eftersom det inte finns något samarbete mellan bolagen efter övertagandet av OrangeGas. De orter som bara har stationer från Svensk Biogas är inte tillgängliga.

  Eftersom vi inte har avtal med Svensk Biogas och de inte hanterar drivmedelskort med registreringsnummer, behöver du beställa ett eget kort från Svensk Biogas och ta hand om faktureringen själv om du vill tanka gas där.

  Laddbox installation

  För att minimera risken att huvudsäkringen löser ut vid laddning rekommenderar vi att fastighetens huvudsäkring ska vara minst 20 A. Vid behov kan Mer och E.ON vid installationen göra en uppsäkring mot en extra kostnad. Finns det inte plats i elcentralen eller är den av äldre modell kan personskyddsbrytaren placeras som en separat enhet intill centralen. Om detta behövs, medför det en extra kostnad.

  I standardinstallationen ingår endast kabeldragning ovan mark. Vill ni att kabeln ska vara nedgrävd på någon del av kabelns sträckning måste ni själv göra det förberedande arbetet. Notera att vid köp av en laddbox med lastbalansering krävs två rör vid nedgrävning av kabel.

  Om laddboxen inte kan monteras på en vägg kan laddboxen installeras på en stolpe, förutsatt att ni har en stolpe med förberedelse för framdragning av el. Ni som kund måste förbereda för att laddboxen skall kunna installeras.

  Ja, så länge att Athlon kan ta del av den laddningsstatistik från laddboxen. Ni betalar er elräkning som vanligt. Ni blir därefter ersatta efter avtalat kr/kWh i slutet av varje månad, för den el som ni har laddat hemma. Ersättningen tas upp i den totala drivmedelsförmånen och ni beskattas därefter för er privata körning.

  Om olyckan är framme

  1. Vid mekaniskt haveri eller skada som hindrar dig från att fortsätta köra, kontakta biltillverkarens bärgningstjänst, till exempel Mercedes-Benz om du har en Mercedes-bil.

  Klicka här för en lista på biltillverkarens bärgning

  1. Gör en anmälan via polisens e-tjänst.
  2. Om olyckan inträffar under de första tre åren när bilen har vagnskadegaranti, ska du göra en skadeanmälan till biltillverkarens försäkringsbolag (till exempel Mercedes-Benz Försäkring). När vagnskadegarantin har löpt ut, ska skadeanmälan göras till Moderna Försäkringar.
  3. När du har fått ett skadenummer från försäkringsbolaget, kontakta direkt valfri auktoriserad märkesverkstad för att boka en tid.

  Vagnskadegarantin följer med bilen under 3 år efter bilen tagits i trafik första gången.

  Vi vill tydliggöra att Moderna Försäkringar endast gäller för fordon som är försäkrade genom Athlon.

  1. Om olyckan inträffar under de första tre åren när bilen har vagnskadegaranti, ska du göra en skadeanmälan till biltillverkarens försäkringsbolag (till exempel Mercedes-Benz Försäkring) samt göra en separat skadeanmälan till Moderna Försäkringar. När vagnskadegarantin har löpt ut, ska skadeanmälan endast göras till Moderna Försäkringar.
  2. När du har fått ett skadenummer från försäkringsbolaget, kontakta direkt valfri auktoriserad märkesverkstad för att boka en tid.

  Vagnskadegarantin följer med bilen under 3 år efter bilen tagits i trafik första gången.

  Vi vill tydliggöra att Moderna Försäkringar endast gäller för fordon som är försäkrade genom Athlon.

  1. Upprätta en polisanmälan inom 24 timmar.
  2. Kontakta Moderna Försäkringar och gör din anmälan.
  3. Kontakta Ryds Bilglas eller CarGlass för att få hjälp med att tillfälligt täta öppningen.
  4. De personliga tillhörigheter som blir stulna vid bilinbrott ersätts av din egen hemförsäkring eller motsvarande.
  1. Vid en viltolycka ska du göra en skadeanmälan till försäkringsbolaget Moderna Försäkringar, oavsett om det finns en motpart inblandad eller inte.
  2. Enligt lag är du skyldig att kontakta Polisen och göra en anmälan om du kolliderar med vilt av följande arter: Utter, klövvilt (vildsvin, hjort, rådjur och älg), örn, björn, järv, lo och varg.
  3. När du har fått ett skadenummer från försäkringsbolaget, kontakta valfri auktoriserad märkesverkstad för att boka en tid.

  Vi vill tydliggöra att Moderna Försäkringar endast gäller för fordon som är försäkrade genom Athlon.

  1. Vid en olycka med en transportbil ska du göra en skadeanmälan direkt till försäkringsbolaget Moderna Försäkringar, oavsett om skadan involverar en motpart eller inte. Detta beror på att transportbilen inte har någon vagnskadegaranti eller försäkring från tillverkaren.
  2. När du har fått ett skadenummer från försäkringsbolaget, kontakta direkt valfri auktoriserad märkesverkstad för att boka en tid.

  Vi vill tydliggöra att Moderna Försäkringar endast gäller för fordon som är försäkrade genom Athlon.