FAQ

  Frågor och svar

  Här kan du hitta svaren på de vanligaste frågor vi får. Om du inte hittar svar på det du söker så är du välkommen att kontakta vår kundservice.

  Sökresultat 14 Resultat

  Bilbeställning

  WLTP är en metod för att mäta bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Förkortningen WLTP står för Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. Metoden innebär ett nytt sätt att mäta bränsleförbrukning och utsläpp. Det ska vara mer realistiskt än tidigare mätmetod (NEDC). Bland annat omfattar testet fler accelerationer och inbromsningar, pågår under längre tid och tar hänsyn till olika temperaturer samt bilens vikt med extrautrustning. Men testerna görs i labbmiljö och motsvarar inte faktisk förbrukning.

   

  Vilken typ av bil du kan beställa beror på din arbetsgivares bilpolicy. Fråga bilansvarig på ditt företag om du är osäker på vilken typ av bilar då får beställa.

  Vid eftermontering av utrustning på din leasingbil måste bilansvarig ge ett godkännande. Montering av utrustning som kräver ingrepp i bilen (till exempel borrhål eller annan åverkan) kräver ett skriftligt förhandsgodkännande från oss.

  Observera att vid olegitimerad montering erhålles föraren/företaget ansvarig för kostnaden. 

  Förmånsvärde | Löneavdrag

  Fast förmånsvärde beräknas på ett antal olika parametrar som bilmärke, modell, tillverkningsår, vald extra utrustning, prisbasbelopp etc.

  Om en anställd får en förmån genom jobbet, exempelvis en bil att använda, och det innebär en besparing jämfört med vad det kostat att köpa eller hyra samma sak privat, förmånsvärdet är ordet för den besparingen. Den mellanskillnaden är också den del som kan bli skattepliktig.

  En förmånsbil ägs och betalas av företaget men du som förare betalar extra skatt baserat på bilens förmånsvärde. Har du 35 000 kronor i lön och bilens förmånsvärde är 6 000 kronor betalar du inkomstskatt på lönen plus förmånsvärdet, d.v.s. 41 000 kronor. Förmånsbilen kostar dig alltså cirka 1900 kronor i detta fall (om du betalar 32% i skatt).

  En förmånsbil är en bil som företaget äger eller leasar men som du som anställd får använda även för privat bruk. Bilen betalas av företaget men eftersom du får använda den privat räknas det som en löneförmån. Därför betalar du som förare inkomstskatt baserat på bilens förmånsvärde.

  Provkörning

  Kontakta din närmaste återförsäljare om du är intresserad av en provkörning. Du är alltid välkommen att kontakta Athlon om du önskar hänvisning till en återförsäljare. 

  Billeverans

  Leveransdagen bestäms mellan dig och återförsäljaren. Kontakta din återförsäljare om du önskar ändra tid eller datum för leveransen av din nya bil. 

  Efter beställning återkommer återförsäljaren med en orderbekräftelse samt planerad leveranstid till Athlon. Därefter kontaktar vi dig med information om preliminär leveransdag.

  Vi kommer att informera dig om status så fort vi får informationen från återförsäljaren. Efter att bilen är beställd hänvisar vi till återförsäljaren för frågor om leveransstatus.

  Bonus Malus

  Skatten berör endast nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar. Med nya fordon menas fordon som registreras för första gången 1 juli 2018 eller senare. Den senaste uppdateringen över reglerna gäller enbart bilar som registreras för första gången 1 juni 2022.

  Vid köp av en ny dieselbil som överstiger 90 gram koldioxid per kilometer bestraffas med en högre skatt (malus) de första tre åren, efter tredje året sänks skatten. Malus-skatten är 107 kr per gram koldioxid som fordonet släpper ut vid blandad körning, upp till den högre gränsen på 130 gram. Överstiger bilen den högre gränsen tillkommer ytterligare 132 kronor per gram. Utöver detta förekommer det två extra avgifter: miljötillägg och bränsletillägg. Släpper bilen ut mindre än 90 gram betalar du inte den förhöjda malus-skatten.

  Vid köp av en ny bensinbil som överstiger mer än 90 gram koldioxid per kilometer bestraffas med en högre skatt (malus) de första tre åren, efter tredje året sänks skatten. Malus-skatten är 107 kr per gram koldioxid som fordonet friger ut vid blandad körning, upp till den högre gränsen på 130 gram. Överstiger bilen den högre gränsen tillkommer ytterligare 132 kronor per gram. Om bilen släpper ut mellan 60-90 gram per kilometer omfattas du varken av förhöjd fordonsskatt eller av bonus.

  Elbilar registrerade efter 1 april 2021 omfattar en bonus på upp till 70 000 kr. Bonusen får max motsvara 25% av bilens nypris, vilket betyder att bilen minst får kosta 280 000 kronor för att du ska få ut maxbonus. För att erhålla bonus får fordonet inte ha bytt ägare under bonusens kvalificeringsperiod, dvs. de första sex månaderna.

  Från och med den 12 juli 2022 infördes ett pristak som innebär att bonus inte utbetalas till elbilar med ett nypris på över 700 000 kr.

  Den 1 januari 2023 sänkts klimatbonusen från 70.000 kr till 50.000 kr.

  Bonusbeloppet för en laddhybrid är max 20 000 kronor. Fordon som släpper ut mer än 50 gram per kilometer får inte bonus. På laddhybrider minskar bonusen med 300 kronor, från 20 000 kr för varje gram koldioxid per kilometer som klimatbonusbilen släpper ut. Lägsta utbetalning av bonus är 5 000 kr. 

  Den 1 juni 2022 eller senare:

  • 107 kronor per gram om fordonet släpper ut över 75 och upp till och med 125 gram koldioxid per kilometer.
  • 132 kronor per gram om fordonet släpper ut över 125 gram per kilometer.

  För att räkna ut fordonsskattens storlek behöver du känna till vad grundbelopp, koldioxidbelopp, miljötillägg och bränsletillägg är.

  Tryck här för att räkna ut fordonskatten

  Ordlista

  Bonus Malus översätt på latin ”Bra Dåligt” och är ett beslut som regeringen och riksdagen klubbat i syfte att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en koldioxidneutral fordonsflotta.

  Bränsletillägget betalas också för dieseldrivna fordon. Det beräknar man genom att ta det totala antalet gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer vid blandad körning och multiplicera det med 13,52.

  Grundbeloppet är 360 kronor per år och ska betalas för alla fordon som omfattas av malus.

  Miljötillägget är 250 kronor per år och betalas för dieseldrivna fordon.

  Drivmedelskort

  Så fort vi har uppgifter om leveransdag samt registreringsnummer från bilåterförsäljaren beställer vi bränslekort/laddbricka enligt leasingavtalet. Kortutskick sker till företagsadress eller till din hemadress. Du kommer att mottaga ett bekräftelsemail från oss att bränslekort är på väg.

  De tankstationer som gäller för ditt bränslekort beror på vilket bränslekort du har och det avtal din arbetsgivare har med Athlon. Om du är osäker kan du fråga din arbetsgivare eller kolla ditt leasingavtal.

  Behöver du göra annat val av bränslekort, besök vår hemsida eller kontakta oss på kundservice.se@athlon.com

  Ladda gärna ner respektive bränslebolag app för att hitta närmsta laddstation och dess kapacitet och tillgänglighet.

  Ditt bränslekort är kopplat till din bil och ska inte användas för att tanka andra bilar.

  Ny kortbeställning måste göras med undantag för Circle K. Kontakta oss på kundservice.se@athlon.com

  Du kan enkelt spärra eller avsluta ditt bränslekort genom att trycka på länken nedan.

  Spärra | Avsluta

   

  Har man glömt sitt bränslekort som är kopplad till tjänstebilen, så får man själv göra eget utlägg och be om att få ersättning av sin arbetsgivare.

  Vi tar ej längre emot kontantutlägg på Athlon.

  FordonsGas blev i slutet av 2022 uppköpt av OrangeGas.
  OrangeGas har tagit över våra befintliga drivmedelskort från FordonsGas och kommer under Q1 2023 automatiskt ersätta dessa befintliga drivmedelskort med kort från OrangeGas.

  Däremot så gick det att tanka gas på Svensk Biogas-stationer med kortet från FordonsGas. I och med övertaget av OrangeGas, så finns det inget samarbete mellan dessa bolag längre vilket innebär att det inte går att tanka gas på de orter som endast har stationer från Svensk Biogas.

  Eftersom vi inte har avtal med Svensk Biogas och dem inte hanterar drivmedelskort med regnr, så behöver du som tankar gas med Svensk Biogas beställa ett eget kort hos Svensk Biogas och hantera faktureringen själv.

  Elbil

  Varför elbil?

  Följ länken för att upptäcka Athlons laddlösningar

  Laddbox

  Genom ett samarbete med Mer och E.ON kan ni ta del av ett helhetserbjudande för hemmaladdning genom Athlon. I detta erbjudande ingår en smart laddbox med en standardinstallation. Ni laddar bilen hemma, på arbetet eller längs med vägen och erhåller ersättning i kr/kWh enligt avtal. Förutsatt att ni har installerat en laddbox med Mer eller E.ON och att ni är berättigad till förmånsbeskattning av drivmedel eller delat bränsle.

  Utforska våra laddboxar

  En laddbox med en RFID läsare har möjlighet till privatladdning vilket innebär att ni kan både ladda tjänstebilen och andra privata elbilar. Med olika inloggningar meddelas laddboxen vilken bil som laddas, dvs. privat eller tjänstebil och vem som ska stå för kostnaden. Vid privata laddningar står ni själva för kostnaden och faktureras via hushållets elräkning.

  Vi rekommenderar en laddbox som är utrustad med RFID läsare då detta genererar möjligheten till privatladdning. Laddboxar utan RFID läsare kan enbart ladda den tjänstebil som den är kopplad till.

  Om laddboxen hemma inte fungerar eller har något annat fel ska du kontakta din laddpartner, Mer eller E.ON. 

  Laddbricka

  För att du ska kunna använda dig av Athlons laddlösningar behöver din arbetsgivare teckna ett tilläggsavtal. Om din arbetsgivare inte har avtalat med Athlon så har vi inte möjlighet att leverera en laddbricka.

  För nystartade bilar sker det enligt avtal en automatiserad beställning. Maximalt ha 3 aktiva laddbrickor eller bränslekort per fordon.

  Tänk på att laddning som sker utan tillförsedd laddbricka kan inte ersättas då det saknas statistik.

  Gå till beställningssidan

  Om ni behöver beställa en ny laddbricka eller lägga till annan laddbricka från annat el laddningsbolag.

  Tryck här för att beställa

  Antalet bränslekort/laddbrickor är begränsat till max 3 per fordon.

  Vid problem med en laddbricka ska ni direkt kontakta er laddpartner, dvs. har ni en laddbricka med Mer kontaktar ni Mer och har ni E.ON som laddpartner kontaktar ni E.ON.

  Mer
  077 - 44 33 900
  kundservice.se@mer.eco

  E.ON
  010 - 228 30 07

  Du kan spärra och beställa en ny laddbricka genom att trycka här

  Har du problem med laddbrickan ska du vända dig till respektive bolag, dvs. har du en laddbricka från E.ON ska du kontakta E.ON.

  Laddbox installation

   

  Ja, så länge att Athlon kan ta del av den laddningsstatistik från laddboxen. Ni betalar er elräkning som vanligt. Ni blir därefter ersatta efter avtalat kr/kWh i slutet av varje månad, för den el som ni har laddat hemma. Ersättningen tas upp i den totala drivmedelsförmånen och ni beskattas därefter för er privata körning.

  För att minimera risken att huvudsäkringen löser ut vid laddning rekommenderar vi att fastighetens huvudsäkring ska vara minst 20 A. Vid behov kan Mer och E.ON vid installationen göra en uppsäkring mot en extra kostnad. Finns det inte plats i elcentralen eller är den av äldre modell kan personskyddsbrytaren placeras som en separat enhet intill centralen. Om detta behövs, medför det en extra kostnad.

  Om laddboxen inte kan monteras på en vägg kan laddboxen installeras på en stolpe, förutsatt att ni har en stolpe med förberedelse för framdragning av el. Ni som kund måste förbereda för att laddboxen skall kunna installeras.

  I standardinstallationen ingår endast kabeldragning ovan mark. Vill ni att kabeln ska vara nedgrävd på någon del av kabelns sträckning måste ni själv göra det förberedande arbetet. Notera att vid köp av en laddbox med lastbalansering krävs två rör vid nedgrävning av kabel.

  Med dynamisk lastbalansering innebär det att laddboxen vid hemmaladdning använder en extern mätare som skyddar er huvudsäkring. På så vis får laddboxen koll på hur mycket el som används i resten av fastigheten och kan därför anpassa hur mycket el som används till elbilsladdning. Samtidigt kan ni använda den kapacitet ni har i fastigheten mer effektivt så att bilen laddar snabbare – utan att huvudsäkringen löser ut eller att ni behöver uppgradera till ett dyrare elnätsabonnemang.

  Från och med 1 januari 2021 kan du som köper och installerar laddbox hemma få grönt rotavdrag, eller skattereduktion för grön teknik, på 50 procent av kostnaden för arbete och material.

  Du kan som mest få 50 procent i avdrag per beställning och max 50 000 kronor i skattereduktion totalt för installation av grön teknik per person och år. Tänk på att du behöver ha betalat tillräckligt med skatt i Sverige under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är särskilt viktigt om du också använt rot- och rutavdrag.

  Ladda din bil

  Med E.ON laddar ni bilen hemma enligt elavtalet för ert hushåll och transaktion för laddade kWh går till E.ON. Ni betalar själva för elräkningen och ersätts vid hemmaladdning enligt avtalat kr/kWh av E.ON.

  Med Mer laddar ni bilen hemma enligt elavtalet för ditt hushåll och ni betalar själva för elräkningen och ersätts vid hemmaladdning enligt avtalat kr/kWh av er arbetsgivare. Mer skickar statistiken från hemmaladdningsboxen till Athlon som sammanställer statistiken till arbetsgivaren som i sin tur ersätter er för hela hemmaladdningen.

  Du kan ladda bilen på alla tillgängliga laddstationer. För att erhålla ersättning vid laddning måste du alltid blippa tillförsedd laddbricka, då ni endast kan bli återbetala av det som är registrerat, dvs. använder ni en extern app för att ladda kan ni inte bli återbetalda.

  Vi rekommenderar att komplettera respektive laddpartner med en laddbricka från MER, E.ON eller OKQ8.

  I snitt kostar det 5kr/kWh vid destinationsladdning. 1,8kr/kWh vid hemma- och kontorsladdning. Vid snabbladdning ligger snittet på 8kr/kWh. Samtliga priser är schablonpriser och priserna kommer att variera utifrån laddpartner, energizoner, ditt privata elavtal, laddning hos roamingpartners då de sätter sina egna priser och i vilket land ni befinner er i. Tänk på att alltid blippa tillförsedd laddbricka eftersom ni endast kan bli återbetala av det som är registrerat, dvs. använder ni en extern applikation för att ladda kan ni inte bli återbetalda.

  Fakturor

  Kontakta det företag som har utfärdat parkeringsboten innan sista betalningsdagen. Parkeringsboten behöver betalas även om den ska bestridas. I vissa fall behövs en fullmakt från oss som du får genom att kontakta oss på kundservice.se@athlon.com. Vänligen ange ärendenummer och registreringsnummer.

  Halvledarbristen

  Halvledare är grunden för minnet och processorkretsarna som finns i nästan alla elektroniska anordningar, inte minst inom den senaste fordonsutvecklingen där den har en betydande roll. Halvledare eller så kallade mikrochips ses mer och mer närvarande på många områden i det moderna livet.

  Kortfattat är bristen ett resultat av den tidigare massiva annulleringen av chiporder från biltillverkare när efterfrågan på bilar kollapsade, främst på grund av Covid-19-krisen. Efterfrågan på nya bilar återhämtade sig snabbare än väntat var biltillverkarna inte först i kön för en global efterfrågan på chip samtidigt som andra sektorer hade växte under tiden.

  Krisen i Europa förvärrade halvledarbristen.

  Leveranstid

  På grund av halvledarbristen kan inte biltillverkare tillverka tillräckligt med bilar. Bara bilar står för mindre än 1% av alla anslutna enheter vilket ger andra sektorer en starkare köpposition. Detta är en enorm nackdel för bilindustrin och givetvis alla andra industrier som likaså påverkas av den globala bristen.

  Ja och Athlon är här för att hjälpa dig! Vi föreslår att du beställer din bil tidigare än vanligt. Om du önskar kan vi vägleda dig genom ditt val av bil och alternativ för att minimera leveransförseningar baserat på den information vi har vid ordertillfället.

  Halvledarbristen påverkar din beställning genom att förlänga leveranstiden, beroende på val av milmärke och alternativ. Halvledarbristen kan även påverka de olika alternativen för din bil allteftersom biltillverkare ändrar eller optimerar sin produktion.

  Ja, men eftersom det är många variabler såsom märke, återförsäljare, fordon och alternativ, är det svårt att säga hur stor påverkan halvledarbristen har på ett specifikt fordon.

  Vagnparkspåverkan

  Vi har tagit fram några alternativ för dig att överväga:

  • Lägg beställningar så tidigt som möjligt. Vi rekommenderar 12-15 månader innan avtalet löper ut. Det kan tyckas vara alldeles för tidigt men för att undvika att behöva förlänga ditt nuvarande kontrakt ytterligare ett år i väntan på leverans av din nya bil, är detta den mest praktiska lösningen. 
  • Påskynda elektrifieringen av din vagnpark, eftersom OEM -tillverkare prioriterar fordon med låga utsläpp och nollutsläpp.
  • Bedöm vilken utrustning som är nödvändig vid beställning av ett fordon.
  • Utforska utvidgningen av varumärken/OEM i företags bilpolicy.
  • Förkorta din bilpolicy (till en mer flexibel).

  Laddlösningar

  En laddbox med en RFID-läsare har möjlighet till privatladdning vilket innebär att ni kan både ladda tjänstebilen och privata elbilar. Med olika inloggningar meddelas laddboxen vilken bil som laddas, dvs. privat eller tjänstebil och vem som ska stå för kostnaden. Vid privata laddningar står ni själva för kostnaden och faktureras via hushållets elräkning. Med andra ord rekommenderar vi en laddbox som är utrustad med RFID-läsare som genererar möjligheten till privatladdning. Laddboxar utan RFID-läsare kan enbart ladda den tjänstebil som den är kopplad till.

  Vid körning i Europa rekommenderar vi en laddbricka från E.ON eller OKQ8. MER och Circle K erbjuder inte laddning i Europa. Du kan komplettera eller byta ut nuvarande kort efter behov, men antalet bränslekort/laddbricka är begränsat till max 3 per fordon.

  Med Mer som laddningspartner kan ni ladda i Norge till samma priser som i Sverige. Laddbrickor från Circle K kan enbart brukas för laddning i Sverige. Med E.ON och OKQ8 har ni möjligheten att ladda i Sverige och Europa.

  Med dynamisk lastbalansering innebär det att laddboxen vid hemmaladdning använder en extern mätare som skyddar er huvudsäkring. På så vis får laddboxen koll på hur mycket el som används i resten av fastigheten och kan därför anpassa hur mycket el som används till elbilsladdning. Samtidigt kan ni använda den kapacitet ni har i fastigheten mer effektivt så att bilen laddar snabbare – utan att huvudsäkringen löser ut eller att ni behöver uppgradera till ett dyrare elnätsabonnemang.

  Från och med 1 januari 2021 kan du som köper och installerar laddbox hemma få grönt rotavdrag, eller skattereduktion för grön teknik, på 50 procent av kostnaden för arbete och material.

  Du kan som mest få 50 procent i avdrag per beställning och max 50 000 kronor i skattereduktion totalt för installation av grön teknik per person och år. Tänk på att du behöver ha betalat tillräckligt med skatt i Sverige under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är särskilt viktigt om du också använt rot- och rutavdrag.

  Bränslekort

  Ja, ni betalar er elräkning som vanligt. Ni blir därefter ersatta efter avtalat kr/kWh i slutet av varje månad, för den el som ni har laddat hemma. Ersättningen tas upp i den totala drivmedelsförmånen och ni beskattas därefter för er privata körning.

  Laddbox installation

  För att minimera risken att huvudsäkringen löser ut vid laddning rekommenderar vi att fastighetens huvudsäkring ska vara minst 20 A. Vid behov kan Mer och E.ON vid installationen göra en uppsäkring mot en extra kostnad. Finns det inte plats i elcentralen eller är den av äldre modell kan personskyddsbrytaren placeras som en separat enhet intill centralen. Om detta behövs, medför det en extra kostnad.

  I standardinstallationen ingår endast kabeldragning ovan mark. Vill ni att kabeln ska vara nedgrävd på någon del av kabelns sträckning måste ni själv göra det förberedande arbetet. Notera att vid köp av en laddbox med lastbalansering krävs två rör vid nedgrävning av kabel.

  Om laddboxen inte kan monteras på en vägg kan laddboxen installeras på en stolpe, förutsatt att ni har en stolpe med förberedelse för framdragning av el. Ni som kund måste förbereda för att laddboxen skall kunna installeras.

  Ja, så länge att Athlon kan ta del av den laddningsstatistik från laddboxen. Ni betalar er elräkning som vanligt. Ni blir därefter ersatta efter avtalat kr/kWh i slutet av varje månad, för den el som ni har laddat hemma. Ersättningen tas upp i den totala drivmedelsförmånen och ni beskattas därefter för er privata körning.

  Personalbil

  Personalbil är en personalförmån som en arbetsgivare erbjuder sina anställda. Bilen ställs till den anställdes förfogande mot ett löneavdrag.

  1. Finansiering
  2. Vägtrafikskatt
  3. Garanterat restvärde
  4. Service och reparation
  5. Sommar- och vinterhjul
  6. Däckförvaring och skifte
  7. Hantering av trängselskatt (kostnaden står föraren för)

  Med en personalbil får den anställde förutsägbara kostnader och ett enkelt bilinnehav. Den anställde tar ingen risk i bilens andrahandsvärde då Athlon garanterar andrahandsvärdet. Genom bruttolöneavdrag sänks dina anställdas nettokostnader motsvarande deras marginalskatter.

  En anställd med personalbil kommer att betala en fast månadsavgift genom löpande löneavdrag under avtalets tid. Månadsavgiften består av både nettolöneavdrag och bruttolöneavdrag. Löneavdraget görs månadsvis i förskott. Nettolöneavdraget motsvarar förmånsvärdet på bilen. Detta neutraliserar förmånsvärdet av bilen och den anställda kommer inte att förmånsbeskattas för den. Resterande del av kostnaden kommer att regleras genom bruttolöneavdrag. Den lägre kostnaden för arbetsgivaravgiften på grund av bruttolöneavdraget kommer också den anställda till godo. Bilens rabatt påverkar inte förmånsvärdet (nettolöneavdraget). Skatteverkets bedömning om vilket förmånsvärde en bil skall ha utgår alltid ifrån det av tillverkaren inrapporterade listpriset. Bruttolöneavdraget blir däremot lägre om en bil har hög rabatt genom att den totala leasingkostnaden blir lägre. Om skattereglerna ändras kan din arbetsgivare övergå till annat löneavdrag. Ditt bruttolöneavdrag kan även ändras under avtalstiden om din verkliga körsträcka avviker mot vad som uppgetts i den ursprungliga bilofferten. Nettolöneavdraget ändras årsvis då förmånsvärdet justeras enligt skatteverkets beräkningar. Detta är extra förmånligt om du betalar statlig inkomstskatt (har en lön på 43 600 kr/månad eller mer).

  1. Drivmedel
  2. Självrisker vid skada
  3. Parkeringsavgifter och parkeringsböter
  4. Hyrbil vid t ex service

  Nej, du kan inte byta bil under avtalstiden.

  Att bryta ett leasingavtal i förtid kan innebära kostnader för den anställde som variera beroende på återstående leasingtid. Vid tecknande av en GAP-försäkring (uppsägningsskydd), försäkrar du dig mot ovanstående kostnader. Kostnad ca 100 kr/månad.

  Körsträckan är en mycket viktig parameter i bilens totalkostnad (TCO). Om det uppstår en större differens mellan verklig körsträcka och den du uppgett kan din månadskostnad ändras.

  Vid föräldraledighet kommer arbetsgivares kostnad för bilen att faktureras direkt till dig för betalning. När du accepterar villkoren för leasa en personalbil via företaget accepterar du även betalningsansvaret vid all typ av frånvaro.

  En sänkt nettolön är inget pensionen påverkas av, däremot kan ett eventuellt bruttolöneavdrag (endast då kostnad för bilen överstiger förmånsvärdet) påverka sjukpenningsgrundande inkomst om lönen efter bruttolöneavdraget understiger 7,5 prisbasbelopp.

  Service | Reparationer | Däck

  OBS! Betalning via Klarna hanteras inte av Athlon och ses därmed som en ogiltig betalning. Vid val av betalningsmetod använd INTE Klarna. 

  Service och underhåll

  1. Kontakta din auktoriserade märkesverkstad direkt i samband med service eller reparation av din bil.
  2. För att du inte ska debiteras några kostnader är det viktigt att service sker i enlighet med tillverkarens angivna tids- och milintervaller.
  3. Du som förare får inte godkänna eller beordra igång reparationer utan att verkstaden har kontaktat Athlon först.

  I de flesta fall, betalar vi för service och underhållskostnader. Du hittar information om detta ingår i ditt avtal.

  Fakturan från verkstadsbesöket skall alltid faktureras Athlon.

  I instruktionsboken finner du informationen om när bilen behöver service. 

  Besiktning

  Vi meddelar dig i god tid när det är dags för besiktning genom att skicka en rekvisition som du tar med till besiktningen. Du bokar sedan själv tid hos någon av de besiktningsleverantörer som finns.

  1. Vi meddelar dig i god tid när det är dags för besiktning genom att skicka en rekvisition som du tar med till besiktningen.
  2. När du bokar uppge att du är fakturakund samt kundnummer hos aktuellt besiktningsbolag. 
  3. Bilprovningen, Besikta och Opus har kundnummer 20 23 23. Carspect har kundnummer 66 69 90 97.
  4. OBS! Betalning via Klarna hanteras inte av Athlon och ses därmed som en ogiltig betalning. Vid val av betalningsmetod använd INTE Klarna. 

  Däck

  Du kontaktar själv verkstaden där däcken är förvarade. I ditt leasingavtal ser du om vinterdäck är inkluderat.

  Du måste använda vinterdäck vid vinterväglag under tidsperioden 1 december - 31 mars. Du får använda dubbdäck under tidsperioden 1 oktober - 15 april. Det är förbjudet att använda dubbdäck under tidsperioden 16 april - 30 september om det inte är eller förväntas bli vinterväglag.

  Beroende på väglag bör du byta till vinterdäck i oktober/november, absolut senast den 1 december, och sommardäck i mars/april. Tänk på att boka tid för däckbyte i god tid för att undvika långa väntetider. 

  Alla däckköp kräver rekvisition från Athlon, dock ej hjulskifte och förvaring.

  Ersättningsbil

  Generellt ingår det en ersättningsbil vid service & reparation i 1 dag. Om du är osäker på om du har rätt till ett ersättningsfordon vid service, finner du information i ditt avtal. 

  Generellt ingår det en ersättningsbil vid service & reparation i 1 dag. Om du är osäker på om du har rätt till ett ersättningsfordon vid service, finner du information i ditt avtal. 

  Det ingår inte en ersättningsbil vid reparation av plåtskador (om inte det har tecknats ett specialavtal om detta).

  Utlandskörning

  Köra utomlands

  Om du har ett bränslekort via Athlon finns det ett par saker som du bör tänka på innan du reser iväg. Börja med att undersöka giltighetstiden på ditt kort samt att kortet har Europatillhörighet.

  Se även till att bränslekortet är i ett gott skick (ej sprucket eller trasig magnetremsa). Utomlands måste man använda koden till sitt bränslekort, så tänk på att memorera din kod.

  Tryck här för att beställa ett bränslekort eller ändra bränslebolag.

  Vid körning i Europa rekommenderar vi en laddbricka från E.ON eller OKQ8. MER och Circle K erbjuder inte laddning i Europa. Du kan komplettera eller byta ut nuvarande kort efter behov, men antalet bränslekort/laddbricka är begränsat till max 3 per fordon.

  Tryck här för att beställa en laddbricka.

  Bilen får användas på offentliga vägar i Sverige och i utlandet men du bör alltid kontrollera med din arbetsgivare att du får köra bilen utomlands. Vid körning i utlandet ska följande medtagas: 

  Se mer under Utlandskörning – Dokument

  Vid körning i Europa rekommenderar vi en laddbricka från E.ON eller OKQ8. MER och Circle K erbjuder inte laddning i Europa. Du kan komplettera eller byta ut nuvarande kort efter behov, men antalet bränslekort/laddbricka är begränsat till max 3 per fordon.

  Med Mer som laddningspartner kan ni ladda i Norge till samma priser som i Sverige. Laddbrickor från Circle K kan enbart brukas för laddning i Sverige. Med E.ON och OKQ8 har ni möjligheten att ladda i Sverige och Europa.

  Olyckor och reparationer

  Om olyckan inte är av allvarlig karaktär görs en skadeanmälan till biltillverkarens försäkringsbolag. Vid akuta fall utomlands ring SOS international på +45 70 10 50 50.

  Tryck hör för att läsa mer om olyckor

  Om du drabbas av ett brott när du är utomlands bör du anmäla brottet i det land du befinner dig. Kontakta sedan ditt försäkringsbolag och säkerställ att skadan registreras.

  För att nå svensk polis när du är utomlands ring +46 77 114 14 00.

  Vid behov av service eller reparationer i utlandet ska du kontakta Athlon på +46 (0) 40 94 75 40 eller kundservice.se@athlon.com.

  Dokument

  1. Utlandstillstånd – skickas ut när din bil levereras. Kontakta oss om du behöver ett nytt.

  2. Registeringsbevis del 1 (blå) beställs via kundservice.se@athlon.com

  3. Om vi behöver beställa hem ett nytt, kan det ta upp emot 10 dagar innan du mottager det från oss, som en PDF kopia.

  4. Grönt kort

  Ett Grönt kort är ett internationellt erkänt dokument, dvs. ett bevis på att bilen är ansvarsförsäkrad och att det finns täckning för de skador som du kan orsaka andra i trafiken. 

  Svensk trafikförsäkring gäller automatiskt i flertalet europeiska länder och du behöver inte ha med dig något särskilt försäkringsbevis (Grönt kort). För lista se TFF.se

  Men du behöver ett Grönt kort i följande länder: Albanien, Azerbajdzan, Belarus, Iran, Marocko, Moldavien, Nordmakedonien, Ryssland, Tunisien, Turkiet och Ukraina. Landets egna myndigheter avgör om Grönt kort är ett krav. Transportstyrelsen eller Athlon Sweden AB kan inte garantera komplett och uppdaterat information.

  Utlandstillstånd – skickas ut när din bil levereras. Kontakta oss kundservice.se@athlon.com om du behöver ett nytt.

  För att få köra fordon som personbilar, lastbilar och bussar i de städer som infört miljözoner, Umweltzonen, krävs en dekal som monterats på vindrutan i nedre högra kanten. Ska du inte köra in i en miljözon utan bara köra igenom Tyskland på Autobahn behövs ingen miljödekal.

  Dekalen kallas Feinstaubplakette eller Umweltplakette och visar att bilens partikelutsläpp understiger en viss nivå. Fordon som saknar miljödekal får inte köra in i miljözonen. Utebliven miljödekal medför böter och eventuellt bärgning ut ur miljözonen.

  Detta gäller även för alla fordon som är registrerade utomlands. Av denna anledning råds alla bilister att informera sig om miljödekal och att införskaffa denna i god tid om de vill köra in i en av miljözonerna.

  Miljözoner är utmärkta vid trafikmärken med tilläggsskylt som talar om vilka färgdekaler som tillåter inträde i området. Miljödekalen finns i tre färger (rött, gult och grönt) och vilken dekal man ska ha på bilen beror på hur bilen uppfyller europeiska avgasnormer. Miljödekaler kan bl.a. beställas hos DEKRA eller köpas på plats i tyska bilverkstäder eller besiktningsstationer.

  Beställ din miljödekal hos DEKRA

  Försäkring

  Vi ber dig kontakta din försäkringsleverantör för mer detaljer. Om du vill besöka länder där grönt kort behövs kan du begära detta på +46 (0) 40 94 75 40 eller kundservice.se@athlon.com.

  Våra lösningar

  Nej, Athlon erbjuder inte privatleasing utan jobbar bara mot företag med vagnparker på fler än 10 bilar.

  Återlämning

  Bilar som har leasats på en Operationell leasing, återlämnas till Athlon och säljs därefter genom våra olika försäljningskanaler. Det finns från Athlons sida inga hinder för att en anställd hos kunden köper bilen. Bilen ska säljas till minst ett marknadsvärde för att en så kallad "dold förmån" inte ska uppstå ur Skatteverkets synvinkel. Vår returavdelning kan erbjuda ett utköpspris för bilen tidigast två månader innan avtalet löper ut för att marknadsvärdet ska vara relevant. Det spelar ingen roll om bilen har varit en tjänstebil, personalbil eller bruks/servicebil. Tillvägagångssättet är det samma.

  Ja det finns möjlighet till detta, om både den nya och gamla arbetsgivaren godkänner det samt att den nya arbetsgivaren uppfyller Athlons kreditkrav. Det krävs även att den nya arbetsgivaren skriver ett ramavtal med Athlon.

  Innan återlämning

  Det vanligaste sättet att återlämna sin bil på är att lämna den till den återförsäljare som levererade bilen till dig. Om bilen levererats till dig skall du kontakta Athlon på +46 (0) 40 94 75 40 eller kundservice.se@athlon.com så informerar vi dig om hur du ska hantera återlämnandet av din nuvarande bil.

  Oavsett hur du återlämnar din bil är det viktigt att du fyller i formuläret Återlämning av din leasingbil som finns tillgängligt här

  Vid återlämning av ett fordon skall återlämningsformuläret fyllas i och skickas in i samband med att bilen återlämnas. Om du skulle glömma att skicka in formuläret använder vi dagen då fordonet anländer till Athlon som återlämningsdatum.

  När du återlämnar din bil måste du plocka ihop allt som ursprungligen kom med bilen. Såsom bilnycklar, officiella dokument och bränsle- eller laddkort.

  Bilen skall generellt lämnas tillbaka enligt det slutdatum du har i kontraktet för att undvika tillkommande kostnader. Vi accepterar att bilen återlämnas samma månad som slutdatum, men lämnas bilen tillbaka tidigare än så klassificeras den som en förtidslösen och det medför en extra kostnad.

  Samtliga skador på bilen ska åtgärdas innan återlämnande. Om bilen har eventuella skador anmäler du detta genom att fylla i en skadeanmälan till försäkringsbolaget. Alla skador måste vara åtgärdade när bilen återlämnas, även skador som normalt inte täcks av försäkringsbolaget. Om skadan inte hinner åtgärdas innan återlämning skall den ändå vara anmäld till försäkringsbolaget och skadenummer anges i återlämningsformuläret.

  Exempel på skador som skall åtgärdas

  • Repor: en ändring i lacken, så att man tydligt kan märka den med en nagel, dvs. att repan är så djup att den inte försvinner vid polering. 
  • Bucklor: ändringar i bilens plåtdelar. 
  • Andra skador: skador som är förvållade av eftermonterad utrustning. Stenskott, spruckna rutor, skadade lister, skadad inredning, kantstötta fälgar m.m. 
  1. Bilen ska vara ren och alla personliga tillhörigheter avlägsna.
  2. Plocka ihop allt som ursprungligen kom med bilen. Såsom bilnycklar och officiella dokument.
  3. Om ni har bränslekort via Athlon skall dessa klippas samma dag som bilen tas ur bruk och eventuell körjournal behöver slutrapporteras.
  4. Samtliga sommar- och vinterdäck, laddare, lastbågar, etc. skall återlämnas.
  5. Glöm inte att läsa av mätarställningen.
  6. Om bilen har eventuella skador vid återlämning anmäler du detta genom att fylla i en skadeanmälan till försäkringsbolaget. Alla skador måste vara åtgärdade när bilen återlämnas, även skador som normalt inte täcks av försäkringsbolaget.

  Efter återlämning

  När ett fordon har återlämnats till Athlon ansvarar vi inte för förvaring av några kvarlämnade saker. Vänligen kontakta oss på +46 (0) 40 94 75 40 eller kundservice.se@athlon.com snarast möjligt om du har något kvarglömt i bilen och vi kommer att göra vårt bästa för att återlämna dina ägodelar. Athlon är inte ansvarig för varans värde om den inte blir återfunnen.

  Övrigt

  Ja, från Athlons sida går det fint. Bilens försäkring gäller så länge den som framför bilen eller dess handledare har körkort. MEN kontrollera med företagets bilpolicy eller Vagnansvarig/fleetmanager då det kan vara reglerat här. 

  Körjournal | Trängselskatter | Infrastrukturavgifter

  Trängselskatter som du anger i körjournalen är underlag för förmånsbeskattning eller löneavdrag, det är därför viktigt att rapportera alla sina passager. Varje passage ska noteras på en egen rad med Ändamål/Resväg.

  Athlon Sweden fakturerar månadsvis din arbetsgivare dessa skatter från Transportstyrelsen.

  Infrastrukturavgifter som man anger i körjournalen är underlag för förmånsbeskattning eller löneavdrag, det är därför viktigt att rapportera alla sina passager. Varje passage ska noteras på en egen rad med Ändamål/Resväg.

  Athlon Sweden fakturerar månadsvis din arbetsgivare dessa avgifter från Transportstyrelsen.

   

  Det bästa sättet att visa att du inte använder arbetsgivarens bil privat är att ha en körjournal där du detaljerat antecknar alla resor, både privata och i tjänsten. Även för dig som har en förmånsbil kan det vara viktigt med körjournal för att kunna skilja på privata resor och resor i tjänsten.

  Du kan logga in på www.transportstyrelsen.com med Registreringsnummer och behörighetskod.

  Kontakta Kundservice.se@athlon.com om du saknar behörighetskod från registreringsbevis.