Frågor och svar

  Allmänna frågor

  En bilpolicy är en slags guide som hjälper företag att hantera och administrera sina tjänstebilar. En sådan här policy brukar innehålla riktlinjer om:

  • Fordon (t.ex. märke och utrustning)
  • Kostnader (t.ex. max leasinglängd och driftskostnader)
  • CO2- utsläpp
  • Administrativa rutiner (t.ex. interna och externa)
  • Ansvarsfördelning 

   

   

  Med denna lösning står leasetagaren med restvärdesrisken. Det är även leasetagaren som sköter avvecklingen av bilen. Leasetagaren sköter ansvaret för avveckling av bilen dock kan Athlon vara behjälplig om leasetagaren önskar. 

  Om man har en leasingbil via sitt företag som man även använder privat räknas detta som en förmån och ska förmånsbeskattas. Kalkylen på förmånsvärdet baseras på bilens pris och utrustning. 

  En leasing bil är en bil som leasas av ett billeasingbolag för en månadskostnad. Denna lösning finns både för företag och privatpersoner. När en person som är anställd leasar en bil via sitt företag räknas detta som en förmån. 

  Med denna lösning presenterar vi en fast månadskostnad som utgår från fordonets värde, avtalstid och miltal. När avtalet löper ut så lämnar leasetagaren fordonet till Athlon som avvecklar bilen och står med restvärdesrisken. Vid återlämnandet görs en besiktning och onormalt slitage debiteras leasetagaren. 

  Total Cost of Ownership (TCO) tar hänsyn till företagets totala vagnparkskostnad. Det gör budgeteringen mycket enklare. 

  WLTP står för WorldWide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. Detta är en ny standard som alla fordonstillverkare har fått till sig som bestämmer hur man ska testa och mäta bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. 

  Med WLTP testar man fordon under en längre tid där man utför fler inbromsningar och accelerationer samt att man tar mer hänsyn till olika temperaturer. 

  Från 1 januari 2019 måste företag redovisa WLTP värdena vid köp eller leasing av en ny bil. 

  En körjournal används av förare med leasingbilar för att registrera sina körda mil. 

  Ett prisbasbelopp är en faktor man tar med i beräkningen av värdet på bilförmån (förmånsvärde). 

  Vanliga frågor om Bonus Malus

  Skatten berör endast nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar. Med nya fordon menas fordon som registreras för första gången 1 juli 2018 eller senare. Den senaste uppdateringen över reglerna gäller enbart bilar som registreras för första gången 1 april 2021 eller senare och ytterligare uppdatering kan komma i bruk 1 juni 2022.

  Vid köp av en ny dieselbil som överstiger mer än 90 gram koldioxid per kilometer bestraffas med en högre skatt (malus) de första tre åren, efter år 3 sänks skatten. Malus-skatten är 107 kr per gram koldioxid som fordonet friger ut vid blandad körning, upp till den högre gränsen på 130 gram. Överstiger bilen den högre gränsen tillkommer ytterligare 132 kronor per gram. Utöver detta förekommer det två extra avgifter: miljötillägg och bränsletillägg. Släpper bilen ut mindre än 90 gram betalar du inte den förhöjda malus-skatten.

  Vid köp av en ny dieselbil som överstiger mer än 90 gram koldioxid per kilometer bestraffas med en högre skatt (malus) de första tre åren, efter år 3 sänks skatten.  Malus-skatten är 107 kr per gram koldioxid som fordonet friger ut vid blandad körning, upp till den högre gränsen på 130 gram. Överstiger bilen den högre gränsen tillkommer ytterligare 132 kronor per gram. Om bilen släpper ut mellan 60-90 gram per kilometer omfattas du varken av förhöjd fordonsskatt eller av bonus.

   

  Elbilar registrerade efter 1 april 2021 omfattar en bonus på upp till 70 000 kr. Bonusen får max motsvara 25% av bilens nypris, vilket betyder att bilen minst får kosta 280 000 kronor för att du ska få ut maxbonus. För att erhålla bonus får fordonet inte ha bytt ägare under bonusens kvalificeringsperiod, dvs. de första sex månaderna. Den 1 januari 2023 sänkts klimatbonusen från 70.000 kronor till 50.000 kronor.

  Bonusbeloppet för en laddhybrid som släpper ut 1 gram koldioxid uppgår till max 45 000 kronor. Därefter sänks bonusen med 583 kronor per utsläppt gram koldioxid upp till 60 gram som ger 10 380 kronor i bonus. Fordon som släpper ut mer än 60 gram per kilometer får inte bonus.

  Personalbil

  Personalbil är en personalförmån som en arbetsgivare erbjuder sina anställda. Bilen ställs till den anställdes förfogande mot ett löneavdrag.

  1. Värdeminskning/finansiering
  2. Service och reparationer
  3. • Sommar- och vinterhjul (dubbat- alt. odubbat)
  4. • Vägtrafikskatt
  5. • Försäkringspremie
  6. • Bilbesiktning
  7. • Däckförvaring
  8. • Hantering av trängselskatt

  Med en personalbil får den anställde förutsägbara kostnader och ett enkelt bilinnehav. Den anställde tar ingen risk i bilens andrahandsvärde då Athlon garanterar andrahandsvärdet. Genom bruttolöneavdrag sänks dina anställdas nettokostnader motsvarande deras marginalskatter.

  Löneavdraget som görs är ett brutto- och nettolöneavdrag.
  Om bilens kostnad överstiger förmånsvärdet görs ett
  bruttolöneavdrag på överstigande belopp. Eftersom en
  Personalbil är en skattemässig förmån utgår förmånsvärde
  enligt skatteverkets riktlinjer. Ditt nettolöneavdrag kommer
  dock att reducera ditt förmånsvärde. Om skattereglerna
  ändras kan din arbetsgivare övergå till annat löneavdrag. Ditt
  bruttolöneavdrag kan även ändras under avtalstiden om din
  verkliga körsträcka avviker mot vad som uppgetts i den
  ursprungliga bilofferten. Nettolöneavdraget ändras årsvis då
  förmånsvärdet justeras enligt skatteverkets beräkningar.

  1. Drivmedel
  2. Självrisker vid skada
  3. Parkeringsavgifter och parkeringsböter
  4. Hyrbil vid t ex service

  Nej, du kan inte byta bil under avtalstiden.

  Om du säger upp din anställning ska bilen återlämnas senast till den sista anställningsdag. Kostnaden för att lämna tillbaka en bil i förtid är 35% av ej förfallna leasinghyror, avtalade och garanterade kostnader. Återlämnar du din personalbil innan 12 månader blir kostnaden för återlämning 100% av de kvarstående månaderna, därefter blir resterande del 35%.

  Körsträckan är en mycket viktig parameter i bilens totalkostnad (TCO). Om det uppstår en större differens mellan verklig körsträcka och den du uppgett kan din månadskostnad ändras.

  Vid föräldraledighet kommer arbetsgivares kostnad för bilen att faktureras direkt till dig för betalning. När du accepterar villkoren för leasa en personalbil via företaget accepterar du även betalningsansvaret vid all typ av frånvaro.

  En sänkt nettolön är inget pensionen påverkas av, däremot kan ett eventuellt bruttolöneavdrag (endast då kostnad för bilen överstiger förmånsvärdet) påverka sjukpenningsgrundande inkomst om lönen efter bruttolöneavdraget understiger 7,5 prisbasbelopp.

  Laddlösningar

  En laddbox med en RFID läsare har möjlighet till privatladdning vilket innebär att ni kan både ladda tjänstebilen och privata elbilar. Med olika inloggningar meddelas laddboxen vilken bil som laddas, dvs. privat eller tjänstebil och vem som ska stå för kostnaden. Vid privata laddningar står ni själva för kostnaden och faktureras via hushållets elräkning. Med andra ord rekommenderar vi en laddbox som är utrustad med RFID läsare som genererar möjligheten till privatladdning. Laddboxar utan RFID läsare kan enbart ladda den tjänstebil som den är kopplad till.

  Vid körning i Europa rekommenderar vi att ni kompletterar Mer med en laddbricka från E.ON, eftersom Mers laddbricka för nuvarande inte har möjlighet att brukas vid laddning i Europa. Med Mer som laddningspartner kan ni ladda i Norge till samma priser som i Sverige.

  Med E.ON har ni möjligheten att ladda i Sverige och Europa med en laddbricka och ni laddar med rabatt på alla deras laddstationer. Dessutom kan ni ladda på E.ONs roamingpartners laddningspunkter, till exempel Vattenfalls publika laddare, till reducerat pris. Använd applikationen E.ON Drive för att se aktuellt pris på varje laddstation eftersom externa leverantörer sätter egna priser. 

  Ni beställer er laddbricka via Athlon och inom 5-10 arbetsdagar från beställning har ni er bricka. Ni måste alltid använda laddbrickan när ni laddar er tjänstebil, dvs. när ni laddar hemma, på jobbet eller längs med vägen. Laddning som sker utan tillförsedd laddbricka kan inte ersättas då det saknas statistik. Återigen rekommenderar vi att ni har laddbrickor från både E.ON och Mer för att säkerställa bästa laddningsmöjligheter längs vägen.

  Ja, ni betalar er elräkning som vanligt. Ni blir därefter ersatta efter avtalat kr/kWh i slutet av varje månad, för den el som ni har laddat hemma. Ersättningen tas upp i den totala drivmedelsförmånen och ni beskattas därefter för er privata körning.

  Ja, ni betalar er elräkning som vanligt. Ni blir därefter ersatta efter avtalat kr/kWh i slutet av varje månad, för den el som ni har laddat hemma. Ersättningen tas upp i den totala drivmedelsförmånen och ni beskattas därefter för er privata körning.

  Om ni har problem med er laddbricka eller behöver beställa en ny; ring kundservice på +46 (0) 40 94 75 40 eller mejla till kundservice.se@athlon.com.

  Med dynamisk lastbalansering innebär det att laddboxen vid hemmaladdning använder en extern mätare som skyddar er huvudsäkring. På så vis får laddboxen koll på hur mycket el som används i resten av fastigheten och kan därför anpassa hur mycket el som används till elbilsladdning. Samtidigt kan ni använda den kapacitet ni har i fastigheten mer effektivt så att bilen laddar snabbare – utan att huvudsäkringen löser ut eller att ni behöver uppgradera till ett dyrare elnätsabonnemang.

  För att minimera risken att huvudsäkringen löser ut vid laddning rekommenderar vi att fastighetens huvudsäkring ska vara minst 20 A. Vid behov kan Mer och E.ON vid installationen göra en uppsäkring mot en extra kostnad. Finns det inte plats i elcentralen eller är den av äldre modell kan personskyddsbrytaren placeras som en separat enhet intill centralen. Om detta behövs, medför det en extra kostnad.

  Om laddboxen inte kan monteras på en vägg kan laddboxen installeras på en stolpe, förutsatt att ni har en stolpe med förberedelse för framdragning av el. Ni som kund måste förbereda för att laddboxen skall kunna installeras.

  I standardinstallationen ingår endast kabeldragning ovan mark. Vill ni att kabeln ska vara nedgrävd på någon del av kabelns sträckning måste ni själv göra det förberedande arbetet. Notera att vid köp av en laddbox med lastbalansering krävs två rör vid nedgrävning av kabel.

  Från och med 1 januari 2021 kan du som köper och installerar laddbox hemma få grönt rotavdrag, eller skattereduktion för grön teknik, på 50 procent av kostnaden för arbete och material.

  Du kan som mest få 50 procent i avdrag per beställning och max 50 000 kronor i skattereduktion totalt för installation av grön teknik per person och år. Tänk på att du behöver ha betalat tillräckligt med skatt i Sverige under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är särskilt viktigt om du också använt rot- och rutavdrag.