Frågor och svar

  Här kan du hitta svaren på de vanligaste frågor vi får. Om du inte hittar svar på det du söker så är du välkommen att kontakta vår kundservice.

  Sökresultat 20 Resultat

  Bilbeställning

  Innan du gör en ny beställning, vänligen se till att du är bekant med bilbeställningsprocessen och de villkor som finns i ert företags bilpolicy. För att beställa nytt fordon ska en fullständig offert och specifikation från en återförsäljare skickas till se@athlon.com. Om er bilpolicy inte specificerar en fast körsträcka eller löptid för TCO-budgetberäkningen, inkludera din årliga körsträcka och önskad löptid i månader i din förfrågan.

  Vilken typ av bil du kan beställa beror på din arbetsgivares bilpolicy. Fråga bilansvarig på ditt företag om du är osäker på vilken typ av bilar då får beställa.

  Efter beställning återkommer återförsäljaren med en orderbekräftelse samt planerad leveranstid till Athlon. Därefter kontaktar vi dig med information om preliminär leveransdag.

  Leveransdagen bestäms mellan dig och återförsäljaren. Kontakta din återförsäljare om du önskar ändra tid eller datum för leveransen av din nya bil. 

  Vi kommer att informera dig om status så fort vi får informationen från återförsäljaren. Efter att bilen är beställd hänvisar vi till återförsäljaren för frågor om leveransstatus.

  Vid eftermontering av utrustning på din leasingbil måste bilansvarig ge ett godkännande. Montering av utrustning som kräver ingrepp i bilen (till exempel borrhål eller annan åverkan) kräver ett skriftligt förhandsgodkännande från oss.

  Observera att vid olegitimerad montering erhålles föraren/företaget ansvarig för kostnaden. 

  Kontakta din närmaste återförsäljare om du är intresserad av en provkörning. Du är alltid välkommen att kontakta Athlon om du önskar hänvisning till en återförsäljare. 

  WLTP är en metod för att mäta bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Förkortningen WLTP står för Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. Metoden innebär ett nytt sätt att mäta bränsleförbrukning och utsläpp. Det ska vara mer realistiskt än tidigare mätmetod (NEDC). Bland annat omfattar testet fler accelerationer och inbromsningar, pågår under längre tid och tar hänsyn till olika temperaturer samt bilens vikt med extrautrustning. Men testerna görs i labbmiljö och motsvarar inte faktisk förbrukning.

   

  Förmånsvärde | Löneavdrag

  Fast förmånsvärde beräknas på ett antal olika parametrar som bilmärke, modell, tillverkningsår, vald extra utrustning, prisbasbelopp etc.

  Om en anställd får en förmån genom jobbet, exempelvis en bil att använda, och det innebär en besparing jämfört med vad det kostat att köpa eller hyra samma sak privat, förmånsvärdet är ordet för den besparingen. Den mellanskillnaden är också den del som kan bli skattepliktig.

  En förmånsbil ägs och betalas av företaget men du som förare betalar extra skatt baserat på bilens förmånsvärde. Har du 35 000 kronor i lön och bilens förmånsvärde är 6 000 kronor betalar du inkomstskatt på lönen plus förmånsvärdet, d.v.s. 41 000 kronor. Förmånsbilen kostar dig alltså cirka 1900 kronor i detta fall (om du betalar 32% i skatt).

  En förmånsbil är en bil som företaget äger eller leasar men som du som anställd får använda även för privat bruk. Bilen betalas av företaget men eftersom du får använda den privat räknas det som en löneförmån. Därför betalar du som förare inkomstskatt baserat på bilens förmånsvärde.

  Bonus Malus

  Skatten berör endast nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar. Med nya fordon menas fordon som registreras för första gången 1 juli 2018 eller senare. Den senaste uppdateringen över reglerna gäller enbart bilar som registreras för första gången 1 juni 2022.

  Vid köp av en ny dieselbil som överstiger 90 gram koldioxid per kilometer bestraffas med en högre skatt (malus) de första tre åren, efter tredje året sänks skatten. Malus-skatten är 107 kr per gram koldioxid som fordonet släpper ut vid blandad körning, upp till den högre gränsen på 130 gram. Överstiger bilen den högre gränsen tillkommer ytterligare 132 kronor per gram. Utöver detta förekommer det två extra avgifter: miljötillägg och bränsletillägg. Släpper bilen ut mindre än 90 gram betalar du inte den förhöjda malus-skatten.

  Vid köp av en ny bensinbil som överstiger mer än 90 gram koldioxid per kilometer bestraffas med en högre skatt (malus) de första tre åren, efter tredje året sänks skatten. Malus-skatten är 107 kr per gram koldioxid som fordonet friger ut vid blandad körning, upp till den högre gränsen på 130 gram. Överstiger bilen den högre gränsen tillkommer ytterligare 132 kronor per gram. Om bilen släpper ut mellan 60-90 gram per kilometer omfattas du varken av förhöjd fordonsskatt eller av bonus.

  Elbilar registrerade efter 1 april 2021 omfattar en bonus på upp till 70 000 kr. Bonusen får max motsvara 25% av bilens nypris, vilket betyder att bilen minst får kosta 280 000 kronor för att du ska få ut maxbonus. För att erhålla bonus får fordonet inte ha bytt ägare under bonusens kvalificeringsperiod, dvs. de första sex månaderna.

  Från och med den 12 juli 2022 infördes ett pristak som innebär att bonus inte utbetalas till elbilar med ett nypris på över 700 000 kr.

  Den 1 januari 2023 sänkts klimatbonusen från 70.000 kr till 50.000 kr.

  Bonusbeloppet för en laddhybrid är max 20 000 kronor. Fordon som släpper ut mer än 50 gram per kilometer får inte bonus. På laddhybrider minskar bonusen med 300 kronor, från 20 000 kr för varje gram koldioxid per kilometer som klimatbonusbilen släpper ut. Lägsta utbetalning av bonus är 5 000 kr. 

  Den 1 juni 2022 eller senare:

  • 107 kronor per gram om fordonet släpper ut över 75 och upp till och med 125 gram koldioxid per kilometer.
  • 132 kronor per gram om fordonet släpper ut över 125 gram per kilometer.

  För att räkna ut fordonsskattens storlek behöver du känna till vad grundbelopp, koldioxidbelopp, miljötillägg och bränsletillägg är.

  Tryck här för att räkna ut fordonskatten

  Ordlista

  Bonus Malus översätt på latin ”Bra Dåligt” och är ett beslut som regeringen och riksdagen klubbat i syfte att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en koldioxidneutral fordonsflotta.

  Bränsletillägget betalas också för dieseldrivna fordon. Det beräknar man genom att ta det totala antalet gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer vid blandad körning och multiplicera det med 13,52.

  Grundbeloppet är 360 kronor per år och ska betalas för alla fordon som omfattas av malus.

  Miljötillägget är 250 kronor per år och betalas för dieseldrivna fordon.

  Drivmedelskort

  Så fort vi har uppgifter om leveransdag samt registreringsnummer från bilåterförsäljaren beställer vi drivmedelskort enligt leasingavtalet. Kortutskick sker till företagsadress eller till din hemadress. Du kommer att mottaga ett bekräftelsemail från oss att kortet är på väg.

  Drivmedelskortet är kopplat till ditt fordon och kan därför inte användas för inköp till ett annat fordon.

  Trafikrelaterade produkter som biltvätt, AdBlue, motorolja och spolarvätska, samt parkering i vissa fall, kan köpas på respektive bränslekortsbolags stationer.

  Ladda gärna ner respektive bränslebolag app för att hitta närmsta laddningsstation och dess kapacitet och tillgänglighet.

  Ny kortbeställning måste göras med undantag för Circle K. Kontakta oss på kundservice.se@athlon.com

  Du kan enkelt spärra eller avsluta ditt bränslekort genom att trycka på länken nedan.

  Spärra | Avsluta

   

  Har man glömt sitt bränslekort som är kopplad till tjänstebilen, så får man själv göra eget utlägg och be om att få ersättning av sin arbetsgivare.

  Vi tar ej längre emot kontantutlägg på Athlon.

  Ja, ni betalar er elräkning som vanligt. Ni blir därefter ersatta efter avtalat kr/kWh i slutet av varje månad, för den el som ni har laddat hemma. Ersättningen tas upp i den totala drivmedelsförmånen och ni beskattas därefter för er privata körning.

  Vid beställning av ett Circle K-kort behöver du meddela oss en fyrsiffrig PIN-kod när du har mottagit kortet. PIN-koden bör inte vara för enkel, som till exempel 1111 eller 1234. Först när vi har kopplat ihop koden med kortet kan du börja använda det. För Preem, OKQ8 & St1 skickas PIN-koden automatiskt separat och kommer fram några dagar senare.

   

  Gäller ej MER och E.ON då dessa aktiveras vid första laddningstillfälle.

   

  Ja, du får använda drivmedelskortet för att tanka eller ladda hyrbilen. För att säkerställa att du får korrekt ersättning, kom ihåg att välja alternativet för hyrbil när du rapporterar i körjournalen.

  Välj mellan dessa drivmedelskort

  Circle K Företagskort med El: Bränsletankning i Sverige, Danmark och Norge samt elladdning i Sverige.

  Circle K Routex: Bränsletankning i Sverige och Europa.

  Behöver du snabbt komma igång och tanka med ditt Circle K kort? Kontakta oss för att aktivera Mobilbetalning direkt.

  OKQ8 Business Basic El: Bränsletankning i Sverige & el laddning i Sverige & Europa. I Danmark bränsletankning på bemannade Q8 stationer.

  FordonsGas köptes upp av OrangeGas i slutet av 2022. Under första kvartalet 2023 kommer OrangeGas automatiskt ersätta de befintliga drivmedelskorten från FordonsGas med sina egna kort.

  Däremot kan man inte längre tanka gas på Svensk Biogas-stationer med FordonsGas-kortet eftersom det inte finns något samarbete mellan bolagen efter övertagandet av OrangeGas. De orter som bara har stationer från Svensk Biogas är inte tillgängliga.

  Eftersom vi inte har avtal med Svensk Biogas och de inte hanterar drivmedelskort med registreringsnummer, behöver du beställa ett eget kort från Svensk Biogas och ta hand om faktureringen själv om du vill tanka gas där.

  Med Shell Card EU tankar du bränsle på 500 stationer i Sverige och 11 000 Shellstationer i Europa. Gäller även på St1

  E.ONs laddbricka kan användas på över 4000 publika laddningsstationer i Sverige och 12 000 publika laddningspunkter i Europa.

  Mers laddbricka kan användas i Sverige på ca 530 publika laddningspunkter och på ca 300 i Norge ca 300.

  St1 Biogas går enbart att använda i Sverige.

  Med Preem Företagskortet tanka bränsle på 350 tankställen runt om i Sverige.

  Northe ger dig tillgång till fler än 120 laddoperatörer och över 420 000 laddpunkter i Sverige, Norden och Europa.

  Northe samarbetar med laddoperatörer som E.ON, ReCharge, Ionity, Clever, Park+charge, Monta, Virta, Allego, Qwello, Kople, Incharge, Shell, ChargePoint, Spirii och Sperto för att säkerställa att du aldrig behöver oroa dig för att hitta en laddstation.

  Vänligen notera att Tesla, Mer och OKQ8 ännu inte är anslutet till Northe.

  Efter att du har lagt din beställning och Athlon har registrerat dig som Northe-användare, skickas ett e-postmeddelande omedelbart till dig med instruktioner om hur du installerar och använder appen. Du kan vara igång på bara några minuter. Drivmedelskortet kommer att skickas ut till dig inom 1-2 veckor, men det är inte nödvändigt för laddning – allt du behöver finns i appen.

  Däck

  1. Du kontaktar själv närmaste Vianor, Euromaster eller Däckia och uppger ditt registreringsnummer när du bokar tid.
  2. Vid säsongsbyte av däck, kontakta verkstaden där däcken förvaras. I ditt leasingavtal kan du se om vinterdäck ingår.
  3. Du måste använda vinterdäck vid vinterväglag mellan 1 december och 31 mars. Du får använda dubbdäck mellan 1 oktober och 15 april. Användning av dubbdäck är förbjudet mellan 16 april och 30 september, om det inte förekommer eller förväntas bli vinterväglag.
  4. Alla däckköp kräver en rekvisition från Athlon, förutom vid hjulskifte och förvaring.

  Du måste använda vinterdäck vid vinterväglag under tidsperioden 1 december - 31 mars. Du får använda dubbdäck under tidsperioden 1 oktober - 15 april. Det är förbjudet att använda dubbdäck under tidsperioden 16 april - 30 september om det inte är eller förväntas bli vinterväglag.

  Vid punktering, kontakta en av våra samarbetspartners nedan och uppge ditt registreringsnummer vid tidsbokning:

  Om du inte kan fortsätta köra med bilen och behöver bärgning, kontakta i första hand bärgning via ditt märkesavtal.

  Alla däckköp kräver rekvisition från Athlon, dock ej hjulskifte och förvaring.

  Vi rekommenderar att du i första hand förvarar dina hjul hos någon av våra däckpartners – VianorEuromasterDäckia. Det är även möjligt att förvara hjulen på en annan plats, som en däckverkstad, hos billeverantören eller hemma.

  Elbil

  Laddbox

  Genom ett samarbete med Mer och E.ON kan ni ta del av ett helhetserbjudande för hemmaladdning genom Athlon. I detta erbjudande ingår en smart laddbox med en standardinstallation. Ni laddar bilen hemma, på arbetet eller längs med vägen och erhåller ersättning i kr/kWh enligt avtal. Förutsatt att ni har installerat en laddbox med Mer eller E.ON och att ni är berättigad till förmånsbeskattning av drivmedel eller delat bränsle.

  Utforska våra laddboxar

  En laddbox med en RFID läsare har möjlighet till privatladdning vilket innebär att ni kan både ladda tjänstebilen och andra privata elbilar. Med olika inloggningar meddelas laddboxen vilken bil som laddas, dvs. privat eller tjänstebil och vem som ska stå för kostnaden. Vid privata laddningar står ni själva för kostnaden och faktureras via hushållets elräkning.

  Vi rekommenderar en laddbox som är utrustad med RFID läsare då detta genererar möjligheten till privatladdning. Laddboxar utan RFID läsare kan enbart ladda den tjänstebil som den är kopplad till.

  Om laddboxen hemma inte fungerar eller har något annat fel ska du kontakta din laddpartner, Mer eller E.ON. 

  Laddbricka

  För att du ska kunna använda dig av Athlons laddlösningar behöver din arbetsgivare teckna ett tilläggsavtal. Om din arbetsgivare inte har avtalat med Athlon så har vi inte möjlighet att leverera en laddbricka.

  För nystartade bilar sker det enligt avtal en automatiserad beställning. Maximalt ha 3 aktiva laddbrickor eller bränslekort per fordon.

  Tänk på att laddning som sker utan tillförsedd laddbricka kan inte ersättas då det saknas statistik.

  Gå till beställningssidan

  Om ni behöver beställa en ny laddbricka eller lägga till annan laddbricka från annat el laddningsbolag.

  Tryck här för att beställa

  Antalet bränslekort/laddbrickor är begränsat till max 3 per fordon.

  Vid problem med en laddbricka ska ni direkt kontakta er laddpartner, dvs. har ni en laddbricka med Mer kontaktar ni Mer och har ni E.ON som laddpartner kontaktar ni E.ON.

  Mer
  077 - 44 33 900
  kundservice.se@mer.eco

  E.ON
  010 - 228 30 07

  Du kan spärra och beställa en ny laddbricka genom att trycka här

  Har du problem med laddbrickan ska du vända dig till respektive bolag, dvs. har du en laddbricka från E.ON ska du kontakta E.ON.

  Laddbox installation

   

  Ja, så länge att Athlon kan ta del av den laddningsstatistik från laddboxen. Ni betalar er elräkning som vanligt. Ni blir därefter ersatta efter avtalat kr/kWh i slutet av varje månad, för den el som ni har laddat hemma. Ersättningen tas upp i den totala drivmedelsförmånen och ni beskattas därefter för er privata körning.

  För att minimera risken att huvudsäkringen löser ut vid laddning rekommenderar vi att fastighetens huvudsäkring ska vara minst 20 A. Vid behov kan Mer och E.ON vid installationen göra en uppsäkring mot en extra kostnad. Finns det inte plats i elcentralen eller är den av äldre modell kan personskyddsbrytaren placeras som en separat enhet intill centralen. Om detta behövs, medför det en extra kostnad.

  Om laddboxen inte kan monteras på en vägg kan laddboxen installeras på en stolpe, förutsatt att ni har en stolpe med förberedelse för framdragning av el. Ni som kund måste förbereda för att laddboxen skall kunna installeras.

  I standardinstallationen ingår endast kabeldragning ovan mark. Vill ni att kabeln ska vara nedgrävd på någon del av kabelns sträckning måste ni själv göra det förberedande arbetet. Notera att vid köp av en laddbox med lastbalansering krävs två rör vid nedgrävning av kabel.

  Med dynamisk lastbalansering innebär det att laddboxen vid hemmaladdning använder en extern mätare som skyddar er huvudsäkring. På så vis får laddboxen koll på hur mycket el som används i resten av fastigheten och kan därför anpassa hur mycket el som används till elbilsladdning. Samtidigt kan ni använda den kapacitet ni har i fastigheten mer effektivt så att bilen laddar snabbare – utan att huvudsäkringen löser ut eller att ni behöver uppgradera till ett dyrare elnätsabonnemang.

  Från och med 1 januari 2021 kan du som köper och installerar laddbox hemma få grönt rotavdrag, eller skattereduktion för grön teknik, på 50 procent av kostnaden för arbete och material.

  Du kan som mest få 50 procent i avdrag per beställning och max 50 000 kronor i skattereduktion totalt för installation av grön teknik per person och år. Tänk på att du behöver ha betalat tillräckligt med skatt i Sverige under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är särskilt viktigt om du också använt rot- och rutavdrag.

  Ladda din bil

  Med E.ON laddar ni bilen hemma enligt elavtalet för ert hushåll och transaktion för laddade kWh går till E.ON. Ni betalar själva för elräkningen och ersätts vid hemmaladdning enligt avtalat kr/kWh av E.ON.

  Med Mer laddar ni bilen hemma enligt elavtalet för ditt hushåll och ni betalar själva för elräkningen och ersätts vid hemmaladdning enligt avtalat kr/kWh av er arbetsgivare. Mer skickar statistiken från hemmaladdningsboxen till Athlon som sammanställer statistiken till arbetsgivaren som i sin tur ersätter er för hela hemmaladdningen.

  Du kan ladda bilen på alla tillgängliga laddstationer. För att erhålla ersättning vid laddning måste du alltid blippa tillförsedd laddbricka, då ni endast kan bli återbetala av det som är registrerat, dvs. använder ni en extern app för att ladda kan ni inte bli återbetalda.

  Vi rekommenderar att komplettera respektive laddpartner med en laddbricka från MER, E.ON eller OKQ8.

  I snitt kostar det 5kr/kWh vid destinationsladdning. 1,8kr/kWh vid hemma- och kontorsladdning. Vid snabbladdning ligger snittet på 8kr/kWh. Samtliga priser är schablonpriser och priserna kommer att variera utifrån laddpartner, energizoner, ditt privata elavtal, laddning hos roamingpartners då de sätter sina egna priser och i vilket land ni befinner er i. Tänk på att alltid blippa tillförsedd laddbricka eftersom ni endast kan bli återbetala av det som är registrerat, dvs. använder ni en extern applikation för att ladda kan ni inte bli återbetalda.

  Fakturor

  Kontakta det företag som har utfärdat parkeringsboten innan sista betalningsdagen. Parkeringsboten behöver betalas även om den ska bestridas. I vissa fall behövs en fullmakt från oss som du får genom att kontakta oss på kundservice.se@athlon.com. Vänligen ange ärendenummer och registreringsnummer.

  Om du märker ett felaktigt löneavdrag, bör du först samla alla relevanta bevis för att bekräfta att parkeringsboten har betalats (t.ex. kvitton eller bankutdrag). Kontakta sedan din arbetsgivares löneavdelning och presentera dina bevis. Om problemet kvarstår, vänd dig till leasingbolaget för ytterligare hjälp.

  Samla in och förbered bevis som kvitton, bankutdrag eller e-postbekräftelser som visar betalningsdatum och belopp. Dessa dokument kommer att vara avgörande för att klargöra situationen med din arbetsgivare eller leasingbolaget.

  Halvledarbristen

  Halvledare är grunden för minnet och processorkretsarna som finns i nästan alla elektroniska anordningar, inte minst inom den senaste fordonsutvecklingen där den har en betydande roll. Halvledare eller så kallade mikrochips ses mer och mer närvarande på många områden i det moderna livet.

  Kortfattat är bristen ett resultat av den tidigare massiva annulleringen av chiporder från biltillverkare när efterfrågan på bilar kollapsade, främst på grund av Covid-19-krisen. Efterfrågan på nya bilar återhämtade sig snabbare än väntat var biltillverkarna inte först i kön för en global efterfrågan på chip samtidigt som andra sektorer hade växte under tiden.

  Krisen i Europa förvärrade halvledarbristen.

  Leveranstid

  På grund av halvledarbristen kan inte biltillverkare tillverka tillräckligt med bilar. Bara bilar står för mindre än 1% av alla anslutna enheter vilket ger andra sektorer en starkare köpposition. Detta är en enorm nackdel för bilindustrin och givetvis alla andra industrier som likaså påverkas av den globala bristen.

  Ja och Athlon är här för att hjälpa dig! Vi föreslår att du beställer din bil tidigare än vanligt. Om du önskar kan vi vägleda dig genom ditt val av bil och alternativ för att minimera leveransförseningar baserat på den information vi har vid ordertillfället.

  Halvledarbristen påverkar din beställning genom att förlänga leveranstiden, beroende på val av milmärke och alternativ. Halvledarbristen kan även påverka de olika alternativen för din bil allteftersom biltillverkare ändrar eller optimerar sin produktion.

  Ja, men eftersom det är många variabler såsom märke, återförsäljare, fordon och alternativ, är det svårt att säga hur stor påverkan halvledarbristen har på ett specifikt fordon.

  Vagnparkspåverkan

  Vi har tagit fram några alternativ för dig att överväga:

  • Lägg beställningar så tidigt som möjligt. Vi rekommenderar 12-15 månader innan avtalet löper ut. Det kan tyckas vara alldeles för tidigt men för att undvika att behöva förlänga ditt nuvarande kontrakt ytterligare ett år i väntan på leverans av din nya bil, är detta den mest praktiska lösningen. 
  • Påskynda elektrifieringen av din vagnpark, eftersom OEM -tillverkare prioriterar fordon med låga utsläpp och nollutsläpp.
  • Bedöm vilken utrustning som är nödvändig vid beställning av ett fordon.
  • Utforska utvidgningen av varumärken/OEM i företags bilpolicy.
  • Förkorta din bilpolicy (till en mer flexibel).

  Körjournal - Administratör

  Om en förare behöver göra ändringar eller har missat att rapportera en tjänsteresa efter inlämningsdatumet, behöver du som kundadministratör öppna perioden igen. Klicka på den röda knappen i mitten på förarens rad, så blir den grön vilket indikerar att perioden är öppen igen.

  Efter den 5:e arbetsdagen kan endast den som har företagets administratörsrättigheter göra ändringar i körjournalen. I det fallet ni använder splitfakturering måste ni alltid kontakta Athlon för godkännande innan några korrigeringar görs. Observera att ändringar i en redan fakturerad period med splitfakturering, gjorda efter den 5:e arbetsdagen, kommer att resultera i en administrationsavgift. Detta beror på att Athlon påbörjar arbetet med förare som har splitfakturering direkt när körjournalen har stängts, dvs. 5:e arbetsdagen i perioden. I alla andra fall räcker det att företaget internt kommunicerar för att undvika fel i egen intern administration och rapportering.

  För att förebygga eventuella problem och säkerställa att löneavdelningen kan skapa korrekta rapporter, rekommenderas det att inte göra ändringar i körjournalen efter den 5:e arbetsdagen, om inget annat har meddelats.

  På fliken 'HEM' får du som kundadministratör en överblick av alla förarnas körjournaler. Här kan du se och navigera mellan flikarna 'Alla', 'Stäng' och 'Öppna' för att få en sammanställning av alla stängda respektive öppna körjournaler.

  Genom att navigera mellan flikarna 'Alla', 'Stäng' och 'Öppna' kan du enkelt se vilka förare som har avslutat sin rapportering och vilka som ännu inte har gjort det.

  Ja, om perioden är öppen kan du registrera tjänsteresor åt föraren.

  För att generera en rapport, välj först perioder och vilka fordon rapporteringen ska gälla för. Använd rullgardinsmenyerna för att välja fordon, företag, filtrera mellan aktiva/inaktiva förare, och välja specifik eller alla förare. Efter att du har ställt in önskad filtrering, klicka på 'skapa rapport' och sedan på 'Ladda ned rapport' för att ladda ner en Excel-fil.

  Du kan välja ett specifikt företag från rullgardinsmenyn uppe till vänster. Till exempel kan du välja 'Athlon Sweden AB'.

  Du kan filtrera mellan aktiva och inaktiva förare med hjälp av rullgardinsmenyn i mitten när du skapar din rapport.

  Körjournal - Förare

  Vid din första inloggning behöver du skapa ett nytt lösenord. Klicka på 'Glömt lösenord?' och följ länken i det e-postmeddelande du får.

  Ange start- och slutmätarställning i kilometer, datum, trängselskatt, infrastrukturavgift och eventuell körning med lånebil/hyrbil. Du kan även registrera tjänsteresor retroaktivt under vissa omständigheter.

  För att ta del av instruktionsvideon, klicka här.

  Välj perioder och vilka fordon rapporten ska gälla för. Använd rullgardinsmenyn för att välja ett specifikt fordon eller alla. Klicka sedan på 'skapa rapport' och 'Ladda ned rapport'.

  Det är upp till dig. Du kan registrera tjänsteresor en gång per period, veckovis eller vid varje resetillfälle.

  Ja, körjournalen är responsiv och anpassar sig till olika skärmstorlekar. Du kan registrera din körsträcka via mobiltelefonen precis som på en dator.

  Påminnelser skickas ut den 1:a, 3:e och 5:e varje månad. Deadline för registrering är den 5:e arbetsdagen för den aktuella perioden.

  Vänstermenyn låter dig ange resans detaljer som datum, mätarställning, trängselskatt och mer. Menyn i mitten visar viktig information om periodens körning, inklusive start- och slutmätarställning.

  Använd menyn längst upp på sidan om du är förare för flera fordon.

  Den stöder både svenska och engelska. Klicka på 'EN' för engelska och 'SW' för svenska.

  Trängselskatter som du anger i körjournalen är underlag för förmånsbeskattning eller löneavdrag, det är därför viktigt att rapportera alla sina passager. Varje passage ska noteras på en egen rad med Ändamål/Resväg.

  Athlon Sweden fakturerar månadsvis din arbetsgivare dessa skatter från Transportstyrelsen.

  Infrastrukturavgifter som man anger i körjournalen är underlag för förmånsbeskattning eller löneavdrag, det är därför viktigt att rapportera alla sina passager. Varje passage ska noteras på en egen rad med Ändamål/Resväg.

  Athlon Sweden fakturerar månadsvis din arbetsgivare dessa avgifter från Transportstyrelsen.

   

  Det bästa sättet att visa att du inte använder arbetsgivarens bil privat är att ha en körjournal där du detaljerat antecknar alla resor, både privata och i tjänsten. Även för dig som har en förmånsbil kan det vara viktigt med körjournal för att kunna skilja på privata resor och resor i tjänsten.

  Du kan logga in på www.transportstyrelsen.se med Registreringsnummer och behörighetskod.

  Kontakta Kundservice.se@athlon.com om du saknar behörighetskod från registreringsbevis.

  Om du behöver göra ändringar eller har missat att rapportera en tjänsteresa efter inlämningsdatumet, måste kundadministratören öppna rapporteringsperioden igen. Om ändringar görs i en redan fakturerad period med splitfakturering efter den 5:e arbetsdagen, kommer det att påföra en administrationsavgift.

  För att undvika eventuella problem och säkerställa att löneavdelningen kan skapa korrekta rapporter rekommenderas det att inte göra ändringar i körjournalen efter den 5:e arbetsdagen.

  Laddbox installation

  För att minimera risken att huvudsäkringen löser ut vid laddning rekommenderar vi att fastighetens huvudsäkring ska vara minst 20 A. Vid behov kan Mer och E.ON vid installationen göra en uppsäkring mot en extra kostnad. Finns det inte plats i elcentralen eller är den av äldre modell kan personskyddsbrytaren placeras som en separat enhet intill centralen. Om detta behövs, medför det en extra kostnad.

  I standardinstallationen ingår endast kabeldragning ovan mark. Vill ni att kabeln ska vara nedgrävd på någon del av kabelns sträckning måste ni själv göra det förberedande arbetet. Notera att vid köp av en laddbox med lastbalansering krävs två rör vid nedgrävning av kabel.

  Om laddboxen inte kan monteras på en vägg kan laddboxen installeras på en stolpe, förutsatt att ni har en stolpe med förberedelse för framdragning av el. Ni som kund måste förbereda för att laddboxen skall kunna installeras.

  Ja, så länge att Athlon kan ta del av den laddningsstatistik från laddboxen. Ni betalar er elräkning som vanligt. Ni blir därefter ersatta efter avtalat kr/kWh i slutet av varje månad, för den el som ni har laddat hemma. Ersättningen tas upp i den totala drivmedelsförmånen och ni beskattas därefter för er privata körning.

  Laddlösningar

  En laddbox med en RFID-läsare har möjlighet till privatladdning vilket innebär att ni kan både ladda tjänstebilen och privata elbilar. Med olika inloggningar meddelas laddboxen vilken bil som laddas, dvs. privat eller tjänstebil och vem som ska stå för kostnaden. Vid privata laddningar står ni själva för kostnaden och faktureras via hushållets elräkning. Med andra ord rekommenderar vi en laddbox som är utrustad med RFID-läsare som genererar möjligheten till privatladdning. Laddboxar utan RFID-läsare kan enbart ladda den tjänstebil som den är kopplad till.

  Med dynamisk lastbalansering innebär det att laddboxen vid hemmaladdning använder en extern mätare som skyddar er huvudsäkring. På så vis får laddboxen koll på hur mycket el som används i resten av fastigheten och kan därför anpassa hur mycket el som används till elbilsladdning. Samtidigt kan ni använda den kapacitet ni har i fastigheten mer effektivt så att bilen laddar snabbare – utan att huvudsäkringen löser ut eller att ni behöver uppgradera till ett dyrare elnätsabonnemang.

  Från och med 1 januari 2021 kan du som köper och installerar laddbox hemma få grönt rotavdrag, eller skattereduktion för grön teknik, på 50 procent av kostnaden för arbete och material.

  Du kan som mest få 50 procent i avdrag per beställning och max 50 000 kronor i skattereduktion totalt för installation av grön teknik per person och år. Tänk på att du behöver ha betalat tillräckligt med skatt i Sverige under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är särskilt viktigt om du också använt rot- och rutavdrag.

  Om olyckan är framme

  1. Vid mekaniskt haveri eller skada som hindrar dig från att fortsätta köra, kontakta biltillverkarens bärgningstjänst, till exempel Mercedes-Benz om du har en Mercedes-bil.

  Klicka här för en lista på biltillverkarens bärgning

  1. Gör en anmälan via polisens e-tjänst.
  2. Om olyckan inträffar under de första tre åren när bilen har vagnskadegaranti, ska du göra en skadeanmälan till biltillverkarens försäkringsbolag (till exempel Mercedes-Benz Försäkring). När vagnskadegarantin har löpt ut, ska skadeanmälan göras till AXA XL Försäkringar.
  3. När du har fått ett skadenummer från försäkringsbolaget, kontaktar du själv fordonets auktoriserade märkesverkstad eller föreslagen verkstad av AXA XL Försäkringar för att boka en tid för skadebesiktning.
  4. Efter skadebesiktningen kommer du att få en tid för reparation av skadan, som bokas via den verkstad du har besökt.

  Vagnskadegarantin följer med bilen under 3 år efter bilen tagits i trafik första gången. Vi vill tydliggöra att AXA XL Försäkringar endast gäller för fordon som är försäkrade genom Athlon.

  1. Om olyckan inträffar under de första tre åren när bilen har vagnskadegaranti, ska du göra en skadeanmälan till biltillverkarens försäkringsbolag (till exempel Mercedes-Benz Försäkring) samt göra en separat skadeanmälan till AXA XL Försäkringar. När vagnskadegarantin har löpt ut, ska skadeanmälan endast göras till AXA XL Försäkringar.
  2. När du har fått ett skadenummer från försäkringsbolaget, kontaktar du själv fordonets auktoriserade märkesverkstad eller föreslagen verkstad av AXA XL Försäkringar för att boka en tid för skadebesiktning.
  3. Efter skadebesiktningen kommer du att få en tid för reparation av skadan, som bokas via den verkstad du har besökt.

  Vagnskadegarantin följer med bilen under 3 år efter bilen tagits i trafik första gången. Vi vill tydliggöra att AXA XL Försäkringar endast gäller för fordon som är försäkrade genom Athlon.

  1. Upprätta en polisanmälan inom 24 timmar.
  2. Kontakta AXA XL Försäkringar och gör din anmälan.
  3. Kontakta Ryds Bilglas eller CarGlass för att få hjälp med att tillfälligt täta öppningen.
  4. De personliga tillhörigheter som blir stulna vid bilinbrott ersätts av din egen hemförsäkring eller motsvarande.
  1. Vid en viltolycka ska du göra en skadeanmälan till försäkringsbolaget AXA XL Försäkringar, oavsett om det finns en motpart inblandad eller inte.
  2. Enligt lag är du skyldig att kontakta Polisen och göra en anmälan om du kolliderar med vilt av följande arter: Utter, klövvilt (vildsvin, hjort, rådjur och älg), örn, björn, järv, lo och varg.
  3. När du har fått ett skadenummer från försäkringsbolaget, kontaktar du själv fordonets auktoriserade märkesverkstad eller föreslagen verkstad av AXA XL Försäkringar för att boka en tid för skadebesiktning.
  4. Efter skadebesiktningen kommer du att få en tid för reparation av skadan, som bokas via den verkstad du har besökt.

  Vi vill tydliggöra att AXA XL Försäkringar endast gäller för fordon som är försäkrade genom Athlon.

  1. Vid en olycka med en transportbil ska du göra en skadeanmälan direkt till försäkringsbolaget
  2. Kontakta AXA XL Försäkringar och gör din anmälan, oavsett om skadan involverar en motpart eller inte. Detta beror på att transportbilen inte har någon vagnskadegaranti eller försäkring från tillverkaren.
  3. När du har fått ett skadenummer från försäkringsbolaget, kontaktar du själv fordonets auktoriserade märkesverkstad eller föreslagen verkstad av AXA XL Försäkringar för att boka en tid för skadebesiktning.
  4. Efter skadebesiktningen kommer du att få en tid för reparation av skadan, som bokas via den verkstad du har besökt.

  Vi vill tydliggöra att AXA XL Försäkringar endast gäller för fordon som är försäkrade genom Athlon.

  1. Vid stenskott eller annan skadegörelse på bilens glasrutor gör du en skadeanmälan direkt till Ryds Bilglas eller Carglass®.
  2. Vid stenskott är det viktigt att du så snart som möjligt täcker över stenskottet med ett stenskottsplåster.
  3. Om du är osäker på vilken åtgärd som krävs, kan du använda Ryds Bilglas skadebedömningstjänst. Ladda upp en bild på din glasskada och få en bedömning.
  4. Kom ihåg att stöldskador och inbrott alltid ska anmälas till polisen: www.polisen.se. Telefonnummer: 114 14

  Vid byte av vindruta ingår en fri lånebil, inklusive 50 kilometer körsträcka. Vid reparation av stenskott och byte av vindruta erbjuds en fri el-lånecykel.

  Parkeringsskada

  1. Gör en anmälan via polisens e-tjänst.
  2. Om parkeringsskadan inträffade under de första tre åren då bilen har vagnskadegaranti, görs en skadeanmälan till biltillverkarens försäkringsbolag. Till exempel Mercedes-Benz Försäkring. När vagnskadegarantin utgått, görs skadeanmälan till AXA XL Försäkringar genom att ange ditt registreringsnummer.
  3. När du har fått ett skadenummer från försäkringsbolaget,  kontaktar du själv fordonets auktoriserade märkesverkstad eller föreslagen verkstad av AXA XL Försäkringar för att boka en tid för skadebesiktning.
  4. Efter skadebesiktningen kommer du att få en tid för reparation av skadan, som bokas via den verkstad du har besökt.

  Vagnskadegarantin följer med bilen under 3 år efter bilen tagits i trafik första gången. Vi vill tydliggöra att AXA XL Försäkringar endast gäller för fordon som är försäkrade genom Athlon.

  1. Om parkeringsskadan inträffade under de första tre åren då bilen har vagnskadegaranti, görs en skadeanmälan till biltillverkarens försäkringsbolag. Till exempel Mercedes-Benz Försäkring. När vagnskadegarantin utgått, görs skadeanmälan till AXA XL Försäkringar genom att ange ditt registreringsnummer.
  2. När du har fått ett skadenummer från försäkringsbolaget,  kontaktar du själv fordonets auktoriserade märkesverkstad eller föreslagen verkstad av AXA XL Försäkringar för att boka en tid för skadebesiktning.
  3. Efter skadebesiktningen kommer du att få en tid för reparation av skadan, som bokas via den verkstad du har besökt.

  Vagnskadegarantin följer med bilen under 3 år efter bilen tagits i trafik första gången. Vi vill tydliggöra att AXA XL Försäkringar endast gäller för fordon som är försäkrade genom Athlon.

  1. Vid en parkeringsskada med en transportbil ska du göra en skadeanmälan direkt till försäkringsbolaget AXA XL Försäkringar, oavsett om skadan involverar en motpart eller inte. Detta beror på att transportbilen inte har någon vagnskadegaranti eller försäkring från tillverkaren.
  2. När du har fått ett skadenummer från försäkringsbolaget,  kontaktar du själv fordonets auktoriserade märkesverkstad eller föreslagen verkstad av AXA XL Försäkringar för att boka en tid för skadebesiktning.
  3. Efter skadebesiktningen kommer du att få en tid för reparation av skadan, som bokas via den verkstad du har besökt.

  Vi vill tydliggöra att AXA XL Försäkringar endast gäller för fordon som är försäkrade genom Athlon.

  1. Vid mekaniskt haveri eller skada som hindrar dig från att fortsätta köra, kontakta biltillverkarens bärgningstjänst, till exempel Mercedes-Benz om du har en Mercedes-bil.

  Klicka här för en lista på biltillverkarens bärgning

  Personalbil

  Personalbil är en personalförmån som en arbetsgivare erbjuder sina anställda. Bilen ställs till den anställdes förfogande mot ett löneavdrag.

  1. Finansiering
  2. Vägtrafikskatt
  3. Garanterat restvärde
  4. Service och reparation
  5. Sommar- och vinterhjul
  6. Däckförvaring och skifte
  7. Hantering av trängselskatt (kostnaden står föraren för)

  Med en personalbil får den anställde förutsägbara kostnader och ett enkelt bilinnehav. Den anställde tar ingen risk i bilens andrahandsvärde då Athlon garanterar andrahandsvärdet. Genom bruttolöneavdrag sänks dina anställdas nettokostnader motsvarande deras marginalskatter.

  En anställd som använder en personalbil kommer att betala en fast månatlig avgift som dras av från lönen under hela avtalsperioden. Avgiften kommer att bestå av både nettolöneavdrag och bruttolöneavdrag, som görs månadsvis i förskott. Nettolöneavdraget motsvarar förmånsvärdet av bilen, vilket innebär att den anställde inte behöver betala någon förmånsbeskattning för bilen. Den återstående delen av kostnaden kommer att betalas genom bruttolöneavdrag, vilket leder till att den anställda får fördelen av en lägre arbetsgivaravgift. Bilens rabatt kommer inte att påverka nettobeloppet av löneavdraget. Skatteverket fastställer alltid förmånsvärdet för en bil baserat på listpriset som tillverkaren har rapporterat in. Bruttobeloppet av löneavdraget kommer att minska om bilen har en hög rabatt, eftersom leasingkostnaderna totalt sett kommer att bli lägre. Om det sker förändringar i skattereglerna kan arbetsgivaren välja att använda andra löneavdrag. Dessutom kan bruttobeloppet av löneavdraget ändras under avtalsperioden om den anställda kör längre eller kortare sträckor än vad som uppgavs i bilofferten. Nettobeloppet av löneavdraget justeras årligen i enlighet med skatteverkets beräkningar av förmånsvärdet. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för den anställda om hen betalar statlig inkomstskatt (med en månadslön på knappt 51 200 kronor eller mer).

  1. Drivmedel
  2. Självrisker vid skada
  3. Parkeringsavgifter och parkeringsböter
  4. Hyrbil vid t ex service

  Nej, du kan inte byta bil under avtalstiden.

  Att bryta ett leasingavtal i förtid kan innebära kostnader för den anställde som variera beroende på återstående leasingtid. Vid tecknande av en GAP-försäkring (uppsägningsskydd), försäkrar du dig mot ovanstående kostnader. Kostnad ca 100 kr/månad.

  Körsträckan är en mycket viktig parameter i bilens totalkostnad (TCO). Om det uppstår en större differens mellan verklig körsträcka och den du uppgett kan din månadskostnad ändras.

  Vid föräldraledighet kommer arbetsgivares kostnad för bilen att faktureras direkt till dig för betalning. När du accepterar villkoren för leasa en personalbil via företaget accepterar du även betalningsansvaret vid all typ av frånvaro.

  En sänkt nettolön är inget pensionen påverkas av, däremot kan ett eventuellt bruttolöneavdrag (endast då kostnad för bilen överstiger förmånsvärdet) påverka sjukpenningsgrundande inkomst om lönen efter bruttolöneavdraget understiger 7,5 prisbasbelopp.

  Service & reparation

  1. Vi meddelar dig i god tid när det är dags för besiktning genom att skicka en rekvisition som du tar med till besiktningen.
  2. När du bokar, var vänlig uppge att du är fakturakund samt ditt kundnummer hos det aktuella besiktningsbolaget. 
  3. Bilprovningen, Besikta och Opus använder kundnummer 202 323. Carspect använder kundnummer 666 990 97.
  4. Observera att betalning via Klarna inte hanteras av Athlon och betraktas därför som ogiltig betalning. Vid val av betalningsmetod, använd INTE Klarna.

  Tänk på att det är du som förare som ansvarar för att bilen besiktigas inom besiktningsperioden, så att körförbud inte inträder.

  Vi meddelar dig i god tid när det är dags för besiktning genom att skicka en rekvisition som du tar med till besiktningen. Du bokar sedan själv tid hos någon av de besiktningsleverantörer som finns.

  Tänk på att det är du som förare som ansvarar för att bilen besiktigas inom besiktningsperioden, så att körförbud inte inträder.

  1. Kontakta din auktoriserade märkesverkstad direkt för service eller reparation av din bil.
  2. För att undvika kostnader är det viktigt att servicen utförs enligt tillverkarens angivna tid- och milintervaller.
  3. Som förare får du inte godkänna eller påbörja reparationer utan att verkstaden först har kontaktat Athlon.

  Fakturan för verkstadsbesök ska alltid skickas till Athlon. Ingen kostnad behöver betalas av kund vid ett verkstadsbesök.

  Generellt ingår en ersättningsbil för service och reparation i 1 dag. Om du är osäker på om du har rätt till en ersättningsbil, finns informationen i ditt avtal.

  Observera att det inte ingår en ersättningsbil vid reparation av plåtskador, om det inte har tecknats ett specialavtal för detta ändamål.

  Alla bilar är inte byggda på samma sätt, och därmed har de också olika serviceintervall. Dessutom finns det olika typer av serviceintervall, vanligast är milbaserad och årsbaserad. Du kan till exempel se i din instruktionsbok att bilen ska servas var 1 500:e mil eller var 12:e månad.

  Detta betyder att om du kör 3 000 mil per år kommer du att behöva serva bilen två gånger om året. Omvänt behöver du bara serva den var 12:e månad om du kör mindre än 1 500 mil om året. Du kan alltid se i bilens instruktionsbok hur intervallet ser ut för just din bil.

  En del märken har även idag något som kallas konditionsbaserad service, vilket betyder att bilen på ett dynamiskt vis indikerar att det är dags för service. Har du en offensiv körstil kommer serviceindikatorn att larma om att det är dags att serva bilen något tidigare än om du kör lugnt och försiktigt.

  Om fordonet har så allvarliga fel att det får körförbud i samband med besiktningen på stationen måste fordonet bärgas därifrån. Körförbudet gäller tills en ny besiktning har gjorts. Här kan du läsa om olika slags körförbud.

  Om fordonet har fått körförbud på grund av utebliven besiktning får du köra fordonet till närmaste besiktningsstation eller verkstad. Om fordonet däremot har fått körförbud utfärdat av polis eller i samband med besiktningen måste det bärgas till verkstaden.

  Om du saknar en rekvisition bör du kontakta leasingbolagets verkstadsavdelning för att be om att få rekvisitionen utskickad på nytt.

  Athlons verkstad: verkstad.se@athlon.com

  Utlandskörning

  Om du har för avsikt att köra din leasingbil utomlands, glöm inte att se till att du är korrekt förberedd. Se till att du har följande nödvändiga dokument: ett giltigt utlandstillstånd utfärdat av Athlon, registreringsbevis del 1 (blå) från Transportstyrelsen, och ett grönt kort ifall du planerar att köra i länder som kräver bevis för att ditt fordon är trafikförsäkrat. Att ha alla dessa dokument redo kan spara dig mycket tid och potentiella problem på din resa.

  Beställ dokument för utlandskörning, klicka här.

  När du är utomlands med din svenskregistrerade leasingbil täcker den obligatoriska trafikförsäkringen ditt ansvar som förare för skador som fordonet kan orsaka. Den ger också ersättning till utomstående (tredje part) för sak- eller personskador enligt skadeståndsrättsliga regler.

  Den gäller automatiskt i följande länder och du behöver inte ha med dig något särskilt försäkringsbevis (grönt kort):

  • Andorra, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

  Om du ska besöka något av följande länder, måste du ha med dig ett grönt kort som bevis på att ditt fordon är trafikförsäkrat:

  • Albanien, Azerbajdzan, Iran, Marocko, Moldavien, Nordmakedonien, Tunisien, Turkiet och Ukraina.

  Om du reser till något sådant land utan grönt kort, tvingas du köpa en särskild trafikförsäkring vid gränsen.

  Vid beställning av Grönt kort, bör du vara medveten om att det fulla ansvaret för korrekt utskrift vilar på dig som motorist. Observera att myndigheter som har rätt att kontrollera Grönt kort inte är skyldiga att hjälpa till med utskriften av dokumentet. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att Grönt kort endast får skrivas ut på antingen grönt eller vitt papper.

  Fortkörningsböter från utomlands skickas till ditt hemland, där du kan bli föremål för sanktioner som att få böter eller poäng på ditt körkort. Om du inte betalar en fortkörningsbot utomlands, kan det leda till ytterligare konsekvenser, såsom att beloppet fördubblas, eller i vissa fall, att rättsliga åtgärder vidtas mot dig.

  Var noga med att följa lokala parkeringsregler där du befinner dig, för att undvika onödiga böter. Kom ihåg att alla böter, i alla dess former, följer bilen och hittar hem till Sverige. Det kommer att kosta dig mindre att betala alla böter direkt.

  Glöm inte att ta med ditt drivmedelskort. Se till att du vet var du kan använda ditt kort och att du är medveten om eventuella begränsningar för användning utomlands. Ladda ner leverantörens app för mer information och enkel tillgång till laddstationer.

  Läs mer om våra drivmedelskort här.

  Det finns ett stort antal leverantörer av laddstationer både i Sverige och runt om i Europa. Kontrollera att din laddbricka fungerar utomlands, och ladda ner leverantörens app. Genom appen kan du övervaka laddningskostnader och starta och stoppa laddningen direkt.

  Din laddbricka bör täcka minst 60% av alla laddstationer. Om detta inte är fallet, planera din resa noggrant och överväg att skaffa en extra laddbricka för ett bredare nätverk av laddstationer. Tänk på att du med Athlon kan kombinera upp till 3 bränslekort och laddbrickor för maximal flexibilitet.

  Beställning, avslutning eller spärrning av bränslekort/laddbricka görs via 'Förartjänster' – klicka här om du behöver lägga till eller ändra bränslebolag.

  Olyckor händer, även när vi är mest försiktiga. Om du råkar ut för en olycka, var noga med att dokumentera händelsen noggrant (ta bilder, samla vittnesmål, anmäl till polisen etc.).

  Om olyckan inte är av allvarlig karaktär görs en skadeanmälan till biltillverkarens försäkringsbolag. Vid akuta fall utomlands ring SOS international på +45 70 10 50 50.

  Tryck hör för att läsa mer om olyckor

  Vid akuta reparationer utomlands kan du som förare bli ansvarig för att betala eventuella kostnader på plats, detta eftersom många verkstäder inte kan fakturera oss. Det är viktigt att du sparar alla kvitton och dokumentation relaterad till reparationerna, både för försäkringsändamål och för att kunna redovisa eventuella åtgärder för din leasinggivare.

  Vid behov av service eller reparationer i utlandet ska du kontakta Athlon på +46 (0) 40 94 75 40 eller kundservice.se@athlon.com.

  Om du drabbas av ett brott när du är utomlands bör du anmäla brottet i det land du befinner dig. Kontakta sedan ditt försäkringsbolag och säkerställ att skadan registreras.

  För att nå svensk polis när du är utomlands ring +46 77 114 14 00.

  För att få köra fordon som personbilar, lastbilar och bussar i de städer som infört miljözoner, Umweltzonen, krävs en dekal som monterats på vindrutan i nedre högra kanten. Ska du inte köra in i en miljözon utan bara köra igenom Tyskland på Autobahn behövs ingen miljödekal.

  Dekalen kallas Feinstaubplakette eller Umweltplakette och visar att bilens partikelutsläpp understiger en viss nivå. Fordon som saknar miljödekal får inte köra in i miljözonen. Utebliven miljödekal medför böter och eventuellt bärgning ut ur miljözonen.

  Detta gäller även för alla fordon som är registrerade utomlands. Av denna anledning råds alla bilister att informera sig om miljödekal och att införskaffa denna i god tid om de vill köra in i en av miljözonerna.

  Miljözoner är utmärkta vid trafikmärken med tilläggsskylt som talar om vilka färgdekaler som tillåter inträde i området. Miljödekalen finns i tre färger (rött, gult och grönt) och vilken dekal man ska ha på bilen beror på hur bilen uppfyller europeiska avgasnormer. Miljödekaler kan bl.a. beställas hos DEKRA eller köpas på plats i tyska bilverkstäder eller besiktningsstationer.

  Beställ din miljödekal hos DEKRA

  Välj mellan dessa drivmedelskort

  OKQ8 Business Basic El: Bränsletankning i Sverige & el laddning i Sverige & Europa. I Danmark bränsletankning på bemannade Q8 stationer.

  Circle K Företagskort med El: Tankning av bränsle i Sverige, Danmark och Norge samt elladdning på alla Circle K-stationer i Sverige. För att se priser för laddning, klicka här.

  Genom ett roaming-samarbete med Mer Sverige får du tillgång till över 3 000 laddpunkter runt om i landet.

  Circle K Routex: Bränsletankning i Sverige och Europa.

  Om du behöver snabbt komma igång och tanka med ditt Circle K-kort, kontakta oss för att aktivera mobilbetalning direkt.

  Med Shell Card EU tankar du bränsle på 500 stationer i Sverige och 11 000 Shellstationer i Europa. Gäller även på St1

  E.ONs laddbricka kan användas på över 4000 publika laddningsstationer i Sverige och 12 000 publika laddningspunkter i Europa.

  Mers laddbricka kan användas i Sverige på ca 530 publika laddningspunkter och på ca 300 i Norge ca 300.

  St1 Biogas går enbart att använda i Sverige.

  Med Preem Företagskortet tanka bränsle på 350 tankställen runt om i Sverige.

  FordonsGas köptes upp av OrangeGas i slutet av 2022. Under första kvartalet 2023 kommer OrangeGas automatiskt ersätta de befintliga drivmedelskorten från FordonsGas med sina egna kort.

  Däremot kan man inte längre tanka gas på Svensk Biogas-stationer med FordonsGas-kortet eftersom det inte finns något samarbete mellan bolagen efter övertagandet av OrangeGas. De orter som bara har stationer från Svensk Biogas är inte tillgängliga.

  Eftersom vi inte har avtal med Svensk Biogas och de inte hanterar drivmedelskort med registreringsnummer, behöver du beställa ett eget kort från Svensk Biogas och ta hand om faktureringen själv om du vill tanka gas där.

  Northe ger dig tillgång till fler än 120 laddoperatörer och över 420 000 laddpunkter i Sverige, Norden och Europa.

  Northe samarbetar med laddoperatörer som E.ON, ReCharge, Ionity, Clever, Park+charge, Monta, Virta, Allego, Qwello, Kople, Incharge, Shell, ChargePoint, Spirii och Sperto för att säkerställa att du aldrig behöver oroa dig för att hitta en laddstation.

  Vänligen notera att Tesla, Mer och OKQ8 ännu inte är anslutet till Northe.

  Efter att du har lagt din beställning och Athlon har registrerat dig som Northe-användare, skickas ett e-postmeddelande omedelbart till dig med instruktioner om hur du installerar och använder appen. Du kan vara igång på bara några minuter. Drivmedelskortet kommer att skickas ut till dig inom 1-2 veckor, men det är inte nödvändigt för laddning – allt du behöver finns i appen.

  Våra lösningar

  Nej, Athlon erbjuder inte privatleasing utan jobbar bara mot företag med vagnparker på fler än 10 bilar.

  Återlämning

  Du kan återlämna din bil genom att lämna den till den återförsäljare som kommer att leverera din nya bil. Om din nya bil istället levereras med transport till dig, vänligen meddela oss så hjälper vi dig med återlämningen av din befintliga bil.

  Om du inte har någon ny bil att hämta ut utan endast behöver återlämna en bil, kan du lämna den hos närmaste märkesåterförsäljare. Vänligen se till att kontrollera med märkesåterförsäljaren om de kan hantera återlämning av bilar, eftersom de inte är förpliktigade att göra det.

  Alternativt kan bilen placeras på den överenskomna platsen, till exempel din arbetsplatsparkering, och vi kan hämta upp den därifrån. Du kan lämna nycklar och annan dokumentation i receptionen och meddela oss om det. 

  Oavsett hur du väljer att återlämna din bil är det viktigt att du fyller i återlämningsformuläret.

  1. Se till att bilen är ren och att alla personliga tillhörigheter har tagits bort.
  2. Samla ihop alla ursprungliga tillbehör som följde med bilen, såsom bilnycklar, officiella dokument och bränsle- eller laddkort.
  3. Återlämna alla sommar- och vinterdäck, laddare, lastbågar och liknande tillbehör.
  4. Glöm inte att avläsa mätarställningen.
  5. Se till att bilen är tankad eller laddad. Om det är ett helt elektriskt fordon ska batteriet ha en kapacitet att köra minst 100 km efter återlämningen. Om laddningen uteblir debiteras du för uppladdning, väntetid och transport. Samma gäller för fossildrivna fordon och hybrider. Se till att tanken är tillräckligt fylld för att köra minst 100 km efter återlämningen. Vid utebliven tankning kommer du att debiteras för bränsle och transport.
  6. Om det finns skador på bilen vid återlämningen: Anmäl skadorna genom att fylla i en skadeanmälan till försäkringsbolaget. Alla skador måste vara åtgärdade innan bilen återlämnas, även de som normalt inte täcks av försäkringsbolaget. Om skadan inte hinner åtgärdas innan återlämningen ska den ändå anmälas till försäkringsbolaget och skadenumret ska anges i återlämningsformuläret.
  1. Skadeanmälan till försäkringsbolaget: Fyll i en skadeanmälan och rapportera alla skador till ditt försäkringsbolag. Detta bör göras oavsett om skadorna hinner åtgärdas innan återlämningen av bilen.
  2. Åtgärda skadorna: Försök att åtgärda så många skador som möjligt innan du lämnar tillbaka bilen. Det kan innebära att reparera repor och bucklor, byta ut spruckna rutor eller skadade lister, samt fixa eventuella skador på inredningen eller fälgarna. Det är viktigt att alla skador åtgärdas, även om de inte täcks av försäkringsbolaget.
  3. Anmäl skadorna i återlämningsformuläret: Om du inte hinner åtgärda alla skador innan återlämningen av bilen, bör du ändå anmäla skadorna till försäkringsbolaget. Du kan ange det tilldelade skadenumret i återlämningsformuläret.

  Normalt sett ska bilen återlämnas enligt kontraktets slutdatum för att undvika eventuella extra kostnader.

  Vi tillåter att bilen återlämnas under samma månad som slutdatum. Om bilen dock återlämnas innan den angivna datumen betraktas det som en förtidslösning och medför en extra kostnad.

  Ja, det är möjligt under förutsättning att både den nya och gamla arbetsgivaren godkänner det och att den nya arbetsgivaren uppfyller Athlons kreditkrav. Det krävs också att den nya arbetsgivaren skriver ett ramavtal med Athlon.

  Vid återlämning av fordonet ska återlämningsformuläret fyllas i och skickas in i samband med att bilen returneras. Om du av någon anledning har glömt att skicka in formuläret, kommer vi att använda dagen då fordonet anländer till Athlon som återlämningsdatum.

  Tyvärr kan Athlon inte garantera förvaring eller ansvar för kvarlämnade saker efter återlämningen av fordonet. Det är viktigt att du kontaktar Athlon så snart som möjligt på telefonnummer +46 (0) 40 94 75 40 eller via e-post kundservice.se@athlon.com om du har glömt något i bilen. Athlon kommer att göra sitt bästa för att återlämna dina ägodelar, men de kan inte hållas ansvariga för eventuell förlust av värdefulla föremål om de inte återfinns.

  Bilar som har leasats på en Operationell leasing, återlämnas till Athlon och säljs därefter genom våra olika försäljningskanaler. Det finns från Athlons sida inga hinder för att en anställd hos kunden köper bilen. Bilen ska säljas till minst ett marknadsvärde för att en så kallad "dold förmån" inte ska uppstå ur Skatteverkets synvinkel.

  Vår returavdelning kan erbjuda ett utköpspris för bilen tidigast två månader innan avtalet löper ut för att marknadsvärdet ska vara relevant. Det spelar ingen roll om bilen har varit en tjänstebil, personalbil eller bruks/servicebil. Tillvägagångssättet är det samma.

  Övrigt

  Ja, från Athlons sida går det fint. Bilens försäkring gäller så länge den som framför bilen eller dess handledare har körkort. MEN kontrollera med företagets bilpolicy eller Vagnansvarig/fleetmanager då det kan vara reglerat här.