Förbered återlämningen

  1. Bilen ska vara ren och alla personliga tillhörigheter avlägsna.
  2. Plocka ihop allt som ursprungligen kom med bilen. Såsom bilnycklar, officiella dokument och bränsle- eller laddkort.
  3. Samtliga sommar- och vinterdäck, laddare, lastbågar, etc. skall återlämnas.
  4. Glöm inte att läsa av mätarställningen.

  5. Tanka eller ladda bilen. Efter återlämningstillfället av ett rent elektriskt fordon ska batteriet klara av att köra minst 100km. Vid utebliven laddning debiteras du för uppladdning, väntetid och transport. Detsamma gäller även för fossildrivna fordon och hybrider. Se till att tanken klarar av att köra minst 100km efter återlämningstillfället. Vid utebliven tankning debiteras du för drivmedel och transport.

  6. Om bilen har eventuella skador vid återlämning anmäler du detta genom att fylla i en skadeanmälan till försäkringsbolaget. Alla skador måste vara åtgärdade när bilen återlämnas, även skador som normalt inte täcks av försäkringsbolaget. Om skadan inte hinner åtgärdas innan återlämning skall den ändå vara anmäld till försäkringsbolaget och skadenummer anges i återlämningsformuläret.

  Återlämna din Athlon-bil

  Du återlämnar din bil genom att lämna den till den återförsäljare som levererar din nya bil. Om den nya bilen istället levereras med transport till dig så är det viktigt att du meddelar oss och vi hjälper dig med återlämnandet av din befintliga bil.

  Skulle du däremot inte hämta ut en ny bil utan enbart återlämna en bil kan du lämna den hos närmaste märkesåterförsäljare. Bilen kan också ställas på avtalat plats, ex på din arbetsplatsparkering och hämtas upp av oss. Nycklar och annan dokumentation kan du lämna i receptionen och ge oss besked härom. Tänk på att kontrollera att du kan återlämna din bil hos tänk märkesåterförsäljare, eftersom dem inte är bundna att hantera återlämning av bilar.

  Slutlig inspektion för att kontrollera bilens skick

  För att kontrollera bilens skick genomgås en slutlig inspektion av en oberoende part efter att du har återlämnat bilen. Inspektionen tar hänsyn till dagligt slitage som fåtal märken och repor men vid mer allvarlig skada kan ytterligare avgift tillkomma. Följ våra återlämningsriktlinjer för att undvika att bli fakturerade för saker som fattas och skador som täcks av försäkringen. 

  Exempel på skador som skall åtgärdas. 

  • Repor: en ändring i lacken, så att man tydligt kan märka den med en nagel, dvs. att repan är så djup att den inte försvinner vid polering. 
  • Bucklor: ändringar i bilens plåtdelar. 
  • Andra skador: skador som är förvållade av eftermonterad utrustning. Stenskott, spruckna rutor, skadade lister, skadad inredning, kantstötta fälgar m.m. 

  Riktlinjer för återlämning
  Checklista för återlämning 

  Återlämning

  Bilar som har leasats på en Operationell leasing, återlämnas till Athlon och säljs därefter genom våra olika försäljningskanaler. Det finns från Athlons sida inga hinder för att en anställd hos kunden köper bilen. Bilen ska säljas till minst ett marknadsvärde för att en så kallad "dold förmån" inte ska uppstå ur Skatteverkets synvinkel. Vår returavdelning kan erbjuda ett utköpspris för bilen tidigast två månader innan avtalet löper ut för att marknadsvärdet ska vara relevant. Det spelar ingen roll om bilen har varit en tjänstebil, personalbil eller bruks/servicebil. Tillvägagångssättet är det samma.

  Ja det finns möjlighet till detta, om både den nya och gamla arbetsgivaren godkänner det samt att den nya arbetsgivaren uppfyller Athlons kreditkrav. Det krävs även att den nya arbetsgivaren skriver ett ramavtal med Athlon.