Återlämning av leasingfordon

Om återlämningsinformationen inte når Athlon kommer leasingavtalet att förlängas automatiskt. Därför är det viktigt att du personligen säkerställer att informationen om återlämningen når Athlon.

  Återlämning

  Du kan återlämna din bil genom att lämna den till den återförsäljare som kommer att leverera din nya bil. Om din nya bil istället levereras med transport till dig, vänligen meddela oss så hjälper vi dig med återlämningen av din befintliga bil.

  Om du inte har någon ny bil att hämta ut utan endast behöver återlämna en bil, kan du lämna den hos närmaste märkesåterförsäljare. Vänligen se till att kontrollera med märkesåterförsäljaren om de kan hantera återlämning av bilar, eftersom de inte är förpliktigade att göra det.

  Alternativt kan bilen placeras på den överenskomna platsen, till exempel din arbetsplatsparkering, och vi kan hämta upp den därifrån. Du kan lämna nycklar och annan dokumentation i receptionen och meddela oss om det. 

  Oavsett hur du väljer att återlämna din bil är det viktigt att du fyller i återlämningsformuläret.

  1. Se till att bilen är ren och att alla personliga tillhörigheter har tagits bort.
  2. Samla ihop alla ursprungliga tillbehör som följde med bilen, såsom bilnycklar, officiella dokument och bränsle- eller laddkort.
  3. Återlämna alla sommar- och vinterdäck, laddare, lastbågar och liknande tillbehör.
  4. Glöm inte att avläsa mätarställningen.
  5. Se till att bilen är tankad eller laddad. Om det är ett helt elektriskt fordon ska batteriet ha en kapacitet att köra minst 100 km efter återlämningen. Om laddningen uteblir debiteras du för uppladdning, väntetid och transport. Samma gäller för fossildrivna fordon och hybrider. Se till att tanken är tillräckligt fylld för att köra minst 100 km efter återlämningen. Vid utebliven tankning kommer du att debiteras för bränsle och transport.
  6. Om det finns skador på bilen vid återlämningen: Anmäl skadorna genom att fylla i en skadeanmälan till försäkringsbolaget. Alla skador måste vara åtgärdade innan bilen återlämnas, även de som normalt inte täcks av försäkringsbolaget. Om skadan inte hinner åtgärdas innan återlämningen ska den ändå anmälas till försäkringsbolaget och skadenumret ska anges i återlämningsformuläret.
  1. Skadeanmälan till försäkringsbolaget: Fyll i en skadeanmälan och rapportera alla skador till ditt försäkringsbolag. Detta bör göras oavsett om skadorna hinner åtgärdas innan återlämningen av bilen.
  2. Åtgärda skadorna: Försök att åtgärda så många skador som möjligt innan du lämnar tillbaka bilen. Det kan innebära att reparera repor och bucklor, byta ut spruckna rutor eller skadade lister, samt fixa eventuella skador på inredningen eller fälgarna. Det är viktigt att alla skador åtgärdas, även om de inte täcks av försäkringsbolaget.
  3. Anmäl skadorna i återlämningsformuläret: Om du inte hinner åtgärda alla skador innan återlämningen av bilen, bör du ändå anmäla skadorna till försäkringsbolaget. Du kan ange det tilldelade skadenumret i återlämningsformuläret.

  Normalt sett ska bilen återlämnas enligt kontraktets slutdatum för att undvika eventuella extra kostnader.

  Vi tillåter att bilen återlämnas under samma månad som slutdatum. Om bilen dock återlämnas innan den angivna datumen betraktas det som en förtidslösning och medför en extra kostnad.

  Ja, det är möjligt under förutsättning att både den nya och gamla arbetsgivaren godkänner det och att den nya arbetsgivaren uppfyller Athlons kreditkrav. Det krävs också att den nya arbetsgivaren skriver ett ramavtal med Athlon.

  Vid återlämning av fordonet ska återlämningsformuläret fyllas i och skickas in i samband med att bilen returneras. Om du av någon anledning har glömt att skicka in formuläret, kommer vi att använda dagen då fordonet anländer till Athlon som återlämningsdatum.

  Tyvärr kan Athlon inte garantera förvaring eller ansvar för kvarlämnade saker efter återlämningen av fordonet. Det är viktigt att du kontaktar Athlon så snart som möjligt på telefonnummer +46 (0) 40 94 75 40 eller via e-post kundservice.se@athlon.com om du har glömt något i bilen. Athlon kommer att göra sitt bästa för att återlämna dina ägodelar, men de kan inte hållas ansvariga för eventuell förlust av värdefulla föremål om de inte återfinns.

  Bilar som har leasats på en Operationell leasing, återlämnas till Athlon och säljs därefter genom våra olika försäljningskanaler. Det finns från Athlons sida inga hinder för att en anställd hos kunden köper bilen. Bilen ska säljas till minst ett marknadsvärde för att en så kallad "dold förmån" inte ska uppstå ur Skatteverkets synvinkel.

  Vår returavdelning kan erbjuda ett utköpspris för bilen tidigast två månader innan avtalet löper ut för att marknadsvärdet ska vara relevant. Det spelar ingen roll om bilen har varit en tjänstebil, personalbil eller bruks/servicebil. Tillvägagångssättet är det samma.

  Återlämningsguide

  Checklista för återlämning

  Förbered återlämning

  1. Se till att bilen är ren och att alla personliga tillhörigheter har tagits bort.
  2. Samla ihop alla ursprungliga tillbehör som följde med bilen, såsom bilnycklar, officiella dokument och bränsle- eller laddkort.
  3. Återlämna alla sommar- och vinterdäck, laddare, lastbågar och liknande tillbehör.
  4. Glöm inte att avläsa mätarställningen.
  5. Se till att bilen är tankad eller laddad. Om det är ett helt elektriskt fordon ska batteriet ha en kapacitet att köra minst 100 km efter återlämningen. Om laddningen uteblir debiteras du för uppladdning, väntetid och transport. Samma gäller för fossildrivna fordon och hybrider. Se till att tanken är tillräckligt fylld för att köra minst 100 km efter återlämningen. Vid utebliven tankning kommer du att debiteras för bränsle och transport.
  6. Om det finns skador på bilen vid återlämningen: Anmäl skadorna genom att fylla i en skadeanmälan till försäkringsbolaget. Alla skador måste vara åtgärdade innan bilen återlämnas, även de som normalt inte täcks av försäkringsbolaget. Om skadan inte hinner åtgärdas innan återlämningen ska den ändå anmälas till försäkringsbolaget och skadenumret ska anges i återlämningsformuläret.

  Hur sker återlämning av min bil?

  Du kan återlämna din bil genom att lämna den till den återförsäljare som kommer att leverera din nya bil. Om din nya bil istället levereras med transport till dig, vänligen meddela oss så hjälper vi dig med återlämningen av din befintliga bil.

  Om du inte har någon ny bil att hämta ut utan endast behöver återlämna en bil, kan du lämna den hos närmaste märkesåterförsäljare. Vänligen se till att kontrollera med märkesåterförsäljaren om de kan hantera återlämning av bilar, eftersom de inte är förpliktigade att göra det.

  Alternativt kan bilen placeras på den överenskomna platsen, till exempel din arbetsplatsparkering, och vi kan hämta upp den därifrån. Du kan lämna nycklar och annan dokumentation i receptionen och meddela oss om det.

  Slutlig inspektion för att kontrollera bilens skick

  Efter återlämnandet av bilen genomgår den en slutlig inspektion utförd av en oberoende part för att bedöma dess skick. Om ni önskar medverkar vid denna inspektion kontakta eol.se@athlon.com. Inspektionen tar hänsyn till vanligt slitage, som mindre märken och repor. Vid mer allvarliga skador kan det tillkomma extra kostnader. För att undvika att bli fakturerad för saknade föremål och skador som täcks av försäkringen, följ våra återlämningsriktlinjer.

  Exempel på skador som bör åtgärdas:

  - Repor: Förändringar i lacken där repan är tillräckligt djup för att man ska kunna känna den med en nagel och inte försvinner vid polering.
  - Bucklor: Förändringar i bilens plåtdelar.
  - Andra skador: Skador som orsakats av eftermonterad utrustning, stenskott, spruckna rutor, skadade lister, skadad inredning, kantstötta fälgar och liknande.

  Återlämningsguide

  Checklista för återlämning

  Återlämning

  Du kan återlämna din bil genom att lämna den till den återförsäljare som kommer att leverera din nya bil. Om din nya bil istället levereras med transport till dig, vänligen meddela oss så hjälper vi dig med återlämningen av din befintliga bil.

  Om du inte har någon ny bil att hämta ut utan endast behöver återlämna en bil, kan du lämna den hos närmaste märkesåterförsäljare. Vänligen se till att kontrollera med märkesåterförsäljaren om de kan hantera återlämning av bilar, eftersom de inte är förpliktigade att göra det.

  Alternativt kan bilen placeras på den överenskomna platsen, till exempel din arbetsplatsparkering, och vi kan hämta upp den därifrån. Du kan lämna nycklar och annan dokumentation i receptionen och meddela oss om det. 

  Oavsett hur du väljer att återlämna din bil är det viktigt att du fyller i återlämningsformuläret.

  1. Se till att bilen är ren och att alla personliga tillhörigheter har tagits bort.
  2. Samla ihop alla ursprungliga tillbehör som följde med bilen, såsom bilnycklar, officiella dokument och bränsle- eller laddkort.
  3. Återlämna alla sommar- och vinterdäck, laddare, lastbågar och liknande tillbehör.
  4. Glöm inte att avläsa mätarställningen.
  5. Se till att bilen är tankad eller laddad. Om det är ett helt elektriskt fordon ska batteriet ha en kapacitet att köra minst 100 km efter återlämningen. Om laddningen uteblir debiteras du för uppladdning, väntetid och transport. Samma gäller för fossildrivna fordon och hybrider. Se till att tanken är tillräckligt fylld för att köra minst 100 km efter återlämningen. Vid utebliven tankning kommer du att debiteras för bränsle och transport.
  6. Om det finns skador på bilen vid återlämningen: Anmäl skadorna genom att fylla i en skadeanmälan till försäkringsbolaget. Alla skador måste vara åtgärdade innan bilen återlämnas, även de som normalt inte täcks av försäkringsbolaget. Om skadan inte hinner åtgärdas innan återlämningen ska den ändå anmälas till försäkringsbolaget och skadenumret ska anges i återlämningsformuläret.
  1. Skadeanmälan till försäkringsbolaget: Fyll i en skadeanmälan och rapportera alla skador till ditt försäkringsbolag. Detta bör göras oavsett om skadorna hinner åtgärdas innan återlämningen av bilen.
  2. Åtgärda skadorna: Försök att åtgärda så många skador som möjligt innan du lämnar tillbaka bilen. Det kan innebära att reparera repor och bucklor, byta ut spruckna rutor eller skadade lister, samt fixa eventuella skador på inredningen eller fälgarna. Det är viktigt att alla skador åtgärdas, även om de inte täcks av försäkringsbolaget.
  3. Anmäl skadorna i återlämningsformuläret: Om du inte hinner åtgärda alla skador innan återlämningen av bilen, bör du ändå anmäla skadorna till försäkringsbolaget. Du kan ange det tilldelade skadenumret i återlämningsformuläret.

  Normalt sett ska bilen återlämnas enligt kontraktets slutdatum för att undvika eventuella extra kostnader.

  Vi tillåter att bilen återlämnas under samma månad som slutdatum. Om bilen dock återlämnas innan den angivna datumen betraktas det som en förtidslösning och medför en extra kostnad.

  Ja, det är möjligt under förutsättning att både den nya och gamla arbetsgivaren godkänner det och att den nya arbetsgivaren uppfyller Athlons kreditkrav. Det krävs också att den nya arbetsgivaren skriver ett ramavtal med Athlon.

  Vid återlämning av fordonet ska återlämningsformuläret fyllas i och skickas in i samband med att bilen returneras. Om du av någon anledning har glömt att skicka in formuläret, kommer vi att använda dagen då fordonet anländer till Athlon som återlämningsdatum.

  Tyvärr kan Athlon inte garantera förvaring eller ansvar för kvarlämnade saker efter återlämningen av fordonet. Det är viktigt att du kontaktar Athlon så snart som möjligt på telefonnummer +46 (0) 40 94 75 40 eller via e-post kundservice.se@athlon.com om du har glömt något i bilen. Athlon kommer att göra sitt bästa för att återlämna dina ägodelar, men de kan inte hållas ansvariga för eventuell förlust av värdefulla föremål om de inte återfinns.

  Bilar som har leasats på en Operationell leasing, återlämnas till Athlon och säljs därefter genom våra olika försäljningskanaler. Det finns från Athlons sida inga hinder för att en anställd hos kunden köper bilen. Bilen ska säljas till minst ett marknadsvärde för att en så kallad "dold förmån" inte ska uppstå ur Skatteverkets synvinkel.

  Vår returavdelning kan erbjuda ett utköpspris för bilen tidigast två månader innan avtalet löper ut för att marknadsvärdet ska vara relevant. Det spelar ingen roll om bilen har varit en tjänstebil, personalbil eller bruks/servicebil. Tillvägagångssättet är det samma.