Återlämna bil

Vid återlämning av din bil följ riktlinjerna nedan.

Om återlämningsinformationen inte når fram till Athlon kommer leasingavtalet att förlängas automatisk, därav är det viktigt att du själv säkerställer att informationen når fram till Athlon.

Gå till återlämningsformulär

  Förbered återlämningen

  1. Bilen ska vara ren och alla personliga tillhörigheter avlägsna.
  2. Plocka ihop allt som ursprungligen kom med bilen. Såsom bilnycklar, officiella dokument och bränsle- eller laddkort.
  3. Samtliga sommar- och vinterdäck, laddare, lastbågar, etc. skall återlämnas.
  4. Glöm inte att läsa av mätarställningen.
  5. Om bilen har eventuella skador vid återlämning anmäler du detta genom att fylla i en skadeanmälan till försäkringsbolaget. Alla skador måste vara åtgärdade när bilen återlämnas, även skador som normalt inte täcks av försäkringsbolaget. Om skadan inte hinner åtgärdas innan återlämning skall den ändå vara anmäld till försäkringsbolaget och skadenummer anges i återlämningsformuläret.

  Återlämna din Athlon-bil

  Du återlämnar din bil genom att lämna den till den återförsäljare som levererar din nya bil. Om den nya bilen istället levereras med transport till dig så är det viktigt att du meddelar oss och vi hjälper dig med återlämnandet av din befintliga bil.

  Skulle du däremot inte hämta ut en ny bil utan enbart återlämna en bil kan du lämna den hos närmaste märkesåterförsäljare. Bilen kan också ställas på avtalat plats, ex på din arbetsplatsparkering och hämtas upp av oss. Nycklar och annan dokumentation kan du lämna i receptionen och ge oss besked härom. Tänk på att kontrollera att du kan återlämna din bil hos tänk märkesåterförsäljare, eftersom dem inte är bundna att hantera återlämning av bilar.

  Slutlig inspektion för att kontrollera bilens skick

  För att kontrollera bilens skick genomgås en slutlig inspektion av en oberoende part efter att du har återlämnat bilen. Inspektionen tar hänsyn till dagligt slitage som fåtal märken och repor men vid mer allvarlig skada kan ytterligare avgift tillkomma. Följ våra återlämningsriktlinjer för att undvika att bli fakturerade för saker som fattas och skador som täcks av försäkringen. 

  Exempel på skador som skall åtgärdas. 

  • Repor: en ändring i lacken, så att man tydligt kan märka den med en nagel, dvs. att repan är så djup att den inte försvinner vid polering. 
  • Bucklor: ändringar i bilens plåtdelar. 
  • Andra skador: skador som är förvållade av eftermonterad utrustning. Stenskott, spruckna rutor, skadade lister, skadad inredning, kantstötta fälgar m.m. 

  Riktlinjer för återlämning
  Checklista för återlämning 

  Återlämning

  Bilar som har leasats på en Operationell leasing, återlämnas till Athlon och säljs därefter genom våra olika försäljningskanaler. Det finns från Athlons sida inga hinder för att en anställd hos kunden köper bilen. Bilen ska säljas till minst ett marknadsvärde för att en så kallad "dold förmån" inte ska uppstå ur Skatteverkets synvinkel. Vår returavdelning kan erbjuda ett utköpspris för bilen tidigast två månader innan avtalet löper ut för att marknadsvärdet ska vara relevant. Det spelar ingen roll om bilen har varit en tjänstebil, personalbil eller bruks/servicebil. Tillvägagångssättet är det samma.

  Ja det finns möjlighet till detta, om både den nya och gamla arbetsgivaren godkänner det samt att den nya arbetsgivaren uppfyller Athlons kreditkrav. Det krävs även att den nya arbetsgivaren skriver ett ramavtal med Athlon.

  Innan återlämning

  Det vanligaste sättet att återlämna sin bil på är att lämna den till den återförsäljare som levererade bilen till dig. Om bilen levererats till dig skall du kontakta Athlon på +46 (0) 40 94 75 40 eller kundservice.se@athlon.com så informerar vi dig om hur du ska hantera återlämnandet av din nuvarande bil.

  Oavsett hur du återlämnar din bil är det viktigt att du fyller i formuläret Återlämning av din leasingbil som finns tillgängligt här

  Vid återlämning av ett fordon skall återlämningsformuläret fyllas i och skickas in i samband med att bilen återlämnas. Om du skulle glömma att skicka in formuläret använder vi dagen då fordonet anländer till Athlon som återlämningsdatum.

  När du återlämnar din bil måste du plocka ihop allt som ursprungligen kom med bilen. Såsom bilnycklar, officiella dokument och bränsle- eller laddkort.

  Bilen skall generellt lämnas tillbaka enligt det slutdatum du har i kontraktet för att undvika tillkommande kostnader. Vi accepterar att bilen återlämnas samma månad som slutdatum, men lämnas bilen tillbaka tidigare än så klassificeras den som en förtidslösen och det medför en extra kostnad.

  Samtliga skador på bilen ska åtgärdas innan återlämnande. Om bilen har eventuella skador anmäler du detta genom att fylla i en skadeanmälan till försäkringsbolaget. Alla skador måste vara åtgärdade när bilen återlämnas, även skador som normalt inte täcks av försäkringsbolaget. Om skadan inte hinner åtgärdas innan återlämning skall den ändå vara anmäld till försäkringsbolaget och skadenummer anges i återlämningsformuläret.

  Exempel på skador som skall åtgärdas

  • Repor: en ändring i lacken, så att man tydligt kan märka den med en nagel, dvs. att repan är så djup att den inte försvinner vid polering. 
  • Bucklor: ändringar i bilens plåtdelar. 
  • Andra skador: skador som är förvållade av eftermonterad utrustning. Stenskott, spruckna rutor, skadade lister, skadad inredning, kantstötta fälgar m.m. 
  1. Bilen ska vara ren och alla personliga tillhörigheter avlägsna.
  2. Plocka ihop allt som ursprungligen kom med bilen. Såsom bilnycklar och officiella dokument.
  3. Om ni har bränslekort via Athlon skall dessa klippas samma dag som bilen tas ur bruk och eventuell körjournal behöver slutrapporteras.
  4. Samtliga sommar- och vinterdäck, laddare, lastbågar, etc. skall återlämnas.
  5. Glöm inte att läsa av mätarställningen.
  6. Om bilen har eventuella skador vid återlämning anmäler du detta genom att fylla i en skadeanmälan till försäkringsbolaget. Alla skador måste vara åtgärdade när bilen återlämnas, även skador som normalt inte täcks av försäkringsbolaget.

  Efter återlämning

  När ett fordon har återlämnats till Athlon ansvarar vi inte för förvaring av några kvarlämnade saker. Vänligen kontakta oss på +46 (0) 40 94 75 40 eller kundservice.se@athlon.com snarast möjligt om du har något kvarglömt i bilen och vi kommer att göra vårt bästa för att återlämna dina ägodelar. Athlon är inte ansvarig för varans värde om den inte blir återfunnen.