Återlämningsformulär

    Återlämning av ditt fordon

    Genom att fylla i detta formulär påbörjar du återlämningsprocessen för det aktuella fordonet. Vi kommer sedan att ta hand om transport, testning och försäljning. Observera att det är du som förare/fordonsansvarig som ansvarar för att formuläret skickas in och att det skickas in i samband med att du återlämnar ditt fordon.

    1. Information om föraren och fordonet