Återlämning av ditt fordon

    Genom att fylla i detta formulär påbörjar du återlämningsprocessen för det aktuella fordonet. Vi kommer sedan att ta hand om transport, testning och försäljning. Observera att det är du som förare/fordonsansvarig som ansvarar för att formuläret skickas in och att det skickas in i samband med att du återlämnar ditt fordon.

    1. Information om föraren och fordonet

    Efter återlämningstillfället ska fordonet klara av att köra minst 100km. Vid utebliven laddning eller tankning debiteras du för uppladdning, drivmedel, väntetid och transport.