Min Elbil

Snabb, säker och enkel laddning hemma

Laddlösningar

  Hur beställer jag en laddbricka?

  Ni beställer er laddbricka via Athlon och inom 5-10 arbetsdagar från beställning har ni er bricka. Ni måste alltid använda laddbrickan när ni laddar er tjänstebil, dvs. när ni laddar hemma, på jobbet eller längs med vägen. Laddning som sker utan tillförsedd laddbricka kan inte ersättas då det saknas statistik. För att säkerställa bästa laddningsmöjligheter längs vägen samt trafikprodukter, rekommenderas ytterligare en laddbricka och ett kombikort för el/bränsle, i tillägg till vald laddboxleverantör, t.ex. Mers laddbricka och i tillägg förslagsvis E.ON och t ex OKQ8 Fuel Plus El.

  Tänk på att ni kan maximalt ha 3 aktiva laddbrickor eller bränslekort per fordon. 

  Bränslekort och Laddbricka

  Hemmaladdning, hur går det till?

  Genom ett samarbete med Mer och E.ON kan ni ta del av ett helhetserbjudande för hemmaladdning genom Athlon. I detta erbjudande ingår en smart laddbox med en standardinstallation. Ni laddar bilen hemma, på arbetet eller längs med vägen och erhåller ersättning i kr/kWh enligt avtal. Förutsatt att ni har installerat en laddbox med Mer eller E.ON och att ni är berättigad till förmånsbeskattning av drivmedel eller delat bränsle.

  Välj laddbox

  Vad kostar det att ladda bilen?

  I snitt kostar det 5kr/kWh vid destinationsladdning. 1,8kr/kWh vid hemma- och kontorsladdning. Vid snabbladdning ligger snittet på 8kr/kWh. Samtliga priser är schablonpriser och priserna kommer att variera utifrån laddpartner, energizoner, ditt privata elavtal, laddning hos roamingpartners då de sätter sina egna priser och i vilket land ni befinner er i.

  Ladda utomlands

  Vid körning i Europa rekommenderar vi att ni kompletterar laddbrickor från Mer, OKQ8 och Circle K med en laddbricka från E.ON, eftersom laddbrickor från Mer, OKQ8 och Circle K har för nuvarande inte möjlighet att brukas vid laddning i Europa. Med Mer som laddningspartner kan ni ladda i Norge till samma priser som i Sverige. Se prislista. Laddbrickor från OKQ8 eller Circle K kan enbart brukas för laddning i Sverige. Med E.ON har ni möjligheten att ladda i Sverige och Europa med en laddbricka och ni laddar med rabatt på alla deras laddstationer. Dessutom kan ni ladda på E.ONs roamingpartners laddningspunkter, till exempel Vattenfalls publika laddare, till reducerat pris. Använd applikationen E.ON Drive för att se aktuellt pris på varje laddstation eftersom externa leverantörer sätter egna priser. Se prislista.

  Utlandskörning

  Elbil

  Varför elbil?

  Följ länken för att upptäcka Athlons laddlösningar

  Laddbox

  Genom ett samarbete med Mer och E.ON kan ni ta del av ett helhetserbjudande för hemmaladdning genom Athlon. I detta erbjudande ingår en smart laddbox med en standardinstallation. Ni laddar bilen hemma, på arbetet eller längs med vägen och erhåller ersättning i kr/kWh enligt avtal. Förutsatt att ni har installerat en laddbox med Mer eller E.ON och att ni är berättigad till förmånsbeskattning av drivmedel eller delat bränsle.

  Utforska våra laddboxar

  En laddbox med en RFID läsare har möjlighet till privatladdning vilket innebär att ni kan både ladda tjänstebilen och andra privata elbilar. Med olika inloggningar meddelas laddboxen vilken bil som laddas, dvs. privat eller tjänstebil och vem som ska stå för kostnaden. Vid privata laddningar står ni själva för kostnaden och faktureras via hushållets elräkning.

  Vi rekommenderar en laddbox som är utrustad med RFID läsare då detta genererar möjligheten till privatladdning. Laddboxar utan RFID läsare kan enbart ladda den tjänstebil som den är kopplad till.

  Om laddboxen hemma inte fungerar eller har något annat fel ska du kontakta din laddpartner, Mer eller E.ON. 

  Laddbricka

  För att du ska kunna använda dig av Athlons laddlösningar behöver din arbetsgivare teckna ett tilläggsavtal. Om din arbetsgivare inte har avtalat med Athlon så har vi inte möjlighet att leverera en laddbricka.

  För nystartade bilar sker det enligt avtal en automatiserad beställning. Maximalt ha 3 aktiva laddbrickor eller bränslekort per fordon.

  Tänk på att laddning som sker utan tillförsedd laddbricka kan inte ersättas då det saknas statistik.

  Om ni behöver beställa en ny laddbricka eller lägga till annan laddbricka från annat el laddningsbolag.

  Tryck här för att beställa

  Antalet bränslekort/laddbrickor är begränsat till max 3 per fordon.

  Vid problem med en laddbricka ska ni direkt kontakta er laddpartner, dvs. har ni en laddbricka med Mer kontaktar ni Mer och har ni E.ON som laddpartner kontaktar ni E.ON.

  Mer
  077 - 44 33 900
  kundservice.se@mer.eco

  E.ON
  010 - 228 30 07

  Du kan spärra och beställa en ny laddbricka genom att trycka här

  Har du problem med laddbrickan ska du vända dig till respektive bolag, dvs. har du en laddbricka från E.ON ska du kontakta E.ON.

  Laddbox installation

  Ja, ni betalar er elräkning som vanligt. Ni blir därefter ersatta efter avtalat kr/kWh i slutet av varje månad, för den el som ni har laddat hemma. Ersättningen tas upp i den totala drivmedelsförmånen och ni beskattas därefter för er privata körning.

  För att minimera risken att huvudsäkringen löser ut vid laddning rekommenderar vi att fastighetens huvudsäkring ska vara minst 20 A. Vid behov kan Mer och E.ON vid installationen göra en uppsäkring mot en extra kostnad. Finns det inte plats i elcentralen eller är den av äldre modell kan personskyddsbrytaren placeras som en separat enhet intill centralen. Om detta behövs, medför det en extra kostnad.

  Om laddboxen inte kan monteras på en vägg kan laddboxen installeras på en stolpe, förutsatt att ni har en stolpe med förberedelse för framdragning av el. Ni som kund måste förbereda för att laddboxen skall kunna installeras.

  I standardinstallationen ingår endast kabeldragning ovan mark. Vill ni att kabeln ska vara nedgrävd på någon del av kabelns sträckning måste ni själv göra det förberedande arbetet. Notera att vid köp av en laddbox med lastbalansering krävs två rör vid nedgrävning av kabel.

  Med dynamisk lastbalansering innebär det att laddboxen vid hemmaladdning använder en extern mätare som skyddar er huvudsäkring. På så vis får laddboxen koll på hur mycket el som används i resten av fastigheten och kan därför anpassa hur mycket el som används till elbilsladdning. Samtidigt kan ni använda den kapacitet ni har i fastigheten mer effektivt så att bilen laddar snabbare – utan att huvudsäkringen löser ut eller att ni behöver uppgradera till ett dyrare elnätsabonnemang.

  Från och med 1 januari 2021 kan du som köper och installerar laddbox hemma få grönt rotavdrag, eller skattereduktion för grön teknik, på 50 procent av kostnaden för arbete och material.

  Du kan som mest få 50 procent i avdrag per beställning och max 50 000 kronor i skattereduktion totalt för installation av grön teknik per person och år. Tänk på att du behöver ha betalat tillräckligt med skatt i Sverige under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är särskilt viktigt om du också använt rot- och rutavdrag.

  Ladda din bil

  Med E.ON laddar ni bilen hemma enligt elavtalet för ert hushåll och transaktion för laddade kWh går till E.ON. Ni betalar själva för elräkningen och ersätts vid hemmaladdning enligt avtalat kr/kWh av E.ON.

  Med Mer laddar ni bilen hemma enligt elavtalet för ditt hushåll och ni betalar själva för elräkningen och ersätts vid hemmaladdning enligt avtalat kr/kWh av er arbetsgivare. Mer skickar statistiken från hemmaladdningsboxen till Athlon som sammanställer statistiken till arbetsgivaren som i sin tur ersätter er för hela hemmaladdningen.

  Du kan ladda bilen på alla tillgängliga laddstationer. För att erhålla ersättning vid laddning måste du alltid blippa tillförsedd laddbricka, då ni endast kan bli återbetala av det som är registrerat, dvs. använder ni en extern app för att ladda kan ni inte bli återbetalda.

  Vi rekommenderar att komplettera respektive laddpartner med en laddbricka från Mer eller E.ON.

  I snitt kostar det 5kr/kWh vid destinationsladdning. 1,8kr/kWh vid hemma- och kontorsladdning. Vid snabbladdning ligger snittet på 8kr/kWh. Samtliga priser är schablonpriser och priserna kommer att variera utifrån laddpartner, energizoner, ditt privata elavtal, laddning hos roamingpartners då de sätter sina egna priser och i vilket land ni befinner er i. Tänk på att alltid blippa tillförsedd laddbricka eftersom ni endast kan bli återbetala av det som är registrerat, dvs. använder ni en extern applikation för att ladda kan ni inte bli återbetalda.