Stenskott

Vid stenskott eller annan skadegörelse på bilens glasrutor gör du en skadeanmälan direkt till Carglass® eller Ryds Bilglas.

 

Stenskottslagning

Glasskada

    Stenskott

    1. Vid stenskott eller annan skadegörelse på bilens glasrutor gör du en skadeanmälan direkt till Carglass® eller Ryds Bilglas.
    2. Vid stenskott är det viktigt att du så snart som möjligt täcker över stenskottet med ett stenskottsplåster.
    3. Om du är osäker på vilken åtgärd som krävs, kan du använda Ryds Bilglas skadebedömningstjänst. Ladda upp en bild på din glasskada och få en bedömning.
    4. Kom ihåg att stöldskador och inbrott alltid ska anmälas till polisen: www.polisen.se. Telefonnummer: 114 14