en trafikerad motorvägar som går över den andra, möjligheter e-mobility

Utlandskörning

Kontakta oss

  Vad bör man tänka på innan utlandskörning?

  1. Bilen får användas på offentliga vägar i Sverige och i utlandet. Vid körning i utlandet ska följande medtagas: En kopia av registreringsbevis del 1, utlandstillstånd utfärdat av Athlon och ett Grönt kort (vid körning i vissa länder: Albanien, Azerbajdzjan, Bosnien - Hercegovina, Iran, Israel, Nord Makedonien, Marocko, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Tunisien, Turkiet, Ukraina och Vitryssland)
  2. Kontakta Athlon senast 4 veckor innan avresa om ni saknar en eller samtliga dokument.

  Ladda utomlands

  Vid körning i Europa rekommenderar vi att ni kompletterar laddbrickor från Mer, OKQ8 och Circle K med en laddbricka från E.ON, eftersom laddbrickor från Mer, OKQ8 och Circle K har för nuvarande inte möjlighet att brukas vid laddning i Europa. Med Mer som laddningspartner kan ni ladda i Norge till samma priser som i Sverige. Se prislista. Laddbrickor från OKQ8 eller Circle K kan enbart brukas för laddning i Sverige. Med E.ON har ni möjligheten att ladda i Sverige och Europa med en laddbricka och ni laddar med rabatt på alla deras laddstationer. Dessutom kan ni ladda på E.ONs roamingpartners laddningspunkter, till exempel Vattenfalls publika laddare, till reducerat pris. Använd applikationen E.ON Drive för att se aktuellt pris på varje laddstation eftersom externa leverantörer sätter egna priser. Se prislista.

  Beställ laddbricka

  Utlandskörning

  Köra utomlands

  Om du har ett bränslekort via Athlon finns det ett par saker som du bör tänka på innan du reser iväg. Börja med att undersöka giltighetstiden på ditt kort samt att kortet har Europatillhörighet.

  Circle K Routex och St1 Euroshell är de kort som fungerar att använda utomlands. Se även till att bränslekortet är i ett gott skick (ej sprucket eller trasig magnetremsa). Utomlands måste man använda koden till sitt bränslekort, så tänk på att memorera din kod.

  Tryck här för att beställa ett bränslekort eller ändra bränslebolag.

  Vid körning i Europa rekommenderar vi att ni kompletterar laddbrickor från Mer, OKQ8 och Circle K med en laddbricka från E.ON, eftersom laddbrickor från Mer, OKQ8 och Circle K har för nuvarande inte möjlighet att brukas vid laddning i Europa. Använd applikationen E.ON Drive för att se aktuellt pris på varje laddstation eftersom externa leverantörer sätter egna priser.

  Tryck här för att beställa en laddbricka.

  Bilen får användas på offentliga vägar i Sverige och i utlandet men du bör alltid kontrollera med din arbetsgivare att du får köra bilen utomlands. Vid körning i utlandet ska följande medtagas: 

  Se mer under Utlandskörning – Dokument

  Vid körning i Europa rekommenderar vi E.ON laddbricka. MER, OKQ8 och Circle K erbjuder inte laddning i dagsläget. Du kan komplettera med E.ON laddbricka eller byta ut nuvarande kort efter behov, men antalet bränslekort/laddbricka är begränsat till max 3 per fordon.

  Beställ här

  Med Mer som laddningspartner kan ni ladda i Norge till samma priser som i Sverige. Laddbrickor från OKQ8 eller Circle K kan enbart brukas för laddning i Sverige. Med E.ON har ni möjligheten att ladda i Sverige och Europa med en laddbricka och ni laddar med rabatt på alla deras laddstationer. Dessutom kan ni ladda på E.ONs roamingpartners laddningspunkter, till exempel Vattenfalls publika laddare, till reducerat pris. Använd applikationen E.ON Drive för att se aktuellt pris på varje laddstation eftersom externa leverantörer sätter egna priser.

  Olyckor och reparationer

  Om olyckan inte är av allvarlig karaktär görs en skadeanmälan till biltillverkarens försäkringsbolag. Vid akuta fall utomlands ring SOS international på +45 70 10 50 50.

  Tryck hör för att läsa mer om olyckor

  Om du drabbas av ett brott när du är utomlands bör du anmäla brottet i det land du befinner dig. Kontakta sedan ditt försäkringsbolag och säkerställ att skadan registreras.

  För att nå svensk polis när du är utomlands ring +46 77 114 14 00.

  Vid behov av service eller reparationer i utlandet ska du kontakta Athlon på +46 (0) 40 94 75 40 eller kundservice.se@athlon.com.

  Dokument

  1. Utlandstillstånd – skickas ut när din bil levereras. Kontakta oss om du behöver ett nytt.

  2. Registeringsbevis del 1 (blå) beställs via kundservice.se@athlon.com

  3. Om vi behöver beställa hem ett nytt, kan det ta upp emot 10 dagar innan du mottager det från oss, som en PDF kopia.

  4. Grönt kort

  Ett Grönt kort är ett internationellt erkänt dokument, dvs. ett bevis på att bilen är ansvarsförsäkrad och att det finns täckning för de skador som du kan orsaka andra i trafiken. 

  Svensk trafikförsäkring gäller automatiskt i flertalet europeiska länder och du behöver inte ha med dig något särskilt försäkringsbevis (Grönt kort). För lista se TFF.se

  Men du behöver ett Grönt kort i följande länder: Albanien, Azerbajdzan, Belarus, Iran, Marocko, Moldavien, Nordmakedonien, Ryssland, Tunisien, Turkiet och Ukraina. Landets egna myndigheter avgör om Grönt kort är ett krav. Transportstyrelsen eller Athlon Sweden AB kan inte garantera komplett och uppdaterat information.

  Utlandstillstånd – skickas ut när din bil levereras. Kontakta oss kundservice.se@athlon.com om du behöver ett nytt.

  För att få köra fordon som personbilar, lastbilar och bussar i de städer som infört miljözoner, Umweltzonen, krävs en dekal som monterats på vindrutan i nedre högra kanten. Ska du inte köra in i en miljözon utan bara köra igenom Tyskland på Autobahn behövs ingen miljödekal.

  Dekalen kallas Feinstaubplakette eller Umweltplakette och visar att bilens partikelutsläpp understiger en viss nivå. Fordon som saknar miljödekal får inte köra in i miljözonen. Utebliven miljödekal medför böter och eventuellt bärgning ut ur miljözonen.

  Detta gäller även för alla fordon som är registrerade utomlands. Av denna anledning råds alla bilister att informera sig om miljödekal och att införskaffa denna i god tid om de vill köra in i en av miljözonerna.

  Miljözoner är utmärkta vid trafikmärken med tilläggsskylt som talar om vilka färgdekaler som tillåter inträde i området. Miljödekalen finns i tre färger (rött, gult och grönt) och vilken dekal man ska ha på bilen beror på hur bilen uppfyller europeiska avgasnormer. Miljödekaler kan bl.a. beställas hos DEKRA eller köpas på plats i tyska bilverkstäder eller besiktningsstationer.

  Beställ din miljödekal hos DEKRA

  Försäkring

  Vi ber dig kontakta din försäkringsleverantör för mer detaljer. Om du vill besöka länder där grönt kort behövs kan du begära detta på +46 (0) 40 94 75 40 eller kundservice.se@athlon.com.