Friskrivning (Disclaimer)

    Informationen på vår hemsida tillhandahålls "som den är". Athlon frånsäger sig härmed uttryckligen alla utfästelser eller garantier om uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, med avseende på den information och de program som görs tillgängliga på denna webbplats. Athlon ska under inga omständigheter hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår till följd av användning eller oförmåga att använda denna webbplats. Innehållet kan innehålla tekniska felaktigheter eller typgrafiska fel. I händelse av du hittar några felaktigheter, ber vi dig att meddela oss omedelbart. 

    Copyright

    Athlon förbehåller sig alla rättigheter till denna webbplats och dess innehåll enligt alla tillämpliga rättsliga copyright bestämmelser.

    Ändringar

    Athlon kan göra ändringar i innehållet på denna webbplats när som helst utan anmälan.