Våra engagemang

Athlon är mån om att ta sitt sociala ansvar och kommer alltid att medverka till förbättra vår värld, våra samhällen och vår miljö. Vi är stolta över alla våra engagemang och är något vi strävar efter att fortsätta med långt in i framtiden.

  Hur vi förbättrar världen - ett pågående arbete

  Visste du att mellan 1-2 % av världens skog försvinner årligen? Och att 20 % av klimatförändringen beror på avskogning? Våra skogar får inte försvinna! Om du inte har tid att plantera träd, hjälper Athlon Sweden dig att bidra. 

  Vi vill på bästa sätt arbeta för att kunna förbättra världen för alla våra relationer och bidra till en hållbar utveckling i vår värld. Idag känner vi redan av klimatförändringarnas effekter på olika sätt. En av de största bidragande orsakerna till växthuseffekten är avskogning. Skog är inte bara en livsviktig resurs för djur- och annat växtliv men även för människor. Skogen hjälper människor med bl.a. skugga, mat, djurfoder, bördig jord, ren luft, mat och mediciner. 

  One Lease One Tree

  Vi vill vara med att bidra till välmåendet både hos människor och djur genom vår miljö. Därför har vi skapat ett initiativ som heter "One Lease One Tree". Genom att vara ett stödföretag till biståndsorganisationen Vi-Skogen får vi hjälp med att plantera ett träd för varje nyleasad bil under 2019 och medverka i minskningen av skövlandet av naturskogar. 

  Barnfonden

  Genom vårt samarbete med Barnfonden har vi bidragit med solcellslampor och rent vatten som hjälper både barn och deras familjer i Indien.

  Ge bort träd och motverka hunger