Privacy policy

  Athlon är en av de ledande leverantörerna av fordonsleasing och vagnparkshantering i Europa. Athlon har utvecklat innovativa, hållbara och kostnadseffektiva leasinglösningar under många år. Vårt uppdrag är att tillhandahålla de bästa lösningarna inom leasing för att möta våra kunders ständigt föränderliga behov. 

  Athlon - en del av Mercedes-Benz Mobility AG - har sitt huvudkontor i Nederländerna och finns i många andra länder. För en fullständig översikt, besök denna sida.  

  Din integritet är viktig för Athlon. Vi vill vara transparenta angående hur vi samlar personuppgifter, för vilka ändamål vi använder personuppgifter och dina rättigheter till att kontrollera dina personuppgifter. 

  Personuppgiftsansvarig 

  Den juridiska enhet som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är Athlon Sweden AB, Agnesfridsvägen 185 A, 213 75 Malmö (+46 40 94 75 40, privacy.se@athlon.com).

  För särskild behandling av personuppgifter kan Athlon International B.V., Veluwezoom 4, 1327 AG Almere, Nederländerna, vara gemensamt ansvarig.

  Vid frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss på ovan nämnda kontaktuppgifter eller på privacy.se@athlon.com.

  Data protection Officer:

  Mercedes-Benz Group AG
  Chief Officer Corporate Data Protection
  HPC G353
  70546 Stuttgart
  Germany

  E-post:

  Athlon är en del av Mercedes-Benz-koncernen. Vårt sätt att hantera personuppgifter baseras alltid på vår tillämpliga Mercedes-Benz dataskyddspolicy. Den finns på vår webbplats https://group.mercedes-benz.com/data-protection-policy.

  Insamling och behandling av personuppgifter 

  I denna integritetspolicy informerar vi dig om hur vi samlar in personuppgifter och för vilka ändamål vi använder dem.

  Personuppgifter kan hämtas direkt från dig, till exempel om du väljer att använda ett leasat fordon via våra privata leasingtjänster eller om du besöker vår hemsida. Vi kan också komma i besittning av dina personuppgifter på indirekta sätt. Om du har tilldelats ett leasat fordon utifrån ditt anställningsavtal kan Athlon få information från din arbetsgivare, till exempel din kontaktinformation. Om du har haft kontakt med en av våra tredjepartsleverantörer i samband med leveransen av våra tjänster kan vi också få information från dem, till exempel om det levererats underhållsservice till ditt fordon.                  

  Utifrån den tjänst som tillhandahålls hittar du nedan information om för vilket ändamål Athlon behandlar personuppgifter, vilka personuppgifter som behandlas för varje sådant ändamål, den rättsliga grunden för sådan behandling och vilka dina personuppgifter delas med.

  Operationell leasing

  Athlon erbjuder olika typer av operationell leasing på den kommersiella marknaden. Hit hör:

  • Operationell tjänsteleasing
  • Operationell nettoleasing
  • Second Drive
  • Korttidsleasing
  • Flex Drive
  • E-cykel- och scooter-leasing

  För tillhandahållandet av de operationella leasingtjänster har vi ingått ett avtal med din arbetsgivare. Om du vill använda (en form av) operationell leasing, kommer din arbetsgivare meddela oss namn, adress, bostadsort, telefonnummer och e-postadress, så att vi kan kontakta dig, skapa en beräkning för din leasingbil och ge dig ett erbjudande. Om du leasar ett fordon via Athlon behandlar vi också uppgifter om fordonet (såsom registreringsnummer, typ och modell, skattevärdet).

  För att kunna utföra det ovan nämnda kommer vi att behandla namn, adress, bostadsort, e-postadress (på jobbet), telefonnummer, leasingkategori, typ, modell och servicehistorik för ditt fordon, samt operationella avtalsdetaljer. Dessutom behandlar vi information om hanteringen av fordonet, fordonets skick vid återlämning till Athlon eller andra personuppgifter som du har meddelat oss, antingen genom att använda Athlons portal eller när du ringer till oss. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för genomförandet av det avtal som Athlon har med din arbetsgivare. Det är i Athlons intressen att ge dig bästa möjliga tjänster.

  Vi delar med oss av denna information till din arbetsgivare.

  Du kan kontakta oss via olika kanaler, såsom e-post, telefon eller via vår hemsida. I det här fallet använder vi dina personuppgifter för att besvara din fråga eller behandla din begäran. För detta ändamål behandlar vi ditt namn, dina kontaktuppgifter, din korrespondens med oss om din fråga eller begäran och alla andra personuppgifter som du ger oss och som är nödvändiga för att vi ska kunna hjälpa dig.

  Finansiell leasing

  Athlon erbjuder finansiell leasing på den kommersiella marknaden. För tillhandahållandet av de finansiella leasingtjänsterna har vi ingått ett avtal med din arbetsgivare. Om din arbetsgivare skulle välja att använda finansiell leasing kommer arbetsgivaren meddela oss namn, adress, bostadsort, telefonnummer och e-postadress, så att vi kan kontakta dig, skapa en beräkning för din leasingbil och ge dig ett erbjudande. Om du leasar ett fordon via Athlon behandlar vi också uppgifter om fordonet (såsom registreringsnummer, typ och modell, skattevärdet).

  För att kunna utföra det ovan nämnda kommer vi att behandla namn, adress, bostadsort, e-postadress (på jobbet), telefonnummer, leasingkategori, typ, modell och servicehistorik för ditt fordon, samt finansiella avtalsdetaljer. Dessutom behandlar vi information om hanteringen av fordonet eller andra personuppgifter som du har meddelat oss, antingen genom att använda Athlons portal eller när du ringer till oss. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för genomförandet av det avtal som Athlon har med din arbetsgivare. Det är i Athlons intressen att ge dig bästa möjliga tjänster.

  Vi delar med oss av denna information till din arbetsgivare.

  Du kan kontakta oss via olika kanaler, såsom e-post, telefon eller via vår hemsida. I det här fallet använder vi dina personuppgifter för att besvara din fråga eller behandla din begäran. För detta ändamål behandlar vi ditt namn, dina kontaktuppgifter, din korrespondens med oss om din fråga eller begäran och alla andra personuppgifter som du ger oss och som är nödvändiga för att vi ska kunna hjälpa dig.

  Mobilitetstjänster

  Athlon tillhandahåller följande ytterligare tjänster. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för genomförandet av var och en av dessa avtalstjänster. Det är i Athlons intressen att ge dig bästa möjliga mobilitetstjänster.

  Reparation, underhåll och däckuppsättning

  Säkerheten kommer först. Därför är det nödvändigt att ditt fordon regelbundet underhålls och repareras och att däcken ses över. För att hantera din användning av fordonet och hantera fordonets underhåll behandlar vi ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, leasingkategori, registreringsnummer, typ och modell, samt fordonets servicehistorik. Dessutom kan du ge oss viss information om fordonshantering, t.ex. ditt mobilnummer, så att vi kan avtala om underhållsservice.

  Athlon utför inte själva reparationer, underhåll eller däckservice. Athlon använder externa servicepartners för tillhandahållande av sådana tjänster, till exempel återförsäljare/verkstäder, karossverkstäder, underhållsföretag och företag som utför däckbyten. Vi delar dina personuppgifter med våra servicepartners. Det kan också hända att du kontaktar en av våra servicepartners direkt. I det fallet meddelar du dina personuppgifter direkt till servicepartnern. Servicepartnern kommer sedan informera oss om det arbete som utförts, kostnaden för detta, körsträckan, ditt namn och ditt registreringsnummer.

  Vid operationell leasing delar vi information om underhållet av fordonet med din arbetsgivare.

  Vägassistans vid olycka

  Ditt fordon kan skadas, antingen genom ditt eget vållande eller av en tredje part. Det kan då vara nödvändigt att hantera och reparera skadan och ordna med ett ersättningsfordon. Om din bil får en skada behöver du omedelbart rapportera detta till vår Driver Desk. Vi behandlar då följande information:

  • Namn, kontaktuppgifter, registreringsnummer, servicehistorik, fordonsdetaljer, olycksdetaljer (inklusive foton av olyckan), information om skadans typ och omfattning, information om eventuella medpassagerare och vittnen, samt annan relevant information kring olyckan;
  • Relevant information om tredje parter som är inblandade i olyckan, såsom namn, försäkringsbolagsnamn, försäkringsnummer och eventuella krav från sådana tredje parter;
  • Relevant information hämtad från försäkringsbolag;
  • Om tillgängligt: vittnesutsagor och/eller rapporter skapade av myndigheter (såsom polisen).

  Vi delar relevant information med berörda försäkringsbolag, vilket kan vara anslutna försäkringsbolag eller externa försäkringsbolag.

  Vid operationell leasing delar vi information om vägassistans vid olycka med din arbetsgivare.

  Hantering av trafik- och parkeringsböter

  I princip kommer alla trafik- och/eller parkeringsböter som föraren av det leasade fordonet gör sig skyldig till att skickas till Athlon, som registrerad ägare av det leasade fordonet, av behöriga (utländska) myndigheter som utfärdar sådana böter (såsom polisen eller kommunen).

  Athlon ser till att sådana böter betalas i tid. Utifrån informationen i våra system debiterar vi sedan din arbetsgivare för detta.

  Vi behandlar också information som vi mottar från behöriga (utländska) myndigheter: namn, adress, registreringsnummer, typ av skada, plats och tidpunkt för händelsen, samt bötessumman.

  Bränslekort

  Till våra tjänster hör ett bränslekortprogram som du kan använda för att betala bränsle på en bensinstation.

  För att utfärda ditt bränslekort och för att administrera dina tankningar samlar Athlon in följande personuppgifter: namn, e-postadress, födelsedatum, bränslekortsnummer, registreringsnumret på ditt fordon, information om bränsletyp, körsträcka och tillhörande kostnader.

  Internetportaler och appar

  Athlon kan erbjuda leasingförare att använda internetportaler eller appar, till exempel Drivers log, där information om ditt leasade fordon, registrerade förare och bränslekostnader kommer att lagras. 

  Din arbetsgivare kommer att meddela oss ditt namn och din e-postadress så att vi kan ge dig inloggningsuppgifter (användarnamn och tillfälligt lösenord) med vars hjälp du kan komma åt våra olika internetportaler och appar.

  Alert Driving

  Vi har ett helt interaktivt och informativt övningsprogram kallat Alert Driving. Genom att installera och använda övningsprogrammet Alert Driving kan man analysera och förbättra körbeteendet, och aktivt arbeta för en säkrare körning med målet att minska olycksfrekvensen.

  Vi använder oss av externa experter för att administrera och genomföra övningsprogrammet. Dessa kommer att kontakta dig direkt eller din arbetsgivare så att ni kan komma igång med säkerhetsbedömningarna och börja använda övningsprogrammet.

  För detta ändamål delar vi dina personliga data med externa experter som vi har anlitat för att administrera och genomföra övningsprogrammet. Uppgifterna har samlats in från din arbetsgivare: namn, e-postadress och registreringsnummer.

  Vi samlar också in personliga data från de externa parter vi anlitar: förar-riskindex, rekommenderade övningar, övningar man anmält sig till och avklarade övningar. Dessa uppgifter kommer vi att dela med din arbetsgivare.

  Tidigare leasingfordon

  Köpeprocess

  Vi behandlar dina personuppgifter i relation till ditt (eventuella) köp, inbytet av ditt fordon och andra tillhörande tjänster. Detta inkluderar genomförande av köpeavtal, leverans av tjänster och utförande av betalningstransaktioner.

  För detta ändamål registrerar vi namn, kön, kontaktuppgifter (företag), namnet på ditt företag, information om dina affärer med fordon och uppgifter som behövs för att slutföra köpet, däribland bankkontouppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för upprättande av köpeavtalet och dess genomförande.

  Vi delar med oss av dina personuppgifter till våra inbytespartners eller partners inom finansiella tjänster.

  Du kan kontakta oss via olika kanaler, såsom e-post, telefon eller via vår hemsida. Vi samlar in dina personuppgifter när du kontaktar oss eller om du lämnar ytterligare information till oss, exempelvis när du skickar en fråga, ett förslag, en komplimang, ett klagomål eller när du begär en offert rörande våra tjänster. Vi kan kontakta dig rörande ett (potentiellt) köp av ett fordon.

  För detta ändamål samlar vi in namn, kön, kontaktinformation (företag), namnet på ditt företag och eventuell annan information som du tillhandahåller oss genom ett kontaktformulär, där du exempelvis kan ställa en fråga eller inkomma med en begäran.

  Marknadsföring

  Enkäter

  Vi behandlar dina personuppgifter om vi regelbundet skickar ut enkätundersökningar för att få dina synpunkter på våra tjänster. För detta ändamål behandlar vi namn, adress, e-postadress, registreringsnummer och intressen (som kan anges av dig).

  Om du inte längre vill motta enkäter från oss kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges i denna integritetspolicy eller avregistrera dig via kontaktuppgifterna som återfinns i en sådan enkät.

  Marknadsföringskommunikation

  Vi behandlar dina personuppgifter om vi skickar dig marknadsföringskommunikation så att du kan hålla dig uppdaterad om våra evenemang, våra specialerbjudanden och våra aktuella och framtida produkter och tjänster. För detta ändamål behandlar vi namn, adress, e-postadress, registreringsnummer och intressen (som kan anges av dig).

  Om vi kontaktar dig i angående marknadsföringskommunikation kommer detta antingen ske via e-post eller via nyhetsbrev, broschyrer och tidningar som kommer med posten.

  Vi kommer inhämta ditt samtycke innan vi använder dina personuppgifter för andra ändamål än för att tillhandahålla våra tjänster. Vi gör det enkelt för dig att ange om du inte (eller inte längre) vill ha vår marknadsföringskommunikation, genom att du enkelt kan välja bort detta innan du skickar ett direkt e-postbrev om våra produkter och tjänster. Du kan även avregistrera dig i varje e-postbrev vi skickar till dig. För att avbryta prenumerationen kan du även kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges i denna integritetspolicy. Om du väljer bort marknadsföringskommunikation kan vi fortfarande komma att kontakta dig via e-post om tillhandahållandet av våra tjänster.

  Webbsidor

  Om du kontaktar oss via vår hemsida samlar Athlon in dina personuppgifter, till exempel via kontaktformulär eller om du skickar en fråga, ett förslag, en komplimang, ett klagomål eller om du begär en offert för en av våra tjänster.

  För detta ändamål samlar vi in ditt namn, din kontaktinformation (företag), namnet på ditt företag och eventuell annan information som du tillhandahåller oss genom ett kontaktformulär, där du exempelvis kan ställa en fråga, lämna ett förslag eller inkomma med ett klagomål.

  Sociala medier

  Våra webbsidor innehåller olika sociala medier-funktioner, såsom LinkedIn-knappar, som du kan använda för att dela med dig av information som tillhandahålls på webbsidorna. Våra webbsidor innehåller också länkar till våra sociala medier-sidor, såsom vår LinkedIn-sida.

  För detta ändamål behandlar vi namn, e-postadress, foto, kontaktlista och annan information som du tillhandahåller när du använder sociala medier-funktioner.

  Observera att vi inte är ansvariga för insamling och behandling av personuppgifter som sker hos andra företag och organisationer, såsom leverantörer av sociala medier, inklusive behandling av personuppgifter som du avslöjar för andra företag och organisationer genom eller i samband med Athlons sociala medier-funktioner.

  Cookies

  Vänligen se vårt cookieuttalande för mer information om behandling av dina personuppgifter via cookies. Tryck här. 

  Jobb

  Den jobbsökandes personuppgifter samlas in och behandlas, dvs. kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-postadress), tidigare arbeten, utbildningsbakgrund och arbetsspecifik information. Denna information används av Athlon för att svara på den jobbsökandes förfrågan, behandla ansökan och för att informera personen om andra lediga tjänster. Personuppgifter behandlas och används för att välja sökande och för att matcha kandidaten med potentiella lediga tjänster. E-postadressen kommer att användas för att säkerställa korrekt registrering, kontakta den jobbsökande under ansökningsprocessen och för att underlätta anställningsaktiviteter. Vissa Athlon-anställda kommer dessutom att ha åtkomst till datan för administrativa ändamål.

  Athlon kommer endast att samla in och behandla särskilda kategorier av personuppgifter om detta föreskrivs av gällande lagar i det aktuella landet och ska behandlas i enlighet med dessa.

  Förutom tillhandahållandet av obligatoriska uppgifter och personuppgifter som den jobbsökande frivilligt har laddat upp till sökandesystemet, kan ytterligare uppgifter samlas in och läggas till den jobbsökandes användarkonto. Om personuppgifter samlas in, som inte har erhållits direkt från den jobbsökande, härstammar dessa t.ex. från arbetsförmedlingar och förmedlingstjänster och innefattar offentligt tillgängliga källor.

  Det är nödvändigt att tillhandahålla personuppgifter för att svara på den jobbsökandes förfrågan och för att gå vidare med ansökan och processen kring urval och anställning. Om personuppgifter inte tillhandahålls kan en ansökan inte behandlas.

  Alla personuppgifter relaterat till urvals-och anställningsprocessen kommer att raderas 4 veckor efter att ansökningstiden har gått ut.

  Mottagarna av personuppgifter är de parter som är involverade i Athlons urvals- och anställningsprocess. De jobbsökande har möjlighet att välja om de ska ha sina uppgifter (den jobbsökandes profil), inklusive personuppgifter, tillgängliga för matchning mot andra lediga tjänster.

  Övriga affärsändamål

  Överensstämmelse med lagar och regler

  Athlon måste följa gällande lagar och regler, inklusive branschrekommendationer och lagar och regler utanför ditt hemland.

  Detta innebär att det ligger i Athlons intressen att behandla dina personuppgifter i enlighet med vad som är lämpligt eller nödvändigt enligt gällande lagar, i syfte att granska sanktionslistor, utföra motparts företagsbesiktningar, förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och andra (finansiella) brott och att svara på förfrågningar från offentliga myndigheter och organ, till exempel tillsynsmyndigheter, skattemyndigheter och utredningsorgan, inklusive publika och offentliga myndigheter utanför ditt hemland.

  Kontaktperson vid affärsrelation

  Uppgifter om tidigare kontaktpersoner inom affärsrelationer kommer att raderas inom 4 veckor efter att de annonserat om att de har lämnat sin roll.

  Skydd av våra tillgångar och intressen

  Athlon vill skydda sina tillgångar och intressen. Det innebär att det ligger i Athlons intresse att behandla dina personuppgifter i syfte att följa våra (interna) ansökningsförfaranden, tillämpa våra avtalsvillkor, slå vakt om vår affärsverksamhet, våra (immateriella) rättigheter, vår egen säkerhet och egendom och detsamma tillhörande dig eller annan tredje part, att se till att våra fordringar betalas och att vi kan använda oss av tillgängliga (juridiska) rättsmedel eller begränsa de skador vi kan åsamka.

  Vilka personuppgifter vi behandlar och/eller delar beror både på omständigheterna och huruvida de syften som nämns i föregående stycken är tillämpliga. Principiellt behandlar Athlon endast personuppgifter om detta krävs för ett av de ändamål som nämns i föregående stycke. 

  Analyser

  Det ligger i Athlons intresse att behandla personuppgifter i syfte att analysera data, utveckla nya tjänster, förbättra befintliga tjänster, urskilja trender och utvärdera hur effektiva vi är i vår affärsverksamhet.

  Därför behandlar vi fordonsinformation och annan information som nämns i denna integritetspolicy, om detta krävs för ett av de ändamål som nämns i föregående stycke.

  Tillgång till Athlons lokaler

  Om du besöker Athlons lokaler kan Athlon, av säkerhetsskäl, be dig uppge dina personuppgifter. Personuppgifter som samlas in för detta ändamål är namn, kontaktuppgifter och – om det är relevant – namnet på den Athlon-anställde du vill besöka. Dina registrerade personuppgifter vid ditt besök kommer att raderas inom 4 veckor efter besöket.

  Athlons avtalsparter

  Om dina personuppgifter återfinns i avtalet mellan avtalsparterna behandlar Athlon ditt namn, (företagets) kontaktuppgifter och namnet på ditt företag. Detta sker i kommunikationssyfte. Athlons avtalsparter kan t.ex. vara partners, externa serviceoperatörer, leverantörer och kunder.

  Athlon som registerförare 

  Det finns tjänster där Athlon fungerar som registerförare på uppdrag av din arbetsgivare, såsom vagnparkshanteringstjänster. Som registerförare är din arbetsgivare ansvarig för att behandla och använda dina personuppgifter. Om du skulle ha frågor angående behandlingen och skyddandet av dina personuppgifter kan du vända dig till din arbetsgivare.

  Till vilka parter överför Athlon personuppgifter?

  Dina personuppgifter behandlas som konfidentiella och är endast åtkomliga på begäran. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, såvida inte sådan behandling är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

  Utöver vad som har angivits ovan om utbyte av personuppgifter med avseende på respektive tjänst, delar Athlon personuppgifter:

  • inom Mercedes-Benz-koncernen, med våra anknutna koncernföretag;
  • med våra externa servicepartners för tillhandahållande av sådana tjänster, till exempel återförsäljare, karossverkstäder, underhållsföretag och företag som utför däckbyten;
  • med våra partnerföretag som säljer och tillhandahåller våra tjänster;
  • med externa serviceoperatörer som vi anlitar för att utföra viss databehandling åt oss, såsom inom informationsteknikområdet och tillhörande infrastruktur, samt säkerhetsmässiga, rättsliga, finansiella och redovisningsrelaterade tjänster.
  • med tillsynsmyndigheter, skattemyndigheter och utredningsorgan, om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

  Athlon kommer att anstränga sig för att säkerställa att alla tredje parter följer gällande lagar inom dataskydd.

  I den utsträckning tredje part behandlar personuppgifter på Athlons vägnar och enligt våra instruktioner, säkerställer vi att tekniska, organisatoriska och avtalsmässiga åtgärder har vidtagits för att dina personuppgifter ska behandlas endast för de ändamål som nämns i denna integritetspolicy. Dessutom kommer Athlon att se till att respektive tredje part följer gällande lagar om dataskydd och efterlever bestämmelserna i denna integritetspolicy.

  Överför Athlon personuppgifter till ett tredje land eller en internationell organisation? 

  Eftersom vår organisation och våra tjänster har en internationell inriktning kan dina personuppgifter komma att behandlas i ett annat land än det du bor i. Om dina personuppgifter överförs till ett annat land kommer Athlon att se till att adekvata tekniska skyddsåtgärder tillämpas, t.ex. utifrån avtalsvillkoren med tredje part.

  Om personuppgifter överförs och behandlas utanför EU/EES kommer Athlon att ha en adekvat skyddsnivå på plats i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

  Säkerhet

  Athlon har genomfört flera tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i relation till riskerna med att behandla personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd. 

  Athlon har etablerat bästa praxis för säkerhetsåtgärder och formulerat krav för sina servrar och nätverkskomponenter. Dessutom används brandväggar och kryptering. Endast godkända och auktoriserade personer får använda Athlon-system. Platser där data lagras är endast åtkomliga för behörig personal som använder stark autentisering.

  Av säkerhetsskäl sparar Athlon uppgifter om vilken IP-adress du tilldelats av din internetoperatör i sju dagar, så att vi t.ex. ska kunna skydda oss mot angrepp mot våra webbsidor.

  Din IP-adress och namnet på din Internet-leverantör, som vi endast sparar av säkerhetsskäl, kommer att raderas efter sju dagar.

  Om du ändå blir medveten om en säkerhetsöverträdelse ber vi dig att informera Athlon om detta så snart som möjligt, via privacy.se@athlon.com

  Hur länge lagrar Athlon personuppgifter?

  Som princip kommer vi att lagra personuppgifter i enlighet med de rättsliga och lagstiftningsmässiga skyldigheter som gäller för Athlon och som föreskriver minsta och maximala lagringsperioder. Vi lagrar därför dina personuppgifter under den tid som är nödvändig för att uppfylla de ändamål som anges i denna integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt gällande lag.

  Operationell leasing, privatleasing och hyrtjänster

  För ändamål förknippade med operationell leasing, privatleasing och hyrtjänster kommer Athlon lagra dina personuppgifter som insamlats av oss så länge det krävs för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsskyldigheter. Detta innebär att vi åtminstone behöver lagra dina personuppgifter så länge vårt (enskilda) avtal finns där. Efter uppsägning av avtalet kommer vi fortfarande behöva behandla dina personuppgifter om det behövs för att reglera skador eller skadeståndsanspråk eller vid betalning och hantering av trafik- eller parkeringsböter. Eftersom trafik- eller parkeringsböter kan tas emot av Athlon upp till två år efter att det (enskilda) avtalet upphört, lagrar vi dina personuppgifter upp till två år efter uppsägningen av ditt (enskilda) avtal.

  Athlon kommer att använda och lagra dina personuppgifter för statistiska ändamål. Vi använder endast uppgifter som är absolut nödvändiga för sådana statistiska ändamål (adress och postnummer). Övriga personuppgifter (t.ex. ditt namn) kommer antingen att raderas eller anonymiseras.

  Prospekt

  För prospekt vars leasingavtal inte har godkänts av Athlon behöver vi inte längre de personuppgifter som har lämnats in i denna process. Vi raderar därför sådana uppgifter efter 12 månader från datumet för avtalsförfrågan.

  Tidigare leasingfordon

  För ändamål relaterade till köp av tidigare leasingfordon lagrar Athlon dina personuppgifter under en period av 7 år från och med det datum då inköpsavtalet, leveransen av tjänster och genomförandet av betalningstransaktionerna är helt avklarade.

  Jobb

  Personuppgifter som har laddats upp till ansökningssystemet kommer att sparas och användas i ansökningsprocessen. Användarkontot kan när som helst raderas av den sökande i sökandeprofilen, genom att man använder knappen ”Radera användarkonto”. Användarkontot kommer att raderas automatiskt, utan ytterligare meddelande, ett år efter den slutliga inloggningen i sökandesystemet. Om inte sökanden har gett sitt samtycke till vidare behandling av personuppgifterna kommer alla uppgifter i den specifika ansökan att raderas 4 veckor efter processens avslut.

  Athlon kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att behandlingen av personuppgifter inte lagras längre än vad som föreskrivs i ändamålen för insamlingen av personuppgifter.

  Lagar eller bestämmelser kan skilja sig åt mellan de olika länderna där Athlon är etablerat. Tillämpliga lagringsperioder kan också skilja sig åt beroende på vilken typ av data som behandlas, syftet med behandlingen och andra faktorer.

  Dina rättigheter

  Som registrerad under tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att begära av Athlon att du får tillgång till dina personuppgifter, att de korrigeras eller att de raderas. Dessutom har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot sådan behandling. Om du har gett samtycke till insamling och vidarebehandling av dina personuppgifter, kan ditt samtycke när som helst återkallas med framtida verkan.

  Om du vill utöva din lagliga rätt eller om du utifrån denna integritetspolicy skulle ha frågor om behandlingen och skyddet av dina personuppgifter, är du välkommen att skicka ett e-postbrev till privacy.se@athlon.com. Athlon Sverige AB, Agnesfridsvägen 185 A, 213 75 Malmö, telefon +46 40 94 75 40.

  Om du inte längre vill få enkäter eller marknadsföringskommunikation från oss, kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i denna integritetspolicy eller avregistrera dig via kontaktuppgifterna som tillhandahålls i en sådan enkät eller marknadsföringskommunikation. Du har också rätt att utan kostnad, och när som helst, invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål, vilket inkluderar profilering i den utsträckning detta hör samman med sådan marknadsföring.

  Du har också rätt att motta dina personuppgifter från Athlon i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format. Dessutom har du rätt att instruera Athlon om att skicka dessa uppgifter till ett annat (specificerat) företag eller en annan organisation.

  Var i din förfrågan till oss så tydlig som möjligt kring vilka personuppgifter du avser. Vi kan be dig verifiera din identitet eller framlägga andra bevis innan vi hanterar och utför din förfrågan. Vi kommer att försöka ta oss an din förfrågan så snart det är rimligt genomförbart och under alla omständigheter inom gällande lagstadgade tidsramar.

  Observera att vi behöver lagra viss information för journalföringsändamål, för att kunna följa andra obligatoriska (minimala) lagringsperioder och/eller slutföra transaktioner som påbörjades innan en sådan förändring eller radering begärdes. Det kan också finnas resterande information som kommer att finnas kvar i våra databaser, och andra poster som inte kommer att tas bort.

  Ändringar av denna integritetspolicy

  Vi har rätt att ändra denna integritetspolicy ensidigt och när som helst. Den senaste översedda integritetspolicyn kommer att vara den version som publiceras på Athlons webbsida. Eventuella ändringar i integritetspolicyn träder i kraft från och med det datum då den reviderade integritetspolicyn har publicerats på Athlons webbsida. Använder du tjänsterna efter dessa ändringar innebär det att du har accepterat den reviderade integritetspolicyn.

  Har du några frågor eller klagomål?

  Om du skulle ha frågor angående denna integritetspolicy och om behandlingen och skyddet av dina personuppgifter, är du välkommen att skicka ett e-postbrev till privacy.se@athlon.com eller kontakta oss via kanalerna nedan.

  Athlon webbsideformulär

  1. Ring Drivers Desk: +46 40 947540
  2. Skriv ett brev till huvudkontoret: Athlon Sverige AB, Agnesfridsvägen 185 A, 213 75 Malmö

  Slutligen har du rätt att inkomma med ett klagomål om dataskyddet till den behöriga tillsynsmyndigheten Datainspektionen.