Sekretesspolicy

  Var och en av de sekretesspolicyer som anges nedan gäller för behandling av personuppgifter av Athlon Sweden AB som personuppgiftsansvarig.

  Att skydda dina personuppgifter är en hög prioritet för oss och beaktas i alla våra affärsprocesser. Den relevanta sekretesspolicyn innehåller en beskrivning av vår sekretesspraxis i förhållande till dina personuppgifter. Du kommer också att läsa vilka rättigheter du har rätt till när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

  Vilken sekretesspolicy som gäller beror på vilken relation vi har med dig och i vilken egenskap du agerar. Välj därför från listan nedan den sekretesspolicy som gäller för dig och läs denna noggrant för att du ska förstå hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

  Athlon är en del av Mercedes-Benz-koncernen. Hur vi hanterar personuppgifter baseras alltid på Mercedes-Benz Group AG:s tillämpliga dataskyddspolicy. Detta finns på följande webbplats https://group.mercedes-benz.com/privacy.

  Ditt intresse först
  Vid behandling av dina personuppgifter hanteras ditt intresse först. Du kan räkna med att Athlon tillämpar följande sekretessprinciper:

  Flit
  Vi kommer att behandla dina personuppgifter med försiktighet och följa lagen.

  Öppenhet
  Vi kommer att vara transparenta med användningen av dina personuppgifter.

  Säker
  Vi kommer att behandla dina personuppgifter konfidentiellt och vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda mot förlust eller olaglig behandling.

  Relevant
  Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att förse dig och, i förekommande fall, din arbetsgivare, med våra tjänster. Vi kommer inte att sälja dina uppgifter till tredje part.

  Tjänst
  Du kan begära tillgång till eller korrigera eller radera dina personuppgifter. Varje motiverad begäran kommer att tillgodoses på kort sikt.

  1. Besökare på webbplatsen
  2. Operationell leasing för enskilda näringsidkare och partners
  3. Representanter för företags- och offentliga kunder
  4. Förare som är anställd hos företags- och offentliga kunder