Women in leasecar getting instructions

Meddelande om skydd av personuppgifter - (På nätet) Operationell leasing för enskilda näringsidkare och partners

December 22, 2022

  Athlon Sweden AB

  Denna sekretesspolicy gäller för behandling av dina personuppgifter i syfte att erbjuda (online) operationell leasing och ytterligare fordonsrelaterade tjänster till enskilda näringsidkare och partners i ett partnerskap av Athlon Sweden AB.

  Att skydda dina personuppgifter är en hög prioritet för oss och beaktas i alla våra affärsprocesser. Denna sekretesspolicy ger dig en sammanfattning av behandlingen av dina personuppgifter. Du får också veta vilka rättigheter du har rätt till när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

  Eftersom Athlon är en del av Mercedes-Benz Group AG baseras vårt sätt att hantera personuppgifter alltid på Mercedes-Benz Group AG:s tillämpliga dataskyddspolicy. Den finns på webbplatsen www.https://group.mercedes-benz.com/privacy/.

  Med "Personuppgifter" avses all information som avser en fysisk person som har identifierats eller kan identifieras direkt eller indirekt.

  Termerna "behandla" och "behandling" inkluderar, men är inte begränsade till, bearbetning, insamling, lagring, användning, avslöjande och överföring av personuppgifter.

  Läs denna sekretesspolicy noggrant för att du ska förstå hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

  Den personuppgiftsansvarige för databehandling är:
  Athlon Sweden AB ("Athlon", "vi" eller "oss") 
  Agnesfridsvägen 185A
  213 75 Malmö, Sverige
  E-post: privacy.se@athlon.com

  Den gemensamt personuppgiftsansvarige för databehandling av dina personuppgifter för process-, produkt- och prisoptimering som anges nedan är:

  Athlon Car Lease International B.V.
  Stationsplein Noord-Oost 414
  1117 CL Schiphol, Nederländerna

  Du kan också kontakta Mercedes-Benz Groups dataskyddskontor på följande adress:

  Mercedes-Benz Group AG
  Chief Officer Corporate Data Protection
  HPC E600
  70546 Stuttgart, Tyskland
  E-post: data.protection@mercedes-benz.com

  Vi behandlar personuppgifter enligt principen om dataminimering endast i den utsträckning det är nödvändigt, enligt vad som är tillåtet enligt gällande lagar och förordningar, i enlighet med våra skyldigheter.

   

  • Direkt eller indirekt från dig, genom de tjänster vi tillhandahåller, tillhandahåller

  Athlon operationella leasing-, uthyrnings- och mobilitetslösningar och ytterligare fordonsrelaterade tjänster, såsom bränslekortstjänster och laddningstjänster. Personuppgifter kan erhållas från dig direkt, till exempel om du väljer att använda ett leasat fordon via våra privata leasingtjänster. Det kan också finnas indirekta sätt på vilka vi kommer i besittning av dina personuppgifter. Om du har samarbetat med en av våra tredjepartsleverantörer som samarbetar med oss vid leveransen av våra tjänster kan vi också få information från dem, till exempel om underhållstjänster till ditt fordon har tillhandahållits.

  • Direkt från dig, online
   Vi samlar in dina personuppgifter om du ber om en online-offert för en leasingbil på vår SME Online-webbplats eller kontaktar oss via vår webbplats, till exempel via ett kontaktformulär. Vi samlar också in personuppgifter om du skickar ett e-postmeddelande till oss.

   

  • Direkt från dig, offline
   Vi kan samla in personuppgifter från dig, t.ex. när du kontaktar oss via telefon eller om du skickar ett brev till oss per post.

   

  Från andra källor får vi din personliga information från andra källor, till exempel:

  • Den relevanta myndigheten (t.ex. polisen) där vi är mottagare av trafikböter i förhållande till ditt leasade fordon;
  • Från våra oberoende servicepartners som hjälper oss att tillhandahålla vår leasing och andra tjänster till dig, inklusive bilhandlare, bilunderhållsleverantörer, karossverkstäder;
   o Offentligt tillgängliga databaser, kreditupplysningsföretag och andra källor.

   

  Vi behöver samla in personlig information för att kunna tillhandahålla de begärda tjänsterna till dig eller för att hantera frågor, kommentarer eller klagomål relaterade till våra tjänster. Om du inte tillhandahåller den begärda informationen kanske vi inte kan tillhandahålla tjänsterna. Om du lämnar ut någon personlig information om andra personer till oss eller till våra tjänsteleverantörer i samband med tjänsterna, intygar du att du har befogenhet att göra det och att tillåta oss att använda informationen i enlighet med denna sekretesspolicy.

  3.1. Ingående av ett operationellt leasingavtal (online)

  Vilka personuppgifter behandlas?
  Athlon erbjuder operationell leasing och ytterligare fordonsrelaterade tjänster till små och medelstora företag (SMF). Du kan använda webbplatsens kontaktformulär om du har några frågor om våra operationella leasingtjänster. I så fall behandlar vi dina kontaktuppgifter. För att kunna acceptera dig som operationell leasingkund behandlar vi dina kontaktuppgifter och födelsedatum. Om du vill beställa fordonet bör du underteckna det preliminära kontraktet och skicka tillbaka det till oss.

  Om du leasar ett fordon med Athlon behandlar vi även uppgifter om fordonet.

  Vi behandlar också resultatet av en kontroll mot sanktionslistor. Innan vi kan acceptera dig som kund måste vi kontrollera din kreditvärdighet.

  Vad är syftet med denna behandling?
  Syftet med denna behandling är att kunna kontakta dig, skapa en beräkning för ditt leasingfordon och ge dig ett erbjudande och att dubbelkolla specifikationerna för ditt erbjudande. Om du leasar ett fordon med Athlon är syftet med denna behandling också att få bilen levererad till dig. Vi utför en sanktionskontroll för att förhindra att vår verksamhet används för att penningtvätt eller i samband med korrupta metoder.

  Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
  Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är att ingå och/eller fullgöra ditt avtal. Den rättsliga grunden för behandling av en sanktionskontroll är berättigat intresse.

   

  3.2. Ytterligare fordonsrelaterade tjänster

  Athlon erbjuder ytterligare fordonsrelaterade tjänster. Beroende på vilket avtal vi har med dig ingår en eller flera ytterligare fordonsrelaterade tjänster i ditt leasingavtal.

  Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för utförandet av (var och en) av dessa avtalstjänster. Det ligger i Athlons intresse att förse dig med bästa möjliga mobilitetstjänster. Athlon utför inte själv ytterligare fordonsrelaterade tjänster. Athlon använder specialiserade tredjeparts servicepartners för tillhandahållande av sådana tjänster. Vi behandlar personuppgifter enligt principen om dataminimering endast i den utsträckning det är nödvändigt, enligt vad som är tillåtet enligt gällande lagar och förordningar, i enlighet med våra skyldigheter.

   

  3.2.1. Reparation och underhåll, vägassistans, försäkring materiella skador och försäkring Tredje parts ansvar

  Vilka personuppgifter behandlas för denna tjänst?
  A. Reparation och underhåll, vägassistans: Vi behandlar dina kontakt- och fordonsuppgifter och platsen där hjälp begärs och tillhandahålls. Dessutom kan du lämna viss information om fordonshantering till oss.
  B. Försäkring Materiella skador och försäkring Tredje parts ansvar: För olyckshantering behandlar vi följande information:

  • Dina kontakt- och fordonsuppgifter samt olycks- och skadeinformation (inklusive foton av händelsen och/ eller skadan, om tillgänglig), information om andra passagerare och vittnen och all annan relevant information du ger oss i samband med olyckan;
  • Relevant information om tredje part som är inblandad i olyckan, såsom namn, försäkringsbolagets namn, försäkringsnummer och eventuella anspråk från sådana tredje parter;
  • Relevant information som samlats in från försäkringsbolag;
  • Om tillgängligt: vittnesutsagor och/eller rapporter som skapats av myndigheterna (t.ex. polisen).


  Vad är syftet med denna behandling?

  A. Syftet med denna behandling är att administrera din användning av fordonet och att hantera fordonets underhåll. Säkerheten är av största vikt. Det är därför nödvändigt att regelbundna reparations- och underhållstjänster utförs för ditt fordon och för att hjälpa dig att komma tillbaka på vägen så snart som möjligt.
  B. Syftet med denna behandling är att få skadan återställd, att kunna kräva försäkringspengar från vårt försäkringsbolag eller försäkringsgivaren från någon av den olycksdrabbade parten. Ett annat syfte är att kunna debitera din arbetsgivare kostnader ("egen risk").

  Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
  Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är fullgörandet av ett avtal.

   

  3.2.2. Bränslekort och/eller däck

  Vilka personuppgifter behandlas för denna tjänst?
  A. Bränslekort: För utfärdande av ditt bränsle- eller betalkort och för att administrera dina påfyllningar samlar Athlon in följande personuppgifter:

  • Dina kontaktuppgifter och födelsedatum, fordonsuppgifter, numret på ditt bränsle-/betalkort och tillhörande kostnader.

  B. Däck: Vi behandlar dina kontaktuppgifter och registreringsnummer.

  Vad är syftet med denna behandling?
  A. Syftet med denna behandling är utfärdandet av ditt bränslekort och att administrera dina påfyllningar och/eller att installera en laddningsanläggning på din hemadress.
  B. Syftet med denna behandling är att administrera och hantera fordonets däck. Säkerheten är av största vikt. Det är därför nödvändigt att regelbundna däcktjänster utförs för ditt fordon.

  Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
  Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är fullgörandet av ett avtal.

   

  3.2.3. Ersättningsfordon

  Vilka personuppgifter behandlas för denna tjänst?
  Vi behandlar dina kontakt- och fordonsuppgifter och, om tillämpligt, platsen där ersättningsfordonet begärs och tillhandahålls.

  Vad är syftet med denna behandling?
  Syftet med denna behandling är att hålla dig mobil.

  Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
  Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är fullgörandet av ett avtal.

   

  3.3. Hantering av trafik- och parkeringsböter

  I princip, som registrerad ägare av leasingfordon, kommer trafik- och/ eller parkeringsböter som förare av leasingfordonen ådrar sig att riktas till Athlon av de behöriga (utländska) myndigheterna som utfärdar sådana böter (t.ex. polisen eller den lokala kommunen). Athlon föreskriver snabb betalning av sådana böter. Baserat på informationen i våra system kommer vi att debitera böterna antingen till din arbetsgivare eller direkt till dig.

  Reglerna för trafik- och/eller parkeringsincidenter skiljer sig åt mellan olika länder. Ibland är Athlon enligt lag skyldigt att endast rapportera uppgifter om leasingförare till en behörig (utländsk) myndighet. Den behöriga (utländska) myndigheten kommer då att vända sig direkt till dig för vidare hantering av trafik- och/eller parkeringsöverträdelserna.

  Vilka personuppgifter behandlas för denna tjänst?
  Vi behandlar information som vi får från behöriga (utländska) myndigheter: dina kontaktuppgifter och fordonsuppgifter samt art, plats och tid för den begångna händelsen och/eller de utdömda böterna.

  Vad är syftet med denna behandling?
  Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att betala böter och, om tillämpligt, få ersättning från din arbetsgivare eller dig.

  Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
  Den rättsliga grunden för denna behandling är berättigat intresse eftersom Athlon är ägare till fordonet.

   

  3.4. Kreditkontroller och riskhantering  

  När vi ingår ett hyresavtal måste vi kontrollera din kreditvärdighet. De uppgifter som behandlas för kreditprövning och riskhantering, t.ex. (vidare) utveckling av riskinstrument och för rapportering, hämtas från din finansieringsansökan, kontoinformationstjänsten (PSD2) eller tillhandahålls av kreditinstitut.

  Följande datakategorier behandlas:
  - Kundnummer
  - Ansökningsinformation (t.ex. ansökningsnummer, antal fordon som finansierats).
  - Information om privatkunder (t.ex. region, yrke) och kommersiella kunder (t.ex. industri).
  - Kontraktsdata (t.ex. kontraktsnummer, löptid, finansieringsprodukt);
  - Fordonsdata (t.ex. modell, listpris, fordonets ålder);
  - Data från Account Information Service (PSD2) (t.ex. transaktions- och saldodata);
  - Externa kreditinstitutsfiler om din kreditvärdighet;
  - Information om betalningshistorik för tidigare finansieringsavtal.

  Om du använder kontoinformationstjänsten (PSD2) ger du leverantören av en automatiserad creditscore åtkomst till ditt/dina bankkonton. Denna leverantör skickar oss en creditscore om dig. Denna kreditpoäng baseras på data från ditt/dina bankkonton, såsom datum, saldon, belopp och motparter för betalningstransaktioner. Leverantören kommer, utöver transaktionsuppgifterna, att behandla offentligt tillgänglig information om dig, såsom handelsregistret och UBO-registret. Vi får inte dessa transaktionsuppgifter eller annan information från leverantören, utan endast en creditscore.

  Vad är syftet med denna behandling?
  Vi behandlar kreditupplysningen under pseudonym för kreditprövning, för (vidare) utveckling av riskinstrument och för rapportering. Syftet med kreditprövningen är att bedöma risken för betalningsanmärkningar och därmed fatta ett kreditbeslut baserat på din kreditvärdighet. Kreditkontrollen är också avsedd att skydda dig från överskuld.

  Syftet med (vidare) utveckling av riskinstrument är att skapa riskmodeller, utföra olika analyser, göra risksituationen transparent. Dessa modeller används för att bättre bestämma kundernas kreditvärdighet och därigenom minimera den finansiella risken genom lämpligt kreditbeslut. För rapportering analyseras de underliggande pseudonyma uppgifterna för att utvärdera de implementerade statistiska eller expertmodellerna i anonym form. Databehandling används å ena sidan för att granska riskinstrumentens funktionalitet för bedömning av kundengagemang och å andra sidan för att utarbeta rekommendationer för effektiv riskhantering.

  Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
  För kreditupplysningen behandlas uppgifter med stöd av ett berättigat intresse. Databehandling för (vidare) utveckling av riskinstrument och tillhörande rapportering från Athlon och den gemensamt personuppgiftsansvarige baseras också på ett berättigat intresse.

   

  3.5. Process-, produkt- och prisoptimering 

  Athlon behandlar personuppgifter för produktutveckling och processförbättringar.

  Vilka personuppgifter behandlas?
  Undersökningar och marknadskommunikation: kontaktuppgifter och dina svar på enkäterna.

  Processutvinning, business intelligence och affärsanalys: kontaktuppgifter och kontraktsuppgifter, uppgifter om fordonets skick (tekniska), fordonshistorik samt fordonsrelaterade händelser som olyckor och uppkomna skador.

  Vad är syftet med denna behandling?
  Syftet med denna behandling är att utveckla och optimera våra processer, produkter och priser. 

  Vilken är den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter?
  Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter för processutvinning, business intelligence och affärsanalys är berättigat intresse.
  Den rättsliga grunden för marknadskommunikation är samtycke eller berättigat intresse.

  Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och delas endast på behovsbasis. Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med tredje part om inte sådan behandling är nödvändig för tillhandahållandet av våra tjänster som tillhandahålls dig eller, om tillämpligt, din arbetsgivare.

  Dessutom kan Athlon komma att dela personuppgifter:

  • För tillhandahållande av våra tjänster: med våra tredjepartsservicepartners, såsom återförsäljare, verkstäder, karossverkstäder, underhållsföretag och däckbytesföretag och med våra partnerföretag som är involverade i försäljning och tillhandahållande av våra tjänster, belägna i EU.
  • För revisioner och riskgranskningar: inom Mercedes-Benz-koncernen och med externa revisionsparter i EU.
  • För dataanalys, utveckling av nya tjänster, förbättring och förbättring av befintliga tjänster, identifiering av trender och avgörande av effektiviteten i vår affärsverksamhet: inom Mercedes-Benz-koncernen, belägen i EU.
  • För att utföra bedrägerikontroller, sanktionskontroller och/eller kreditkontroller: med specialiserade (kredit)agenturer och/eller inom Mercedes-Benz-koncernen, belägna i EU.
  • Om vi är skyldiga att göra det enligt lag och/eller förordningar: med offentliga myndigheter eller skattemyndigheter, med tillsynsmyndigheter och utredningsorgan.
  • För att utföra viss databehandling för vår räkning inom informationsteknik och relaterad infrastruktur, säkerhet och juridiska, finansiella och redovisningstjänster: med tredjepartsleverantörer som vi anlitar.
  • För hantering av skador eller försäkringsanspråk: med försäkringsbolag i EU.
  • För att skydda våra tillgångar och våra intressen, för att genomdriva våra avtalsvillkor, för att skydda vår affärsverksamhet, (immateriella rättigheter), säkerhet och egendom och din eller andra tredje parters, för att säkerställa betalning av våra fordringar och för att vi ska kunna driva tillgängliga (juridiska) rättsmedel eller begränsa de skador som vi kan drabbas av: med specialiserade (advokatbyråer) eller inom Mercedes-Benz-koncernen i EU.

  Vi kan överföra data till leverantörer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller ge dem tillgång till våra system för hosting och/ eller underhåll av våra IT-system. Eftersom länder utanför EU vanligtvis inte har samma nivå av dataskydd som inom EU, säkerställer vi genom avtal att tjänsteleverantörerna vidtar åtgärder för att säkerställa att data skyddas i enlighet med EU/EES-standarder. För mer information, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen ovan. Mercedes-Benz-koncernens företag omfattas också av Mercedes-Benz-koncernens strikta krav på datasekretess.

  Nej. Automatiserat beslutsfattande sker inte.

  Som princip kommer vi att behålla personuppgifter i enlighet med de legala och regulatoriska skyldigheter som gäller för Athlon i enlighet med lagringsminimering.. Vi kommer därför att behålla dina personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt tillämplig lag. Vid utgången av lagringsperioden kommer personuppgifter att kasseras.

  Athlon har vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med principen att personuppgifter inte får bevaras längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna erhölls. Bortskaffandet av personuppgifter sker från fall till fall samt enligt vårt lagringsschema.

  Du har omfattande rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Att göra dig medveten om dessa rättigheter är mycket viktigt för oss:

  • Rätt till information: Du har rätt till information om de uppgifter som lagras hos oss, särskilt för syftet med behandlingen och varaktigheten av datalagringen.
  • Rätt till korrigering av felaktiga uppgifter: Du har rätt att kräva av oss omedelbar korrigering av dina personuppgifter, om de skulle vara felaktiga.
  • Rätt till radering: Du har rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter. Kriterierna gör det möjligt för dig att kräva radering av dina personuppgifter om vi till exempel inte längre behöver personuppgifterna för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades, om vi olagligt behandlar uppgifterna eller om du med rätta har invänt mot användningen av dina uppgifter, återkallat ditt samtycke till detsamma eller om det finns en laglig skyldighet att radera. Observera att vi måste behålla viss information för registreringsändamål, för att följa andra obligatoriska (minsta) lagringsperioder och/eller för att slutföra transaktioner som började innan vi begärde en sådan ändring eller radering. Det kan också finnas kvarvarande information som kommer att finnas kvar i våra databaser och andra register, som inte kommer att tas bort.
  • Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina uppgifter. Denna rätt gäller särskilt under hela granskningen om du har bestridit riktigheten av dina personuppgifter, samt om du, för en befintlig rätt till radering, begär begränsad behandling istället för radering. Dessutom kommer det att finnas begränsad behandling om uppgifterna inte längre behövs för våra ändamål, men vi behöver fortfarande uppgifterna för att hävda, utöva eller försvara juridiska rättigheter, samt om ett framgångsrikt försvar av en invändning föreligger i en tvist mellan dig och oss.
  • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få de personuppgifter du har gett oss i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format från oss, förutsatt att dessa uppgifter inte redan har raderats.
  • Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet: Om du anser att vi bryter mot dataskyddsrelaterade lagar och förordningar genom att behandla personuppgifter om dig har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, t.ex. en dataskyddsbyrå som ansvarar för din bostadsort, arbetsplats eller plats där den påstådda dataskyddsöverträdelsen inträffade.

   Om du vill hävda en av dina rättigheter eller få mer information, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna som visas ovan.

  Du har rätt att, av skäl som härrör från din specifika situation, när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dig. Vi kommer inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan bevisa obligatoriska, legitima skäl för behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen krävs för att hävda, utöva eller försvara dig mot rättsliga anspråk.

  Om du vill invända mot behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss och/eller dataskyddsombudet. I händelse av en invändning är det dock möjligt att vi inte längre kommer att kunna tillhandahålla de tjänster som överenskommits med dig eller inte inom det överenskomna tillämpningsområdet.

  Athlon förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Högst upp häri hittar du det datum då denna sekretesspolicy senast reviderades. Eventuella ändringar av denna sekretesspolicy träder i kraft därefter.