Återlämningsformulär

  Test

  Genom att fylla i detta formulär påbörjar du återlämningsprocessen för det aktuella fordonet. Vi kommer sedan att ta hand om transport, testning och försäljning. Observera att det är du som förare/fordonsansvarig som ansvarar för att formuläret skickas in och att det skickas in i samband med att du återlämnar ditt fordon.

  1. Information om föraren och fordonet

  2. Information om återlämningsplats

  3. Utrustning och tillbehör

  t.ex.lastbågar, insynsskydd, gummimattor.

  4. Synliga skador när fordonet återlämnas

  Beskriv eventuella skador nedan. Athlon kommer utföra en slutgiltig besiktning och vid behov åtgärda skador enligt Athlons skadeguide som du hittar längst ner i detta formulär. Kostnad för åtgärd av skador kommer faktureras till kundens kostnadsställe.

  Vid synliga skador, vänligen notera under vilka förhållanden bedömningen gjordes.

  5. Ange datum för återlämningen

  VIKTIGT: Bränslekort kopplade till fordonet kommer spärras i samband med att du skickar in detta formulär. Fyll därför i formuläret i samband med återlämningen.

  Notera att vi bokar transport så snart vi har administrerat din återlämning. Det tar normalt upp till 14 dagar innan fordonet transporteras till vår testanläggning. Fyller du i blanketten mer än 5 dagar efter att du lämnat tillbaka fordonet så kommer datum för ifyllande av blanketten användas som återlämningsdatum.

  6. Dina uppgifter

  Är du inte föraren av fordonet ber vi dig fylla i informationen nedan.