Personalbil och hur fungerar det?

  Har ni flertalet anställda som inte kan nyttja en förmånsbil eller tjänstebil men samtliga kör till arbetet? Varför inte erbjuda de möjligheterna att finansiera personalbilarna via löneavdrag och dessutom kan de nyttja till sin fördel arbetsgivarens rätt till momsavdrag (gäller endast om föraren kör minst 100 mil i tjänst per år) och sänkta sociala avgifter. Som ett plus i kanten framstår ni som en attraktiv arbetsgivare och en ni hjälper era anställda att minska deras utgifter.

  Att ha förmånen att leasa personalbil ger den anställda inte bara en nyare bilmodell, utan direkt påverkar deras motivation till arbetet, även genererar det en nyanserad känsla av tillhörighet.

   

  Personalbil inte tjänstebil

  Personalbil är inte att förväxla med tjänstebil eller förmånsbil. Personalbilen får användas som privatbil, men leasas av arbetsgivaren. Vanligtvis är leasingperioden 36 månader.

  Personalbil gynnar den anställde

  Du som anställd får tillgång till en aktuell och säker bil. Lika enkelt som en prenumeration av ändlös underhållning får ni en månadskostnad under hela löptiden. Personalbilens kostnader debiteras på bruttolön (innan skatt) vilket gör att det blir förmånligare än om du skulle köpa motsvarande bil privat. 

  Ytterligare övertygande fördelar att en personalbil är en billigare och smidigare lösning än att äga bil privat är att du inte längre tvungen att låna pengar eller tillhandahålla handpenning för bilen. Ett annat stort plus är att du inte behöver oroa dig över värdeminskning och hanteringen av en andrahandsförsäljning. 

  Motiverade medarbetare  

   

  Tänk att få uppgradera sin kraftlösa och bleka privatbil till den senaste bilmodellen som utstrålar en känsla av; framtidens transporterings medel, diskret men ändå svår att missa och överlägsen kvalitet på konstruktion. Arbetsdagen kommer bli annorlunda och medarbetare kanske nu äntligen har möjligheten till att ta steget mot det mer fossilfria alternativet.

  Fördelarna med personalbil

  Som arbetsgivare visar ni att ledningen bryr sig om sina anställda på en helt ny nivå och att ni önskar att samtliga medarbetar ska förstå att dem vitala för verksamheten. Ni tar absolut ingen risk (om avtalet inkluderar en GAP-försäkring, även kallat uppsägningsskydd). Om den anställda säger upp sig blir bilen omhandtagen och tar inte upp en parkering plasts i onödan. 

  Personalbil den bästa mobilitetslösningen för anställda utan tjänstebil.

  Personalbil

  Personalbil är en personalförmån som en arbetsgivare erbjuder sina anställda. Bilen ställs till den anställdes förfogande mot ett löneavdrag.

  1. Finansiering
  2. Vägtrafikskatt
  3. Garanterat restvärde
  4. Service och reparation
  5. Sommar- och vinterhjul
  6. Däckförvaring och skifte
  7. Hantering av trängselskatt (kostnaden står föraren för)

  Med en personalbil får den anställde förutsägbara kostnader och ett enkelt bilinnehav. Den anställde tar ingen risk i bilens andrahandsvärde då Athlon garanterar andrahandsvärdet. Genom bruttolöneavdrag sänks dina anställdas nettokostnader motsvarande deras marginalskatter.

  En anställd som använder en personalbil kommer att betala en fast månatlig avgift som dras av från lönen under hela avtalsperioden. Avgiften kommer att bestå av både nettolöneavdrag och bruttolöneavdrag, som görs månadsvis i förskott. Nettolöneavdraget motsvarar förmånsvärdet av bilen, vilket innebär att den anställde inte behöver betala någon förmånsbeskattning för bilen. Den återstående delen av kostnaden kommer att betalas genom bruttolöneavdrag, vilket leder till att den anställda får fördelen av en lägre arbetsgivaravgift. Bilens rabatt kommer inte att påverka nettobeloppet av löneavdraget. Skatteverket fastställer alltid förmånsvärdet för en bil baserat på listpriset som tillverkaren har rapporterat in. Bruttobeloppet av löneavdraget kommer att minska om bilen har en hög rabatt, eftersom leasingkostnaderna totalt sett kommer att bli lägre. Om det sker förändringar i skattereglerna kan arbetsgivaren välja att använda andra löneavdrag. Dessutom kan bruttobeloppet av löneavdraget ändras under avtalsperioden om den anställda kör längre eller kortare sträckor än vad som uppgavs i bilofferten. Nettobeloppet av löneavdraget justeras årligen i enlighet med skatteverkets beräkningar av förmånsvärdet. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för den anställda om hen betalar statlig inkomstskatt (med en månadslön på knappt 51 200 kronor eller mer).

  1. Drivmedel
  2. Självrisker vid skada
  3. Parkeringsavgifter och parkeringsböter
  4. Hyrbil vid t ex service

  Nej, du kan inte byta bil under avtalstiden.

  Att bryta ett leasingavtal i förtid kan innebära kostnader för den anställde som variera beroende på återstående leasingtid. Vid tecknande av en GAP-försäkring (uppsägningsskydd), försäkrar du dig mot ovanstående kostnader. Kostnad ca 100 kr/månad.

  Körsträckan är en mycket viktig parameter i bilens totalkostnad (TCO). Om det uppstår en större differens mellan verklig körsträcka och den du uppgett kan din månadskostnad ändras.

  Vid föräldraledighet kommer arbetsgivares kostnad för bilen att faktureras direkt till dig för betalning. När du accepterar villkoren för leasa en personalbil via företaget accepterar du även betalningsansvaret vid all typ av frånvaro.

  En sänkt nettolön är inget pensionen påverkas av, däremot kan ett eventuellt bruttolöneavdrag (endast då kostnad för bilen överstiger förmånsvärdet) påverka sjukpenningsgrundande inkomst om lönen efter bruttolöneavdraget understiger 7,5 prisbasbelopp.

  Läs vidare

  Är du nyfiken på våra lösningar?

  Andra lösningar

  Guy maintains a carwheel Operationell leasing Business men in leasecar at night Finansiell leasing Transportbil leasing

  Skräddarsydda råd och anpassade leasinglösningar för att tillgodose dina föränderliga behov. 

  Alla lösningar