Different lease cars on parkinglot

Personalbil

Personalbil är ett kostnadsneutralt alternativ för företag som förete sina anställda ett smidigt och förmånligt bilinnehav.

  Personalbil och hur fungerar det?

  Har ni flertalet anställda som inte kan nyttja en förmånsbil eller tjänstebil men samtliga kör till arbetet? Varför inte erbjuda de möjligheterna att finansiera personalbilarna via löneavdrag och dessutom kan de nyttja till sin fördel arbetsgivarens rätt till momsavdrag (gäller endast om föraren kör minst 100 mil i tjänst per år) och sänkta sociala avgifter. Som ett plus i kanten framstår ni som en attraktiv arbetsgivare och en ni hjälper era anställda att minska deras utgifter.

  Att ha förmånen att leasa personalbil ger den anställda inte bara en nyare bilmodell, utan direkt påverkar deras motivation till arbetet, även genererar det en nyanserad känsla av tillhörighet.

   

  Personalbil inte tjänstebil

  Personalbil är inte att förväxla med tjänstebil eller förmånsbil. Personalbilen får användas som privatbil, men leasas av arbetsgivaren. Vanligtvis är leasingperioden 36 månader.

  Personalbil gynnar den anställde

  Du som anställd får tillgång till en aktuell och säker bil. Lika enkelt som en prenumeration av ändlös underhållning får ni en månadskostnad under hela löptiden. Personalbilens kostnader debiteras på bruttolön (innan skatt) vilket gör att det blir förmånligare än om du skulle köpa motsvarande bil privat. 

  Ytterligare övertygande fördelar att en personalbil är en billigare och smidigare lösning än att äga bil privat är att du inte längre tvungen att låna pengar eller tillhandahålla handpenning för bilen. Ett annat stort plus är att du inte behöver oroa dig över värdeminskning och hanteringen av en andrahandsförsäljning. 

  Motiverade medarbetare  

   

  Tänk att få uppgradera sin kraftlösa och bleka privatbil till den senaste bilmodellen som utstrålar en känsla av; framtidens transporterings medel, diskret men ändå svår att missa och överlägsen kvalitet på konstruktion. Arbetsdagen kommer bli annorlunda och medarbetare kanske nu äntligen har möjligheten till att ta steget mot det mer fossilfria alternativet.

  Vi löser alla komplikationer

  Fördelarna med personalbil

  Som arbetsgivare visar ni att ledningen bryr sig om sina anställda på en helt ny nivå och att ni önskar att samtliga medarbetar ska förstå att dem vitala för verksamheten. Ni tar absolut ingen risk (om avtalet inkluderar en GAP-försäkring, även kallat uppsägningsskydd) utan det är vi på Athlon som tar kostnader för service och reparationer. Skulle det vara så att den anställda säger upp sig blir bilen omhandtagen och tar inte upp en parkering plasts i onöda samt att Athlon garanterar andrahandsvärdet. Dessutom är en personalbil kostnadsneutralt för företaget dvs. att det är den anställda själv som står för samtliga leasingkostnader.

  Personalbil

  Personalbil är en personalförmån som en arbetsgivare erbjuder sina anställda. Bilen ställs till den anställdes förfogande mot ett löneavdrag.

  1. Värdeminskning/finansiering
  2. Service och reparationer
  3. • Sommar- och vinterhjul (dubbat- alt. odubbat)
  4. • Vägtrafikskatt
  5. • Försäkringspremie
  6. • Bilbesiktning
  7. • Däckförvaring
  8. • Hantering av trängselskatt

  Med en personalbil får den anställde förutsägbara kostnader och ett enkelt bilinnehav. Den anställde tar ingen risk i bilens andrahandsvärde då Athlon garanterar andrahandsvärdet. Genom bruttolöneavdrag sänks dina anställdas nettokostnader motsvarande deras marginalskatter.

  Löneavdraget som görs är ett brutto- och nettolöneavdrag.
  Om bilens kostnad överstiger förmånsvärdet görs ett
  bruttolöneavdrag på överstigande belopp. Eftersom en
  Personalbil är en skattemässig förmån utgår förmånsvärde
  enligt skatteverkets riktlinjer. Ditt nettolöneavdrag kommer
  dock att reducera ditt förmånsvärde. Om skattereglerna
  ändras kan din arbetsgivare övergå till annat löneavdrag. Ditt
  bruttolöneavdrag kan även ändras under avtalstiden om din
  verkliga körsträcka avviker mot vad som uppgetts i den
  ursprungliga bilofferten. Nettolöneavdraget ändras årsvis då
  förmånsvärdet justeras enligt skatteverkets beräkningar.

  1. Drivmedel
  2. Självrisker vid skada
  3. Parkeringsavgifter och parkeringsböter
  4. Hyrbil vid t ex service

  Nej, du kan inte byta bil under avtalstiden.

  Om du säger upp din anställning ska bilen återlämnas senast till den sista anställningsdag. Kostnaden för att lämna tillbaka en bil i förtid är 35% av ej förfallna leasinghyror, avtalade och garanterade kostnader. Återlämnar du din personalbil innan 12 månader blir kostnaden för återlämning 100% av de kvarstående månaderna, därefter blir resterande del 35%.

  Körsträckan är en mycket viktig parameter i bilens totalkostnad (TCO). Om det uppstår en större differens mellan verklig körsträcka och den du uppgett kan din månadskostnad ändras.

  Vid föräldraledighet kommer arbetsgivares kostnad för bilen att faktureras direkt till dig för betalning. När du accepterar villkoren för leasa en personalbil via företaget accepterar du även betalningsansvaret vid all typ av frånvaro.

  En sänkt nettolön är inget pensionen påverkas av, däremot kan ett eventuellt bruttolöneavdrag (endast då kostnad för bilen överstiger förmånsvärdet) påverka sjukpenningsgrundande inkomst om lönen efter bruttolöneavdraget understiger 7,5 prisbasbelopp.

  Håll dig uppdaterad

  Women in leasecar getting instructions

  Kan ett dyrare fordon ge dig en lägre månadskostnad?

  Fokuserar vi för mycket på inköpspriser vid val av nya tjänstebilar?

  Leasecars in a row

  Sluta köpa bil på prisbasbelopp 2022

  Vad händer om man inte ändrar sin bilpolicy och fortsätter med prisbasbelopp 2022 som grund för val av bil?

  Women in car with hair in the wind

  Våga ta diskussionen om rattsurfning - här är några tips!

  Ta diskussionen om trafiksäkerheten i din organisation!

  Lisa leasar elbil och ska ladda elbilen

  Leasa elbil som personalbil?

  Kör en säker och miljövänlig bil samtidigt som du sparar pengar.

  New Mercedes lease cars

  Bränslet kan räcka längre

  Förändringar som påverkar bränsleförbrukningen i era vagnparker

  14 nya bilar vi ser fram emot 2022!

  Här hittar ni en lista på de tjänstebilar som kommer att lanseras under detta år

  Har du fått ett stenskott?

  Använder du plåster?

  Polestar 2 Dual Motor

  Har du fått ett stenskott?

  Använder du plåster?

  Sverige Stockholm

  Miljöbonus 2023

  Svensk flagga

  Bonus Malus

  Läs vidare

  Är du nyfiken på våra lösningar? Eller vill du läsa våra nyheter och artiklar? 

  Andra lösningar

  Guy maintains a carwheel Operationell leasing Business men in leasecar at night Finansiell leasing Women in car with hair in the wind Fleet Management

  Skräddarsydda råd och anpassade leasinglösningar för att tillgodose dina föränderliga behov. 

  Alla lösningar