Laddlösningar för hemmaladdning

Välj och beställ laddbox här

  Hemmaladdning, hur går det till?

  Genom ett samarbete med Mer och E.ON kan ni ta del av ett helhetserbjudande för hemmaladdning genom Athlon. I detta erbjudande ingår en smart laddbox med en standardinstallation. Ni laddar bilen hemma, på arbetet eller längs med vägen och erhåller ersättning i kr/kWh enligt avtal. Förutsatt att ni har installerat en laddbox med Mer eller E.ON och att ni är berättigad till förmånsbeskattning av drivmedel eller delat bränsle.

  Beställ laddbox
  Kvinna i röd mössa laddar elbil publikt

  Ladda med E.ON

  Med E.ON laddar ni bilen hemma enligt elavtalet för ert hushåll och transaktion för laddade kWh går till E.ON. Ni betalar själva för elräkningen och ersätts vid hemmaladdning enligt avtalat kr/kWh av E.ON. Förutsatt att ni har installerat en laddbox från E.ON. En laddbricka via E.ON kommer att fungera som ett vanlig drivmedelskort och ni betalar 4,95 kr/ kWh vid snabbladdning kontra 5,95 kr/kWh vid en engångsbetalning, dvs. laddning som sker utan laddbricka. E.ON erbjuder sina bonuskunder att ladda bilen till ett ytterligare reducerat pris på 3,95 kr/kWh. Använd applikationen E.ON Drive för att se aktuellt pris på varje laddstation. Andra leverantörer sätter sina egna priser. I Sverige har E.ON över 1000 publika laddpunkter och dessutom ett samarbete med Vattenfall som gör att laddbrickan kan användas på över 4000 publika laddstationer. I övriga Europa har E.ON över 12 000 publika laddpunkter samt över 20 000 via roaming.

  Ladda med E.ON

  Ladda med MER

  Med Mer laddar ni bilen hemma enligt elavtalet för ditt hushåll och ni betalar själva för elräkningen och ersätts vid hemmaladdning enligt avtalat kr/kWh av er arbetsgivare. Mer skickar statistiken från hemmaladdningsboxen till Athlon som sammanställer statistiken till arbetsgivaren som i sin tur ersätter er för hela hemmaladdningen. Med en laddbricka via Mer kommer detta fungera som ett vanligt drivmedelskort och ni har tillgång till att ladda bilen i både Sverige och Norge för samma pris oberoende abonnemangstyp. I Sverige har Mer ca 530 publika laddpunkter och i Norge ca 300. Med en laddbricka med laddabonnemanget Mer Flexible laddar ni längs vägen med Mers publika laddnätverk och även på arbetet, dvs. om företaget har installerat Mers laddningspunkter. Med Mer Flexible betalar ni alltid avtalat kr/kWh oavsett vad Mers publika laddare anger. Priset är från 3 kr/ kWh för AC-laddning och 5 kr/kWh för DC-laddning.

  Ladda med Mer

  Val av laddpartner

  Vi rekommenderar er att ni innan val av laddpartner och installation av laddbox undersöker er omgivning och de sträckor ni oftast kör. Detta eftersom att trots E.ON generellt har flest antalet laddpunkter så har Mer övertaget i visa områden och vice versa. Är ni i en situation där varken E.ON eller Mer har laddpunkter kan ni fortfarande ladda bilen och erhålla ersättning förutsatt att ni har ett kombikort med OKQ8 eller Circle K. Laddning som sker utan tillförsedd laddbricka kan inte ersättas och därför bör ni komplettera respektive laddpartner med ytterligare en laddbricka från Mer eller E.ON

  Hur beställer jag en laddbricka?

  Ni beställer er laddbricka via Athlon och inom 5-10 arbetsdagar från beställning har ni er bricka. Ni måste alltid använda laddbrickan när ni laddar er tjänstebil, dvs. när ni laddar hemma, på jobbet eller längs med vägen. Laddning som sker utan tillförsedd laddbricka kan inte ersättas då det saknas statistik. För att säkerställa bästa laddningsmöjligheter längs vägen samt trafikprodukter, rekommenderas ytterligare en laddbricka och ett kombikort för el/bränsle, i tillägg till vald laddboxleverantör, t.ex. Mers laddbricka och i tillägg förslagsvis E.ON och t ex OKQ8 Business Basic El.

  Tänk på att ni kan maximalt ha 3 aktiva laddbrickor eller bränslekort per fordon. 

  Vad kostar det att ladda bilen?

  I snitt kostar det 5kr/kWh vid destinationsladdning. 1,8kr/kWh vid hemma- och kontorsladdning. Vid snabbladdning ligger snittet på 8kr/kWh. Samtliga priser är schablonpriser och priserna kommer att variera utifrån laddpartner, energizoner, ditt privata elavtal, laddning hos roamingpartners då de sätter sina egna priser och i vilket land ni befinner er i. Tänk på att alltid blippa tillförsedd laddbricka eftersom ni endast kan bli återbetala av det som är registrerat, dvs. använder ni en extern applikation för att ladda kan ni inte bli återbetalda.

  Vad kostar det att ladda elbilen hemma?

  Ladda utomlands

  Vid körning i Europa rekommenderar vi att ni kompletterar laddbrickor från Mer och Circle K med en laddbricka från E.ON eller OKQ8, eftersom laddbrickor från Mer och Circle K har för nuvarande inte möjlighet att brukas vid laddning i Europa.

  Med Mer som laddningspartner kan ni ladda i Norge till samma priser som i Sverige. Se prislista. Med E.ON har ni möjligheten att ladda i Sverige och Europa med en laddbricka och ni laddar med rabatt på alla deras laddstationer. Dessutom kan ni ladda på E.ONs roamingpartners laddningspunkter, till exempel Vattenfalls publika laddare, till reducerat pris. Se prislista.

  Med OKQ8 Business Basic El kan ni ladda på över 25 000 laddningsstationer i Europa. 

  Bränslekort och Laddbricka
  en trafikerad motorvägar som går över den andra, möjligheter e-mobility

  Standardinstallation av laddbox

  Vid köp av en laddbox ingår en standardinstallation vilket utförs av en certifierad elinstallatör. Laddboxen monters på fasaden utifrån förutsättningarna i er bostad. Både Mer och E.ON erbjuder en standardinstallation som är framtagen för att täcka behovet hos de flesta villaägare som vill installera en laddbox i hemmet. Kostnader kan tillkomma för eventuella tilläggsarbeten.

  Skattereduktion för grön teknik

  Ni som är privatperson och står som ägare av fastigheten kan göra skatteavdrag på 50 % av priset (upp till 50 000 kr årligen) vid köp av laddbox med installation. Avdraget fungerar på samma sätt som RUT och görs direkt på er faktura. Läs mer hos Skatteverket.

  Laddboxar

  Laddlösningar

  En laddbox med en RFID-läsare har möjlighet till privatladdning vilket innebär att ni kan både ladda tjänstebilen och privata elbilar. Med olika inloggningar meddelas laddboxen vilken bil som laddas, dvs. privat eller tjänstebil och vem som ska stå för kostnaden. Vid privata laddningar står ni själva för kostnaden och faktureras via hushållets elräkning. Med andra ord rekommenderar vi en laddbox som är utrustad med RFID-läsare som genererar möjligheten till privatladdning. Laddboxar utan RFID-läsare kan enbart ladda den tjänstebil som den är kopplad till.

  Vid körning i Europa rekommenderar vi en laddbricka från E.ON eller OKQ8. MER och Circle K erbjuder inte laddning i Europa. Du kan komplettera eller byta ut nuvarande kort efter behov, men antalet bränslekort/laddbricka är begränsat till max 3 per fordon.

  Med Mer som laddningspartner kan ni ladda i Norge till samma priser som i Sverige. Laddbrickor från Circle K kan enbart brukas för laddning i Sverige. Med E.ON och OKQ8 har ni möjligheten att ladda i Sverige och Europa.

  Med dynamisk lastbalansering innebär det att laddboxen vid hemmaladdning använder en extern mätare som skyddar er huvudsäkring. På så vis får laddboxen koll på hur mycket el som används i resten av fastigheten och kan därför anpassa hur mycket el som används till elbilsladdning. Samtidigt kan ni använda den kapacitet ni har i fastigheten mer effektivt så att bilen laddar snabbare – utan att huvudsäkringen löser ut eller att ni behöver uppgradera till ett dyrare elnätsabonnemang.

  Från och med 1 januari 2021 kan du som köper och installerar laddbox hemma få grönt rotavdrag, eller skattereduktion för grön teknik, på 50 procent av kostnaden för arbete och material.

  Du kan som mest få 50 procent i avdrag per beställning och max 50 000 kronor i skattereduktion totalt för installation av grön teknik per person och år. Tänk på att du behöver ha betalat tillräckligt med skatt i Sverige under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är särskilt viktigt om du också använt rot- och rutavdrag.

  Bränslekort

  Ja, ni betalar er elräkning som vanligt. Ni blir därefter ersatta efter avtalat kr/kWh i slutet av varje månad, för den el som ni har laddat hemma. Ersättningen tas upp i den totala drivmedelsförmånen och ni beskattas därefter för er privata körning.

  Laddbox installation

  För att minimera risken att huvudsäkringen löser ut vid laddning rekommenderar vi att fastighetens huvudsäkring ska vara minst 20 A. Vid behov kan Mer och E.ON vid installationen göra en uppsäkring mot en extra kostnad. Finns det inte plats i elcentralen eller är den av äldre modell kan personskyddsbrytaren placeras som en separat enhet intill centralen. Om detta behövs, medför det en extra kostnad.

  I standardinstallationen ingår endast kabeldragning ovan mark. Vill ni att kabeln ska vara nedgrävd på någon del av kabelns sträckning måste ni själv göra det förberedande arbetet. Notera att vid köp av en laddbox med lastbalansering krävs två rör vid nedgrävning av kabel.

  Om laddboxen inte kan monteras på en vägg kan laddboxen installeras på en stolpe, förutsatt att ni har en stolpe med förberedelse för framdragning av el. Ni som kund måste förbereda för att laddboxen skall kunna installeras.

  Ja, så länge att Athlon kan ta del av den laddningsstatistik från laddboxen. Ni betalar er elräkning som vanligt. Ni blir därefter ersatta efter avtalat kr/kWh i slutet av varje månad, för den el som ni har laddat hemma. Ersättningen tas upp i den totala drivmedelsförmånen och ni beskattas därefter för er privata körning.

  Läs vidare

  Är du nyfiken på våra lösningar?

  Andra lösningar

  Guy maintains a carwheel Operationell leasing Business men in leasecar at night Finansiell leasing Different lease cars on parkinglot Personalbil

  Skräddarsydda råd och anpassade leasinglösningar för att tillgodose dina föränderliga behov. 

  Alla lösningar