Mobility

Världen har förändrats. Olika behov och fler möjligheter går hand i hand. Flexibilitet i mobilitet är viktigare än någonsin! Athlon följer med dig och hjälper dig som expert med dessa ibland komplicerade frågor.

  eldriven leasingbil laddas med en blå laddningskabel

  E-Mobility

  Hållbarhet är kärnan i vår affärsverksamhet. Att minska sina egna CO2-utsläpp blir också allt viktigare för våra kunder, både internt och utåt. Det finns många sätt att minska ditt företags koldioxidavtryck. Du kan byta din vagnpark till en variation av El- och Hybridmodellerna på bilmarknaden.

  Dessutom kan detta göras kostnadsneutralt eller till och med kostnadseffektivt tack vare det förmånliga skattesystemet, vilket gör att den totala ägandekostnaden är konkurrenskraftig i jämförelse med bensin och diesel.

  E-Mobility

  The need for sustainability

  Getting you there

  vit Athlon leasingbil