Groener wagenpark

Wagenpark groener maken? Dit zijn de zes succesfactoren van jouw beleid

Een groen wagenpark kan kosten en emissies drastisch verminderen. Daarnaast geeft het jouw organisatie ook nog eens een goede reputatie. Maar, hoe doe je dit? Welke doelen je ook stelt voor het verduurzamen van jouw wagenpark: deze zes onderdelen mogen niet ontbreken in het beleidsplan.

  Onderdeel 1: Een passend wagenpark

  De juiste grootte van wagens en wagenpark is een sleutelfactor voor het verduurzamen. Maar hoe weet je dat jouw wagenpark de juiste grootte heeft? Dit doe je door het huidige wagenparkprofiel en brandstofverbruik te analyseren. Bekijk én vergelijk de gemaakte kilometers op jaar-, maand-, en dagelijkse basis. Kijk kritisch naar de gekozen routes, naar brandstofkosten, et cetera. Dit wetende brengt ons bij de vraag wat je eigenlijk nodig hebt als organisatie om dezelfde taken te kunnen doen? Weet je welke auto’s de grootste brandstofslurpers zijn en zijn daar ‘groenere’ alternatieven voor? Of zijn kleinere auto’s misschien een passend antwoord? En heb je wel eens gedacht aan deelauto’s?

  Crossing roads in nature

  Onderdeel 2: Beperk het aantal benzinemotoren

  Wat is er nodig om het gebruik van benzine terug te brengen? Je kunt voertuigen bijvoorbeeld vervangen door zuinigere of elektrische leaseauto’s. Een andere manier om dit probleem aan te vliegen is het kijken naar het aantal kilometers. Kan je deze kilometers verminderen door thuiswerken aan te moedigen? En hoe rijden jouw werknemers in hun leaseauto? Is zuiniger rijgedrag mogelijk?

  Onderdeel 3: Maak een plan voor alternatieve brandstoffen

  Alternatieve brandstoffen zijn nodig om groener (en goedkoper) te opereren. Maar, er zijn nogal wat verschillen tussen de verschillende alternatieve brandstoffen. Kies je voor biodiesel, elektrisch, hybride of toch een andere brandstof? Onderzoek van elke brandstof de terugverdientijden en de kostenbesparingen en baseer daar jouw keuzes op.

  Business women on mobile phone

  Onderdeel 4: Pas de inkoopregels aan

  Het inkoopbeleid is waarschijnlijk nog niet ingesteld op alternatieve brandstoffen. Zorg er dus voor dat de afdeling Inkoop weet op welke factoren nieuwe voertuigen beoordeeld dienen te worden. Is bijvoorbeeld het verlagen van de impact op het milieu een factor? Ken dan een financiële waarde toe aan deze factor. Deze waarde maakt het mogelijk om een vergelijking te kunnen maken (mogelijk in de toekomst).

  Onderdeel 5: Gebruik telematica

  Telematica zijn de basis van jouw mobiliteitsbeleid. Het geeft je alle noodzakelijke informatie en je kunt invloed uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan navigatiesystemen, camera’s die het rijgedrag vastleggen, brandstofmanagementsystemen en ‘engine feedback’. Met behulp van telematica wordt de kans dat je de gestelde doelen gaat halen een stuk groter.

  Onderdeel 6: Train je mensen

  Het verduurzamen van het wagenpark gaat niet alleen over technologie. Mensen spelen in deze verduurzaming ook een hoofdrol. Neem jouw medewerkers mee in de nieuwe procedures, leg ze goed uit hoe de nieuwe voertuigen optimaal kunnen worden gebruikt. Een training organiseren in zuinig rijden wordt vaak ook als waardevol gezien. En misschien werkt een bonussysteem of een competitie-element wel voor jouw organisatie?

  Wagenpark en jouw mensen