Persbericht

Bijna twee derde Nederlanders ziet zelfrijdende auto niet zitten

Mannen rijden liever zelf, vrouwen bang voor hackers

by Athlon
Almere, 16 december 2015 – Bijna twee derde van de Nederlanders is niet enthousiast over de zelfrijdende auto. De helft van hen lijkt het saai om de auto zelf te laten rijden. De andere helft geeft aan het gevaarlijk te vinden om de auto volledig te vertrouwen of is bang dat de auto gehackt wordt. Dat laatste geldt vooral voor vrouwen: vrouwen delen die angst dubbel zo vaak als mannen. Dit blijkt uit onderzoek van Athlon onder ruim 1000 Nederlanders naar het sentiment rondom zelfrijdende auto’s.

Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn in opvatting rondom zelfrijdende auto’s. Mannen vinden het vooral saai dat ze niet zelf meer kunnen rijden terwijl vrouwen zich vooral zorgen maken om de veiligheid. Ook is er een verschil tussen jong en oud. Twintigers vertegenwoordigen slechts tien procent van de groep die het vooral saai vindt om de auto niet meer te hoeven besturen. Ook vindt deze groep een zelfrijdende auto niet erg gevaarlijk: slechts 15 procent maakt deze zorgen kenbaar. Terwijl dit voor 30 procent van de vijftigers geldt. Marchel Koops van Athlon: ‘Jongeren staan over het algemeen meer open voor technische innovatie. Ze zijn opgegroeid met techniek en durven er makkelijker op te vertrouwen. Voor veertigers speelt sentiment bij hun auto en het autorijden vaak een grotere rol. Dat kan verklaren waarom ze terughoudender zijn.’ 

Zelfrijdende auto leidt hopelijk tot minder files
Ruim een derde van de Nederlanders is wél positief gestemd over de komst van de zelfrijdende auto. Ook hier zijn verschillen tussen mannen en vrouwen: twee derde van de positief gestemden is man. Zowel mannen als door vrouwen noemen de verminderde filedruk als belangrijkste voordeel van de zelfrijdende auto. Marchel Koops van Athlon: ‘Mocht de zelfrijdende auto er komen, dan zal dit naar alle waarschijnlijkheid inderdaad een positieve uitwerking hebben op de filedruk. Vaak draagt het rijgedrag van weggebruikers bij aan een verkeersophoping. Een zelfrijdende auto zal bijvoorbeeld niet meermaals van wegstrook wisselen om sneller thuis te komen.’

Terug naar persberichten overzicht