Zo voorkom je hoge kosten binnen het elektrische wagenpark

Zo voorkom je hoge kosten binnen het elektrische wagenpark

Elektrische auto’s zijn populair onder leaserijders. En het aantal elektrische leaseauto’s stijgt naar verwachting alleen maar de komende jaren op de Nederlandse wegen. 

  Ruim driekwart van alle leaseauto’s op stroom wordt zakelijk gereden. Maar, voor werkgevers gaan deze elektrische vervoersmiddelen vaak gepaard met een flinke investering.

  Niet alleen is het maandbedrag voor elektrische leaseauto’s in het algemeen hoger dan voor auto’s die volledig op fossiele brandstoffen rijden. Ook moet er vaak geïnvesteerd worden in infrastructuur, zoals laadpalen op kantoor en bij de werknemer thuis. Daar staat wel een flinke besparing op brandstofkosten tegenover. Maar alleen als er optimaal gebruik wordt gemaakt van de elektrische leaseauto’s. Athlon geeft je drie tips om eenvoudig hoge kosten binnen jouw elektrische wagenpark te voorkomen.

  1. Stel de elektrische leaseauto beschikbaar aan de juiste persoon

  Plug-in hybrides en elektrische auto’s met range-extender zijn alleen zuinig wanneer ze op de batterij rijden. Zodra de batterij leeg is, wordt het een gewone benzineauto die meestal een stuk meer verbruikt dan andere auto’s in dezelfde klasse. Het is dus belangrijk dat de leaserijder zo veel mogelijk binnen het bereik van de batterij rijdt. In de praktijk betekent dit dat een elektrische leaseauto niet interessant is voor werknemers die bijvoorbeeld 60.000 kilometer per jaar rijden. Het verschilt per model, maar in het algemeen is het voor werknemers die meer dan 25.000 kilometer per jaar rijden kostentechnisch slimmer om een ‘gewone’ diesel te nemen.

  Elektrische leaseauto's

  2. Zorg voor voldoende oplaadpunten

  Om zoveel mogelijk op de batterij te kunnen rijden, moeten de leaserijders van de elektrische auto’s wel in staat zijn om die regelmatig op te laden. Meestal wordt bij een elektrische leaseauto ook een laadpaal bij de werknemer thuis aangeboden, als extra dienst. De werkgever kan er daarnaast voor zorgen dat er voldoende laadpalen rondom kantoor aanwezig zijn. Maar wat zijn de kosten hiervan? Deze kosten verschillen per situatie, maar gemiddeld genomen kunt u rekenen op € 1.300 per laadpaal. Dit vraagt in eerste instantie om een investering. Deze investering verdien je echter als werkgever snel terug als jouw werknemers meer - relatief goedkope - elektrische kilometers gaan maken. De prijs per kilometer van een plug-in hybride stijgt namelijk met ongeveer 80% als de batterij leeg is. Een andere tip: let er in de winter wel op dat de laadpaal en stekker niet vastvriezen.

  3. Zorg dat werknemers de laadpalen zo veel mogelijk gebruiken

  Het succes van een elektrisch wagenpark valt of staat met het gedrag van de gebruiker. Er zijn verschillende manieren om werknemers te bewegen om zo veel mogelijk elektrisch te rijden. Eén van de mogelijkheden is het aanpassen van de autoregeling voor elektrische auto’s, bijvoorbeeld door het invoeren van een beperking op tanken van brandstof. Als een werknemer weet dat de brandstof boven een bepaald bedrag voor eigen rekening is, kan dat een aanmoediging zijn om zo veel mogelijk elektrisch te gaan rijden. Ook is het slim om het verbruik goed te monitoren. Niet alleen geeft dit je als werkgever inzicht in de kosten, maar het kan ook gebruikt worden om werknemers bewust te maken van hun rijgedrag.

  Laden bij laadpaal